zápis 4

Home

Zápis z pravidelné schůze 18.2. 2005

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

Dále byli přítomni:

p.. Robert Šindelář

ing. Jan Šamša

p.Václav Kott

Schůze byla zpestřena karetní hrou "Cvik" a ukončena v 0:30.