zápis 57

Home

 

1507 Zápis z  pravidelné schůze 09.11. 2007

 

 

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

sl. Jana Lejčková - řadová členka

p. Michal Novotný - řadový člen

p. Richard Šindelář - čekatel

pí Květa Šindelářová - čekatelka

p. Pavel Kamarýt - čekatel

pí Marcela Kamarýtová - čekatelka

p. Pavel Mikeš - čekatel

pí Jana Mikešová - čekatelka

Hosté: pí Nedělová

 

 

Kvůli ledovému větru a poletujícímu sněhu nařídil pan předseda použití zimních doplňků.

Zasedání zahájeno předáním daru předsedovi od místopředsedy. Jedná se o plechovku výběrového slovinského piva.

Pan místopředseda tam nedávno zaběhl na místním maratónu jeden ze svých nejlepších časů. Umístil se na třistašedesátém místě z 9 000 běžců. To je slušný výkon.

Nechává kolovat krásně zpracovanou pamětní medaili. Pan předseda mu poděkoval za vzornou reprezentaci Organizace, zároveň však doporučuje s  vrcholovým sportem skončit dokud je čas, abychom zanedlouho nečetli v  černé kronice o něm, jako tento týden o dvou - na první pohled zdravých - amerických maratóncích, které trefil šlak v  cílové rovince.

Pan místopředseda je zatím ve skvělé kondici, pouze na dvacátém šestém kilometru mu vypadla trojka vlevo nahoře a má teď díru v  úsměvu. Prý to byl ještě mléčný zub!

Zapisovatel se tomu směje jako dobrému vtipu, ale ostatní jsou v této problematice více zkušení - je to běžné a hlavně náprava je drahá.

V šestnácti letech vyrazil s bolavou čelistí k místnímu dentistovi panu Pěnkavovi. Ten příčinu bolesti diagnostikoval jako zanícený váček a chtěl mléčný zub vytrhnout. Jenže pí Nedělová st., zkušená zubní sestra, o tom ví své. Trhání v posledním okamžiku zabránila a odvezla ho osobním automobilem ke specialistovi do Prahy.

Ten ihned poznal, že příčinou bolesti je do boku dásně vyhřezlý špičák, rostoucí pod mléčným zubem. Provedl operaci, ale stejně dával mléčnému zubu životnost maximálně dva roky.

A on vydržel 21 let!. Jenže co teď? Za nový můstek se momentálně platí těžký peníz + 30 Kč za návštěvu lékaře. Takže intenzivně šetří, a až vyběhá dostatečný obnos, pořídí si zuby nové.

Naši Organizaci oslovila redakční rada „Štěpánovského zpravodaje“. Na městský úřad prý chodí dotazy, co je to ta Organizace a že by o ní chtěli vědět více. Pan místopředseda odkázal nejprve odpovědného redaktora Zpravodaje na internetové stránky, ale ten správně operuje tím, že čtenáři jejich listu vesměs na internet přístup nemají a „u kupce“ vyslechnuté informace mohou být zkreslené.

Souhlasili jsme tedy a vypracovali několik návrhů. Předseda první koncepty zamítl s tím, že se nikde nebudou uvádět naše jména. Ale dnes je nutno dokončit finální verzi, neboť hoří termín. Předseda pochopitelně za vítěze označil návrh vlastní.

Ten je ale příliš konzervativní a tak místopředseda se zapisovatelem nakonec prosadili svůj příběh, i když zkrácený a upravený podle p. předsedy.

Z řad prostých členů a čekatelů se ozývají hlasy, že vítězný článek je příliš dlouhý. Pouze čekateli Richardu Šindeláři a panu pokladníkovi se líbí.

Zapisovatel si povzdechl, že pro „o generaci mladší“ bude asi opravdu muset vypracovávat zápisy s obrázky, jako to dělá místopředseda se stránkou vodáků i Organizace.

