Brusel 2009

Home Up pátek 2.10.09 sobota 3.10.09 neděle 4.10.09 pondělí 5.10.09

Belgické království  Koninkrijk België  Royaume de Belgique  Königreich Belgien

Belgie je zajímavá různorodostí svého obyvatelstva. Země je rozdělená na 3 oblasti, kterými jsou Vlámsko (Flandry), Valonsko a Brusel. V severní části, Vlámsku, žijí Vlámové, kteří mluví vlámsky (vlámština je belgickou variantou nizozemštiny). V jižní části, Valonsku, žijí Valoni, kteří hovoří francouzsky. V regionu  Brusel mluví vlámsky i francouzsky, obyvatelé jsou převážně frankofonní, ale žije zde i mnoho cizinců. Třetím úředním jazykem vedle vlámštiny a francouzštiny je v Belgii němčina, kterou se mluví pouze na malé části území na východě země.

Brusel – hlavní město EU

Hlavní město Belgie, Brusel, je někdy zároveň označováno za hlavní město Evropské unie. V Bruselu sídlí Rada ministrů a Evropská komise, najdete tu však např. i budovy Evropského parlamentu.
Brusel je dvojjazyčný, ale budete-li procházet jeho ulicemi, zaslechnete mnohem více jazyků než francouzštinu či vlámštinu. Žije tu totiž velké množství cizinců, z nichž řada pracuje právě ve zmíněných orgánech Evropské unie. Brusel je skutečně kosmopolitním městem, které turistům nabízí řadu památek a atrakcí jako např: náměstí Grand Place s historickými domy a radnicí, známé Atomium či Mini-Europe – zábavní centrum s modely staveb z různých měst Evropské unie.

Náměstek pro styk s cizinou a pípař Organizace v jedné osobě, společně se svou přítelkyní Vendulou na trase svého prvního půlmaratonu. Podpůrný tým: náměstkyně pro cestovní ruch slečna Jana Lejčková a Lucka Petržilková Lída Ford, kvůli předsedovi se rozhodla přestěhovat z Londýna do Prahy - v barvách Organizace běžela již svůj 27.maraton. Pan místopředseda - bez osobní účasti pana předsedy dokázal zaběhnout pouze průměrný čas.
Zápis ze služební cesty do Bruselu