zapis 25

Home

0206 Zápis z pravidelné schůze 20.1. 2006

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník (povýšen v průběhu zasedání)

ing. Šamša - čekatel

pí Šindelářová - čekatelka

p. Richard Šindelář - čekatel

Jednatel p. Kulík pro nemoc písemně omluven.

Místopředseda, který měl být na horách, rekreaci kvůli schůzi předčasně ukončil a hnal svůj vůz s větrem o závod z Pasek nad Jizerou aby stihl sraz. Pod Bahnem byl však sám a z obavy, že něco prošvihl horečně pomocí SMS zpráv komunikoval se zapisovatelem. Ten jej uklidnil a informoval o pokynu předsedy - vyčkat jeho příchodu před domem, neboť je teprve na cestě z Vlašimi (ze schůzky rodičů a přátel školy, kterou předseda dálkově studuje).

Později, po šťastném shledání nás předseda informoval, že z účta dostal trojku, kvadratické rovnice jej má doučit synovec Bohouš a co je nejhorší - ve školní šatně mu byl odcizen sáček se cvičkami a on tak musel chodit celý den v ponožkách, jelikož školník by jej v botách do tělocvičny nevpustil. Ponožky pletené z kvalitního chemlonu tuto zatěžkávací zkoušku bez úhony přestály.

V restauraci nás již netrpělivě očekával čekatel ing. Šamša, který poté co mu vedení dalo naději, že přece jen bude za člena přijat, rapidně zlepšil svou docházku. Neodpustil si však opět ironickou poznámku k předsedovi, že on je tu z Prahy včas, kdežto předseda to z Vlašimi nestíhá. Dlouhou chvíli si zkrátil instalací elektronických čipů na popelníky v restauraci, jako prevenci proti množícím se krádežím.

Místopředseda v pondělí vezl z Kladrub atraktivní stopařku, jenž jej předpisovým způsobem úpěnlivě vyzývala k zastavení. Cestou jej stopařka seznámila se svou neutěšenou situací, jak po návratu z práce na chirurgii našla u svého bytu vyměněné zámky a nemá nic. Ani na jídlo. A jede se tedy k bývalým majitelům zeptat co se děje. Dle popisu zapisovatel a ing. Šamša stopařku identifikovali a kolektivu mimo zápis sdělili podrobnosti. Ve skutečnosti je to trochu jinak.

Telefónica (Český Telecom) připravuje modulaci - po telefonní lince přenos nejen telefonů, faxů a internetu, ale i digitální televize, rádia a mobilního rentgenu. Tahat nové dráty nebude nutné, pouze jinak zmodulují frekvenci. Kromě toho už konečně připojí i předsedu.

Krátce mezi nás zavítal p. Bohuslav Šiška a přednesl poutavý referát o problematice odstraňování sněhu v úzkých uličkách T.Š. Přednáška byla doplněna situačními plánky, které operativně načrtl pan místopředseda.

Zapisovatel informuje kolektiv o peripetiích při výběru nového osobního automobilu. Vyzbrojen reklamními letáky různých automobilek, které se předhánějí ve výhodných nabídkách a slevách, objel několik autosalonů. Také zde je všechno trochu jinak. Sleva rozhodně není zadarmo.

Pan Kysela přijde zítra namontovat televizní antény a zesilovače k Nedělům. Příjem televize Prima je v Dalkovické ulici a přilehlém okolí rušen kostelní věží. Předseda se po volbách zasadí o radikální zkrácení tohoto rušivého elementu.

V Benešově byl otevřen nový Night Club - p. místopředseda tam ještě nebyl - otvírají až odpoledne a to on už má jiné povinnosti.

Tříkrálový maraton v Unhošti běžel p. místopředseda za Organizaci 5. prosince (jak se mohli na výsledkové listině přesvědčit uživatelé elektronické pošty) - zřejmě dobrý oddíl.

Paní Kulíčková nemluví se zapisovatelem - ten neví proč, předseda prý také neví proč.

 

Zapisovatel seznámil předsedu s břitkou SMS korespondencí na zapisovatelově mobilním telefonu - panu Nedělovi se málem zastavilo srdce, přeslechl se a měl zato, že se jedná o korespondenci mezi zapisovatelem a pí Kulíčkovou! To by si zapisovatel opravdu nedovolil

Všechno je dnes jinak včetně rozpisu schůzí. Předseda změnil termín a místopředseda si musí měnit pohotovost zase zpět.

Ve 21,35 pč. se dostavil p. Robert Šindelář.

Diskuse o grafickém návrhu předvolebních bilboardů, které bude již zanedlouho třeba zadat ke zpracování. Je třeba vyřešit zda budou vyjadřovat pouze demonstraci síly (fotografie předsedy přes celé plátno) nebo zda v pozadí budou (samozřejmě v o mnoho menším formátu) ostatní členové nebo zda je pojmeme v rodinném stylu - portrét předsedy s paní předsedovou (byl k vidění na oslavě předsedových narozenin), případně i s dětmi.

Zítra mezi 15 a 16 hodinou nebo tak nějak se dostaví Robert k zapisovateli a předsedovi provést fotodokumentaci kuchyní pro svůj nabídkový katalog.

Pan Richard Šindelář dnes obsluhuje, na schůzi nemá čas. Nakonec se dohodl s pí Šindelářovou a při roznášce se střídají.

Vědomostní kvíz nikdo nezodpověděl zcela správně což je škoda, nikdo tak nemá cenné foto s předsedou a jeho vlastnoručním podpisem.

