zápis 6

Home

Zápis z výjezdního zasedání 2.4. 2005

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel - neomluvená absence

Dále byli přítomni:

pí.Marcela Kulíčková

pí.Jana Lejčková

p.Petr Fantyš

p.Jiří Turek

pí.Radka Turková

pí.Jana Nedělová

Dnešní výjezdní zasedání se konalo nejprve v Domašíně při Bowlingu a poté pokračovalo v restauraci U Uhlířů až do pozdních ranních hodin.