zapis 50

Home

0707 Zápis z mezinárodního sympózia 19.05. 2007

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

ing. Šamša - jednatel

p. Robert Šindelář - pokladník

sl. Lejčková - řadová členka

ing. Včeláková - čekatelka

 

Hosté: pí Kulíčková, pí Nedělová, pí Kozáková, pí Šamšová, sl. Jana Veselá, p. Včelák,

p. Miloš Kostner, pí Karin Fries, p. Jürgen Fries

 

Na dnešní zasedání byli pozváni i hosté z NSR. Cílem je dohodnout cenné devizové příspěvky na další zahraniční cesty Organizace, a v neposlední řadě i procvičení komunikace v různých světových jazycích, čehož vedení Organizace plně využilo.

Cestou do restaurace krátce seznámil p. Neděla zahraniční účastníky s historií našeho města (ano, od příštího týdne je T.Š. městem), s památníkem Sv. Jana Nepomuckého z Pomuku a zříceninou biografu.

Po uvítacím ceremoniálu, kde zkušeně tlumočil do německého jazyka p. Miloš Kostner, se plynule přešlo k prvnímu bodu programu - schválení formuláře přihlášky na tábor v Zahájí.

Pan místopředseda zakomponoval do svého návrhu změny požadované předsedou s důrazem na předpokládanou cenu. Podrobný rozpis bude zveřejněn na internetových stránkách. Táborníci musí v podstatě počítat se zálohou na stravu a poplatkem za společné prostory (chata, velký stan), dále si každý sám platí parkovné, svůj stan a s vedením kempu je nutno dohodnou podmínky sprchování. Pravděpodobně si každý sám předplatí počet lázní - podle svých hygienických nároků.

Druhým bodem je fiasko p. Neděly na Pražském maratónu. Na 31. kilometru upřednostnil své zdraví a závod vzdal. Pan předseda jej chtěl pokárat a z neúspěchu vyvodit závěry, ale pan Neděla se nedal a stěžuje si, že fanoušci z mateřské Organizace se na něj zcela vykašlali (p. předseda s chotí dal přednost nedělní hasičské mši a do Prahy dorazil až odpoledne - na výlet parníkem), a vůbec to bylo špatně ošéfované. Podle předsedy p. Neděla hlavně nedodržel 14 denní pohlavní abstinenci před výkonem.

Rozhádané kohouty uklidňuje p. jednatel ing. Šamša. Doporučuje nechávat mezi závody minimálně tříměsíční pauzu. Kolega od něj ze zaměstnání se věnuje cyklistickým závodům a také při větší frekvenci odpadá. 3, maximálně 4 závody do roka a dost.

No jo, ale to p. Neděla nestihne proběhnout celou Evropou!

V neděli pořádá Organizace výlet na Malý Blaník. Sraz v 13,30 p.č. na obvyklém místě.

Zajímavý návrh na další výpravu má p. Neděla - pan Dvořák z T.Š. pořádá pro veřejnost vyhlídkové lety na rogalu v ceně 300 Kč za osobu.

Jürgen je z NSR, Karin pochází z NDR. Setkali se po pádu zdi a vloni, po mnohaleté známosti byla svatba na ostrově Mauritius.

V létě oba pojedou na deset dní do Vietnamu. Bude to stát 7 000 EUR za oba.

Podle pí Šamšové nemusí Karin s Jürgenem za výlet do Vietnamu vyhazovat tolik prachů, ona tam občas také jezdí nakupovat, ale pouze za dvacku tři stanice metrem!

Pan Kostner překládá zahraniční návštěvě přezdívky jednotlivých účastníků. Hroch je takový překladatelský oříšek. Anglicky hippopotamus - s měkkým, německy nilský kůň.

Dle Karin a Jürgena  neexistuje v němčině výraz pro samici od hrocha. V Česku prý také není podle pana místopředsedy hrochyně - hrošice, opravuje p. jednatel.

