zápis 8

Home

Zápis z pravidelné schůze 29.4. 2005

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

Dále byli přítomni:

ing. Šamša

p. Robert Šindelář

Standartní zasedání,které skončilo v 1:30.