zapis 32

Home

0906 Zápis z pravidelné schůze 12.5. 2006

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

ing. Šamša - řadový člen

sl. Lejčková - čekatelka

pí Šindelářová - čekatelka

p. Richard Šindelář - čekatel

Hosté: pí Kulíčková, pí Nedělová, p. Ivan Růžička, p. Jan Veselý ml., p. Lubomír Pazour ml., p. Michal Novotný a p. Láďa Hotovec

Delegace z fanklubu pana předsedy: sl. Pavla Gregorová, sl. Zuzana Krutská a sl. Lucie Barková

 

Zasedání zahájeno komentářem k adrenalinové páteční cestě z Prahy po D1. Zapisovatel najel na Pankráci a až na Veselku poskakoval téměř krokem v souvislé koloně. Ing. Šamša dnes 3x troubil na kamióny a pomalé řidiče. Nechtěl stát v koloně a tak v Průhonicích to vzal objížďkou na Všechromy a pak na Benešov, ale stejně si moc nepomohl. Místopředseda dnes stačil projet dříve než byla přeložka z Mirošovic do Benešova uzavřena kvůli nehodě - pochopitelně kamiónu - a dívá se významně na předsedu.

Paní předsedová kolektiv upozorňuje, že p. Kulíček jako řidič kamiónu to také nemá lehké a často zažívá konfliktní situace. Jako například tuhle, když mu do cesty vběhl chodec mimo přechod. V poslední chvíli „jen tak tak“ zastavil - a chodci vyčinil.

Dokonce i slečna Lejčková dnes na D1 troubila. Na autobus.

Ing. Šamša je unavený a půjde brzo domů. Včera se zúčastnil rautu pro zaměstnance Globusu. K cestě do kasina Royal byl nucen (po několika letech) použít MHD. Cena jízdného jej nemile překvapila. Hráli ruletu, Black Jack a další hazardní hry. Každý hráč dostal startovné 10 000 symbolických peněz. Celý večer moderoval dr. Suk z Ordinace v Růžové zahradě a ing. Šamša s ním dokonce hrál poker (hostující ženy uznale pokyvují hlavami, ostatní neví o koho se jedná). Ve finále hráč s největší dosaženou výhrou získal zdarma seskok padákem. Kupodivu ing. Šamša skončil až čtvrtý a vyhrál pouze jízdu na horské dráze. Vůbec toho však nelituje. Výborně se bavil a uvolnil se. Ovšem ráno si raději přivstal a v zaměstnání jako úkol č.1 provedl cenzuru choulostivých videozáběrů a fotodokumentace svého vystoupení na pódiu.

 

Předseda oznamuje, že oslava kolaudace jeho vily se koná 3.6. od 14,00 p.č. Místopředseda se zaradoval. V tom případě stihnou manželé Kulíčkovi získat občanství ještě do parlamentních voleb a můžeme tak jít na Obecní úřad společně - celá Organizace v čele s předsedou. V samotné volební místnosti bude předseda za plentou kontrolovat zda občané vhazují do urny správné lístky. Zapisovatel namítá, že tento postup jistě paní Lejčková nepovolí. Místopředseda si je jistý, že až pí Lejčková uvidí předsedu přicházet, nebude mít námitek. Pro jistotu dáme za úkol sl. Lejčkové na tuto možnost pí Lejčkovou upozornit.

Jako další bod programu následoval referát o ÖMV maratónu. Pan Neděla si na notebooku připravil doslova profesionální prezentaci a doplnil ji vyčerpávajícím výkladem o prostředí v němž se závod konal, politické situaci a náladách obyvatelstva Linze.

Publikum v sále téměř nedýchalo. Pouze sl. Lejčková musela být několikrát napomenuta za rušivý šepot.

Zhruba v polovině přednášky nastala malá závada v dodávce el. energie a než technici přestavěli pódium, využil pan Neděla technické přestávky k zodpovězení některých dotazů. Tak například zapisovatele zarazilo, že při výkladu označil pí Nedělovou za svou trenérku. Má to snad znamenat, že se zřekl nezištné pomoci našeho pana předsedy?

Odpověď: „Nikoliv. Paní Nedělová byla najata za trenérku pouze po dobu výjezdu, jelikož předseda cestu odmítl. Dal přednost mamonu a šel raději do práce.“

Ing. Šamšu zajímá, kolik je to do Linze od našich hranic. Pan Neděla po konzultaci se svou trenérkou stanovil vzdálenost na 28 - 30 km.

Slečna Lejčková chtěla vědět, jak byli spokojeni s úrovní místních restauračních služeb.

Odpověď: „Tureckou kávu nevedou, pouze presso do pidi hrnků a číšníci čumí jak blumy. Nebýt energetických gelů, které závodníci dostávali na trati, strádali bychom hladem.“

Ing. Šamša potvrzuje, že číšníci čumí jak blumy i v Itálii, kde byl na služební cestě. Paní Kulíčkovou zaujala značková čelenka, ve které dle fotodokumentace p. Neděla spává a ptá se na její význam.