V ČT byl dnes den otevřených dveří. Pan Kostner dělal průvodce skupině vozíčkářů a tělesně postižených. Jako na potvoru se v budově zbláznily výtahy. Místo do přízemí je zdviž spustila do sklepa, z něj opět místo do přízemí pokračovali až do druhého a ještě se to zaseklo v nesprávné poloze před výstupem. Pro zdravé lidi vylézt nebyl problém, ale pan Kostner musel svou skupinu včetně vozíků vytahat ven.

Jedna postižená paní se vehementně domáhala návštěvy autogramiády hvězd. Marně ji vysvětloval, že se žádná nekoná. Když jí konečně došlo, že se zbytečně trmácela a pana Železného tu prostě neuvidí, utekla.

Karin s Jürgenem se u Nedělů hrozně divili stožárům u nich na střeše a satelitu. V kapitalistické cizině se prý antény nepoužívají, tam má každý kabel. Pan místopředseda by to zde také uvítal, nakonec na kabely on je odborník, avšak někteří lidé zde mají raději na zahradě dva bazény (kouká významně na p. předsedu) místo toho aby si výhodně pořídili pevnou linku od O2!

Také zde zazněla další důležitá informace - pokud má někdo tři televize, při přechodu na digitální příjem si musí pořídit i tři set top boxy nebo musí všichni sledovat jeden program! Bohužel stejná situace je s IP televizí od O2 - tři televize = tři pevné telefonní linky nebo všichni stejný program!!!

Řadové člence sl. Lejčkové stále něco vybíjí akumulátor u automobilu. Pan Vilímovský je bezradný. Vše prověřil a stejně sl. Lejčková musí startovat přes kabely. Koupí si tedy novou baterii, měsíc bude zcela odpojovat rádio a pak se uvidí.

Karin s Jürgenem mají životní pojištění a platí za něj 75 EUR měsíčně. Za 12 let jim pojišťovna vyplatí 12 000 EUR.

Pan místopředseda má o toto pojištění velký zájem a zjišťuje, zda by si ho v Německu také mohl založit.

Karin mu sděluje spoustu informací v nějaké cizí řeči a zapisovatel je nestíhá zaznamenat.

Nakonec si to p. místopředseda spočítal na kalkulačce, která je součástí jeho mobilního telefonu a s údivem zjistil, že čistý zisk po dvanácti letech je pouhých 200 EUR!

Zapisovatel mu vysvětlil, jak to je s životním pojištěním, daňovými odpočty a příspěvky zaměstnavatele u nás.

Předseda jim rozumět nemusí, z němčiny nematuruje.

Dcera bratrance p. Včeláka se provdala do Německa. Když její manžel pochopil, že u nás se nikdo německy z historických důvodů učit nebude, začal se naopak on učit česky.

Pan Kostner je lingvista, kromě němčiny ještě umí plynně anglicky a španělsky.

21,30 p.č. dorazil pokladník. Byl na služební cestě v Telči, pokud se zadaří, bude více výjezdů.

21,45 p.č. - I. občerstvení - salám s cibulí na účet Organizace. Při roznášce má zapisovatel strach aby jeho dvojitou porci nedostal omylem někdo jiný. Rozkouřil po dvou pivech najednou dvě cigarety, tak se na tu dobrotu těší.

Podle pana místopředsedy převzal zapisovatel tučné žezlo po jednateli - ten již výrazně zhubnul.

22,00 p.č. II. občerstvení - rozpustná káva + dvakrát turecká pro manžele Nedělovi

Fyzioterapeutku pí Šamšovou stále přitahuje krk p. Kostnera. Podle ní ho má křivý, musí ho bolet hlava a chce mu ho srovnat. Hlava ho nebolí a rovnat nic nechce.

Jürgenovi a Karin ji poté p. Kostner vychvaluje, že se jedná o největší, dosud žijící, odbornici v Praze a přilehlém okolí. Paní Šamšová se červená.

