zapis 44

Home

2206 Zápis z pravidelné a slavnostní schůze 22. a 25.12. 2006

 

Prezence (pravidelná schůze 22.12. 2006):

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

pí Kopecká - čekatelka

ing. Jan Veselý - čekatel

p. Michal Novotný - čekatel

Hosté: pí Kulíčková, pí Kozáková, p. Rostislav Vlach

 

V dnešní poklidné atmosféře je dostatek prostoru pro pracovní záležitosti. V první řadě je třeba naplánovat výroční schůzi. Ta se uskuteční 13.ledna zde. Nový restauratér prý pojede bez přerušení a případné stavební úpravy se budou provádět až na jaře.

Program zasedání je následující:

- slavnostní projev zapisovatele na téma „Ohlédnutí za uplynulým rokem“

- slavnostní projev pokladníka na téma „Jak jsme na tom“

- slavnostní projev místopředsedy na téma „Co nás čeká v novém roce“

- slavnostní projev pana předsedy na libovolné téma

- předání vysokých vyznamenání z rukou pana předsedy

- předání vysokých vyznamenání panu předsedovi

- potlesk

- kvíz ze znalostí historie Organizace

další body jsou rozepsané níže v textu.

Pan Neděla se přiznal, že má doma v šuplíku rozpracovanou sbírku básní s pracovním názvem „Vyznání“. Ústředním tématem je pochopitelně láska k panu předsedovi.

Jednohlasně bylo odsouhlaseno, že na výroční schůzi se chvilka takové poezie hodí a část eposu nám pan Neděla odrecituje.

Paní Kulíčková spolu s pí Kozákovou zajistí krátké pásmo písní a tanců v podání dětí z vlašimských škol. Pro přítomné matky bude zdarma k dispozici dostatek papírových kapesníčků zn. Zewa.

Pan místopředseda s čekatelkou Šindelářovou konzultoval varianty rozmístění stolů a do hrubého náčrtku vepsal zasedací pořádek. Ukázalo se, že počet zvaných hostů je velmi limitován velikostí salónku.

Návrh zapisovatele aby se schůze uspořádala od osmi hodin ráno - to bude místa dost i ve výčepu - nebyl přijat.

Nakonec předseda rozhodl, že před restaurací bude umístěn sound systém s velkoplošnou obrazovkou, na kterou bude průběh zasedání přenášen. On-line.

Dále je třeba připravit průkazky (v excelu - kvůli velikosti přílohy do emailu), vizitky a velkoformátové portréty p. předsedy.

Čekatelům povýšeným u příležitosti výroční schůze opět připraví hodnotné dárky pí předsedová. Tentokráte to budou slušivé burky. Podle mužské části našeho kolektivu se jedná o velmi vhodný oděvní doplněk každé moderní ženy.

Pan Neděla by přivítal uzákonění mnohoženství. Nebo alespoň právo první noci. Pochopitelně pouze pro předsedu. Chápe sice námitky pí Kulíčkové, ale měla by být naopak potěšena předsedovou výjimečností a nenechávat si jeho skvělý genofond pouze pro sebe.

Z dobře informovaných kruhů se proslýchá, že vedení Organizace se chystá obsadit volný post jednatele. Do konkurzu se mohou hlásit zájemci s trvalým bydlištěm na území států EU. Zkušenost s vedením velkého kolektivu a hra na hudební nástroj je výhodou.

I. občerstvení - smažené bramborové lupínky

Pan místopředseda se na stránkách obce dozvěděl, že byl jmenován vedoucím výboru pro sport a tělovýchovu. Radost z této velkoryse honorované funkce kazí fakt, že ho zastupitelé zapomněli informovat nebo se alespoň zeptat na jeho názor.

II. občerstvení - černá káva, obzvláště hrubě mletá

Při diskusi o výhodách plazmových televizorů oproti LCD obrazovce bylo překvapivě zjištěno, že Honza Pavlík z Panasonicu je dobrým známým p. Vlacha a zároveň i bývalý spolužák p. Neděly.

