zápis 5

Home

Zápis z pravidelné schůze 4.3. 2005

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

Dále byli přítomni:

p.. Richard Šindelář

Schůze byla zpestřena především vystoupením Jaroslava Uhlíře s jeho scénkou "Kde mám bundu".Po několika pozdních příchodech k rodinným krbům v předešlých týdnech byla dnešní schůze ukončena preventivně již v 23:00.