zapis 46

Home

0307 Zápis z pravidelné schůze 02.03. 2007

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

p. Luboš Pazour ml. - čekatel

pí Marcela Kamarýtová - čekatelka

p. Pavel Kamarýt - čekatel

 

 

 

Úvodem krátké shrnutí nejdůležitějších událostí od lednové výroční schůze:

- zástupci Organizace se zúčastnili plesu SRPŠ v místní sokolovně, kde p. předseda v přátelském

rozhovoru s p. Josefem Kornem obdržel zatím jen ústní pozvání na neformální setkání všech

místních občanských sdružení - viz fotodokumentace na našich stránkách.

- zástupci Organizace se zúčastnili předsedova maturitního plesu - viz fotodokumentace na našich

stránkách.

- u příležitosti předsedova maturitního plesu si manželé Nedělovi pořídili nový automobil zn. Škoda

Fabia Combi 1,4 MPi.

- řadová členka Ilona Kopecká apeluje na manžela, že celá Organizace jezdí na výlety ve vozech zn.

Škoda a že i ona chce automobil jako má pan předseda. Pan Kopecký její argumenty uznal

a zakoupil jí vůz zn. Škoda Octavia Combi 1,9 TDi.

- na jarním výletě do Zahájí jsme s provozovatelem kempu, který právě opravoval chatky po řádění

orkánu Kyrill, projednali letošní tábor, opekli vuřty a děti vyrazily vykopat poklad, který zde vloni

ukryly. Bohužel na místě pečlivě zakresleném v mapě poklad nenašly. Byl tam pouze vzorek

Gustavovi DNA v latexovém, nepromokavém obalu.

- při couvání z garáže se pan předseda kochal pohledem na ladné křivky pí předsedové věšící prádlo

a „načechral pražákovi pilíř“. Vůz je ještě v opravě.

A nyní k aktuálnímu dění.

Pan místopředseda jel dnes na bicyklu z Vlašimi do T.Š. Za silného provozu a větru. Vyčítal si, že během takové Sibérie se mu zachtělo sportovat a přál si aby jel kolem někdo známý a svezl jej. Telepatie opět měla úspěch. Netrvalo ani minutu a předjíždí jej známý automobil s červeně natřeným okolím zadního stěrače. Pan předseda mu však jen pokynul a sl. Kristýnka krátce zamávala zadním okénkem.

S tím se ale nehodlal smířit. Za jízdy vytáhl mobilní telefon a volá předsedovi aby na něj počkal. Předseda nerozumí. Než mohl prosbu zopakovat, spadl mu řetěz a jen tak tak, že si nenatloukl. Pan předseda si jeho odmlčení vysvětlil jako pokyn ke zrychlení a zmizel v dáli.

Čekatel Luboš Pazour ml. se nechce účastnit tábora v Zahájí. Prý je to jen pro rodiny s dětmi. Do července je ještě čas, má si tedy nějakou rodinu pořídit, rozhodlo vedení Organizace.

V tomto týdnu se konal výlet Organizace do vlašimského biografu na film „Obsluhoval jsem anglického krále“. Většina účastníků rozpačitě poznamenává, že od toho čekali více. Pouze pan místopředseda byl nadšen. Jen ho mrzí, že zase seděl blbě. Chtěl si vychutnat i závěrečné titulky, ale jelikož seděl na kraji řady, netrpěliví diváci při úprku ze sálu jej v tom neustále rušili. Tak ani neví, jakou roli hrála

pí Geislerová.

Pozorný čtenář internetových stránek Organizace a vodáků čekatel Luboš Pazour ml. odhalil hrubou chybu - voda je psána od čtvrtka do soboty místo od pátku do neděle!

Čekatelé Kamarýtovi přinesli na schůzi hezké počasí - už nefouká.

Pan Neděla se zúčastnil veřejné schůze Obecní rady. Tlumočil nám mnoho zajímavých informací. Mimo jiné bylo na jeho návrh uloženo Obecní radou výboru pro tělovýchovu (jehož členem právě

p. Neděla je) projednání výstavby dětského hřiště.

Pan Neděla má již dokonce návrh staveb včetně ceníku od renomované firmy. Ceny jsou ale dost přemrštěné. Například stavba s názvem „Velký Ořechov“ (několik domků a prolézačka) stojí bratru 409 000 Kč vč. DPH. Zkusí se zeptat pokladníka - až dorazí, zda by to nezvládl laciněji.

Problém je ovšem s místními občany. Pro dětské hřiště sice jsou, ale nikdo nesouhlasí s výstavbou poblíž svého domu. Zapisovatel tomu rozumí, pan místopředseda ne.

Dále pan Neděla interpeloval starostu ohledně nepořádku v lese sousedícím se skládkou komunálního odpadu sdružení obcí EKOSO. V zápise Obecní rady doslova stojí „... úlety plastů po krajině s vlastní dokumentací“.

Pan předseda o tom již ví, pracovníci skládky si mu totiž stěžovali, že byli starostou pokáráni a musí nepořádek na vlastní náklady odstranit. Pan Neděla to měl prý nejprve projednat s nimi.

Teď už je panu místopředsedovi jasné, proč tak dlouho jednoho jinak hovorného zaměstnance EKOSO už dlouho neviděl. A asi ani neuvidí.

Zítřejší odjezd na zimní rekreaci platí podle dřívější domluvy. Pokud nebude sníh, jsou až do středy plánovány jiné aktivity a ve čtvrtek by se případně vrátili.

Zapisovatel tlumočí návrh pí Kozákové na uspořádání poznávacího zájezdu do vlašimského zámeckého parku. Nově je přístupný i vnitřek Starého hradu - za doprovodu průvodce z ekocentra. Na příkaz předsedy výlet zařadí místopředseda do plánovaných akcí.