Poděkování sponzorům (pravidelná schůze 22.12. 2006):

ing. Jan Veselý - I. a II. občerstvení

 

************************************************

Prezence (slavnostní schůze 25.12. 2006):

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

ing. Šamša - řadový člen

sl. Lejčková - čekatelka

ing. Jan Veselý - čekatel

p. Michal Novotný - čekatel

Hosté: pí Kulíčková, pí Nedělová, pí Kozáková, ing. Pavel Voslář, pí Veronika roz. Makovičková s manželem Tomášem

Pan Neděla, který dnešní slavnostní zasedání přes protesty i samotného p. předsedy svolal, má hodinu zpoždění. S čekatelem Novotným raději hráli v Benešově squosh. Při sportu jim vyhládlo. Od babičky p. Novotného dostali každý po dvou řízcích. Vepřových.

Dnešní schůzí končí desetiletý pronájem restaurace čekateli Šindelářovými. Nevyklízí ale pozice definitivně. Jejich dcera bude mít na chod pohostinství i nadále velký vliv.

Čekatelka sl. Lejčková seznamuje hosta ing. Vosláře s fungováním Organizace a jejími hlavními pilíři. Mimo jiné říká, že zapisovatel si po dvou pivech vymýšlí - to není pravda!

Podle ing. Vosláře je škoda, že členem Organizace není i p. Bohumil Musil ml. Moc se mu líbí.

Zapisovatel se podivuje, že kdykoli jde kolem vily ing. Vosláře - jedno zda v sobotu časně z rána, či v neděli v podvečer, ing. Voslář usilovně venku manuálně pracuje.

Ing. Voslář se prý v dobách, kdy dozrával v muže a ujasňoval si svůj světový názor, rozhodoval mezi dvěma koníčky: pedofilií a workoholismem. Nakonec se rozhodl pro workoholismus. Ten jej více vzrušuje.

Tak výročka se 13.1. nekoná - restaurace bude v rekonstrukci. Ing. Vosláře tato informace tak rozrušila, že rozlil pivo.

Pokladník dorazil již ve 20,45 a nemá pokladní knihu. To není nic nového a tak této informaci nikdo nevěnuje pozornost. Ještě jednou potichu dodává, že zcela zapomněl kde je!

Naštěstí ji čekatel Richard Šindelář nalezl v pátek při úklidu pod stolem. Tabulka s rozpisem příspěvků byla pro změnu v kuchyni. Pokladník tyto důležité dokumenty neztratil, pouze si zálohuje data a zapomíná kam.

To je dobře, že se výročka odkládá, p. místopředseda alespoň dokončí oslavnou básnickou sbírku. Předseda navrhuje další termín - 2.2. To pro změnu nemohou čekatelé p. Novotný a sl. Lejčková. V tu dobu lyžují ve Francii na ledovci. Předseda se je snaží od tohoto výletu odradit informací, že nikde jinde není sníh a proto bude na ledovci celá Evropa. Přesto musí jet, už mají zaplaceno.

Dohoda o termínu výroční schůze je tedy odložena na příští pravidelnou schůzi, jejíž termín vyhlásí předseda až se restaurace otevře.

Čekatelka sl. Lejčková věnovala rodičům k vánocům připojení na internet a hned jim nastavila stránky Organizace do „Oblíbených“.

Čekatel Novotný se v pátek i dnes dostavil na zasedání pouze kvůli tomu aby apeloval na členskou základnu a donutil tak místopředsedu změnit na stránkách jeho fotografii. Zároveň žádá změnu i fotografie čekatele Pazoura, který kvůli tomu odmítá chodit na schůze. Raději chodí do práce.

Všichni se jim diví, protože fotografie to jsou skutečně povedené a měnit je netřeba.

Paní Kozáková připomíná zapisovateli, jak se jej čekatel Novotný zastal, když místopředseda využil jeho chvilkové indispozice. Zapisovatel si svou chybu uvědomil a také se za výměnu fotografií obou čekatelů přimlouvá.

Pokladník p. Robert Šindelář má za úkol zhotovit na výročku manželům Kulíčkovým pod židli stupínek. Předseda bude vyvýšen o 25 cm, paní předsedová o 15 cm.

I v případě, že bude pí předsedová trávit výroční schůzi s davem před velkoplošnou obrazovkou na ulici, bude při tom stát na stupínku.

