zapis 38

Home

1606 Zápis ze slavnostního shromáždění 29.9. 2006

 

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Kulík - jednatel

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

ing. Šamša - řadový člen

sl. Lejčková - čekatelka

pí Ilona Kopecká - čekatelka

pí Květa Šindelářová - čekatelka

p. Richard Šindelář - čekatel

Hosté: pí Kulíčková, pí Nedělová, pí Frühaufová, sl. Iva Kopecká, p. Frühauf, p. Josef Kopecký,

p. Michal Novotný, p. Petr Šamša, p. Martin Kment a p. Luboš Pazour ml.

 

 

Místo pravidelné pracovní schůze navrhl řadový člen ing. Šamša předsednictvu změnu na slavnostní shromáždění, u příležitosti narození jeho dcery Šárky. Vedení se to dnes příliš nehodí, neboť do voleb už zbývá málo času a je třeba po létě stráveném oslavami konečně začít pracovat. No, ale když

ing. Šamša kolektiv ujistil, že bude celou akci sponzorovat, změnu programu většinou hlasů schválilo.

Úvodem informoval ing. Šamša o starostech s porodem. Paní Šamšová měla jít první na řadu a tak musel vstávat už v pět hodin aby byl v porodnici včas. Po příchodu na pokoj tři rodičky spaly, jen

pí Šamšová měla rozsvíceno a čekala.

Z dlouhé chvíle si ing. Šamša na chvíli lehl vedle ní. A usnul. Probudil ho až zřízenec, který měl maminku dopravit na porodní sál. Ještě že se ing. Šamša probudil. Jinak by ho snad na sál odvezli místo manželky! Pod peřinou se obě břicha jevila stejně a on ležel více na ráně!

Nechává kolovat fotografii Šárky na mobilním telefonu. Celá maminka. Kolektiv gratuluje.

Zapisovatel se omlouvá, že v prezenční listině z minulého výjezdního zasedání není paní Šamšová uvedena. Tiskařský šotek její jméno asi vygumoval.

Pan jednatel tlumočí stížnost vedoucího mládežnické buňky Organizace 5. prosince Káji Kulíčka. V popise triatlonu na Horce není uvedeno, že celý závod mladý předseda zdárně absolvoval. Dokonce musel usměrňovat kolektiv nedisciplinovaných závodnic, které by nejraději stále odpočívaly v restauracích podél trati.

Slečna Jana Veselá zažila minulý týden horké chvilky na letišti při běžném pracovním letu do Amsterodamu. Bylo to právě v době, kdy naší mladé demokracii hrozila zcela reálná hrozba teroristického útoku. Naštěstí díky včasnému varování naší osvícené vlády bylo toto nebezpečí zažehnáno. Nicméně sl. Veselá byla v Amsterodamu podrobena hloubkové kontrole, při níž byla odhalena kniha zapůjčená od p. Neděly - „Šest miliard Amerik“. Byla podrobena výslechu, proč má tuto knihu s sebou, v jakém je to jazyce a co má proti Americe.

I když angličtinu ovládá, těžko hledala výrazy, jak se z toho dostat. Ani přes významné ťukání jehlami, které se používají k vrážení pod nehty, o stůl a ani přes výhodnou nabídku letenky na Quantanamo, distributora této teroristické literatury nevyzradila. Za trest se musela vyzout. Shodou okolností měla naštěstí čisté ponožky.

Pan Petr Šamša jednou zapomněl v batohu na nůž a letištní rentgen jej odhalil. Omlouval se, přesto přemístění kvalitního zavíráku do zavazadlového prostoru již nebylo možné. Běžel tedy přes celé letiště do úschovny, kde se dozvěděl, že za uložení zaplatí 400 Kč. Tak kvalitní ten nůž zase není. Hledal tedy znovu radu u odbavovací přepážky. Vlídná úřednice mu poradila, že když si nechá nůž zabavit, bude v úschovně uložen na náklady daňových poplatníků. Jak řekla, tak udělal a po návratu si nožík v pořádku vyzvedl.

Čekatelka Šindelářová musela ze salónku restaurace vykázat veřejnost neboť nově dorazivší gratulanti si nemají kam sednout.

Pan Josef Kopecký chová kromě holubů také okrasné ptactvo. V zasedací místnosti naší Organizace zřídí ZOO koutek. V současné době shání páva.

Povýšení řadového člena ing. Šamši se odsouvá až na řádnou schůzi. A uděluje se pouze za zásluhy. To, že se pí Šamšové narodila Šárka, není žádná jeho zásluha.

Při diskusi nad vyhláškou o zákazu obtěžování hlukem v neděli a ve svátek, upozorňuje zapisovatel, že by bylo vhodné aby vymáháním tohoto nařízení a případným sankcionováním byl pověřen obecní strážník.

Strážník vedením posléze změněn na ponocného, což přiláká více turistů. Předsednictvo už dokonce tuší, kdo by byl pro tuto funkci nejvhodnější - harmoniku má, na trubku se naučí a pracoval by pouze o víkendech, takže přes týden se může věnovat vedení Globusu.

