Lichtenštejnsko

Home Up pátek 5.6.09 sobota 6.6.09 neděle 7.6.09 pondělí 8.6.09

Fürstentum Liechtenstein
Lichtenštejnsko je malá země v Evropě, ležící na svazích předhůří Alp v údolí Alpského Rýna. Bezprostředně sousedí se Švýcarskem (společná hranice 41,2 km), s kterým je úzce hospodářsky a politicky spojeno, a s Rakouskem (společná hranice 36,7 km). Až do roku 1918 mělo s knížectvím Liechtenstein, stejně jako se Švýcarskem, společnou hranici Rakousko-Uhersko.Kvůli neuznaným majetkovým nárokům se Česká republika a Lichtenštejnsko navzájem neuznaly a nemají navázány diplomatické styky.