zapis 42

Home

2006 Zápis z pravidelné schůze 24.11. 2006

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

p. Petr Kulík - jednatel (odstoupil v průběhu zasedání)

ing. Šamša - řadový člen

pí Marcela Kamarýtová - čekatelka

p. Pavel Kamarýt - čekatel

p. Michal Novotný - čekatel

p. Luboš Pazour ml. - čekatel (povýšen v průběhu zasedání)

Host: p. Rostislav Vlach

Cestou na dnešní zasedání p. Neděla krátce kolektivu poreferoval o své účasti na čtvrtečním lampiónovém průvodu. Bylo to prý hezké.

U památníku padlým v obou světových válkách si všiml čerstvých květin a věnců. Kdo je tam kladl neví, ale v kině se po lampiónovém průvodu nepromítalo. To ví bezpečně.

Dále předvedl p. předsedovi a p. zapisovateli poničenou velkoplošnou turistickou mapu na náměstí. Nějací vandalové zde ostrým předmětem poškodili zobrazení obcí T.Š., Římovic a Kácova.

Dnes v odpoledních hodinách vykonal p. místopředseda další z řady dobrých skutků. Panu Milanu Králi se cestou ze zaměstnání únavou podlomily nohy a zůstal bezmocně sedět na krajnici frekventované vozovky do Dalkovic. Nikdo mu nepomohl. Dokonce i kolem projíždějící hlídka PČR se raději dívala na druhou stranu. I když bylo poměrně teplé odpoledne, mohl by lehce prochladnout. Tomu nemohl p. místopředseda přihlížet. Nechal stát svou práci, oba mladé místopředsedy svěřil babičce a vyrazil mu na pomoc. Jelikož je trénovaným sportovcem, bez problémů jej zvedl a doprovodil domů. Pan Milan Král mu děkoval.

Čekatel p. Michal Novotný žádá výměnu své fotografie na stránkách Organizace. Hlavně kvůli tomu dnes přišel. Kolektiv s ním nesouhlasí. Naopak, jeho podobenka je nejhezčí. Samozřejmě hned po fotografiích p. předsedy.

Všechny řidiče kteří dnes jeli přes Tehov vylekal radar a s ním spojený velkoplošný ukazatel rychlosti. Automaticky každý prudce dupnul na brzdu, jak se lekl, že jej měří PČR. Kolektiv se shoduje, že se jedná o velmi účinný prostředek k dodržování předepsané rychlosti. Také je výhodné, že radar sleduje automobil několik vteřin a na displeji je vidět pokles rychlosti - čili lze tak ověřit spolehlivost tachometru.

Místopředseda kolem stejného radaru běhá ve Zruči při ranním joggingu. Je to v prudkém kopci, přesto zde vyklusává stabilní rychlostí 9 km/hod.

Na výroční schůzi bude hrát unplugged Olda Říha. Pozvánku mu p. Neděla ještě neposlal, nechce ho dopředu plašit, když ještě neznáme termín.

Čekatelé Kamarýtovi četli zápis z minulého shromáždění, ale stránky Organizace nenašli. Musíme si nechat zhotovit vizitky abychom stále adresy nemuseli vypisovat na účtenky. Jejich grafickou podobu by mohl navrhnout p. Libor Zelenka. Stačí na obyčejný papír a ing. Šamša zajistí jejich zatavení do plastu.

Pan Rostislav Vlach nabízí, že pokud si za 250 Kč/rok zaregistrujeme doménu net nebo com, nasměruje nás do ní. Pracuje jako project manager ve firmě Kaktus software. Před tím dělal programátora a jeho bývalý švagr je p. Josef Havíř.

Mikuláš - na kostýmu intenzivně pracuje pí Nedělová. Fousy má, na čepici nebude kříž, ale fotografie předsedy a berlu dodá pí Kozáková. Jen je třeba ji nazdobit.

Za anděla jde pokladník. Slíbil že se dostaví včas. Bylo by vhodné, kdyby si k tomuto účelu u kupce zakoupil svatozář na elektrický pohon. Křídla zatím schází. Dle jeho slov mu je dodá Redbull.

Paní Kozáková si kostým zhotoví sama.

Krátká generální zkouška masek se uskuteční příští sobotu odpoledne pod vedením pí Nedělové, která zároveň i zrežíruje celé představení. Hodina bude ještě upřesněna.

V uplynulém týdnu byl vykraden automobil ing. Šamši. Bez jakéhokoliv narušení zámků nebo oken bylo odcizeno rezervní kolo, nářadí, povinná výbava, mapa Evropy a spousta originálních CD s populární dechovou hudbou. Rádio a mapa ČR zůstaly netknuty.