Pan místopředseda pro velký zájem publika zopakoval svou teorii o uzákonění práva první noci pro předsedu. Nejedná se o žádnou erotiku nebo dokonce o city. Předseda je nejchytřejší a proto bude pomocí sémě svou chytrost šířit i mezi prostý lid a republika tak v dohledné době, plna chytrých lidí, bude více prosperovat.

Čekatelce sl. Lejčkové se to moc nelíbí. Ale zase má jistotu, že bude mít chytré děti. Měla by to zvážit a jít příkladem.

Další noci se dostane i na ostatní. Podle postavení v Organizaci. Děti si pak mohou matky pojmenovat dle libosti, pouze prostřední (biřmovací) jméno bude po předsedovi.

Pokladník míní, že alternativní a společensky přijatelnější metodou šíření předsedovy chytrosti je klonování. Zdroje na to v pokladně jsou.

Ing. Voslář opouští předčasně zasedání a i když se s naším programem nedokázal plně ztotožnit, přispěl 200 Kč.

Zapisovatel dnes četl zajímavý článek týkající se vzniku pověr o čarodějnicích. Po bitvě na Bílé hoře nová vrchnost zakázala katolíky (nebo evangelíky) - to je jedno - a ta zakázaná organizace pořádala tajné lesní mše. Jedním ze shromaždišť byly právě pověstné Čertovy kameny. Z celého okolního kraje bylo na nich vidět světélkující pochodně. Lidé tenkrát neznali p. předsedu a tak byli velmi hloupí. Domnívali se, že jde o slet čarodějnic.

No a druhou skutečností je, že po třicetileté válce byl nedostatek mužů. Ženy zmítané chtíčem se ukájely mimo jiné i pomocí násady od košťat a pro větší zážitek si potíraly rodidla mastí z leknínů (recept zapisovatel nezná). Dostávaly se tak do transu a zdálo se jim, že létají. Bobligovi z Edelstadtu se pak u výslechu z čarodějnictví přiznaly a dokonce tomu samy věřily.

Pan Neděla si stěžuje, že pí Eva Fantyšová nečte zápisy. Například jeho zápis ze Svařáku vůbec neotevřela. Zapisovatel podotýká, že na výročce potom nesprávně vyplní znalostní kvíz a pak bude pozdě litovat, že žádnou z hodnotných cen nevyhrála!

Pokladník navrhuje aby se na výročce rozdávala jako hlavní cena předsedova chytrost. Buď hluboce zmražená ve zkumavkách, které zajistí pí Kulíčková a pí Kozáková nebo čerstvá. Do kávy. Osobně by za tímto účelem zhotovil ručně vyřezávaný paraván. Aby měl předseda soukromí.

Předseda se červená a rozčiluje. Vždyť jen žertujeme předsedo! Samozřejmě, že do kávy chytrostí mrhat nebudeme!

Pokladník má od Ježíška nový telefon, ale bude jej muset reklamovat. Když mu volá někdo z uloženého seznamu, zobrazuje se jen číslo - beze jména.

Ing. Veselý byl požádán o bližší prozkoumání závady a zjistil, že má vše uložené duplicitně. Proto se mu jména nezobrazují. Žádná reklamace není nutná, závada je odstraněna na místě v průběhu zasedání.

I. občerstvení - káva pro obzvláště silné jedince.

Slabší jedinci kávu nedopili, sl. Lejčková si dokonce sama došla do kuchyně uvařit novou porci. Pouze p. Neděla se diví, co proti této dobrotě všichni mají, jemu pochopitelně chutná.

31.12. pořádá turistický kroužek poslední akci v tomto kalendářním roce - II. Silvestrovský výšlap k Rozhledně. Vuřty, chléb a hořčici s sebou. Sraz je ve 13,30 p.č. u pana předsedy.

V tomto momentě předseda a zapisovatel jednání opouští. Zajímavosti z další části večera zaznamenal stenogramem p. Neděla a jejich vyhodnocení proběhne na příští pravidelné schůzi.

Poděkování sponzorům (slavnostní schůze 25.12. 2006):

p. Neděla - I. občerstvení