zápis 9

Home

Zápis z pravidelné schůze 10.6. 2005

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

Dále byli přítomni:

p. Zeman

p. Šamša

Po dlouhých týdnech opět pravidelná schůze.zakončená půl hodiny před půlnocí.