Vyrocka 13

Home Up

Dorost Organizace 2013.

VIII. výroční schůze Organizace 16.2.2013 - zde zápis.
Slavnostní přípitek. Projev předsedy o stavu Organizace. Zde text projevu.
Projev pokladníka byl plný čísel, spíše pro odborníky v oboru. Kuloáry.
Společné foto.
Volná zábava - předtančení se ujal řadový člen Turek a Machovský.