Pan Michal Novotný tentokrát nemá proti minulému zápisu připomínek. Zítra očekává pomoc Organizace při stavbě velkého hasičského stanu U Dubu pro případ nepřízně počasí. Je třeba devět lidí - u každé tyče jeden.

Krátké pracovní zasedání (hoří nám termín) se uskuteční tuto neděli v 15,00 p.č. u Nedělů. Občerstvení zajištěno, o přestávce možnost relaxace u ping-pongového stolu v garáži.

Pan Veselý se ptá zda je pro Organizaci vhodnější na volebním lístku kroužkovat jednotlivé kandidáty nebo přímo celou kandidátku. Dotaz zodpovídá p. Neděla - výhodnější je označit celou kandidátku.

Pan Neděla pojede na maratón do Paříže a shání informace ohledně mýta a techniky jeho výběru. Na dotaz proč se tak honí, odpovídá poeticky, že se honí za úsvitem!

21,08 p.č. - I. občerstvení dle vlastního výběru. Předseda si objednal fernet, ale potom mu musel zapisovatel postoupit svůj vaječný likér neboť ten předsedovi více voní.

Místopředseda včera viděl Sv. Václava. Tahal kabely v katedrále a byli tam všichni - kardinál, Topolánek a další. Ale ukázali z něj pouze lebku.

Zapisovatel viděl Václava ještě minulou sobotu živého. Bylo to v Louňovicích na Svatováclavských slavnostech. Jinak nic moc. Parkování na poli před Louňovicemi za 20 Kč, vstup do obce 70 Kč za osobu. Následovala mše na Blaníku a potom průvod zpět do Louňovic. S Václavem jel ještě jeden rytíř a za nimi houf dětí na koních. Zapisovatel se domníval, že to byly děti z Načeradce, ale podle předsedy prý byly z Tloskova. Slavnostní průvod byl před Louňovicemi kontrolován bezpečnostní agenturou a kdo neměl lístek, musel zaplatit.

Veselá příhoda se stala ing. Šamšovi. Mezi gratulanty, kteří mu zasílali SMS byla i Ilona, která se omlouvala, že večer nedorazí, neboť má noční. Měl za to, že se jedná o čekatelku Kopeckou. Jen mu bylo divné, proč jí p. Josef Kopecký posílá do práce i na noční - to mu nestačí, že už jedno zaměstnání má? Nakonec se ukázalo, že autorkou zprávy je pí Ilona Kozáková, kterou ještě nemá v telefonním seznamu uloženu.

21,22 p.č. dorazil pan pokladník Robert Šindelář. Ale hned zase utekl k výčepu. Pan Neděla tedy alespoň povyprávěl několik úsměvných zážitků, které spolu s pokladníkem zažili coby dorostenci na trampu.

Dnes podle svých slov poroučí ing. Šamša. Je hrubý na zapisovatele, protože nechce panáka. Ten by raději nejprve zkusil salám s cibulí, neboť má obavy, že už by si na něm potom tolik nepochutnal.

21,48 p.č. - II. občerstvení dle vlastního výběru. Předseda svůj fernet tentokráte požil.

Panu Nedělovi se líbí čelenka p. Veselého. Zkouší si ji. Na maratóny žádnou nenosí a pot mu tak stéká z čela rovnou do očí, což obtěžuje. Asi ji nosit začne. Je ovšem nutno nechat zhotovit čelenky s logem Organizace - firemní.

Zapisovatel si pro sebe objednal černou kávu. Místopředseda míní, že by mu jí měl postoupit, jelikož je v hierarchii přece jenom výše. Zapisovatel se podřídil. Usne a bude po zápisu, jak chcete!

22,11 p.č. - III. občerstvení - jemný gothajský salám s cibulí a octem. Dle přání hostů jej čekatelka Šindelářová servíruje buď s cibulí na kolečka nebo na kostičky.

Pan Kment upozorňuje na hrubku v minulém zápisu ve slově „zviklá“ (v souvislosti, že vycházka

p. Kopeckého zviklá k souhlasu s přesunem kostela) - pochopitelně, že tam měkké „i“ patří - pan předseda chodí do školy a dnes psal tři písemky, tak má pravopis ještě v hlavě.

Pan místopředseda si stěžuje na úroveň členské základny - jednatel hraje karty, pokladník stojí u automatu a řadový člen je normální zvíře.

22,33 p.č. - IV. občerstvení - turecká káva pro všechny

Dle p. Luboše Pazoura ml. a p. Michala Novotného v našem volebním programu nemyslíme vůbec na občany. „Jak to, že ne?“ rozčiluje se předseda - „plot, zámková dlažba, příjezdová cesta - cožpak já nejsem občan?“ ptá se!

Předseda vystavil pokladníkovi fakturu k úhradě cestovních nákladů spojených s registrací Organizace panu místopředsedovi. Byl velkorysý. Šetrný zapisovatel navrhoval pouhých 150 Kč, předseda ale rovnou vypsal šek na 300 Kč. Pokladník jej promptně proplácí avšak p. Neděla rozčileně peníze odmítá - převezme je prý až na pravidelné schůzi, dnes se nemůže soustředit.