Netradičně ve 21,50 se podává černá káva jako I. občerstvení - musíme využít, že p. Robert Šindelář dorazil dříve a může tak poprvé v historii I. občerstvení sponzorovat. Sám si ale kávu nedává - protože jak všichni víme, nechce si mozek zatěžovat těžkými kovy.

Dosud nikdo z místní radnice neodpověděl na otevřený email p. Neděly. Zapomněl uvést, že je z Organizace 5. prosince - zřejmě proto jej ignorují.

Pan místopředseda vznesl dotaz, zda až budeme na radnici my, budou se schůze pořádat v zasedací místnosti - občerstvení by zajišťovala donášková služba - nebo zda budeme stále navštěvovat restauraci. Předseda je proto abychom dále chodili mezi prostý lid do restaurace.

Pan Robert Šindelář navrhuje jako první krok po volbách kompletní obměnu nábytku na radnici - vzal by si to na starost.

Diskuse o průběhu voleb - zapisovateli se nelíbí systém preferenčních hlasů - místopředseda nepochybuje, že projde celá naše kandidátka, takže je to jedno.

Předseda musí do voleb stihnout kolaudaci své vily, jinak nedostane občanství.

Na příští schůzi 3.2. 2006 donese místopředseda kalendář a provede se časový rozpis turistických akcí.

Poctivý nálezce p. Neděla nalezl na ulici v Benešově moderní mobilní telefon a odevzdal jej prodavačce u nejbližšího stánku - čímž jí zajistil pěkný dárek.

Jak říká ing. Šamša - „S poctivostí nejdál dojdeš - to je jasný!“

Pan místopředseda dále nalezl v Makru ve zkušební kabině zlatý řetízek a odevzdal jej prodavačce - prodavačka moc děkovala.

To bychom mohli využít v předvolební kampani.

Místopředseda zpochybňuje zda nám zrovna toto přinese body - v dnešní době je to spíše handicap.

Mimo zápis je plánováno výjezdní zasedání, které bude nepřímo sponzorovat pí Kulíčková.

Info o žádosti manželů Zdeňka a Heleny Kopeckých, kteří by rádi vstoupili do naší organizace, ale zrovna v době našich zasedání jsou vždy v zaměstnání. Dle vyjádření předsednictva se musí rozhodnout zda práce nebo strana - nemohou mít vše.

Pan Robert Šindelář také musel doslova překopat strukturu své firmy aby se mohl schůzí účastnit!

Kromě bilboardů si ještě pronajmeme vývěsku na autobusové zastávce. Proti vandalismu ji bude ochraňovat syn pana předsedy, který tam chodí na autobus. Případně p. Robert Šindelář má kontakt na prodavače neprůstřelných fólií. To by vývěsku mělo ochránit dostatečně.

Mimo zápis důvěrné informace při společné návštěvě toalety - přednesl p. předseda.

Zapisovatel podal návrh na výběr příspěvků pro financování společných akcí. Předseda s místopředsedou zváží formu výběru.

Na pokladníka povýšen p. Robert Šindelář. Koupí si kvůli tomu nový diář.

 

Místopředseda dnes v genialitě návrhů překonává předsedu - některé funkce by podle něj měly být placené.

Aby se akcí turistického kroužku mohli účastnit i manželé Šindelářovi, bylo by vhodné tyto výpravy pořádat v pondělí.

Předsednictvo rozhodlo, že od příští schůze se bude vybírat dobrovolný příspěvek ve výši 50 Kč.

Pokud se ing. Šamša dostaví na zasedání 3.2. 2006 bude pravděpodobně přijat za člena - když si ale volno neudělá, má holt zase smůlu. A stane se z něj věčný čekatel!

Plánování letního pionýrského tábora - vychovatel ing. Šamša, kuchař p. Veselý. Ve výběru lokality zvítězila varianta - stany v kempu. Termín je třeba ještě upřesnit stejně jako počet účastníků - uzávěrka v březnu.

Pro výběr příspěvků navrhuje místopředseda jako nejjednodušší, když všichni nahlásí ve mzdové účtárně pro výplatu převod na předsedův účet, který by dále dle zásluh finance přerozděloval.

Mateřskou nepřevádět, tu si nechte - velkoryse poznamenal předseda.

Z prvních příspěvků se nechá zbudovat noční trezor ve zdi domu p. Roberta Šindeláře (pro případ uložení výhry v hazardních hrách).

Zapisovatel se táže pí čekatelky Šindelářové na zkušenosti s poskytováním a hlavně vymáháním úvěrů hostům - není problém založit si u nich kontokorent. Úroky jsou dle uvážení manželů Šindelářových, s vymáháním pohledávek se prý také dosud žádná potíž nevyskytla.

Na žádost pí Šindelářové provedena oprava zápisu z výjezdního zasedání v restauraci u Uhlíře. Pan Richard Šindelář tam již byl dokonce 2x (na srazu) naopak tam nebyla pí Květa.

Pan Richard Šindelář tento týden při návratu z fabriky urval šlaku na svém zánovním bicyklu zahraniční výroby. Ale bicykl koupil před lety za 300 Kč, tedy splnil svůj účel.

Přednáška místopředsedy o problematice židovských hřbitovů - je třeba s kompasem uspořádat výpravu a zaměřit, na kterou světovou stranu jsou situovány náhrobky - busolu dodá zapisovatel.

Po skončení zasedání v cca 01,30 pč. uspořádal místopředseda pro zájemce exkurzi pozůstatků bývalé synagogy v T.Š. Předseda nás na oplátku zavedl k dosud funkční obecní studni.

 

Poděkování sponzorům:

p. Robert Šindelář - I. občerstvení

 

Zvláštní poděkování manželům Šindelářovým, kteří i přes plné pracovní nasazení si udělali na schůzi čas..