Odpověď: „Tato čelenka dodává sportovci potřebnou dávku psychické energie - ovšem pouze za předpokladu, je-li nasazena minimálně 12 hodin před závodem. No a v neposlední řadě dává jasný signál okolí, že její nositel je v období před výkonem povinen zachovávat pohlavní zdrženlivost.“

Zapisovatel potvrzuje, že i indiáni zachovávali pohlavní zdrženlivost aby měli dost sil pro boj. A poněvadž válčili v jednom kuse, mnoho si v tomto směru neužili.

Pan místopředseda je také v jednom kuse po maratónech, ale v příštím roce již závodění omezí.

Závada stále ještě nebyla odstraněna a tak se zapisovatel podělil s kolektivem o zajímavou příhodu z jeho pondělního turistického výletu. Cestou do Paseky zahlédl ve vile Voslářových sl. Lejčkovou, jak myje okna. Na zapisovatele se mračila.

Paní Nedělová ji také viděla. Na ní se ovšem smála. Ale na zapisovatele se mračila.

Ing. Šamša glosuje situaci, že na zapisovatele už se v současné době směje pouze synovec Honzík. A to pouze proto, že z toho nemá rozum, dodává předseda.

Pan Neděla dokončil druhou část přednášky a pochlubil se, že v rámci startovného obdržel slevu na sportovní obuv Adidas, kterou využil na tenisky pro svou trenérku. Na závěr promítl film o závodě stažený z internetu. Za svou snahu byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem publika.

Plynule se přešlo k vyhodnocení výpravy turistického kroužku na Stvořidla. Bylo to příjemně strávené odpoledne, ale je tam příliš mnoho lidí, což se místopředsedovi nelíbí. Pro pionýrský tábor tuto lokalitu tedy nedoporučuje. Zapisovatel si odtamtud přivezl klíště a předvedl osazenstvu flek na ruce. Paní Kulíčková doporučuje zapisovateli návštěvu praktického lékaře.

Pro paní předsedovou byla největším zážitkem z celého výletu zpáteční cesta automobilem p. Veselého. Před nastoupením ji nutil vzít si přezůvky (roztomilé pantoflíčky s bambulkami) aby mu neumazala koberečky - což rázně odmítla (a pan Veselý potom při uklízení vymetl kolečko bláta a listí). Dále ji velmi překvapilo, že zapisovatel při jízdě z kopce „vyhazuje“ rychlost, což považuje to za velmi nebezpečné. Zapisovatel oponuje, že tento moderní automobil je již vybaven brzdami a jízdou bez zařazené rychlosti se výrazně snižuje spotřeba paliva a v neposlední řadě se tímto způsobem méně zatěžuje ekosystém celé naší planety.

Předseda již úspěšně zakončil letošní školní rok. Vysvědčení však dostane až 30.6. Také měli rodičovské sdružení. Paní Kulíčková chtěla jít, předseda si to však nepřál. Organizaci také nedal vědět.

Maturitní ples bude pravděpodobně v únoru v Benešově. Letos hrál k poslechu i k tanci Michal David. Na předsedův ples doporučujeme pozvat populární skupinu Katapult.

Příští schůze bude kvůli předsedovu zaneprázdnění až 3.6. - a sice výjezdní. To ovšem překvapilo slečnu Lejčkovou, jelikož se spoléhala, na termín příští schůze 26.5. a tak si pozvala hosta (o tom že není plnohodnotnou členkou a hosty tedy není oprávněna zvát jsme taktně pomlčeli).

Termín nelze posunout. Host je až z Pravonína. Je těhotný a jedná se o sl. Veroniku. Otec je neznámý. Bude jej tedy zastupovat předseda, což je v podstatě otec nás všech.

Místopředseda potkal při dnešním joggingu divoká prasata. Oči jim samozřejmě nesvítily (čímž se jen potvrdily závěry z říjnového zápisu).

U výčepu se mihla účinkující. Paní předsedová neví o koho se jedná. Nečte zápisy. Prý je čte, ale kdo si má tolik informací zapamatovat. Sl. Lejčková je také čte pozorně. V tom případě je zajímavé, že vůbec nezaznamenala zprávu o průběhu jejích pravidelných protipožárních kontrol.

Místopředseda navrhuje neodkladně vyhlásit zápisy ze schůzí naší Organizace za povinnou školní četbu. Děti mají přece jen lepší paměť. Ovšem je třeba text doplnit ilustracemi, což by ostatně uvítali i další čtenáři z řad hostů - holt mladá generace již nedokáže udržet pozornost nad prostým textem.