Pravidelná schůze - a tentokrát opravdu pracovní - se uskuteční 13. října. V pátek. V pátek třináctého se zapisovateli nechce pouštět do intelektuální činnosti. Je však přehlasován a obviněn, že je přehnaně pověrčivý.

23,06 p.č. - V. občerstvení dle vlastního výběru. S předsedovým fernetem je teď řada na místopředsedovi - vypil jej a omlouvá se z dalšího programu - již má dost.

Pokladník zahájil výběr příspěvků. Pan Kment odmítá přispět. Prý je náš program příliš levicový!

Podle pokladníka v rámci letu do Bostonu nemáme v pokladně ani na letištní poplatky. Nevadí, poletíme z Nesvačil ultralightem a palivo zajistí předseda.

Knihu 6 miliard Amerik s sebou!

Tlumočit bude p. Neděla, již pět let studuje angličtinu.

Ve Světlé nad Sázavou založili nový učební obor hrobník-pohřebář. Pan Špička tam nastupuje jako mistr odborného výcviku. Absolventi se nemusí bát o práci.

U Škorpů bývala dle předsedy, který tam chodil hrát karty na dveřích cedule „Nekopu, marodím“. Místopředseda tam doručoval Lidovou demokracii a na ceduli prý stálo prosté: „Nemocen“. Drobná rozepře byla ukončena smírem - ceduli zřejmě místní hrobník za časů p. Neděly inovoval.

Pokladník se před čtrnácti dny k Dubu již nevrátil, neboť všichni prý říkali, že už jdou domů a odchází hrát s jednatelem karty. S čerstvě vybranými příspěvky. Tak to asi do Bostonu nepoletíme!

Pan Michal Novotný kolektiv informuje, že Mladý a nadějný se v příštím týdnu stěhuje z Bostonu do San Franciska - to je ještě dál!

23.35 - VI. občerstvení dle vlastního výběru. Místopředseda už švindluje a vaječný likér schovává.

Pan Neděla přesvědčuje p. Kmenta aby příspěvek uhradil. Odmítá. Slečna Lejčková mu nakonec přesvědčivou argumentací důvody zřetelně objasnila a pravicově založený p. Kment přispěl 100 Kč. Ale ne do pokladny, trvá na tom, že se jedná o subvenci na uvítací cedule na vjezdech do T.Š., které mu tam chybí.

Zapisovatel vzpomíná, že ty cedule tam za minulého zločinného režimu stávaly. Bylo na nich, že závěry 15 sjezdu strany splníme. Také mu chybí.

Zapisovatel si opět poručil kávu pouze pro sebe aby se mohl soustředit na zápis z jednání. Předseda upozorňuje, že má vyšší postavení než zapisovatel a tedy že by mu měl kávu postoupit. Zapisovatel se nerad podřídil. Dnes je normálně šikanován!

Pan Michal Novotný je hrubý na předsedu. Velmi se mu nelíbí návrh zákazu rušení nedělního klidu. Má prý už zažito, že v neděli po obědě jde sekat a potom odjíždí do Prahy. Bude asi prvním obyvatelem obecní šatlavy u předsedy v garáži. Tady si prostě v neděli nezaseká! Ať zůstane v Praze, když mu hluk tak chybí!

Místopředseda by s chutí převzal některé praktiky od Talibanu - za práci v neděli sekat prsty. Zapisovatel by šel ještě dál - vyhlásit sekačku v neděli za teroristický čin a příslušnou usedlost označit za říši zla!

Pan Martin Kment by za lukrativní stavební pozemek U Dubu zařídil sponzorování opravy místních komunikací a příjezdové cesty p. předsedy.

Místopředseda mu nabízí výhodnější a lacinější pozemky v lokalitě Za Hliňákem s romantickým výhledem na skládku komunálního odpadu sdružení obcí EKOSO.

Ze závěrečné politické diskuse zaujalo zapisovatele zejména, že někteří militantní členové Organizace by rádi v T.Š. provedli puč. Tanky, které mají takový úspěch v Thajsku asi neseženeme, ale ponocný by mohl pomoci s halapartnou. Místopředseda se obrátil na p. Luboše Pazoura ml. zda by hasiči nevypomohli s nějakou technikou. Má na mysli třeba vyprošťovací tank. Dle p. Pazoura jsou k dispozici pouze stříkačky.

Pan Luboš Pazour ml. se stříkačkou se stal novým členem (pozn. zapisovatele - na oficiální potvrzení raději počkám do řádného zasedání).

Pan Michal Novotný má předsedu také rád, ale členem být nechce. Hlavně nechce platit příspěvky.

12,37 p.č. další chlast, káva už došla.

 

 

 

 

 

Poděkování sponzorům:

ing. Šamša - I. - VII. občerstvení

 

 

Zvláštní poděkování čekatelům Šindelářovým za rezervaci salónku a vzornou obsluhu.