zapis 39

Home

1706 Zápis z předvolebního zasedání 13.10. 2006

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Kulík - jednatel

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

pí Květa Šindelářová - čekatelka

ing. Jan Veselý - čekatel (povýšen v průběhu zasedání)

p. Jakub Kulíček - čekatel (povýšen v průběhu zasedání)

 

 

Hosté: pí Kulíčková, pí Ilona Kopecká, sl. Aneta Vaverková, pí Marcela Kamarýtová,

p. Pavel Kamarýt, p. Josef Kopecký, ing. Jan Veselý, p. Michal Novotný

Oprava údajů z minulého zápisu: zapisovatel se omlouvá slečně Janě Veselé, že není uvedena v prezenční listině a p. Martinu Kmentovi, že není uveden mezi sponzory večera - dle očitých svědků věnoval organizaci minimálně občerstvení č. VII. Děkujeme.

Dnešnímu čistě pracovnímu zasedání předcházely dvě nedělní porady volebního štábu. Prvního října na schůzce u Nedělů byl v hrubých rysech načrtnut plán volební kampaně a předseda zde zadal jednotlivým členům úkoly za jejichž splnění budou osobně zodpovědní.

Osmého října se potom u zapisovatele provedl finální výběr z několika návrhů propagačních materiálů a bylo domluveno zabezpečení internetových stránek.

K velkému zklamání místopředsedy, který prosazoval leták v recesistickém stylu, byl nakonec odsouhlasen přísně konzervativní text s odkazem na internetové stránky, kde je uvedeno více informací. Zároveň bylo dohodnuto, že kvůli nutné cenzuře zápisů bude jednodušší je ze stránek na cca tři týdny stáhnout. Důvod? Seriózní zájem o informace týkající se Organizace nás poněkud zaskočil a řekněme si upřímně, stěhování kostela pro nás zase není tak nosné téma abychom kvůli němu v tuto chvíli riskovali vyvolání občanské války nebo jiné formy ozbrojeného konfliktu. Na to bude dostatek prostoru až budeme na radnici.

Na volební lístky vylosovala naše Organizace pořadové číslo 1. Volit jdeme demonstrativně. Sraz v pátek 20.10. v 18,30 p.č. Pod Bahnem.

Na dnešní večer tedy zapisovatel dle předsedova zadání obstaral balík reklamních tiskovin a cestou do restaurace jsme na náměstí provedli zkušební výlep. Krásné. Příště ale nesmíme být při této události skryti pod pláštíkem tmy, nýbrž výzdobu je nutno zahájit v pravé poledne a s hudbou. Samozřejmě dechovou.

V restauraci již pan jednatel držel od 16,00 p.č. místo a přítomni byli i dva noví kandidáti. Po krátkém uvítacím proslovu načrtl zručně pan místopředseda na ubrus mapu T.Š. a rozdělil ji na pět volebních okrsků. Předseda zná i názvy ulic, takže nákres doplnil. Každý z pěti zde přítomných kandidátů do obecního zastupitelstva dostal přidělenu svou oblast a potřebný počet tiskových materiálů. Bylo domluveno, že distribuci rozjedeme v neděli před obědem a během odpoledne vyřešíme případné nedostatky.

Do okolních obcí rozmístíme po jednom letáku na nejlépe viditelné místo. Doručení do Štěpánovské Lhoty provede předseda, pan Trpišovský ml. s p. Přenosilem ml. se nabídli vylepit leták v Dubějovicích a v Dalkovicích.

Čekatelka Kopecká vylepí poutače v místním supermarketu, případně může zdarma letáky přibalovat ke každému nákupu.

Do Sedmpán zaběhne ráno p. Neděla.

Pan Neděla běhá každý den 11 km a o víkendu ještě více. Nejvíce se mu líbí běh vzrostlou kukuřicí. To při běhu zároveň posiluje všechny svaly. Příští sobotu běží 44. ročník Pražského maratónu.

Ing. Jan Veselý má dotaz, zda letáky se budou vkládat do obálky a následně do schránky, či zda je stačí zabalit do kamene a doručit přes okno do obýváku. Přímo k televizi.

Záleží na tom, jak zdatný je kdo běžec, ale raději do schránky, odpovídá předseda.