Hlídka Policie ČR jela právě kolem k jinému případu. Ing. Šamša jí máváním autoritativně přinutil zastavit. Ušetřil si tak obvyklé dvě hodiny čekání. Sepsali s ním hlášení a zakreslili místo činu. Ovšem k sepsání protokolu se musel dostavit na stanici a tam si stejně ty dvě hodiny, než na něj přišla řada, počkal. Uklidnilo jej, že pojišťovna vše uhradí.

Čekateli Michalu Novotnému se nedávno stala podobná lapálie - na Florenci si na 15 minut odskočil od zaparkovaného automobilu (kupoval místenku do T.Š.) a na sedačce spolujezdce bohužel zapomněl aktovku s tramvajenkou a se svačinou (chléb s máslem a chutné jablko). Když se k vozu vrátil, nestačil se divit. Někdo se do něj vloupal pomocí dlažební kostky a ukradl co se dalo.

Rodičům pana Neděly ukradli z vozu zahraniční rádio. Také v Praze. Ve Vlašimi na parkovišti za domovem seniorů byla tento týden zaznamenána krádež automobilu. Panu předsedovi to vyprávěla manželka - na parkoviště zajelo tmavé auto, vystoupil z něj mladík a během 20 vteřin s cizím vozem odjel. Než pracovnice domova seniorů stačily zalarmovat PČR byly oba vozy fuč.

Pan jednatel Kulík si výslovně přeje uveřejnit v zápisu, že mu funkce jednatele připadá zbytečná, že se jí vzdává a z Organizace vystupuje. Rád se nadále bude zasedání a kulturních akcí účastnit, pouze však jako nezávislý pozorovatel.

Což je škoda, neboť s plánováním a výstavbou symbolické celnice U Šimáka bude spousta práce, shoduje se p. předseda s p. místopředsedou.

Minulou sobotu proběhlo v Globusu vyhodnocení zákaznické soutěže „Hádej, hádej, hadači“. V podmínkách pro účast stálo, že kdo přesně uhodne váhu vystaveného třípatrového dortu, může si vybrat z mnoha hodnotných cen (osobní automobil, zlatá cihla, poukázka na odběr zboží ve výši 300 000 Kč, volná vstupenka do cirkusu Berousek atd.). Soutěž probíhala zvlášť na prodejně v Čakovicích a zvlášť na Černém Mostě.

Tvůrce soutěže nenapadlo pro účast stanovit žádné omezující podmínky a tak ing. Šamša předával kuriózně získanou výhru: váhu 91,69 kg uhodl pan Pavel R. z Vlašimi na pobočce v Čakovicích a na Černém Mostě jeho manželka!

Oba si z dostupných cen vybrali poukázky na odběr zboží ve výši 300 000 Kč - takže celkem vyhráli 600 000 Kč, ale musí to utratit v Globusu. Platnost poukázek je jeden rok.

Z 18 tisíc hlasovacích lístků byly dvě třetiny od nich. Průměrně 700 jich stihli každý den vyplnit a odvézt do obou hypermarketů. Začínali na 20 kg a po deseti dkg přidávali. Na 75 kg chtěli skončit, ale nakonec se rozhodli, že to dotáhnou až do stovky. Stálo je to asi 15 000 Kč.

Minulý pátek ve 22,00 p.č. vyjížděli štěpánovští požárníci k hořící stodole do Rataj. Josef Korn jel přes Kostelík, posádka se stříkačkou to brala přes Chlum. Pan Luboš Pazour ml. tam byl s vlašimskými záchranáři. Pěkně se zapotil.

V neděli běhalo po T.Š. divoké prase. Pravděpodobně zmatené mlhou. Podle pana Čepeláka jej hrdinně skolil p. Josef Šiška a místní fotbalisté ho příští týden budou mít se šípkovou omáčkou. K tomu pajfalský knedlík, vařený ovšem v ubrousku.

Pan předseda jde zítra na výroční schůzi hasičů. Dostaví se ve slavnostní uniformě a večer takto ustrojen pojede se zapisovatelem k muzice do Vlašimi. Pan místopředseda s nimi nemůže, jelikož jede ráno bourat lešení k bratrovi. Ale pojede před půlnocí pro manželku na abiturientský večírek, tak se možná na Blaníku zastaví.

Pokud bude 13.1. 2007 zde v restauraci kvůli rekonstrukci zavřeno, operativně se změní termín výroční schůze. Výjezdní rozhodně pořádat nebudeme. Olda Říha kdyžtak přespí u p. předsedy.

