zapis 40

Home

1806 Zápis z povolebního zasedání 27.10. 2006

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

ing. Šamša - řadový člen

p. Jakub Kulíček - řadový člen (povýšen v průběhu zasedání)

ing. Včeláková - čekatelka

sl. Lejčková - čekatelka

pí Květa Šindelářová - čekatelka

p. Richard Šindelář - čekatel

p. Michal Novotný - čekatel (povýšen v průběhu zasedání)

 

Hosté: pí Kozáková, sl. Iva Kopecká, sl. Aneta Vaverková, pí Marcela Kamarýtová, pí Frühaufová,

p. Frühauf, p. Pavel Kamarýt

 

Vedení Organizace dnes sezvalo členskou a voličskou základnu na tzv. „povolební guláš“ a vyhodnocení voleb do obecního zastupitelstva.

Po skončení voleb 21.10. odpoledne jsme byli shromážděni v zahradní vilce pana předsedy a od naší zpravodajky ve volební komisi postupně dostávali výsledky sčítání hlasů. V sedm hodin večer přišla zpráva, že Organizace získala 352 hlasů, z toho pan místopředseda jich má 131, čili je v absolutním pořadí čtrnáctý v katastru T.Š.

Pan Neděla, který v ten den zaběhl Pražský maratón v osobním rekordu 3 hodiny a 19 minut zatím gratulace přijímat nechtěl, ale doma si již chystal slavnostní projev, který začínal tak krásně poeticky „Mým národům“. Pochopitelně tím měl na mysli všechny menšiny zastoupené v T.Š. a blízkém okolí.

V osm hodin bylo vše jinak. Podcenili jsme metodiku přepočítávání hlasů na mandáty. Seskupení s patnácti kandidáty tak získávalo za každý volební lístek dvojnásobný počet hlasů než našich šest kandidátů. Důsledkem toho bylo, že Organizace nedosáhla 5% celkového počtu hlasů a nebyla připuštěna do závěrečného „porcování medvěda“.

Ještě hůře dopadli hasiči ze Sedmpán. Získali každý přes sto hlasů, ale jelikož byli jen dva, nebylo to nic platné a v zastupitelstvu tak zasednou dvě kandidátky s pouhými osmdesáti hlasy.

Voliči nám řádně vyčinili. Pan Jiří Tomaides ml. řekl doslova: „Situaci jste nepodcenili, vy jste to dokonale posrali ...“ takhle to řekl. Pan Kott nám také vyčinil a v příštích volbách nám prý s přípravou pomůže. Zdarma.

Naše Organizace je holt ještě v plenkách. V několika statistických ukazatelích jsme však bezkonkurenčně vyhráli. Tak například mezi našimi kandidáty bylo nejvíce pankáčů, dále nejvíce Kulíčků a Veselých a v neposlední řadě i nejvíce kandidátů do dvaceti let.

Tolik k sypání popela na hlavu. Místopředseda by se po zvolení stejně nemohl věnovat našim schůzím a tím se nechá prohra omluvit.

Následovalo I. občerstvení, které zajistil a osobně připravil pan Neděla - rozený kuchař. Skládalo se z bohatě obložených talířů s různými druhy sýrů, uzenin, zeleniny a čerstvého pečiva. Náklady uhradila Organizace a jedná se tak o vůbec prvé vydání z pokladny. Někteří návštěvníci brblají, že chybí salám s cibulí.

 

Dalším bodem programu byla gratulace ing. Včelákové - místostarostce Mostku. Získala o 40 hlasů více než posledně - 331. Voličů bylo celkem 130.

Pocity má prý smíšené. Minulý místopředseda nasadil vysokou laťku. Věnoval se funkci 24 hodin denně a na to ona asi nebude mít čas.

Na přání pana Neděly ocitovala stať z knihy „Pracujeme pro Občany, pro členy zastupitelstev obcí a měst“ o tabulkových počtech členů zastupitelstva, o radě neveřejné a o orgánech obce. Místopředseda si to má doma nastudovat od str. 84 do str. 95.

Kromě toho má zánět spojivek a proto mrkev z obložené mísy jí přijde vhod.

Sl. Lejčková přivezla předsedovi dárek z Egypta - cigarety zn. Cleopatra. Stojí tam pouze okolo 8 Kč. Sama si v Egyptě pořídila několik zlatých prstenů a cigarety zn. Lucky Strike za 36 Kč. Referát přednese až na příštím zasedání, zatím nemá k dispozici potřebnou fotodokumentaci.

Ing. Šamša dnes cestou po D1 opět předjížděl pomalé řidiče. Aby jej neotravovalo, jak na něj svítí dálkovými, sklopil si všechna zpětná zrcátka.

To zapisovatel se sl. Lejčkovou jeli předpisově a u Naháče stáli v koloně. Ing. Šamša žádnou kolonu ani nezaregistroval, nebyl čas.

Na předsedově maturitním plese nevystoupí Vlastík Horváth, k dispozici budou pouze Horváti. To je škoda.

21,26 p.č. - pokladník se stavil cestou z montáže a prý na schůzi přijde až večer (to řekl ve 21,26 p.č.).