Dále ing. Jan Veselý skromně podotýká, že stále ještě není ani čekatelem a přitom už za Organizaci kandiduje. Vedení námitku uznalo za oprávněnou a slavnostně udělilo p. Jakubu Kulíčkovi, ing. Janu Veselému a v nepřítomnosti i p. Bohumilu Kulíčkovi ml. statut čekatele.

Pan místopředseda musí aktualizovat stránky a umístit tam fotografie nových čekatelů. Pana Michala Novotného nemůžeme přijmout za čekatele, nemáme žádnou fotografii, na které by mu bylo vidět do obličeje.

Jako vždy, našli se i tací, pro které je hodnost čekatele málo reprezentativní a žádají přímo členství. Místopředseda vypráví , jak v historii se takový případ už jednou vyskytl - na zasedání hostující pan Křepela odešel s předsedou na toaletu a zpět se vrátil jako nový člen. Od té doby však na schůzi nebyl. Co si tam řekli, kromě nich nikdo neví!

Zapisovatel vedení upozorňuje, že ing. Šamša je stále pouze řadový člen a mělo by se s tím něco dělat. Předseda zapisovatele nařkl z lobbismu a z nekalé soutěže, jelikož příbuzného neustále prosazuje!

Pan Veselý včera viděl pana jednatele, jak si vykračuje cestou z golfového turnaje. Přes rameno švihácky přehozený profesionální pytlík na hole a na hlavě slušivou kšiltovku.

Jednatel výklad opravuje - bag rozhodně není profesionální, pouze poloprofesionální. Chtěl zapisovateli odpovědět na pozdrav, ale než stihl z bagu vytáhnout sedmičku aby za ním poslal míček, byl zapisovatel fuč.

Pan jednatel má ještě několik připomínek k jednotlivým bodům našeho volebního programu, ale už je pozdě na změnu. Volit nás pochopitelně bude a v pátek se na sraz včas dostaví.

Pouze jedinou výjimku učinilo vedení na přání p. Michala Novotného. Jeho babička dostane speciální výtisk volebního programu, kde je jako první bod uvedeno: „nová lavička u Novotných“, což nám zajistí mnoho hlasů od seniorů. Respektive seniorek.

Pan Neděla se obává aby babička na našich stránkách nezjistila, že se jedná v podstatě o podvod a zajímá se, zda má dostatečně rychlé připojení. Pan Michal Novotný kontroluje, že babička žádné připojení nepotřebuje, jelikož má lavičku. Tam se dozví vše.

I. občerstvení - turecká káva. Zapisovatel dostal kávu jako první a opět ji musel postoupit vedení.

Hostující p. Pavel Kamarýt je tu s manželkou. Manželka se sice jmenuje jako on, ale není to Pavel, jmenuje se Marcela. Jsou spolu už čtyři roky.

Ve středu prudkým sluncem oslněný řidič osobního automobilu srovnal se zemí „kapličku“ s přívodem elektrické energie na pozemku zapisovatelových rodičů. Jednalo se o švagra čekatelky Kopecké. Nikomu se nic nestalo, jen musela být přivolána pohotovost z rozvodných závodů aby odpojili přívod proudu.

V pondělí byl předseda na exkurzi místopředsedova pracoviště právě v okamžiku slavnostního napojení optického kabelu pro výběr mýtného. Místopředseda se chlubil a pýřil.

Druhý den však dostali od nadřízených rozkaz práci ukončit a kabely vykopat - firma od které dostali zakázku podle všeho nevyhrála výběrové řízení dostatečně průkazným způsobem. Náklady spojené s likvidací samozřejmě uhradí daňový poplatník.

Na našich internetových stránkách je nový - dlouhý - vzkaz od p. Seidla ze Soutic, kde mimo jiné vyjadřuje naší obětavé práci plnou podporu a lituje, že Soutice nepatří k nám do volebního rajónu.

Pan Neděla navrhuje vyhlásit Soutice za družební obec. Dále by stálo zato, vybudovat U Šimáka celnici, kde by samozřejmě nikdo nebyl a závora by byla neustále zvednutá, což by symbolizovalo takový malý Schengenský prostor mezi našimi obcemi. Tento projekt by nemělo být problém financovat z příspěvků EU.

Noví čekatelé litují, že jsme do programu nezařadili legalizaci marihuány. Dvě stě hlasů by bylo jistých.

Předsedu při návštěvě toalety málem srazil do žlábku vratký příslušník národnostní menšiny jižního typu. Pana Josefa Kopeckého tento návštěvník osahával u výčepu. Byl nucen telefonicky přivolat z domova na pomoc čekatelku Kopeckou.