Na výroční schůzi necháme zhotovit upomínkové předměty - hrníčky, čepice, trička s logem Organizace a fotografií předsedy. Dále je třeba navrhnout a vytisknout pozvánky a sestavit seznam hostů včetně starosty, místostarosty a Josefa Korna.

Výjezdní je příští schůze - 9.12. od 15,17 p.č. na Staromáku a na ní se dohodne datum další pravidelné (slavnostní). Jediný volný termín je zatím 22.12., ale to asi neprojde.

Pan předseda dostal od čekatelů Kamarýtových osobní sponzorský dar na nákup vánočních dárků. Jedná se o poměrně vysokou částku v zahraniční měně. Předseda si to zaslouží.

Tak alej ušlechtilých dřevin Organizace vysazovat nebude. Pan Neděla výsadbu provede za vlastní. Když jsme mu návrh smetli ze stolu. Použije k tomu prostředky z výher svých běžeckých závodů.

Má však v hlavě další plán na využití volných prostředků z pokladny - na jaře uspořádá dětský branný závod „O pohár předsedy“. Do Zruče a zpět.

Soutěžit se bude v mnoha rozličných kategoriích. To v podstatě znamená, že každý poběží sám a ve své kategorii se tak stane vítězem. Kvůli motivaci. Jde hlavně o ten pohyb na čerstvém vzduchu, dodává p. Neděla a předseda souhlasně přikyvuje.

Čekatelé Kamarýtovi zajistí na Staroměstském náměstí digitální poutače u stánků - kolik který právě vydělává. On line. Místopředseda se s majitelem osobně zná a je přesvědčen, že tento návrh na zkvalitnění služeb zákazníkům nadšeně přivítá.

Na svůj maturitní ples pojede předseda samozřejmě také v hasičské uniformě - přece si nebude kupovat oblek! Už obdržel poukaz na ušití nové, moderní uniformy, kde budou zakomponovány poslední světové trendy v oblékání dobrovolných záchranářů.

22,00 p.č. - I. občerstvení - černá káva - místopředseda opět musí opravovat pořadí roznášky.

Zapisovatel po vzoru ODS navrhuje i pro naši Organizaci funkci prvního místopředsedy a řadových místopředsedů. Současné doživotní vedení Organizace se však o moc nechce s nikým dělit a zapisovatel je umlčen, neboť představenstvo dobře ví kam míří. Zase prosazuje příbuzenstvo.

22,06 p.č. - II. občerstvení - loupané arašídy ve vakuovém balení.

Čekatel Pavel Kamarýt kdysi vlastnil minohledačku a věnoval se archeologickému průzkumu našeho okolí. Při vykopávkách v Pasece nalezl již nepoužitelné zbytky konzerv, hřebíků, neškodné části staré munice a radlici (patku) z kanónu.

22,08 p.č. - III. občerstvení - Tuzemský rum

Předseda má ve své vile tři lodžie. Proto je výhodnější litý strop než panelový. Čekatel Lubomír Pazour ml. mu přispěl mincí nezanedbatelné hodnoty v zahraniční měně na výstavbu čtvrté lodžie.

Pokladník dnes s sebou má pokladní deník a přišel v novém sportovním oblečení. Prý není nové, má ho již dlouho.

Tak se místopředseda konečně dočkal. Čtrnáct dní nechodil do práce aby pokladníka náhodou nepropásl až přinese deník na kontrolu. Nyní již nic nebrání zveřejnění účetnictví na internetu. Před dnešním výběrem je v pokladně přesně 4 943,50 Kč.

Oldu Říhu rozhodně pokladník financovat nebude. Katapult bude hrát předsedovi zdarma, neboť je to pro něj čest.

Fotografii čerstvého čekatele Lubomíra Pazoura ml. zajistí p. Neděla a umístí ji na stránky Organizace.

Pokladník se zítra zastaví u p. předsedy ohledně prahu. V neděli jde zase k Nedělům. Skříň zapisovatele bude hotova do vánoc.

Na závěr předseda vyhlašuje soutěž - kdo dokáže přetrhnout jeho bankovku s několika nulami a ještě navíc v zahraniční měně, může si jí ponechat.

Prý je to nemožné. Ve Zdislavicích to také zkoušeli a nikomu se to nepovedlo. Říkali to chlapi ve škole.

Kolektiv opatrně zkouší trhat - nedaří se. Až čekatel Michal Novotný na první pokus bankovku zdolal. Může si ji nechat. Dokázal tak nemožné a předseda to bude zdislavákům tlumočit.

 

Poděkování sponzorům:

p. Neděla - I. občerstvení

ing. Šamša - II. občerstvení

p. Michal Novotný - III. občerstvení