zapis 34

Home

1106 Zápis z veřejné schůze 16.6. 2006

 

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Kulík - jednatel

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

sl. Lejčková - čekatelka

pí Šindelářová - čekatelka

p. Richard Šindelář - čekatel

 

Pro mimořádný zájem občanů o naši organizaci se dnešní zasedání uskutečnilo v příjemném letním počasí u stolu před restaurací. Publikum zaujalo pozice naproti v parku a ani nedutalo. Pouze když ve 22,00 p.č. konečně dorazil předseda, uvítalo jej obdivnými pohledy.

Prvním bodem programu bylo vyhodnocení kolaudace předsedovy vily uskutečněné 3.6. na jeho pozemcích. Raut pro cca 40 hostů proběhl ve slavnostní atmosféře až na dva úrazy v poklidu. K prvnímu zranění došlo při totálním rozložení zahradní lavičky, která nevydržela váhu hostů a při pádu jedna ostrá tříska bolestivě poranila pí Gluchovou. Slečna Lejčková poté operativně zajistila zapůjčení a dopravu bytelného zahradního nábytku od jejích rodičů.

V zahradní pergole, které sloužila zároveň i jako improvizovaný taneční parket, předvedl ing. Šamša ukázku latinskoamerických tanců s dcerou p. Mikeše Maruškou. Při jednom rasantním výhozu partnerky si bohužel nevšiml nízko položeného trámu střechy a slečna jej v zápětí plnou silou ing. Šamši nabrala hlavou. Držela se statečně. Ani moc neplakala, když se probrala z otřesu. Ing. Šamša chtěl výstup ještě jednou opakovat s tím, že tentokrát si dá pozor, pí Mikešová však dceru raději odvedla domů.

Minulou neděli pořádal turistický kroužek opět výlet do Zahájí. Pan místopředseda probral s majitelem kempu organizační záležitosti a vrchní zdravotník pí Fantyšová spolu s vedoucí I. oddílu pí Nedělovou shledaly po důkladné prohlídce objekt pro uspořádání tábora vhodným. Pouze kuchař má stále nějaké připomínky. Předseda mu tedy domluví konzultaci s hlavním vedoucím ing. Šamšou, který mu všechny dotazy rád zodpoví.

Jednatel dorazil na schůzi přímo z golfového turnaje od Voigstů a přivedl s sebou tři spoluhráče - dva z nich mimochodem hrají bowlingovou ligu! Chtěl je představit předsedovi. Ten však dlouho nešel a oni nemohli tak dlouho čekat - odešli těsně před jeho příchodem - což je smůla neboť tak nemohou být uvedeni v prezenční listině dnešního zápisu.

Karin (45) z Berlína poslala panu Nedělovi trofejní tričko z nějakého maratónského šampionátu. Jürgen (55) se připravuje na svatbu s Karin a panu Nedělovi nic neposlal.

Pan Libor Štole krátce kolektiv informoval, že známý cestovatel a dobrodruh p. Brániš byl již dvakrát na Everestu. Poprvé jej šerpové pro kyslíkový dluh snášeli z 5 000 metrů, podruhé vydržel až do 7 000 metrů nad Středozemním mořem.

Ve středu bouchlo panu místopředsedovi ve vysoké rychlosti na D1 zadní kolo u služebního vozu. Naštěstí bez problémů automobil udržel směr a bezpečně zastavil. Asfalt měl teplotu 47°C.

Sl. Lejčkovou dnes na D1 zastihla průtrž mračen s krupobitím. Zase se musela sunout v pomalu jedoucí koloně. Docházel benzin, baterie nedobíjela, ale přesto musela svítit a navíc nutně potřebovala na WC - no byl to horor. Tentokrát ale vůbec netroubila.

Pan Robert Šindelář začal podnikat ve velkém. Ve Vlašimi si pronajal truhlářskou dílnu a uvažuje i o zaměstnancích. Ovšem minulou neděli, když naposled pracoval ve své dílničce na zahradě a myšlenkami již byl v moderním vlašimském závodě, zapomněl - jako ostatně již všichni truhláři v okolí, ruku v hoblovačce. Přišel o půl článku na prostředníčku levé ruky.

V rámci naší organizace zahájil nábor pracovníků a nabízí spoustu výhod - náborový příspěvek, stabilizační příspěvek, věrnostní příplatek a možnost využití podnikové rekreace Pod Černou skálou.