Dalším bodem dnešního programu je zadání veřejné soutěže na logo Organizace. Pan místopředseda je perfektně připraven a přinesl přesné znění, které bude zveřejněno na stránkách i v  podstatě hotový vlastní návrh. Myslíme si, že zvítězí a může se tak těšit na předsedou vlastnoručně podepsanou fotografii!

Termíny dalších schůzí:

- 23.11. schůze s  přednáškami cestovatelů a projektorem - čekatelé Kamarýtovi (cesta na motocyklu), místopředseda (Slovinsko), čekatel Michal Novotný (Norsko)

- 8.12. - svařák 2007

- 21.12. - slavnostní schůze

- 31.12. Silvestrovský výšlap - bude ještě upřesněno vzhledem k  tomu, že se jedná o pracovní den

- 18.1. 2008 - výroční schůze

 

22,00 p.č. - I. občerstvení - černá káva, grog

Čekatel p. Novotný, čekatelka sl. Kopecká a čekatel ing. Kment si v  uplynulém týdnu udělali hezký večer a navštívili několik pražských restaurací. V  pět hodin ráno čekatelka Kopecká a čekatel Kment už únavou usnuli přímo u stolu. Všichni se podivují, jak to, že první nespal čekatel Novotný? V  Praze prý nespí, necítí se tam doma! To je krásné!

Pili dvanáctiletou whisky, panák za 150 Kč, což je prý dost. Zapisovatel by tu chuť nedokázal ocenit. Rozdíl mezi dvanáctiletou a jednoroční je podle čekatele Michala Novotného asi jako styk s devatenáctkou a se čtyřicítkou. To zase nedokáže posoudit p. místopředseda a chce přirovnání třeba k  pivu. Jo, jenže tomu zase nerozumí čekatel Novotný - má průjem po 17 Kozlech úplně stejný jako po 17 Plzních!

Do plánu na příští rok je třeba zařadit dva výlety, které povedou čekatelé Kamarýtovi - jeskyně v dolíku u čerpací stanice Shell na D1 mezi Psáři a Šternovem a exkurze na místním nádraží včetně návštěvy veřejnosti nepřístupných prostor!

Příbuzní řadové členky pí Kopecké se strachují zda nevstoupila do nějaké sekty a aby nakonec nemusela převádět majetek, tak je zapálená do činnosti v Organizaci a všude o tom vypráví.

Nástěnné kalendáře, které nechá Organizace zhotovit, bude rozdávat řadová členka pí Kopecká jako bonus k nákupu nad 1 000 Kč v místním nákupním středisku.

Pan místopředseda navrhuje povinné vyholení loga Organizace na hlavu. Řadová členka sl. Lejčková protestuje, nechce přijít o svou mohutnou kštici.

U žen to prý nutně nemusí být na hlavě, jsou i jiná místa s dostatečným porostem. Bude jmenována tříčlenná komise, která bude u žen správný tvar loga kontrolovat. U Nedělů v garáži.

23,00 p.č. II. občerstvení p. místopředsedy - banán a jogurt

Je třeba nechat zhotovit nové členské průkazky. Podle předsedy musí být menší než teď. Velikost běžné platební karty a to včetně svařeného okraje

Předseda vyhlašuje rok 2008 rokem „Třetího dítěte do rodiny“.

Čekatelé Šindelářovi nemusí, mohou si dát tentokrát volno.

Poděkování sponzorům:

p.Veselý - I. občerstvení

Štěpán Neděla - II. občerstvení

 

Příloha: Konečná podoba článku do prosincového Zpravodaje

Představuje se Organizace 5. prosince

Pátého prosince v roce 2004 se náš budoucí pan předseda po létech strávených ve Světě rozhodl natrvalo usadit v Trhovém Štěpánově. Poměrně rychle se stihl aklimatizovat a již na počátku nového roku 2005 vyzval několik svých spoluobčanů, v nichž správně odhalil velký potenciál, k přátelskému posezení v restauraci. U kávy se kromě nezávazného tlachání přítomným svěřil, že ve své rodné obci postrádá zájmové sdružení, které by nebylo zaměřené pouze na děti, sportovce nebo seniory, ale bylo by přitažlivé doslova pro celou rodinu. Tedy především pro jeho rodinu. A protože život je příliš krátký, než abychom čekali, až to někdo udělá za nás, je třeba se o takové širší společenství, aktivně zasadit.

