zapis 55

Home

1307 Zápis z pravidelné schůze 14.09 2007

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý – zapisovatel – pouze na krátkém briefingu

p. Robert Šindelář – pokladník

pí.Ilona Kopecká – řadový člen

p. Richard Šindelář - čekatel

p. Michal Novotný – řadový člen

pí Květa Šindelářová - čekatelka

Hosté: pí Nedělová, pí Kulíčková – obě se zúčastnily pouze briefingu

Dnešní schůze začala netradičně u p. místopředsedy na terase. Zde se konal krátký informační briefing, který se zaměřil na stav příprav na „Předsedovu holinu“.

Nejprve pan předseda pogratuloval p.Veselému k jeho čtyřicetinám,které slaví již druhý rok po sobě a předal mu v krabici dar. Zapisovatel zrudl,jelikož s tím nepočítal a jistě by na tento slavnostní okamžik zvolil vhodnější oblek,než jeho domácí červené tepláčky made in Ukrajina a jal se dar rozbalovat. V krabici se skvělo několik obložených chlebíčků s vybranými druhy salámů a s kaviárem.“Vezměte a jezte z toho všichni“ vybídl dojatě ostatní a zatlačil v oku slzu půjčeným papírovým kapesníkem.Pí Kopecká a oba manželé Nedělovi se nedali pobízet,přeci jen tento druh potravin tak často na jídelníčku nemají.Jen Karel navyklý kaviáru již od mala odmítl.

Po tomto slavnostním úvodu se organizační výbor ve složení předseda,zapisovatel,pí Kopecká a manželé Nedělovi pečlivě probírali položku po položce, co je ještě třeba zajistit,co již máme,kdo kde bude atd. Tuto plodnou pracovní poradu narušila až zhruba po půl hodině pí předsedová. Nedbaje,že má slovo zrovna její choť,který právě vybíral někoho k vuřtům,vtrhla mezi ostatní jak velká voda,začala hlučet a prstem ukázala na chudáka předsedu se slovy“ Ty mi skoč pro cigára“. Místopředseda se zapisovatelem okamžitě vystartovali a chtěli tento úkol vzít na sebe,leč p.Kulíček jim pokynul ať zůstanou a své drahé skutečně pro kuřivo vystartoval.Né však dostatečně rychle a tak ho cestou ještě zastihla sprška výčitek,že pro svou ženu nikdy nic neudělal.Když se vrátil zpět čekala ho místo slov díků jen krátká zpráva“ A v pondělí jedem do Ikey“.

Poté už se Marcela rovněž zapojila do naší práce a stejně jako ostatní se plně věnovala přípravám na Holinu. Výsledek tohoto jednání,které jsme ještě poté dořešili v restauraci je následující:

Organizační zajištění akce „Předsedova holina“:

 

startér,podavač rukou: p.Kulíček

hlasatel: p.Neděla

prezence,diplomy: sl.Lejčková, pí.Nedělová

fotodokumentace: p.Veselý, sl.Makovičková

časoměřiči: p.Šamša, p.Fantyš

zapisovatel výsledků: p.Veselý

prodej piva,vuřtů: p.Novotný, pí.Kopecká

topič: p.Pazour, p.Šindelář Rob.

rozhodčí na jednotlivých stanovištích olympiády: pí.Kulíčková, pí.Kozáková, pí.Mikešová, pí Šindelářová, p.Šindelář Rich., p.Mikeš, p. Kopecký,plus dalších několik spolupracovníků

V 21.00 předseda prohlašuje další část schůze „bez“.Pí předsedová s pí místopředsedovou se skřípěním zubů přejí ostatním hezkou zábavu a odebírají se do svých domovů hlídat Karlovy děti.Domů se odebírá rovněž zapisovatel. Zítra vstává ve čtyři a vyráží na sever. Chce stihnout svítání na Sněžce,nejvyšší to české hoře, se svojí družkou,budoucí paní zapisovatelovou. Zde s ní chce při dopadu prvních paprsků na jejich propletené ruce pohovořit o budoucnosti Organizace a zarecitovat jí několik veršů z předsedovy tvorby.Zároveň chce své vyvolené objasnit část stanov naší Organizace pojednávající o tzv.právu první noci a s plánovacím kalendářem,který má již připraven ve svém batohu snažit se skloubit předsedovy výjezdy s rozpisem služeb pí.Kozákové a pí.Kulíčkové.

 

Do restaurace tak odchází pouze pí.Kopecká s chlapci na předsednických postech.

 

V restauraci vládne chaos – řadoví členové a čekatelé jsou roztroušeni po hospodě a bez předsedy si neví rady. Všichni ho hned hlasitě zdraví,načež předseda dává pokyn k přesunu do salonku.