Roztržitá pí předsedová minulý týden jela do práce, zaparkovala u Lidlu, zamkla vůz a až na vrátnici si uvědomila, že děti zapomněla v autě! Ti seděli tiše, nechtělo se jim do školy ani k babičce.

V denním tisku nalezla pí Veselá inzerát s nabídkou výhodného zaměstnání v hotelu Lublaňka. Jako kontaktní osoba byla uvedena řadová členka sl. Lejčková. Ta potvrzuje, že tato informace se zakládá na pravdě.

Nyní nastala humorná situace, jejíž pointu zapisovatel zcela nepochopil - na digitálním fotoaparátu pana Kostnera si slečny Lejčková a Veselá prohlížely fotografie spolupracovníků p. Kostnera a chtějí s nimi seznámit - respektive rovnou chtějí telefonní číslo. Pan Kostner to překládá Jürgenovi a Karin a všichni se srdečně smějí.

Ve středu maturuje p. předseda - všichni mu povinně budou držet palce!

Zapisovatel se německy řekne „Schrichtführer“. Místopředseda p. Kostnera opravuje, že führer je pouze p. předseda.

V pátek byla v pořadu „Uvolněte se, prosím“ pí Bára Nesvadbová. Její odpovědi připomínaly panu místopředsedovi přesně odpovědi sl. Veselé. Ta také jen odsekává. Feministka.

Nastal zlatý hřeb večera - Karin a Jürgen vyrazili na toaletu! Předseda s nimi raději vysílá p. Kostnera aby je to neporazilo!

No, divili se. Žlábek ještě neviděli. V NSR je už všechno na fotobuňku.

Pan místopředseda uvolňuje napětí - musí to brát jako přípravu na Vietnam. Žlábek je zdejší kulturní památka a fotobuňky, jak to chce EU tady zavádět nebudeme! Stejně jako p. prezident zde nařízení EU bojkotujeme.

III. občerstvení - vaječný likér - to Karin a Jürgen také ještě nepili!

Podle pí Šamšové má na rozdíl od p. Kostnera Jürgen krásný krk. Ptá se zda má vše tak krásné - a to má teprve druhý rum, komentuje situaci pokladník, po osmém teprve něco uvidíme!

Předseda spustil rusky. Plynně. Místopředseda se přidal. Čekatelka ing. Včeláková také. Nehovoří ani tak rusky, jako spíše slovensky. Karin se jen usmívá a souhlasně pokyvuje hlavou.

Je čas jít domů 23,00 p.č.

Pokladník s sebou nemá účetní knihu. Prý buď pí Šindelářová v jeho kanceláři uklidila nebo to předal panu Nedělovi k digitálnímu zpracování - nepředal.

Zítra v 10,00 p.č. odjíždí Karin a Jürgen automobilem do Prahy a v 16,00 p.č. už budou doma - do Berlína vede nová dálnice.

23,10 p.č. - místopředseda už nevnímá, ale všechny kamarádky mu připadají velmi přitažlivé manželka, Dáša, Irča ...

Západní Berlín je vyhlášen družebním městem Organizace.

23,35 p.č. - pokladník usnul a nevybral příspěvky od devizových cizinců.

Příští schůze se koná 8.6.

 

 

Poděkování sponzorům:

Organizace - I. občerstvení

p. Veselý - II. občerstvení

ing. Šamša - III. občerstvení

 

Dobře placená reklama:

Pokud vás mrzí, že se nemůžete zúčastnit zasedání a přesto chcete přispět, zašlete na telefonní číslo: 728 510 913 textovou zprávu ve tvaru: DMS predseda vklad. Tím budete mít zajištěno, že jakmile se s vámi pokladník setká, částku základního příspěvku od vás vybere.

Přispěvatelé, kterým nestačí výše základního příspěvku mohou posílat krátkou textovou zprávu v následujícím znění: DMS predseda vice (částka - měna).