zapis 26

Home

0306 Zápis z pravidelné schůze 3.2. 2006

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Kulík - jednatel

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

ing. Šamša - řadový člen (přijat v průběhu zasedání)

a

p. Petr Šamša jako host

Sraz proběhl bez větších komplikací. Jednatel p. Kulík se předem písemně omluvil za pozdní příchod a předseda se omlouvat nemusí. Hned „zatepla“ byli pánové Veselý a Neděla předsedou ústně napomenuti za to, že se nedostavili v čapkách s bambulkami od pí Kulíčkové. Výmluva zapisovatele, že přišel prostovlasý neboť se po dlouhé době oteplilo na přijatelných -5°C nebyla akceptována.

V restauraci nás již netrpělivě očekával p. Robert Šindelář s novým peněžním deníkem. Přišel rovnou od vlaku z Benešova. Na dotaz proč jezdí vlakem, když má nový automobil odvětil, že dnes neměl žádná zavazadla a tak si udělal pěkný výlet.

Turistický kroužek Organizace 5. prosince spolu s mládežnickou buňkou pořádá zimní zájezdy na přehradní nádrž Želivka s možností kvalitního bruslení. Zájemci se na další turnus mohou přihlásit v neděli ve 13,00 p.č. u hřbitova.

Předseda bruslil ve středu poprvé v životě a dle očitých svědků exceloval jakoby se s bruslemi na nohou již narodil.

Zapisovatel vznesl dotaz na pana Nedělu skrz novou úpravu našich internetových stránek, kde p. Křepelu zařadil mezi čekatele místo do členů. Předseda s místopředsedou byli tedy nuceni informovat kolektiv, že v tomto týdnu tajně zasedala kárná komise Organizace 5. prosince, na kterou se p. Křepela přes výzvu opět nedostavil načež bylo přijato usnesení o pozastavení jeho členství a výhod z něj plynoucích.

Další dotaz zapisovatele je ke značně rozšířenému seznamu abonentů, kterým se elektronickou poštou zprávy o naší organizaci distribuují - zda se p. místopředseda neobává podrážděných reakcí neboť cenzurování zápisů je zatím spíše sporadické. Místopředseda se neobává a předseda na to má jasný názor (pozn. zapisovatele - bohužel jsem nestihl zaznamenat jaký, ale rozhodně byl úderný).

Zasedání pokračovalo určením termínu vodáckého výletu do Pikovic a letního pionýrského tábora. Dle diáře p. místopředsedy se voda uskuteční v termínu od 16. do 18.6. 2006 a tábor od 9. do 15.7 2006 v kempu na Horce nebo u Vlastějovic (Křenovice?). Jako zdravotní dohled byla jmenována pí Fantyšová.

Ve 20,39 p.č. se dostavil p. jednatel Kulík - s čapkou - a obdržel od předsedy ústní pochvalu.

Místopředseda rozmluvil předsedovi zavedení pevné telefonní linky. V sobotu se k němu dostaví „mladý nadějný“ a zkoukne mikrovlny.

Zapisovatel namítá, že mikrovlny mu budou prd platné, když má pomalý počítač. V červnu prý bude nový. Tak to jo.

Jako další bod programu navrhuje pokladník přijmout nového člena - když se dnes prvně vybírají příspěvky. Čekatel ing. Šamša s tím tajně počítal a dokonce si kvůli tomu přehodil službu!

Slavnostní okamžik nastal ve 20,46 p.č. - předseda nechal nejprve o přijetí ing. Šamši hlasovat. Toho se ing. Šamša trochu obával a neustále upozorňoval, že předseda má k dispozici čtyři hlasy, tudíž jej ostatní nemohou přehlasovat. Jeho obavy však byly zbytečné. Nikdo proti nebyl. Předseda novému členu potřásl pravicí, popřál hodně pracovních úspěchů v této další životní etapě a předal mu odznak organizace - pletenou čapku s bambulkami od pí Kulíčkové s dovětkem, aby si daru vážil a důvěru v něj vloženou nezklamal. Poté jej mezi sebe přivítali i ostatní členové a z celého přijímacího aktu byla pořízena bohatá fotodokumentace.