21,44 p.č. - II. občerstvení - vaječný likér

Sl. Aneta Vaverková má 23.11. narozeniny. Celá Organizace je zvána na zahradní slavnost ke Kulíčkům - rodičům čerstvě povýšeného řadového člena Jakuba Kulíčka.

Zapisovatel zase pro hluk nic neslyší a kolektiv mu peprné informace nechce zopakovat.

22,00 p.č. - III. občerstvení - turecká káva. Vedení má opět připomínky k distribuci - číšníkovi bylo vyčiněno, že si nelze práci ulehčovat roznášením podle zasedacího pořádku, nýbrž je nutno ctít rozdělení funkcí. Dostali šálky s kávou až nakonec a zapisovatel seděl příliš daleko, takže jej nemohli dnes šikanovat.

Pro několik posluchaček uspořádal ing. Šamša krátké školení o používání mobilního telefonu se zaměřením na usnadnění často používaných funkcí, té devítku a růst osobnosti.

Pan Neděla na sebe vyzradil, že kromě Organizace volil ještě starostu a další známé postavy z nejmenovaných kandidátek. Kolektiv to odsuzuje, předseda je v šoku.

22,20 p.č. - panu Nedělovi dochází čeho se dopustil a uvažuje o tom, že se na nějaký čas stáhne do ústraní. O policejní ochranu však zatím žádat nebude.

22,50 p.č. - pokladník dorazil k pípě, za půl hodiny jej můžeme očekávat na zasedání. Pokladní deník opět zapomněl.

Vedení uvažuje o sesazení pokladníka z funkce. Sl. Lejčková se přeslechla a domnívá se, že se jedná o sesazení předsedy. Místopředseda se pohoršuje, že to je jakoby chtěla sesadit Kim-Čong-Ila. To prostě nejde!

Předseda žádá o pomoc při stěhování plechové boudy od hřiště na svou zahradu. Říká se jí kravín. Chtěl by to zvládnout v rámci nedělního výletu turistického kroužku.

Minulou neděli navštívil turistický kroužek Podveky (kostel, který je za jasného počasí vidět od Paseky a z Javornické hůry). Dalekohledy se bez úspěchu snažili z ochozu kostela identifikovat rodnou obec. Jen pí předsedová správně určila směr. Kolektiv ji zprvu nedůvěřoval, ale zapisovatel dle fotografií na našich stránkách její závěry později potvrdil.

Místopředseda se v posledních dnech proháněl na bicyklu Pasekou. Zkoumal cesty vedoucí k tehovské hájovně a zpět. Stala se mu při tom nejedna veselá příhoda.

Například v hlubokém a temném lese potkal jezdce na koních a jelikož jak známo, nevidí dobře na dálku, identifikoval jejich oblečení jako uniformy městské policie. Uctivě a hlasitě zdravil. Až později si uvědomil, že v širokém okolí se oddíly jízdní policie nevyskytují.

Také ho překvapilo, jak byl při pohybu na bicyklu pomalý. Bodejť by ne, když hustí pouze na 2,5 baru místo 4 barů doporučených pro horské pneumatiky. Zdá se mu to moc, neboť jeho služební dodávkový automobil lze hustit max. na 3 bary. No jo, ale automobil není bicykl. Zapisovatel hustí své crossové pneu až na 5 barů - pravda, pak to ale dost drncá.

 

Příští zasedání se uskuteční v pátek 10.11. Výroční schůze je předběžně navržena mezi vánoční svátky, jelikož v tu dobu se v T.Š. bude zdržovat nejvíce našich příznivců. Přesný termín ještě bude upřesněn.

Předsedu dnes načapala o polední přestávce úča ve vinárně. Hlasitě jej kárala na veřejnosti. Zaslouží si za to připínáček na židli!

Paní Nedělová pořádá letošní strašení dětí Mikulášem a ostatními maskami. Aktivní pomoc přislíbila pí Kozáková. Zapisovatel půjde za Mikuláše pouze za předpokladu, že hábit bude bez náboženských symbolů. Anebo od všeho něco - židovská hvězda, kříž, srp, kladivo, půlměsíc a pochopitelně nesmí chybět rituální obřízka.

Předseda s pokladníkem mají v závěru frmol. Proplácení faktur, kontrola účetnictví a do toho výběr nových příspěvků.

Za zmínku stojí, že panu místopředsedovi byly konečně proplaceny náklady spojené s registrací Organizace. Po domluvě s pí Nedělovou však vrátili peníze zpět do pokladny jako mimořádný vklad. Stejným způsobem naložila s částkou za přípravu pohoštění i čekatelka Květa Šindelářová.

A ve finále se pokladníkovi rozlomily brýle! Dle pí Kozákové je lze snadno opravit pomocí vteřinového lepidla, ale nesmí se ho potom nikdo dotýkat. Aby spoj nepraskl.

Za čekatele byl slavnostně přijat p. Michal Novotný. Předseda provedl svým mobilním telefonem jeho dokumentaci, pokladník výběr mimořádného příspěvku a místopředseda zajistí umístění podobenky na internetu.

 

Poděkování sponzorům:

p. místopředseda - příprava I. občerstvení

čekatelé Šindelářovi - II. občerstvení

p. zapisovatel - III. občerstvení