Reakce byly zprvu rozpačité. Pouze budoucí pan místopředseda okamžitě a nadšeně souhlasil. Prý to cítí stejně a jen čekal na něčí prvotní impuls. Ostatní účastníci následně se zájmem vyslechli další argumenty, jakož i plány do budoucna a bez výjimky podlehli jejich entuziasmu.

Pan předseda se vzápětí zcela demokraticky sám jmenoval doživotním předsedou a jako první krok v nové funkci na místě jmenoval svého doživotního místopředsedu.

Oba si byli velmi dobře vědomi, že pro trvalou a nehynoucí slávu u budoucích pokolení je nejdůležitější jejich osvícené činy správně a jednoznačně zaznamenat, aby je historikové nemohli upravovat podle libida momentálně vládnoucí garnitury a školní mládeži tak v hodinách dějepisu nemátli jejich roztomilé hlavičky. Jako třetí nejvýznamnější funkce ve struktuře jejich Organizace byl tedy jmenován dostatečně loajální zapisovatel. Také s doživotním mandátem.

Takto, v památný pátek sedmého ledna 2005 ve 20 hodin - tehdy ještě středoevropského času - byly v restauraci „U Ríši“ položeny základy Organizace 5. prosince.

Od té doby se naše rodiny řídí „předsedovým časem“, značně se rozrostla členská základna (podle seznamu našeho pana pokladníka platí pravidelné příspěvky deset členů a devatenáct čekatelů), okruh našich příznivců i veřejných aktivit. Kromě turistických exkurzí do atraktivních lokalit v okolí T.Š. - většinou za doprovodu kvalifikovaného průvodce s výkladem, je každoročně pořádán týdenní dětský tábor, víkendové zahraniční zájezdy, přednášky světoběžníků z vlastních řad a samozřejmě nechybí ani společné posezení u táboráku nebo v restauraci.

Bezesporu jednou z největších letošní akcí bylo pořádání prvního ročníku závodů „Předsedova holina“ 13. října 2007. Prezentovalo se celkem 56 běžců plus dalších 43 v hlavním závodě: Hodu předsedovou (levou) holinou. Celkem tedy 99 startujících v 16 závodech.

Podle odhadu okresních mediálních expertů přihlíželo dalších zhruba 120 neplatících nebo jen málo platících diváků.

Pořadatelskou činnost zajišťovalo 25 dobrovolníků z řad naší Organizace. Sponzorskými dary vypomohl Městský úřad v Trhovém Štěpánově, manželé Kupsovi, ZD Trhový Štěpánov,  Červová, p. Musil, místní fotbalový klub a další drobní dárci. Všem ještě jednou touto cestou děkujeme.

Celý atletický mítink vznikl jako připomínka památného hodu našeho pana předsedy v červenci letošního roku na letním táboře v Kovacím Hamru, kde naše Organizace tradičně trávila dovolenou. V rámci táborové olympiády pan předseda svou holinou (pravou) přehodil jak hřiště, tak i přilehlou řeku a trefil se do vagónu právě projíždějícího vlaku s uhlím. Nebohá holina tak stále putuje po trati Praha Smíchov - Havlíčkův Brod. A to bez platné jízdenky.

Naše Organizace se rovněž již bezmála rok snaží prosadit vybudování dětského hřiště v naší obci. Informace o tomto projektu jsou dostupné na našich internetových stránkách.

Jelikož správa a plánování výše uvedených aktivit zabírá funkcionářům stále více volného času, stojí před námi další velký úkol a sice do lednové výroční schůze zkonsolidovat Organizaci a vytyčit si nové cíle.

Vyčerpávající informace o nás jsou uvedeny na adrese: www.organizace5.prosince.com