zapis 41

Home

1906 Zápis z pravidelné schůze 10.11. 2006

 Prezence:

 p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

sl. Lejčková - čekatelka

pí Marcela Kamarýtová - čekatelka (povýšena v průběhu zasedání)

p. Richard Šindelář - čekatel

p. Pavel Kamarýt - čekatel (povýšen v průběhu zasedání)

 Hosté:  p. Josef Kopecký, p. Bohuslav Šiška, p. Martin Kadleček

   

Pan místopředseda dnes vyrazil na zasedání v neschválené, nemoderní zimní čapce. Předsedovi na dotaz logicky odpověděl, že používání zimních doplňků ještě nevyšlo v zápise, tudíž je možno za nepříznivého počasí použít i jinou pokrývku hlavy než tu od pí předsedové.

 

Zapisovatel se tímto veřejně omlouvá pí místopředsedové, že není uvedena v prezenční listině minulého zápisu. Na chybu upozornila pozorná čtenářka - pí předsedová.

 

Prvním bodem programu bylo projednání zveřejnění účetnictví Organizace na internetových stránkách. Po poradě s pokladníkem domluveno, že p. Robert Šindelář se v neděli dostaví k panu Nedělovi s pokladním deníkem a dají účetnictví dohromady. (pozn. zapisovatele - pan místopředseda se ale zapomněl zeptat o kterou neděli se jedná!)

 

- Předseda dnes psal z účetnictví písemku a dostal jedna mínus! Gratulujeme.

- Pan Neděla doplnil stránky fotografiemi nových členů a čekatelů. Zbývá tam ještě vrátit zápisy.

- Nový starosta členy Organizace z dálky zdraví a p. Nedělovi nabízel svezení.

 

Dalším bodem je termín a program II. výroční schůze. Zapisovatel navrhuje provést u této příležitosti vyznamenání zasloužilých čekatelů večeří s předsedou nebo dokonce maximální odměnu - povýšení na řadové členy.

 

Pan místopředseda navrhuje instalovat do salónku zvukovou aparaturu a při příchodu předsedy s chotí by se nechaly zaznít fanfáry. Jako na hradě. Případně by kolektiv mohl jejich příchod ozdobit zpěvem oslavné zdravice. Úplně to vidí.

 

Mimo jiné pan Neděla vznesl na p. předsedu dotaz, jak je to s přijetím p. Jakuba Kulíčka za člena Organizace. Nějak se mu rychlost s jakou předběhl množství služebně starších čekatelů nelíbí a má podezření, zda se nejedná o tzv. Křépův syndrom!

 

Předseda odpověděl velice stručně - jednou jsme jej jmenovali doživotním předsedissimem a tak se nikomu zpovídat nemusí. Povýšení jeho synovce je pochopitelně platné a na výroční schůzi dokonce plánuje jmenovat jej do nějaké funkce. Má na mysli nějakou přední funkci.

 

K tanci i k poslechu na výroční schůzi bude hrát discjockey Beggi.

 

S termínem konání výroční schůze je to těžké. Mezi svátky nemůže předseda. Jediným volným dnem v jeho diáři je 30.12., ale to se nemůže dostavit čekatelka ing. Včeláková ani řadový člen ing. Šamša, jak oba potvrdili telemostem. Podle pokladníka to není žádný problém - na 30.12. ohlásíme v Globusu uložení bomby a ing. Šamša bude mít volno!

 

Dalším nejbližším možným termínem je 13.1. 2007. To bude pravděpodobně restaurace v rekonstrukci. Čekatel Richard Šindelář má sice smlouvu na celý leden, ale končí už koncem prosince. Nový nájemce p. Martin Kadleček ještě neví jak to bude.

Při ranním joggingu dnes p. místopředseda ošklivě upadl. Mráz nebyl, tak asi uklouzl po lupenu nebo co. Má modřinu na stehně a odřený loket. Paní místopředsedová mu na internetu našla ochrannou pomůcku - nesmeky!