Po výletu na Stvořidla pořádal předseda na své zahradě „grilování“ pro příbuzné. V technologických přestávkách odbíhal od grilu a hrál s dětmi fotbal. V zápalu boje se mu neohroženě vrhl pod nohy synovec Jakub Brabenec tak nešťastně, že mu předseda přišlápl pravačku a zlomil ji těsně nad kotníkem. Rodiče dostali výslužku do pytlíku a místo grilování jeli do nemocnice.

Ve 22,00 p.č. - ještě před I. občerstvením - odchází na doporučení p. předsedy p. místopředseda. V neděli ho opět čeká souboj s Keňanem na Pražském maratónu a tak musí být náležitě odpočatý.

Sl. Lejčková dostala nové pivo dříve než předseda a přijala jej. Vůbec jí to není hloupé. Nově příchozí host z pražského magistrátu p. Ivan Růžička dnes na D1 netroubil, jelikož se na ní ani nedostal. Dokonce ani na starou benešovskou se nemohl probojovat a tak jel přes Jílové a Týnec - což bylo sice delší, ale bez zácpy.

Zapisovatel vyzvídá na sl. Lejčkové zda se ve druhé části minulého výjezdního zasedání (které se již neúčastnil) probíraly nějaké zásadní informace, jenž by stálo zaznamenat pro budoucí generace. Prý ano a hned několik peprných příběhů vysypala doslova z rukávu. Paní předsedová však s jejím podáním nesouhlasí, bere zapisovateli těsnopisný záznam zápisu a cenzuruje jej. Po jejím zásahu zbyly tedy ze druhé části výjezdního zasedání pouze následující informace: mladý předseda není rasista, oproti první části se navíc zúčastnili Fantyšovi a sl. Lejčková, paní předsedová nikoho nenapadá.

I. občerstvení - turecká káva

Pan Veselý Jan byl již také na přepážce, stejně jako předseda. Do letošních voleb však nepůjde. Po zákroku ho nejvíce bolely tampóny. Setry mu nechtěly na bolest nic píchnout, že prý není přítomen anesteziolog. Ale když přivezli Američana, který platil hotově, anesteziolog se hned našel.

Pokladník vybírá příspěvky - přispěli i hosté a sl. Lejčková - ale ta už nechce být čekatelkou. Není spokojená s tím, že ji někdo určil nějakou funkci a ani se jí nezeptal. Zapisovatel se jí trpělivě pokouší vysvětlit, že by si toho měla naopak vážit neboť je nějaký velmi omezený počet volných, zodpovědných funkcí a pan místopředseda správně usoudil, že právě ona má dostatečné schopnosti a vlohy aby speciální 2. oddíl červených rádiovek mohla na táboře vést. Ona souhlasí pouze pod podmínkou, že členové oddílu budou od 25 nahoru. Hostující mládežníci správně poznamenávají, že v tom případě bude v jejím družstvu pouze p. Kott.

Zapisovatel se radí s předsedou, jak sl. Lejčkovou více motivovat. Předseda navrhuje zvolit jí do revizní a kontrolní komise naší Organizace. Ona zase protestuje. Zapisovatel ji uklidňuje. Pokud má pocit, že by taková zodpovědnost byla nad její síly, nemusí se bát obrátit se na členy Organizace pro radu a pomocnou ruku.

Sl. Lejčková žádá aby se zapisovatel přimluvil u místopředsedy ohledně jejího vyškrtnutí z účasti na pionýrském táboře. Pan Jan Veselý ml. chce vrátit příspěvek - je to na něj už příliš vysoká politika.

Pan Ivan Růžička byl v krátkosti seznámen s naší předvolební strategií, volebním programem a prostudoval si poslední dva zápisy. Na jejich základě navrhuje provést do voleb ještě jedno stavění máje - čímž bychom se rozhodně efektivně zviditelnili.

Pan Robert Šindelář se nezúčastnil dvou posledních výletů s turistickým kroužkem neboť se mu po dobrém obědě nechtělo vstávat. Na výlet jel až s p. Křepelou do Sepechova. Ovšem jednalo se o pracovní cestu - rekonstrukce soch v klášteře.

A neboť je kulturně založen, vyrazil 8.5. do benešovského divadla na Holubovou. Biletářka jej však dovnitř nevpustila - paní Holubová totiž vystupuje až 8.6. Do té doby se musí spokojit s pravidelnými výstupy pana Holuba na náměstí v T.Š.

Pan Jan Veselý má strach aby si jeho maminka až bude číst na internetu zápis z dnešního zasedání nemyslela, že tu byl jeho otec - zapisovatel musí napsat ml.

V 0,20 p.č. předseda zasedání rozpustil.

Cestou k Pasece ještě pí Kulíčková přednesla krátký příspěvek o zbytečné panice ohledně ptačí chřipky. Lidský organismus se s lékem Tamiflu popere - více už zapisovatel po sobě nedokázal rozluštit.

Poděkování sponzorům:

ing. Šamša - I. občerstvení

Zvláštní poděkování všem hostům za mimořádné finanční příspěvky na předsedův nový plot