Ing. Janu Veselému se líbí originální těsnopisný záznam z jednání. Prý je to mnohem záživnější než na internetu.

Pan Neděla provedl v minulém týdnu fotodokumentaci pokladníkova truhlářského závodu. Mimo jiné při tom probírali, jak oslavit druhé výročí předsedova přistěhování do T.Š. Co prý zase podpálit truhlárnu.

Nebo lampiónový průvod - od školy na náměstí. Zapisovatel se zúčastní pouze když pan učitel Šesták přednese projev u památníku padlých v obou světových válkách.

Průvody dříve bývaly v listopadu, teď budou holt v prosinci. „Hlavně že budou“, dodává p. Kamarýt.

Problém je, že v prosinci jsou čerti a ty lidem z hlavy jen tak nedostaneme. Jedině, že bychom postupovali jako katolická církev, ta také všechny pohanské svátky přebila svými pohádkami.

Tak do San Franciska už nemusíme - pokladník si oddechl, neboť Mladý a nadějný je zpět! Nechává kolovat fotografie a poskytuje k nim odborný výklad.

22,46 p.č. rozlil roztržitý zapisovatel předsedovo pivo. Znehodnotil při tom fotografie, předsedův telefon a cigarety zn. Start.

Fotografie osuší na hrudi pí Kopecká - nejprve se však musela podrobit kontrole, zda je při tom nezdeformuje.

Telemostem se s námi spojila pí Kozáková. Přeje Organizaci mnoho zdaru a předsedovi pevné nervy při odrážení náporu papparaziů z bulvárních deníků před svou vilou.

II. občerstvení - turecká káva

Předsedův maturitní ples se koná 16.2. 2007 v Benešově. K poslechu a k tanci hraje Vlastík Horváth!

23,16 p.č. - pokladník dnes odmítá vybírat příspěvky. Nemá s sebou pokladní deník a záznamy na kusu papíru nebude stále tahat, mohl by je ztratit. Je ale ochoten konečně proplatit místopředsedovi cestovné. Ten to opět rázně odmítá, v tuto pokročilou hodinu již finanční otázky řešit nebude.

Na mobilní telefon pana Neděli přišla zdravice z Afriky. Je od čekatelky Lejčkové, která je na dovolené v Egyptě se sl. Johanou. Hic jim prý nevadí, naopak nemají rády podzimní plískanice ve střední Evropě.

Příští zasedání se uskuteční 27.10. 2006

 

 

Poděkování sponzorům:

ing. Jan Veselý I. občerstvení

p. Jakub Kulíček II. občerstvení

 

Příloha: předvolební leták

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vám v krátkosti nastínili nejdůležitější body, které budeme v zastupitelstvu obce prosazovat:

 

dostavba kanalizace na úkor ostatních investic

výstavba dětského hřiště

umístění retardérů či dopravních značek v místech zvýšeného výskytu dětí (hřiště u vodárny, autobusová zastávka, cesta z náměstí do školy)

vyhlášení referenda o rušení nedělního klidu (nepoužívat zejména motorové sekačky, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy apod.)

zprůhlednění financování obce (zveřejnění veškerých příjmů a výdajů na internetových stránkách OÚ, inventarizace obecního majetku a ekonomičnosti jejího využívání)

zamezení opětovnému zprovoznění lomu v Pasece

podpora turistiky (uvítací cedule na vjezdech do obce, turistický rozcestník na náměstí, pokračování v programu „Kraj blanických rytířů“)

vybudování chodníků podél frekventovaných vozovek

ochrana zeleně v obci (nekompromisní trestání černých skládek, zamezení zbytečnému kácení stromů a podpora výsadby nových)

větší ochrana staré zástavby

pomoc okolním obcím s jejich problémy

podpora živnostníků

všeobecná podpora sportovních a kulturních aktivit - především pak našich nejmladších a nejstarších spoluobčanů (dle možností obecního rozpočtu finanční podpora např. nejmladších fotbalistů a kulturních akcí pro naše nejstarší spoluobčany)

aktivní podpora výstavby rozhledny na Javornické hůře

 

Vyčerpávající informace o našem sdružení jsou uvedeny na internetových stránkách www.nasepartaj.xf.cz, kde uvítáme i Vaše další podněty na problémy, která Vás trápí a které můžeme společně řešit.