První doráží řadový člen Novotný.Předseda ho usazuje k řadové člence Kopecké a nechává je „očuchat“, aby si na sebe zvykli,neb byli určeni k prodeji piva a uzeniny na „Holině“. Hrubá síla a hezká tvář – to se zákazníci jen pohrnou a i pro dýžko rádi prstem do rohu kapsy zajedou.

P.místopředseda referuje o schůzi obecního zastupitelstva. Rozumí mu však pouze předseda a trošku pí.Kopecká,která se snaží odezírat alespoň od úst.Všichni se mu posmívají,jelikož mu přeskakuje hlas a hovoří jak čtyřprocentní menšina.

 

P.Novotný vypráví o své cestě po Norsku. Denně 80-120km na kole v noci místo odpočinku pařba.Dopoledne chytání ryb.Moře, fjordy, hory, krásná příroda, divoké seveřanky. To vše ve strhujících příbězích,kdy strach a napětí nebere konce. I předsedova tvář ošlehaná stovkami zážitků v jeho drsném zaměstnání pozorně naslouchá. „Děkujeme Michale“, chtěli bychom s tebou udělat audiovizuální večer po vzoru našich slavných cestovatelů Pavlů. Snad někdy v listopadu až bude víc času.

P.jednatel dnes slouží,tak se nemohl zúčastnit.Příští týden vyráží na inspekční cestu po Evropských Globusech – Francie,Německo,Lucembursko atd. Autobus bude luxusní, pasažéři jen ředitelé, ubytování v 5ti hvězdičkových hotelech.Rovněž i on pokud během cesty alespoň na chvíli vystřízliví bude fotografovat a dělat si poznámky,které pak přednese na pravidelné schůzi.

Na schůzi přichází manželé Šindelářovi. Pozorně vyslechnou vše o „Holině“ a Ríša hned nabízí vytvoření stupňů vítězů.Udělá to z pětky plechu. Předseda hned z hlavy diktuje rozměry a navrhuje udělat stupínky odděleně tak, aby do sebe dobře zapadly a byly tudíž dobře skladovatelné.Geniální.

P.místopředseda se snaží promluvit – marně.Iloně zvoní telefon.

P.Kopecký dnes opět slaví – tentokrát padesátku p.Pazoura staršího.Na akci je už od čtyř a zhruba po hodině se své drahé hlásí,zkontroluje co dělá a oznamuje,že za chvíli dorazí.Pracovat v takto rozsáhlém podniku je náročně,jelikož pořád někdo něco slaví a oslavy se tak táhnou průběžně po celý rok. To potvrzuje i p.Richard Šindelář,který rovněž začal pracovat ve velké fabrice a zrovna mu došlo,že minulý týden neměl chlebíčky od paní kolegyně. Bude se na to muset optat.

Restauratér p.Martin Kadleček má na „Holinu“ volno a tak si přijde taky hodit a zkusit štěstí.Hlavní výhra by se mu krásně vyjímala nad pípou hned vedle reklamy na Gambrinus.Jen ho zajímá,zda bude gumovka vyčištěná, či zablácená – hygiena by mohla mít řeči. Hm – to jsme ještě neřešili.

Čekatel Šindelář dále navrhuje rozdávat vuřty zdarma k startovním číslům. Je to zanedbatelná položka a děti to potěší. No asi má pravdu.

23:10 p.č. doráží pokladník. Vyfoukaná hlava bez pilin, zápach kolínské, děvčata v místním lokále na něm mohou oči nechat. No ale s tou kolínskou to přehnal, otáčí se nejen děvčata,ale i zahraniční dělník relaxující u automatu,chlapci od kulečníku a vpředu se probouzí p.Chvojka,který usnul již před hodinou a teď ho vyrušil neznámý zápach v nose.

P.Neděla otvírá ústa – piští – no už je to trapný. Iloně opět zvoní telefon.

Opět volá čekatel Kopecký. Dopije a jde.Čekat na něj nebudeme.Předseda končí schůzi a společně s p.Nedělou a pí.Kopeckou odcházejí.

 

Místopředseda se dneska „rozjel“. Za celý večer vypil jedno pito za patnáct.Dělat to tak každej, Šindelářovi by nepostavili a p.Kadleček by měl chudou nevěstu. Do příště se polepší a bude pít dvanáctku

Příští schůze bude 28.9.2007 pravidelná.

Omluva všem čtenářům za úroveň dnešního zápisu: Prosím o shovívavost,ale pana zapisovatele dnes zastupuje p.místopředseda a tudíž je úroveň o řád nižší. Děkuji