 

Zapisovatel tuto ochranu zná. Paní Veselá ji při doručování také používá - páskové na náledí, ozubené na uklouzanou vrstvu sněhu. Jak se ale chovají při běhu si netroufá posoudit. Ani vyzkoušet.

 

Pan Neděla byl s mladým místopředsedou Štěpánem na výstavě biblí v místním muzeu. Nejvíce jej zaujala bible s autentickými poznámkami z výslechů, které si její majitel za Protektorátu zde poznamenal.

Prohlídku doplňoval odborným výkladem p. Vlček, který si postěžoval, že hrabě Šternberk již po několikáté odmítl účast na kulturních akcích muzea v T.Š.

 

V dubnu poběží p. Neděla maratón v Paříži. Poprvé s ním cestuje i část jeho fanklubu pod vedením pí místopředsedové. Dopravu zajišťuje čekatelka sl. Lejčková a již dnes je třeba vybrat nejvýhodnější leteckou společnost, objednat letenky, složení jídelníčku na palubě a v neposlední řadě vypracovat časový plán.

 

Všichni letí, pouze pí předsedová pojede osobním automobilem. Cesta sice potrvá déle, zato ušetří ve Francii za taxíky a p. Neděla se tak nebude muset rozptylovat provozními záležitostmi. Může se plně věnovat své kondici.

 

Možná se na trati mezi diváky objeví i sám pan předseda! Jezdí totiž služebně do Francie každou chvíli. To by byl doping!

 

Při poslechu rádia jsou podle sl. Lejčkové nejvýhodnější stanice Evropa 2 - ráno a Express (90,3) odpoledne mezi 16,00 - 18,00 p.č. To tam hovoří Těžkej Pokondr a je to skvělé. Bohužel příjem je omezen pouze na oblast Prahy. Doporučuje se alespoň na jedno odpoledne do Prahy přestěhovat.

 

Akce „Svařák 2006“ se koná 9.12. Hodina srazu na Staroměstském náměstí bude ještě upřesněna. Ubytování vrcholového vedení Organizace včetně jejich rodinných příslušníků je zajištěno v bytě čekatelky sl. Lejčkové.

 

Ve čtvrtek 16.11. se v T.Š. koná lampiónový průvod - od vodárny k sokolovně a potom následuje diskotéka. Podle p. místopředsedy bychom se na této vlně mohli svézt. Zapisovatel se zúčastní pouze v případě, že se půjde tradiční cestou - od školy na náměstí a po hymnách a projevech se bude v místním kinosále promítat dobrodružný sovětský film.

 

Panoramatická fotografie T.Š. od p. Neděly, kolující elektronickou poštou vzbudila oprávněný zájem na místím OÚ. Dokonce se uvažuje o jejím umístění na oficiální stránky úřadu - tomu v poslední chvíli zabránila sl. Lejčková neboť autora se na to nikdo neptal a navíc ještě nebyla upravena pro oficiální prezentaci.

 

Na návrh pana místopředsedy byli dnes povýšeni na čekatele manželé Kamarýtovi. V obhajobě návrhu p. místopředseda uvedl, že jsou přítomni již na čtvrté schůzi a to je větší účast než například u čekatele p. Bohumila Kulíčka, který nebyl ještě ani jednou. A významně přitom pokukuje po předsedovi.

 

 Čekatelé Kamarýtovi (nebo jak jim v žertu říkáme Pavel & Pavel, protože se jmenují stejně) po přijímacím ceremoniálu ochotně odpovídali na dotazy publika. Zde se veřejnost například dozvěděla, že mají rodinnou firmu, která se jmenuje stejně jako oni - ne Pavel, ale Kamarýt s.r.o. - na výrobu reklamních poutačů před hernami. Převážně v Praze. To jsou ty blikající obrazovky, které kolemjdoucím ukazují, kolik je v dané herně jackpot.

