zapis 36

Home

1406 Zápis ze slavnostní schůze 25.8. 2006

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Kulík - jednatel

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

ing. Šamša - řadový člen

sl. Lejčková - čekatelka

ing. Včeláková - čekatelka

pí Květa Šindelářová - čekatelka

p. Richard Šindelář - čekatel

Hosté: pí Kulíčková, pí Nedělová, pí Kozáková, pí Ilona Kopecká, pí Frühaufová, p. Fantyš,

p. Josef Kopecký, p. Frühauf, ing. Jan Veselý, p. Petr Veselý, p. Michal Novotný, p. Kott,

p. Richard Genzer a další.

 

 

 

Konečně nadešel dlouho očekávaný den slavnostního pouťového zasedání. Na letošní rok se bohužel panu místopředsedovi nepodařilo zajistit nízkoletící horkovzdušný balon jako vloni, avšak i bez něj bylo zahájení poměrně dramatické, jak se dozvíte dále v textu.

Už měsíc jsme pro velké pracovní vytížení s přípravou naší účasti v komunálních volbách neschůzovali a tak na naše příznivce, tradičně shromážděné v restauraci čekatelů Šindelářových, čekal kromě bohatého kulturního programu i nezvykle velký příliv informací a pokynů.

Jedním z hlavních bodů byl konkurz na hlasatelku obecního rozhlasu, kdy si sličné adeptky měly vyzkoušet přednes jednoduchého textu o příjezdu prodavače zeleniny z jižní Moravy na diktafon

ing. Šamši. Místopředseda preferuje jmenování paní předsedové a to rovnou - bez konkurzu. Zapisovatelův návrh na namluvení často se opakujících zpráv profesionálním speakrem byl zamítnut, i když zdroje na to dle pokladníka jsou.

Ve 20,00 p.č. na srazu Pod Bahnem byli však přítomni pouze zapisovatel, pí Kozáková a p. místopředseda, kterému telepaticky p. předseda oznámil, že se dostaví později.

Vyrazili jsme tedy pouze ve třech, když tu náhle začal místní rozhlas vyhrávat do kroku. Po skončení rytmické melodie se místo hlášení rozhostilo dlouhé ticho. Místopředseda vyslovil podezření, že předseda již zahájil konkurz bez nás - naostro - a u mikrofonu stojí nesměle první adeptka. Počali jsme ji hlasitě povzbuzovat, ale byl to omyl. Místo libozvučného hlasu pí předsedové nám pohnutým hlasem oznamoval pan starosta, že se v lese Pod Pasekou ztratila pí Hospergrová a zároveň vyzval občany aby se zapojili do pátrací akce.

Bez váhání jsme vyrazili na místo srazu k hasičárně. Pan předseda opět telepatickým přenosem s panem místopředsedou naši misi schválil.

Zde nás p. starosta Tomaides posadil do služebního automobilu a dovezl nejprve pro kapesní svítilny a potom rovnou do lesa. Cestou nás informoval o podrobnostech: odpoledne se při hledání hub ztratila 85 letá pí Hospergrová v lokalitě u včelínů p. Kopeckého. Rojnice dobrovolníků již postupují od Lomu směrem k Tehovu, akci řídí Josef Korn a na cestě jsou policisté se čmuchacím psem. Zároveň byl vyhlášen poplach i dobrovolným hasičům z okolních obcí.

Pan Josef Korn nás přivítal U Křížku a naše družstvo vyslal „po vrstevnici“. Až paní někdo najde, hasiči zahoukají - jelikož jiné spojení na rojnice není.

Vzápětí nás telefonicky kontaktoval předseda, který akci koordinoval z restaurace a chtěl abychom se vrátili, neboť paní se již našla. Sdělili jsme mu s lítostí, že má mylné informace, právě jsme hovořili s Josefem Kornem.