Pan místopředseda tlumočí návrh pí Makovičkové na uspořádání poznávacího zájezdu na židovský hřbitov v Pravoníně - také s odborným výkladem. Předseda souhlasí pouze pod podmínkou, že výlet bude na bicyklech, přičemž předseda pojede s pí předsedovou včele na malém motocyklu zn. Pionýr a budou svítit. Ostatní si alespoň vychutnají vůni dvoutaktního motoru - vzpomínku na dětství.

Pan Josef Kopecký byl v nepřítomnosti povýšen předsedou na čekatele. Pan místopředseda zajistí umístění jeho podobenky na stránky Organizace.

Na plese SRPŠ byli přítomni i dalkovičtí požárníci. Zapisovatel by rád zjistil význam jejich hodností, neboť každý druhý měl hvězd, jak plukovník.

Zodpovědět tento dotaz je snadné pro čekatele Luboše Pazoura ml., který je jak profesionálním záchranářem s hodností strážmistra, tak i dobrovolným záchranářem s hodností strojníka.

Teď už tedy zapisovatel ví, že dobrovolní záchranáři dostávají hvězdičky za odsloužené roky nebo na znamení zda jsou např. členy výboru - čili spíše jako čestné ocenění.

Pokud se někde u zásahu vyskytnou společně dobrovolní i profesionální záchranáři nehrozí, aby dobrovolník velel profesionálům, byť by měl hvězd a vyznamenání jako svého času p. Brežněv.

Může ovšem dojít k zajímavé situaci, kdy čekatel Luboš Pazour ml. ve svém osobním volnu vyjede k požáru se štěpánovskými dobrovolníky a musí tedy na slovo poslouchat p. Josefa Korna, třeba mu i nosit svačinu, ale když se hašení protáhne do rána - to Luboš nastupuje směnu u profesionálů, přepíchá si frčky na uniformě a rázem se situace obrátí. Může p. Josefa Korna nechat třeba vyprat hadice, když se mu zdají špinavé nebo vařit kávu, či jinak dle libosti využít.

Pan místopředseda byl jako čestný dárce krve vybrán v rámci akce ke zjištění zdravotního stavu populace na komplexní vyšetření v IKEM. Celý den jej testovali a měřili. Jako vrcholový sportovec má samozřejmě srdce jako zvon a tak se jen potvrdilo, že je zcela zdráv.

Malý problém nastal pouze se sondami, které na jeho mužně zarostlé hrudi nechtěly držet. Tři spoře oděné, sličné sestřičky mu je tedy během úkonů musely přidržovat na různých částech těla, včetně třísel.

Po vyšetření následovalo pozvání na malý raut, kde kromě čaje z umělohmotného kelímku si mohl dle libosti vybrat mezi horalkou a müsli tyčinkou - pochopitelně pouze jednou. „Pro vás sportovce je to dost“ poznamenal předseda!

21,50 p.č. - I. občerstvení - turecká nebo rozpustná káva.

Po kávě dorazil p. pokladník. Pan Neděla mu hned do pokladny vrací bezúročnou půjčku 10 Kč, kterou prohýřil s rodinou při návštěvě kina.

Dále byla panu místopředsedovi proplacena faktura za pronájem domény se stránkami Organizace.

Čekatelé Kamarýtovi se obrátili na p. Nedělu - jakožto specialistu na komunikace, s prosbou, zda je možné zjistit z jakých čísel chodí hovory na jejich pevnou linku. Někdo totiž stále volá, ale po zvednutí sluchátka ihned zavěsí. Mají obavy, zda si někdo netypuje kdy jsou mimo domov, aby jim potom vykradl dům.

Pan Neděla je odkázal na zákaznickou linku O2 avšak podle něj jsou tyto informace rozhodně placené - možná i tajné. On již nemá možnost citlivé údaje zjišťovat jinými kanály.

Výběrové řízení na zhotovení staveb pro dětské hřiště vyhrál na celé čáře p. pokladník - je o 75% lacinější než autorizovaná firma.

Pan Robert Šindelář zvítězil i v rozhlasové vědomostní soutěži. Získal dvě permanentní jízdenky na vleky a lanovky v ceně 2 000 Kč. Jelikož sám zimním sportům příliš neholduje, věnoval výhru panu místopředsedovi, který mu byl v průběhu soutěže morální oporou. Tou byl samozřejmě i pan předseda, ale ten na hory letos také nejede!

Panu Nedělovi zítra vrcholí tréninkový plán. Ráno poběží 35 km a v dalších dnech bude dávky postupně snižovat až na pouhých 21 km denně. Ladí formu na pařížský maratón.

Nejlepší prodejci v O2 dostávají k dispozici sportovní automobily zn. Mitsubishi. Pan místopředseda jej možná také mohl mít. Kdyby předseda nezamítl výhodný internet express... Ale ne! On dal raději přednost bezdrátovému připojení a už od prosince na něj marně čeká!

Firma Globus Čakovice věnovala Organizaci hodnotné ceny pro jarní dětské soutěže. Nechybí broušené sklo, karlovarský porcelán a ručně paličkované krajkové prostírání.

Důležitá data:

- v neděli 11.3. ve 14,00 p.č. je sraz na náměstí - cíl výletu soutok v Souticích.

- příští pravidelná schůze se koná 16.3. a po ní následuje 30.3. schůze „předvýjezdní“ s výběrem

příspěvků v EUR, aby si naše delegace ve Francii pořádně užila.

 

 

 

 

 

Poděkování sponzorům:

p. Kulíček - I. občerstvení