zápis 3

Home

Zápis z pravidelné schůze 4.2. 2005

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

Dále byli přítomni:

p.. Robert Šindelář

p. Petr Kulík

Schůze byla zpestřena karetní hrou "Lóra" a po půlnoci,kdy dorazil Baboš "Cvikem" opět v režii pana předsedy.Konec byl tentokrát až v 2:30 předsedova času.