Na ing. Šamšovi je přesto vidět zklamání, že je pouze řadovým členem. Raději by nějakou funkci. Pokladník chce jeho zármutek zmírnit a navrhuje nejvyšší vyznamenání - foto s předsedou. Výkonný výbor však rozhodl, že foto s předsedou zatím nebude. Musí vydržet minimálně měsíc či dva - až se trochu „otrká“. Bylo by to moc slávy najednou.

Pokladník tedy přistoupil k historicky prvnímu výběru dobrovolných příspěvků. Hned se ukázalo, že je to rozený bankéř - od nováčka získal přesvědčivou argumentací příspěvek dvojnásobný.

Stránky peněžního deníku jsou očíslovány a každý zápis parafuje předseda. Na příští schůzi bude mít i razítko. Dále je třeba sehnat pancéřovanou pokladničku - což není problém, ale náš trezorek musí mít tři zámky se třemi klíči - pro předsedu, místopředsedu a pokladníka. Korunovační klenoty mají zámků sedm, náš požadavek tedy není nikterak přehnaný.

Z vybraných příspěvků se mohou zakoupit například hodnotné ceny na pionýrský tábor - pokud se podaří trezor odemknout.

Dokumentaci kuchyní předsedy a zapisovatele do svého nabídkového katalogu může p. Robert Šindelář provést buď hned teď (má u sebe fotoaparát) nebo až někdy jindy. Tak až jindy.

Místopředseda chce žalovat firmu Microsoft - pokud se do Wordu napíše slovo „Kulíček“ je automaticky opraveno na „Bulíček“ a to hrubým způsobem znevažuje našeho pana předsedu. Odsouhlaseno, že v neděli po bruslařském zájezdu se vydáme do Prahy na Budějovickou před sídlo Microsoftu, kde demonstrativně pošpiníme a následně spálíme několik stránek z Wordu. A to jsme ještě dost mírní - muslimové rovnou vypálili několik Dánských ambasád za mnohem menší prohřešek.

Jako I. občerstvení se podává turecká káva a černý čaj - již ve 21,48 p.č. - což znamená, že opět sponzoruje p. Robert Šindelář

Zapisovatelem tlumočen vzkaz manželů Zdeňka a Heleny Kopeckých - vzali si slova vedení o podmínkách přijetí do Organizace 5. prosince k srdci a svůj vztah k zaměstnání ještě přehodnotí.

Hlavně by měli přehodnotit vztah k příspěvkům - míní pokladník.

II. občerstvení - vaječný likér a fernet

Jednatel pan Kulík hraje II. bowlingovou ligu! Jeho družstvo při dnešním klání vyhrálo dvě hry - získali tak 4 body do celkového hodnocení. Nához jednatele 204 bodů byl druhý nejvyšší a průměr 178 bodů dokonce nejvyšší z celého sportovního odpoledne. Jednatel je však skromný. Jsou to prý jen čísla, která vůbec nejsou důležitá. Gratulujeme! Druhý vynikající sportsmen v naší organizaci.

Místopředseda i v těchto krutých mrazech, které panují již tři týdny, provozuje každé ráno pro udržení kondice jogging. Nikterak specielně se neobléká, pouze začal nosit kuklu. Což mu připomnělo, že dnes v 6,45 p.č. stále nebyl k dispozici denní tisk a významně se při tom dívá na zapisovatele, jehož rodiče distribuci zajišťují.

V sobotu před čtrnácti dny se k místopředsedovi dostavil špičkový odborník na příjem televizního signálu p. Kysela z Nesměřic. Přes mrazivé a větrné počasí běhal bez přestávky po střeše od 8,45 do 17,00 p.č. a potom ještě do 19,00 p.č. rychtoval antény u babičky. Za celou dobu si nedal ani kávu, jen po skončení neodolal vůni babiččiných smažených řízků a na cestu si půlku utrhl. Za práci a cestovné vystavil fakturu na 450 Kč!

Další dotaz zapisovatele je směrován k mravnostní komisi Organizace 5. prosince - zda je vhodné rozesílat sérii aktů z oslavy narozenin předsedy elektronickou poštou. Komise nadšeně souhlasí, vhodné to rozhodně je - ať všichni vidí, jaké máme zdravé jádro! Zapisovatel nadšení nesdílí. Místopředseda tedy navrhuje zatajit totožnost nymfy nakopírováním černé pásky přes oči. To by šlo.