Místopředseda si stěžuje, že mu přes zimu urezly šrouby na ohradníku pískoviště a celá konstrukce se rozpadla. Pan Robert Šindelář tuto reklamaci neuznal, neboť místopředseda určitě v zimě udržoval zahradu schůdnou pomocí soli a ta jak známo, je vůči kovům velmi agresivní.

 

Předseda nechává kolovat fotografie jeho nového kamiónu. Přišel dnes později neboť si po západu slunce hověl s manželkou v bazénu a vychutnávali si vlahý letní večer.

Událostí týdne se stalo přepadení restaurace p. Uhlíře. Ženský u kupce říkaly, že v půl třetí v noci nějací chuligáni volali p. Uhlířovi a vyhrožovali mu smrtí. On nelenil a z druhého telefonu zavolal na pomoc PČR. Pohotovostní hlídka vzápětí dorazila a ukryla se v domě. Zanedlouho přijelo auto s chuligány. Bylo jich pět. Začali demolovat výlohu, rozbíjeli okna restaurace a napadli i p. Uhlíře, který svůj majetek bránil. Hlídka PČR měla situaci pod kontrolou a vše monitorovala. Do boje však nezasahovala - výtržníků byla přesila. Pouze krátkovlnnou vysílačkou podali příslušníci hlášení operačnímu důstojníkovi a ten na místo činu vyslal zásahovou jednotku. Ta přijela až když už bylo po všem. Pouze sečetla škody a na základě výpovědí svědků pachatele identifikovala - a ještě tu noc zadržela. Bravo!

Bohužel, jak poznamenaly ženský u kupce, konflikt pravděpodobně vznikl kvůli nějakým sporům v rámci příbuzenstva a tak by nemusel být potrestán. Jinak by jim hrozilo 2 - 5 let „natvrdo“ - to mají zjištěné!

Výše uvedené dobrodružství rozproudilo v kolektivu bouřlivou diskusi a rozhořčení nad nečinností policistů, kteří dorazili na místo jako první. Kdo ví, jak to ve skutečnosti bylo.

Shodou okolností kolem nás zrovna v tu chvíli projížděla motorizovaná hlídka PČR. Pan jednatel Kulík vyběhl a snažil se ji zastavit a vyzpovídat - aby v zápisu byly informace tak říkajíc přímo od pramene. Policisté však na jeho znamení nereagovali. Asi jeli k případu.

Předseda tím, že dostal nový vůz má zároveň i přehozené služby a tak se může vodáckého výletu zúčastnit již od pátku a na lodi také pojede. Místopředseda tedy zase musí „překopat“ termíny pravidelných schůzí.

Slečna Lejčková jde zítra na svatbu bratranci. Musí vstávat už v sedm hodin a bude se gelovat, fénovat a tak.

Dále si sl. Lejčková stěžuje p. Kulíkovi, že jí nejdou otvírat přílohy jeho emailů. Pan Neděla se nabídl, že pana Kulíka do tajemství přeposílání emailů zasvětí.

Zajímavé zpestření všedních dnů připravili tento týden obyvatelům naší obce místní družstevní rolníci. Po dlouhé zimě teď pro změnu panují velká vedra. To znamená, že občané intenzivně větrají, ale není to moc platné a ve vedru se špatně usíná. Každý den v podvečer tedy vyrazí do polí přiléhajících k zastavěné oblasti fekální vozy s čerstvou močůvkou. Následný pronikavý zápach linoucí se do všech koutů dá okamžitě obyvatelům zapomenout na vedro a po utěsnění všech škvír uléhají s pocitem dobře vykonané práce - pohled na teploměr je již tolik netrápí.

- telemostem se s námi spojila pí předsedová. Chtěla se ujistit zda dodržujeme pitný režim a popřála Organizaci mnoho zdaru

- Nedělovi jedou o víkendu stanovat k bratrovi na zahradu

- pokladníkovi vadí dotyky chlupatých nohou spolustolovníků

- místopředseda se zajímá o informace ohledně leasingu ojetých vozů - předseda jej podrobně seznamuje se svými zkušenostmi

Slečna Lejčková dostala minulý týden 500 Kč pokuty za parkování na místě vyhrazeném invalidům. Kolektiv její jednání odsuzuje. Ona si je přestupku také dobře vědoma a lituje toho, ale na Proseku, kam jela na návštěvu k přátelům prostě nebylo jinde místo. Návštěva se jí tak prodražila, ale přátelé jí to budou prý nějak kompenzovat.

Příští neděli tj. 25.6. pořádá turistický kroužek pod záštitou pana jednatele Kulíka výlet na golfové hřiště k Voigstům. Sraz je u škváry ve 14,30 p.č. Vstupné činí 150 za osobu na celý den. Pan Kulík je z golfu unešen. Zapisovatel se nezúčastní - má naopak k tomuto sportu výhrady.

