zápis 7

Home

Zápis z pravidelné schůze 15.4. 2005

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

Dále byli přítomni:

pí. Šindelářová

p. Robert Šindelář

p.Richard Šindelář

pí.Alena Boušková

Hlavní témata dnešní schůze byly záchody v místní knihovně a hrabání díry na májku bagrem.

Schůzi předseda rozpustil krátce po jedné hodině ranní.