 

To zaujalo místopředsedu - hned objednává display, který by blikal nad T.Š. a zobrazoval střídavě předsedovo jméno a název Organizace. Zdroje na to v pokladně jsou. Bohužel čekatelům Kamarýtovým se do takového projektu moc nechce a místopředseda rázem o jejich podnikání ztratil zájem.

 

Ovšem pro kolektiv v tomto diskusním bloku zazněla jedna podstatná informace - obrazovka před hernou neukazuje kolik se nechá vyhrát na nějakém konkrétním automatu - jak si všichni myslíme, nýbrž součet možných výher ze všech automatů a hazardních her v rámci celé herny. Čili opět taková malá, klamavá reklama.

Čekatelé Kamarýtovi jsou schopni zajistit i před restaurací čekatele p. Richarda Šindeláře poutač oznamující aktuální jackpot na zdejším výherním hracím automatu. Bylo by to však pro provozovatele prodělečné. Vyplatí se to až od třech automatů výše.

 

Na program dnešního zasedání je dále zařazen referát p. místopředsedy o použití finančních prostředků z pokladny Organizace. Kromě financování výroční schůze má takovou vizi do budoucna a přál by si aby po nás něco zůstalo. Nějaká trvalá hodnota. Předseda vykřikl: „Hlavně ne křížek!“. To ne, má na mysli třeba vysazení aleje ušlechtilých stromů. Zatím však neví kde.

 

Kolektiv jeho nápad nepodpořil s takovým nadšením, jak si představoval, což jej mrzí.

 

Pokladník navrhuje alej vysázet prostředkem fotbalového hřiště - je tam rovina, je to měkké a ještě nalajnované. Navíc, jak dodává předseda, to bude občanům stále na očích!

 

Čekatelka sl. Lejčková se minulou sobotu setkala s Mladým a nadějným. Vyprávěla mu o Organizaci a pozvala jej na schůzi. Z toho, jak je v naší Organizaci slavný byl rozpačitý. Ale jinak je v pohodě a pěkně si popovídali.

 

Následoval referát o návštěvě Egypta, který přednesla čekatelka sl. Lejčková. Se sl. Johanou letěly ve dvě hodiny. Čekání v odletové hale jsou zvyklé zpříjemnit si cigaretou a sklenkou sice drahého piva, ale jednou za rok o dovolené peníze oželí. Tentokrát již však bylo všude zavřeno. Nakonec sehnaly v nějaké trafice značně předražené plechové třetinky a musely s nimi jít až na terasu pro zaměstnance aerolinií, kde nepříjemně foukal vítr. Bohužel jinde se kouřit nesmělo.

 

V šest byli v Egyptě a v hotelu si několikrát měnily pokoje, neboť neodpovídaly zaplacenému standardu - a o tom má sl. Lejčková přehled, neboť podobný hotel spravuje. Do postele se dostaly až v deset. Ale jinak paráda - all inclusive, luxusní hotel, zahrada, hned vedle hotelu pláž.

 

Kromě koupání v moři byly dvakrát na autobusovém zájezdě po památkách. Jednou cesta trvala čtyři hodiny, podruhé deset hodin, ale to bylo kvůli bezpečnosti - na shromaždišti se jejich autobus zařadil do dlouhé kolony ostatních výletníků a s po zuby ozbrojeným doprovodem vyrazil k Tutanchámonově hrobce.  

 

Výklad byl doplněn bohatou fotodokumentací, ze které bylo skutečně zřejmé v jak luxusním prostředí pobývaly.

 

Místní chasníci měli pochopitelně o obě sličné dívky zájem - jeden sl. Lejčkové nabízel dokonce 100 velbloudů jako svatební dar. Přesto odolala. Na jeho fotografii kupodivu předseda nereaguje hanlivou poznámkou. Na přímý dotaz odpovídá, že nereagoval neboť se domníval, že se jedná o skupinovou fotografii s p. Kottem!