Nedělovi a Šamšovi byli na divadelním představení „Maratón“. Ani jsme se neptali, jak se to místopředsedovi líbilo - už z názvu je jasné, že hra u něj měla velký úspěch.

Cestou do divadla zhlédli na Václavském náměstí demonstraci za odvolání Paroubka. Právě vystupoval Pepa Nos. Při zpáteční cestě stále na velkém pódiu probíhal protestní program, přenášený na velkoplošnou obrazovku, ale už zcela chyběli diváci.

Pokladník vyzvedává občas synovce Jiříka ze školky, ale vůbec nepoznává místní maminky. Místopředseda s tím má také problém.

Z restaurace utekl host zvaný UK bez placení. Čekatelka Květa Šindelářová za ním smutně kouká. Čekatel Richard Šindelář však nelenil a útratu uprchlého hosta vymohl na jeho spolupracovnících. Ti nejprve trochu reptali, ale netroufli si panu výčepnímu odporovat.

Pokladník pan Robert Šindelář se kochá záznamy v pokladním deníku z minulé schůze, na které sponzoři velkoryse pustili žilou svým účtům - dvě stránky jsou z toho popsány. Stav pokladny - bez dnešních příspěvků je 2 051 Kč.

A co teprve na vodě, to bude výběr, těší se pokladník!

Předseda vyslovil pochvalu jednateli za mimořádný vklad a sl. Lejčková přispěla 9 Kč aby se částka v pokladně zaokrouhlila.

Peníze se použijí na výstavbu plotu kolem předsedovy vily a za zbytek se pořídí občerstvení na výroční schůzi.

Pan Robert Šindelář při pracovním výletě do Sepechova byl za ním jedoucím p. Křepelou světelnou houkačkou upozorněn, že mu vůbec nesvítí levá zadní sdružená svítilna. Po dlouhém hledání příčiny zjistili, že předchozí nedbalá majitelka vozu, místo aby ukostření přišroubovala ke karoserii, přilepila vodič žvýkačkou k blatníku. Nasadili tedy matičku a už frčeli.

Jedním z přihlížejících diváků je i p. Michal Koutek. Kolektiv chce vědět kolik mu je let. Pan jednatel se s ním spojuje telefonicky - jelikož je již po policejní hodině a nesmí se před restaurací dělat hluk. Tak tedy 25. srpna mu bude přesně 28 let - shodou okolností to je právě termín naší slavnostní pouťové schůze.

Slečna Lejčková má dotaz zda jej u této příležitosti plánujeme povýšit na čekatele. To zrovna ne, ale umožníme mu věnovat mimořádný příspěvek na předsedův plot.

Jak dodává předseda - je sousedem jednatele a téměř i sousedem zapisovatele - a to je víc než pouhý čekatel!

23,30 p.č. - I. občerstvení - černá káva

Zapisovatel byl minulý víkend nedaleko Písku utužovat pracovní kolektiv. Zakoupil si nový, moderní stan pro tři osoby a byl velmi překvapen, že se do něj vejde sotva sám se zavazadly. Žehličku a ramínka musel nechat přes noc v automobilu. Na vodu letos pojede už v pátek, aby investici do stanu využil.

Stále naléhá na místopředsedu aby jej seznámil s plánem organizovaného osobního volna na letošní vodě.

Místopředseda je těmito dotazy již trochu podrážděn a rázně dává všem na vědomí, že organizační pokyny týkající se vodáckého výletu do Pikovic rozešle v dostatečném předstihu elektronickou poštou + se zveřejní na obvyklých internetových stránkách.

Činnost se upřesní až podle výsledků fotbalu. Pravděpodobně však chlapi půjdou do hospody na televizi a ženy budou udržovat oheň. Zapisovatel a jednatel zůstanou se ženami u ohně, sl. Lejčková je naopak zastoupí u televize.

Pokladník lanaří jednatele na brigádu - montáž kuchyní v Praze - pokud bude řádně ohodnocen, tak proč ne.

Dále chce pokladník do truhlářské dílny pořídit novou okližovačku. Sl. Lejčková chce vědět, jak bude vypadat oklížená. Zapisovatel nechápe pointu, neboť již má sníženou rozlišovací schopnost, ale kolektiv svorně tvrdí, že se jednalo o vtipnou poznámku.

 

 

Poděkování sponzorům:

p. Kulíček - I. občerstvení