S chutí jsme tedy vyrazili a pečlivě prošmejdili každé křoví. Cestou jsme několik spoluobčanů, kteří již ztratili orientaci, navedli správným směrem a za necelou hodinu jsme došli ke kraji lesa Za Hejnovou loukou. Místopředseda mobilním telefonem kontaktoval Josefa Korna a žádal další instrukce. Ten bohužel uvízl se služební Toyotou v lesním podrostu, nicméně jeho rozkaz byl jasný - jít po vrstevnici zpět směrem k T.Š.

Vydali jsme se po Hraniční cestě a baterkami zkoumali okolí. Pan místopředseda kolektivu názorně předvedl kudy vedou jeho ranní kondiční běhy a kde má otočku. Paní Kozáková pro jistotu zopakovala oběma funkcionářům zásady první pomoci a zapisovatel na oplátku zavedl družstvo na místa, kde rostou hříbky. Navrhoval počkat zde do rozbřesku - nemuseli bychom se bát, že zaspíme a houby tak někdo vysbírá. Návrh nebyl přijat.

Zapisovatel tedy alespoň ukázal místopředsedovi, kde je rybník V Lipinách a oba pak vzali pí Kozákovou na exkurzi svaté studánky, která se ve světle halogenových žárovek jejich svítilen jevila obzvláště romanticky.

Náhle se ozvala siréna. Nabízelo se několik možností: buď to znamená konec akce nebo jede sanitka anebo PČR. Nemohli jsme se shodnout a tak jsme raději hledali dále. Vylezli jsme od studánky na cestu vedoucí k Obrázku a po vrstevnici se blížili k T.Š.

Někteří členové našeho družstva naléhali na p. místopředsedu aby kontaktoval štáb záchranářů. Bránil se. Nechtěl dalším telefonátem obtěžovat p. Josefa Korna, má toho jistě dnes dost. Po chvíli jej napadlo, že má kontakt na dalšího záchranáře - p. Davida Setničku. Ten se hrozně divil, proč jsme ještě v lese, když nález pí Hospergrové hlásil již před hodnou chvílí p. Václav Kořínek v Dalkovicích - je v pořádku, pouze si spletla směr.

S pocitem dobře vykonané práce jsme vyrazili k domovu. Když tu náhle se proti nám objevila postava s baterkou. Co teď? Polilo nás horko. Obezřetně jsme se k sobě blížili. Podle čepice a chůze jsme záhy poznali, že se jedná o p. Václava Kotta. Oddechli jsme si.

Po bouřlivém přivítání nám pan Kott oznámil, že akce již byla ukončena a máme se s ním vrátit domů. Když jsme namítli, že my rozhodně domů jdeme, zatímco on je na cestě do Tehova, byl překvapen.

Takže nakonec i družstvo naší Organizace zakončilo pátrání záchranou člověka!

Do restaurace jsme dorazili ve 22,16 p.č. Bylo narváno. Fronta od pípy dvěma směry - před restauraci a do salónku, od dámských toalet fronta až k výhernímu hracímu automatu.

Pan místopředseda měl radost - vloni jsme tu byli sami. Přece jen občané na naši slavnostní schůzi nezapomněli!

S prodiskutováním pracovních záležitostí čekal předseda až do našeho návratu. Bohužel pro velký hluk a pokročilou hodinu bylo třeba program poněkud zredukovat. Navíc zapisovatel sehnal místo až na druhém konci sálu, takže některé hodnotné příspěvky zcela přeslechl. Pan jednatel Kulík bude tedy muset svůj poutavý referát o problematice řízení stavebních prací předsedova nového plotu na příštím shromáždění zopakovat.

Z předsedova vyprávění o dovolené na pobřeží Jadranu se podařilo zachytit:

- měli se dobře. Na dálnici stáli tři hodiny v koloně s Pepčou Filipem (bratr Markéty Pytlíkové). První den pršelo a bylo pouze 13°C, potom se počasí umoudřilo na 30 - 40°C ve stínu.

 

- kolektiv si žádá podrobnější prezentaci dokonalého opálení. Po krátkém přemlouvání předvedl p. předseda svá zarostlá prsa a u dámské části publika sklidil pochopitelně zasloužené ovace.

