zapis 56

Home

1407 Zápis z pravidelné schůze 28.09. 2007

 

 

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

ing. Jan Šamša - jednatel

p. Michal Novotný - řadový člen

p. Richard Šindelář - čekatel

p. Pavel Kamarýt - čekatel

pí Marcela Kamarýtová - čekatelka

Hosté: pí Kulíčková, pí Kozáková

 

 

Zasedání zahájeno finálním projednáním příprav na „Předsedovu holinu“. Přes týden předseda řídí přípravné práce operativně faxem z Francie.

Jednatel s sebou přinesl zkušební výtisk diplomů a vzorky papírových sáčků na odměny, když igelitové tašky p. místopředseda zavrhl jako neekologické.

Na závodišti není třeba umisťovat kontejnery na tříděný odpad. PET láhví bude pouze 12 (na ruské kuželky) - a ty si ohlídáme!

Pan předseda udělil panu jednateli ústní pochvalu za přípravu materiálů.

Městský úřad poskytl na konání akce Organizaci dotaci ve výši 2 000 Kč!

 

Pan místopředseda s panem jednatelem probrali předběžné náklady. Místopředseda žádá předsedu navýšit rozpočet minimálně o 1 000 Kč. Zapisovatel protestuje. V pokladně by zbylo málo na výroční schůzi. Předseda povolil navýšení rozpočtu o 500 Kč.

 

Čekatel p. Richard Šindelář už má hotové stupně vítězů, jen je nalakuje. Paní předsedová slíbila do tohoto pondělí dodat pí místopředsedové alespoň část rozpracovaných startovních čísel aby mohla zahájit časově náročné grafické dokončení.

 

Dospělí závodníci dostanou také buřta zdarma, ale házet budou bez čísel, pouze na jméno.

Zapisovatel zajistí zkrácení textu pozvánky na akci - aby mohla být zřetelně vyhlášena místním rozhlasem.

Je třeba ještě promyslet, zda by nebylo vhodné rozmístit po městě ukazatele „K Dubu“. Mnoho potencionálních přespolních závodníků tuto lokalitu nezná.

Je třeba nechat přidělat vizitky Organizace a budou se přikládat do sáčku s vuřtem. Panu místopředsedovi už vizitky také došly - rozdává je na obchodních schůzkách v rámci O2.

Pan Jiří Stareček ml. se už neozval a tak zvuková aparatura nebude. Pan místopředseda zvládne úvodní proslov i bez ní.

Sraz pořadatelů bude 13.10. v 10,00 p.č. před vilou p. předsedy, který zde udělí poslední pokyny aby ve 14,00 p.č. mohl závod bez komplikací začít.

Informování pořadatelů, kteří nečtou zápisy zajistí pan místopředseda osobně.

 

 

Tolik k „Holině“. Dále nás čeká:

- vytvoření loga Organizace a razítka

- paní Nedělová se v nejbližším možném termínu dostaví ke Kulíčkům za účelem vylepení samolepek Organizace na jejich tři osobní automobily

- pan Neděla doplní na stránky fotografie nových čekatelů

- pan místopředseda zajistí předání dluhu 80 Kč od zapisovatele řadové člence pí Kopecké

Pan předseda není spokojen s podobou členských průkazů. Vejde se tam podle něj málo osobních informací. Více by mu vyhovovala taková knížka, jako byly dříve občanské průkazy. Nebo v papírnictví se podívat po nějakém vhodném diáři. Mohl by tak každému členu do průkazky zapisovat úkoly, případně pochvaly či tresty. Každopádně pošle návrh emailem a průkazky se musí udělat i pro nově přijímané členy - tedy do výroční schůze.

22.00 p.č. - I. občerstvení - káva, dnes pouze turecká.

Hostující ženy si založili vlastní stínovou Organizaci a šuškají si v koutě.

Na logo Organizace bude vypsána veřejná soutěž. Výherce, kromě poděkování od p. předsedy, bude tučným písmem uveden na našich internetových stránkách. Případně ho ještě pozveme na výročku.

S nabídkou obešleme všechny významné grafiky včetně p. Knížáka, ale zapojit se pochopitelně mohou i místní borci.

Zapisovatel protestuje, p. Knížák mu přijde příliš konfliktní. „Jen ať se předvede, co v něm je!“ míní předseda.

Paní Kozáková chválí pana místopředsedu za poslední zápis.

Telemostem se s panem místopředsedou spojil čekatel Kopecký z Opavy. Je tam s manželkou na svatbě. Nechává se v krátkosti informovat o hlavních bodech zasedání a nabízí výherci veřejné soutěže na logo přidat andulku z vlastního chovu. Nebo poštovního holuba.