 

22,14 p.č - I. občerstvení - černá káva

 

Pan Martin Kadleček se zájmem vyslechl od návštěvníků návrhy na změny budoucího fungování restaurace. Tak například čekatel pan Richard Šindelář opět popletl pořadí při roznášce kávy - ten se to snad už nenaučí. Pan místopředseda novému vrchnímu názorně předvedl, jak je nutno obsluhovat pokud je v sále přítomno vedení Organizace.

 

Zapisovatel by také uvítal kdyby se na pánském WC zrušil žlábek. Osazenstvo se diví proč zrovna jemu vadí, když je vysoký a navíc nosí brýle. Také je to hodnotná kulturní památka. Tak nic.

 

Předseda by chtěl ke kávě nahradit hliníkové lžičky nerezovými a sl. Lejčková by chtěla nové skleničky na whisky.

Místopředseda má rád hliníkové lžičky a whisky nepije, takže mu to je jedno.

 

Nový vedoucí žádné změny v prvních měsících neplánuje. Pouze do zasedací místnosti zakoupí projektor na sledování sportovních přenosů.

 

Na jídelním lístku by se kromě klobás a nakládaných hermelínů mohl objevit ještě gothajský salám s cibulí a utopenci. Prý to není problém.

 

Čekatel p. Richard Šindelář přenechá novému nájemci dceru, půl hospody a celého bratra Roberta - povede mu účetnictví jelikož má již bohatou praxi s vedením pokladny Organizace a ze své firmy.

Čekatelka sl. Lejčková je ráda, že Organizaci má, s kým by si jinak tak pěkně popovídala!

 

Brýle slepené vteřinovým lepidlem povolily pokladníkovi při řízení automobilu přímo v křižovatce, což bylo nebezpečné a tak si je sletoval.

 

22,51 p.č. - II. občerstvení - vaječný likér

 

Na ACHP se utopil občan z UK - rozjařený po oslavě narozenin na blízké ubytovně skočil po hlavě do odpadní jímky pouze v kraťasech a přikryl se betonovým víkem.

Pan Josef Kopecký žumpu v rámci zásahu přivolaných hasičů odčerpával.

 

Podle pana Bohuslava Šišky je zapisovatel ostříhán „na Hukana“. Slečně Lejčkové naopak jeho sestřih připadá moderní a klidně by mohl být ještě kratší. Jako to nosí předseda s místopředsedou. Tak vysokým funkcionářům se ale zapisovatel nemůže rovnat.

 

Turistický kroužek v neděli vyráží na židák,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jedná se o exkurzi s fundovaným výkladem p. předsedy o rekonstrukci místního židovského hřbitova, které se osobně zúčastnil a neméně fundovaným výkladem p. místopředsedy o historii židovského obyvatelstva v katastru T.Š.

 

Klíče od brány zajistí sl. Lejčková a automobilem je doručí k Nedělům. Sraz je ve 14,00 p.č. Pod Bahnem.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Pokladník p. Robert Šindelář na závěr zavzpomínal na veselou příhodu s místním nejmenovaným podivínem. Ten se po smrti Míšánka rozhodl uspořádat jeho kremaci. Otevřel kamna a nebohé tělíčko do nich položil. Mamina šla po chvíli přiložit a padla v šoku - z kamen na ní koukal Míšánek jako živý.

 

Příští pravidelná schůze se koná 24.11. v obvyklém čase. Během ní třeba domluvit zejména konečný termín výroční schůze a masky na letošního Mikuláše.

Za anděla jde pokladník, místopředseda pro něj má skvělou svatozář. Je na elektrický pohon a pohybuje se.

 

Místopředseda navrhuje od nového roku vybírat příspěvky v EUR.  Výše příspěvku zůstává - tedy 50 EUR. To bude álej!

 

 

 

 

 

 

Poděkování sponzorům:

 

p. předseda - I. občerstvení

čekatelka sl. Lejčková - II. občerstvení