Příspěvek zapisovatele o výsledku primárek v naší Organizaci a podání přihlášky do komunálních voleb zcela zanikl v bujaré atmosféře. V krátkosti tedy alespoň nejdůležitější body:

- pořadí na kandidátce stanovil předseda takto: p. Tomáš Neděla

p. Karel Kulíček

p. Miloslav Veselý

ing. Jan Veselý

p. Jakub Kulíček

p. Bohuslav Kulíček ml.

- předseda rád cestuje a nerad by se zatím vzdával svého zaměstnání, prosadil tedy na první místo kandidátky p. místopředsedu, který již svého španělského zaměstnavatele upozornil, že na podzim bude všechno jinak.

- pro řádné podání kandidátky bylo třeba sehnat 91 podpisů od občanů T.Š. Podpisová akce pro nás přinesla několik překvapivých zjištění:

- naše Organizace je velmi populární u některých občanů do kterých bychom to nikdy neřekli - sami se nabízeli k podpisu.

- někteří občané, kteří nás všechny dokonale znají a o jejichž podpisu jsme nepochybovali, měli velké výhrady a dokonce jsme kvůli nim museli radikálně „obrousit hrany“ našeho volebního programu (například místo zkrácení věže kostela neboť ruší příjem televize Prima, jsme jim mohli prezentovat pouhé „vykrytí signálem televize Prima i Pod Pasekou“ a o mýtném jsme se raději ani nezmiňovali!

- někteří signatáři podmiňovali podporu pouze za příslib, že se zbavíme jistého obecního majetku, který ani nás prodávat nenapadlo.

- jiní signatáři podmiňovali podporu pouze za předpokladu, že zabráníme prodeji obecního majetku o jehož „privatizaci“ se tajně jedná.

- několik stran a hnutí mělo eminentní zájem o našeho pana místopředsedu - byl však nekompromisní

- jedna strana se s námi chtěla spojit - přikládám otevřený email od našeho pana místopředsedy:

 

Vážení ...

Tak jsme na krátké poradě nejužšího vedení Organizace rozhodli, že bychom s Vámi do voleb šli.

Máme pouze několik podmínek:

 

1) Název - Sdružení nezávislých kandidátů při Organizaci 5.prosince (můžeme o tom diskutovat, ale podmínka je Organizace 5.prosince v názvu).

2) První 3 místa na kandidátce (předseda, místopředseda, zapisovatel)

3) V průběhu předvolební kampaně chceme oslovit naše voliče stručným programem (možno nějakým způsobem oddělit od Vás - zkusili bychom se domluvit)

4) Finanční příspěvek 2 000 Kč od každého kandidáta na předsedův nový plot

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat:

Čau,

všechny podmínky jsou pro nás nepřijatelné, kromě bodu 4) rádi bychom vašemu předsedovi vypomohli.

Včera jsem ale sehnal natolik silné kandidáty, že půjdeme sami. Doufám, že uspějete a aspoň jednoho nového člena zastupitelstva vaše strana zplodí, nejlépe kdyby hned tři.

Příští zasedání se uskuteční 15.9. a je třeba probrat zejména náhradu cestovních výdajů spojených s volební kampaní p. místopředsedovi - zajistí pokladník - a připravit propagační materiály pro předvolební kampaň.

Dále zapisovatel navrhuje pronajmout pro předvolební kampaň automobil s ampliónem, ze kterého bude promlouvat předseda. Automobil může zapůjčit p. Lalouček - výkup kůží a péří. Magnetofonové kazety s decentní dechovou hudbou jsou v ceně půjčovného.

Místopředseda by raději odkoupil z Vatikánu mírně jetý papamobil, který je k mání v němž by předseda více vynikl. Je to třeba konzultovat s pokladníkem.

Zítra (v sobotu) bude dle p. předsedy nejhezčí den v roce. U této příležitosti je celá Organizace zvaná k zapisovateli na medailónky z vepřové panenky s bohatou oblohou. (pozn. zapisovatele: Část Organizace s rodinnými příslušníky se skutečně dostavila, což zapisovatele překvapilo, neboť pozvání vyslovil v podroušeném stavu a nic si nepamatoval. Nicméně předkrmem ze smaženice z pravých panských hřibů a medailónků z půlkilové panenky se nakonec všech deset strávníků zasytilo.)