Pan předseda přijal ve své rezidenci v uplynulém týdnu delegaci zástupců místního Sokola. Předával jim zkušenosti s organizací dětského tábora. Také se na to chystají.

Zapisovatele a pana místopředsedu zaujalo minulý týden na oslavě narozenin řadového člena pana Novotného a čekatele p. Pazoura ml. profesionální zajištění cateringu. Vepř byl opékán na grilu podle směrnic EU a celý prostor včetně výčepní stolice na pivo byl dostatečně osvětlen úspornými zářivkami.

Osvětlení zhotovili čekatelé manželé Kamarýtovi. Pokud nebudou 13.10. na cestách, instalují světla i na „Holině“.

Zapisovatel má příspěvek týkající se dnešního státního svátku. Žijeme v bludu. Ve všech médiích opěvují svatého Václava, ale skutečnost je taková, že nikdo neví kdy se narodil, nikdo neví kdy zemřel a o jeho životě víme jen z legend a pověstí. Průkazné je pouze to, že více než českým králem byl fanatickým katolíkem, který inklinoval ke Germánům, resp. k Bavorsku a k Sasku. To, že ho nechal zavraždit jeho bratr Boleslav je také pouze domněnka. Český stát nezaložil, ale zato tahle legenda plně vyhovovala katolické církvi, která jeho kult rozšířila a prosadila. Prostě další ze Starých pověstí Českých. Pro zájemce (mimo jiné): http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav

Řadový člen p. Michal Novotný byl na dovolené v Norsku. Veřejná beseda s ním bude následovat po prezentaci asijské cesty čekatelů Kamarýtových.

Jednatel ing. Šamša byl na exkurzi po evropských Globusech. Veřejná beseda se uskuteční v nejbližším možném termínu - je třeba promyslet možnost spojení všech tří přednášek.

23,10 p.č. - II. občerstvení - pan místopředseda si přinesl z domova banán. Jogurt mu zapomněla paní místopředsedová do batůžku přibalit.

Hub je letos tolik, že se nehledají, ale sbírají - a to ještě jen ty lepší. Spolehlivý recept na odpuzení kun stále nikdo nemá.

Paní Nedělová si kvůli pokladníkovi nechala udělat trvalou ondulaci a melíry ve svěžích barvách podzimu. Zítra spolu jdou na sraz.

V zahraničním sportovním magazínu se pan místopředseda dočetl, že po každém maratónu má měsíc odpočívat - jenom ležet a nic nedělat. V tom jsme dobří - po každém jeho maratónu odpočíváme za něj. A jelikož běhá furt, my jen relaxujeme.

23,35 p.č. - III. občerstvení - vaječný likér a tuzemský rum

Řadový člen pan Michal Novotný má dnes svátek. Gratulujeme. On však není spokojen neboť jeho svátek následuje příliš brzo po narozeninách a je tak už od mládí okrádán o dárky - oba svátky se spojují v jeden.

Pan předseda má ten samý problém - jeho narozeniny následují hned po vánocích.

Navrhují vydat pro příští rok kalendář Organizace (když může být katolický kalendář, evangelický kalendář, daňový kalendář, tak proč ne) ve kterém by byla jména jako Démon, Hukan, Fanča, Drupi, Sv. Karel, Pavel a Pavel, Hrdlička, Bobeš atd.

Řadová členka pí Kopecká posílá z Opavy pozdrav ve formě krátké textové zprávy panu místopředsedovi a „DMS více“ panu pokladníkovi.

0,15 p.č. - IV. občerstvení - rum a vaječný likér

Další schůze - termín bude upřesněn po „Holině“.

Vedení Organizace zasedání opouští.

 

1,00 p.č. - V. občerstvení - rum a vaječný likér

 

 

Poděkování sponzorům:

p. Kulíček - I. občerstvení

p. Michal Novotný - III. a IV. občerstvení

Pavel & Pavel - V. občerstvení

 

 

 

Placená reklama:

Pokud vás mrzí, že se nemůžete zúčastnit zasedání a přesto chcete přispět, zašlete na telefonní číslo: 728 510 913 textovou zprávu ve tvaru: DMS predseda vklad. Tím budete mít zajištěno, že jakmile se s vámi pokladník setká, částku základního příspěvku od vás vybere.

Přispěvatelé, kterým nestačí výše základního příspěvku mohou posílat krátkou textovou zprávu v následujícím znění: DMS predseda vice (částka - měna).