Místopředseda probírá s předsedou problematiku ochrany zahradního bazénu proti roztržení mrazem - dle předsedy stačí několik pet lahví pohozených na hladině. Led je deformuje a tím nehrozí tlak na stěny bazénu. Ovšem, dodává předseda, na takto zamrzlý bazén se nesmí lézt s bruslemi (jak to mají v oblibě jeho děti) - to pak je veškerá snaha marná - boční folie se snadno poškodí.

III. občerstvení - vaječný likér a fernet

 

Příští schůze se uskuteční 17.2. 2006. Z účasti se předem omlouvá nováček ing. Šamša. Místopředseda přinese již zhruba sestavený plán schůzí a turistických akcí.

Mezi plánované akce patří také oslava svátku našeho pana předsedy. Zdánlivě jednoduché určení termínu je ve skutečnosti velmi komplikované, jelikož předseda slaví svátek na Karla Boromejského. Raději by jej však slavil na Karla Velikého, ale ten byl již zrušen (pozn. zapisovatele - několikaminutová diskuse byla tak komplikovaná, že jsem neměl sílu zaznamenat, kdy se akce bude skutečně konat).

Hlídka dopravní policie dnes ve Zruči nad Sázavou kontrolovala místopředsedu. Příslušník pozdravil a zeptal se místopředsedy zda má vše v pořádku. Ten odpověděl, že samozřejmě ano. Příslušník popřál šťastnou cestu a nic nekontroloval. Tak přesvědčivě místopředseda argumentuje. To využijeme v kampani.

Pokladníka stavěla policejní hlídka ve středu ránu ve Vlašimi u Drupolu. Bylo -15°C. Také nic nekontrolovali, jen podali info o dopravní situaci a sjízdnosti vozovek.

U p. Petra Šamši tento týden také proběhla namátková kontrola - ve 3 hod. ráno byl prověřen na přítomnost alkoholu a psychotropních látek. Výsledek samozřejmě negativní, ale příslušníci byli nepříjemní.

Předseda melancholicky zavzpomínal jak s modrobílým kombajnem zn. Forschritt E512 jezdil po dálnici na Slovensko vypomáhat v boji o zrno. Český kombajnér tam byl velmi vážený a příslušníci VB jim pouze salutovali, neexistovala zkouška na alkohol - to by pak museli na pole vyrazit sami.

Místopředseda pomocí SMS posílá zprávu o průběhu dnešního jednání čekatelce sl. Lejčkové - je opět na zahraniční cestě ve Švýcarsku. Po hodné chvíli přichází odpověď - sl. Lejčková je právě na rozlučkovém večírku a dobře se baví. To my také.

IV. občerstvení - vaječný likér a fernet

Pokladník vkládá do pokladničky mimořádný příspěvek - podělil se s Organizací o výhru nad výherním hracím automatem.

O atraktivní stopařce pana Neděly z minulého zápisu přidává zapisovatel další podrobnosti - bylo to opravdu trochu jinak - ušlo jí, že za nový byt nestačí složit pouze zálohu. K doplatku se neměla a tak byla smlouva úředně zrušena.

Místopředseda využil dnešní usnášeníschopnosti mravnostní komise Organizace 5. prosince a zajímá se zda je trestný důvěrný vztah mezi příbuznými, respektive se sestřenicí. Komise na to nemá jednotný názor. Zapisovatel zjistí průkazné informace z internetu, do té doby komise doporučuje vztah pozastavit (pozn. zapisovatele - nalezl jsem toto - http://www.novinky.cz/zdravi/76177-milovani-s-bratrancem-neni-trestne.html ).

Pan Neděla dále uspořádal malou anketu na téma: Líbí se vám Aneta Langerová? Dostal převážně kladné odpovědi což jej uklidnilo - myslel si, že je úchyl.

Zasedání bylo zakončeno hazardní karetní hrou v „Cvika“ do 00,28 p.č.

Poděkování sponzorům:

p. Robert Šindelář - I. občerstvení

ing. Šamša - II. občerstvení

p. Kulík - III. občerstvení

p. Petr Šamša - IV. občerstvení

p. Veselý, ing. Šamša - výherní hrací automat

výherní hrací automat - p. Robert Šindelář

p. Veselý - hazardní karetní hra

Zvláštní poděkování p. Petru Barkovi za vzornou obsluhu.