9.9. zpívá pro Organizaci Madona na Karlově mostě. Zároveň se v tomto termínu koná triatlon na Horce. Vedení Organizace je rozpolceno v určení, která z akcí dostane vyšší prioritu.

Místopředseda si rozhodně poslechne Madonu - stejně tam bude tahat kabely - a u té příležitosti přednese krátký projev. Předseda půjde raději do práce a teprve večer se dostaví na Horku. Oba funkcionáři vyšlou na triatlon své rodiny.

11.9. běží pan místopředseda maratón přes švýcarské Alpy. Dříve z toho všichni dělali vědu a dokonce o lezení po horách psali knihy. Moderní člověk nasadí kvalitní kecky a tvrdý trénink spolu s láskou rodiny a Organizace jej přes hory přenese.

30.9. je celá Organizace pozvána K Dubu na oheň. Pan Michal Novotný zde pořádá raut u příležitosti svých třicátých narozenin.

Ing. Šamša navázal družbu se zde přítomným mediálním umělcem Richardem Genzerem. Přeměřovali si spolu prsa.

Zapisovatel s ním také hovořil - čekal u pípy a volal na čekatele Šindeláře: „Ríšo!“ Pan Genzer stojící ve frontě proti zapisovateli mu odpověděl: „Já jsem také Ríša!“ „Já vím.“ odvětil zapisovatel.

Paní Kozákovou oslovil p. Genzer ve frontě před dámskými záchodky. Je to prý sympaťák a podepsal se jí fixou na pupík.

Ve čtvrtek potkala pí předsedová u jatek ve Vlašimi pana místopředsedu. Na pozdrav nereagoval - a to měl nasazené brýle!

Manželé Kulíčkovi minulé pondělí vyrazili na houby. Chvátali Za Hejnovu louku aby tam byli před rozedněním, ale cestou nasbírali tolik hub, že se u Dolíku zase otočili a šli domů.

Nejmenovanou hostující ženu pohoršují narážky podnapilých účastníků shromáždění na její sekundární pohlavní znaky. Nechápe, co na tom ti chlapi mají. Ženy prý po mužích také nechtějí aby se v restauraci svlékali - a to neměla říkat neboť se vzápětí několik mužů, kteří již ztratili zábrany, zcela odhalilo.

Pokladník dnes dorazil nezvykle pozdě a tak sbírka na pouťové atrakce pro předsedovy děti nebyla příliš tučná - mnoho účastníků již odešlo.

Na závěr dal předseda vybraným jedincům dýchnout do svého mobilního telefonu. Zapisovatel neviděl nic, místopředseda viděl ryby, paní předsedová také viděla rybky a pokladník neviděl ani ten telefon. Všichni však svorně věřili, že jim předseda měří množství alkoholu v krvi.

 

Poděkování sponzorům: (pokud jsem na někoho zapomněl, probereme to na příštím zasedání)

Jemně solené Chipsy - p. Kulíček

Turecká káva - dvě kola - p. Šamša

Vaječný likér, jahodový likér, rum - p. Šamša, p. Fantyš, p. Šamša, p. Veselý, p. Šamša

 

 

****

Krátký referát ze sobotní pouťové taneční zábavy:

Zapisovatele velmi zaujalo, že místo asfaltového žlábku je nyní pánská toaleta v sokolovně vybavena italskými kachlíčky, moderními pisoáry splachovanými fotobuňkou a držákem na ubrousky zn. Tork. Dále je k dispozici několik umyvadel s tekoucí teplou vodou a tekuté mýdlo.

Pan Jiří Tomaides zapisovateli během večera opakovaně zdůrazňoval, že bude Organizaci volit!

Zapisovatel několikrát tančil vedle Josefa Korna.

Zapisovatel bez svolení předsednictva nabídl zpěvačce skupiny Profil funkci obecní hlasatelky neboť má obdivuhodný hlas. Doma byl pak osočen, že hlas je to poslední co jej na zpěvačce zajímalo. To není pravda!