zapis 23

Home

Zápis ze slavnostní schůze 25.12. 2005

 

 

Prezence:

 

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Kulík - jednatel

p. Robert Šindelář - samostatný likvidátor

ing. Šamša - čekatel

ing. Včeláková - čekatelka (povýšena v průběhu zasedání)

sl. Lejčková - čekatelka

pí Šindelářová - čekatelka

 

Hosté:

pí Kulíčková, pí Šamšová, sl. Veselá, p. Voigst, p. Turek, pí Turková

 

Sraz ve 20,00 předsedova času vzorně dodržen. Většina účastníků byla na místo dopravena osobními automobily - holt nová doba.

 

V restauraci bylo nezvykle plno a hluk. Zapisovatel si přisedl do klubka hostujících žen a čekatelek, aby pro návštěvníky našich internetových stránek zajistil nějaké peprné informace. Situaci poněkud komplikovalo, že ihned po dosednutí ženy spustily rychlý příval informací a bez jediného zadrhnutí dokázaly probírat čtyři různá témata (jelikož byly čtyři) zároveň.

 

Zaznamenat se podařilo pouze toto:

 

- pí Kulíčkové ráno křouplo v zádech - stála při tom vedle postele a šla směrem z ložnice. Zkušená          fyzioterapeutka pí Šamšová pro ni sestavila rehabilitační plán.

-  čekatelce sl. Lejčkové nehraje CD přehrávač. Platila 1500 za opravu a nic. Původní cena byla    8 000 Kč, ale dnes si již raději koupí za 3 000 Kč DVD přehrávač. Čistění čtecí hlavičky provádí zásadně pouze vrchem a má v tom velkou praxi.

-  sl. Veselá čistí také pouze vrchem

-  pí Kulíčková může nosit culík neboť má malé uši. Zato má prý velký nos.

-  čekatelka sl. Lejčková nechce sedět vedle zapisovatele - chce sedět vedle pí Šamšové

-  na aerobik jezdí nejraději pokud předcvičuje pí Alena. Z ní to přímo září.

- zapisovatel obviněn, že zlehčuje vyslechnuté informace a byl přesazen

 

Prvním a nejdůležitějším bodem dnešního shromáždění je zajištění a organizace výroční schůze. Místopředseda nechává kolovat k posouzení pozvánku s barevnou fotografií předsedy a programem. Tato fotografie bude jednou viset ve všech úřadech, obchodech a ve školách. Zvláště v místní škole se o to postaráme.

 

Členové i hosté podávají návrhy na grafickou úpravu pozvánky a posloupnost jednotlivých bodů programu. Místopředseda si vše pečlivě zapisuje. Bohužel dnes si nepřinesl propisovací tužku - vypomáhá si tedy značkovým perem Management Data Praha od zapisovatele.

 

Pan místopředseda Neděla zaslal na místní obecní úřad otevřený email ve kterém jednak chválí obecní internetové stránky na druhou stranu však neváhal podrobit rasantní kritice neaktuálnost jejich informací - viz příloha.

 

Náš pan předseda zná osobně vlašimského starostu p. Jeništu. Občas se s ním stýká a čerpá od něj zkušenosti s předvolebním i povolebním bojem.

Zapisovateli na dálku místopředsedou představen „Nadějný programátor“ sedící u vedlejšího stolu.

 

Překvapivě již ve 20,42 p.č. dorazil p. Robert Šindelář. Naoko nás kárá, že do 20,10 p.č. zde držel stůl, nikdo však nešel a on si pak musel odskočit. Pan jednatel Kulík jej okamžitě usvědčuje z nehorázné  lži - automobilová skupina dorazila na místo ve 20,04 p.č. Přesto je milé, že si na nás dnes udělal čas.

 

Paní Šindelářová roznáší pivo. Čekatel ing. Šamša ji upozorňuje, že je zde dnes jako host, tak ať si jde k nám sednout. Zapisovatel upřesňuje, že tu není jako host, nýbrž jako čekatelka.

Minulou sobotu při sněhové vánici uvízl předseda s kamiónem ve Zdislavicích. Telefonicky přivolal na pomoc záchranou četu složenou z dobrovolného záchranáře p. Kopeckého, siláka p. Turka a fotografa p. Neděly. Ti kromě vyprošťovacích lopat a lan dorazili vybaveni ještě dvěma barely říčního písku. Po úspěšném zásahu pozval předseda p. Kopeckého na kávu do vrátnice, zatímco p Turkovi uložil pomoci s vyproštěním dalších kamiónů a p. Nedělovi aby to vše zdokumentoval. Jeden a půl hodiny na mrazu a větru tedy plnili zadání. Předsedovo pochvalné pokývání hlavou jim na závěr akce bylo dostatečnou odměnou.

 

Na podnět zapisovatele byla projednána záležitost s ing. Včelákovou. Za pozorné čtení zápisů a internetových stránek je navržena na udělení statutu čekatele. Jednatel míní, že větší hodnotu by pro ing. Včelákovou měla večeře s předsedou (kterou by samozřejmě uhradila). Předseda po krátké, úsečné konzultaci s pí Kulíčkovou tuto možnost zavrhuje.

 

Pan Robert Šindelář odchází od našeho stolu hrát v karty zrovna když se zapisovatel chystá pronést zásadní řeč. No to je úroveň.

 

Zapisovatel žádá předsedu o slovo a seznamuje kolektiv se sponzory výroční schůze, kteří prošli poměrně náročným výběrovým řízením, přičemž jedna z firem - Management Data Praha - by měla zájem financovat takový malý raut. Z toho důvodu je třeba znát alespoň řádově počet účastníků aby paní vedoucí - čekatelka  Šindelářová mohla s dostatečným předstihem nasmlouvat dodavatele.

I když měl zapisovatel řeč předem připravenou, vzhledem k velkému hluku v zasedací místnosti a jeho indispozici v podobě vrcholící chřipky poněkud koktal. A všechny poprskal.

 

Ve druhé části projevu veřejně tlumočil pochvalu ing. Včelákové a oznámil jí, že byla přijata za čekatelku. Při slově „přijata“ se dle místopředsedy, který situaci pozorně sledoval ing. Včeláková zapýřila a myslila si kdoví co. Bohužel zatím jen za čekatelku, ale i to je hodnotné ocenění.

 

Sl. Lejčková poznamenává, že jí se nikdo neptal zda chce vůbec čekatelkou být - čímž tento slavnostní okamžik kazí. Místopředseda ji prostě čekatelkou jmenoval a basta.

 

Manželé Kulíčkovi šli tento týden v podvečer na návštěvu k Barkům. Před nimi šla pí Květa Šindelářová a zahradní branku jim zavřela doslova před nosem - domnívala se, že za ní jdou nějací staří lidé.

 

Na výroční schůzi je třeba dále připravit:

 

- plakáty s logy sponzorů

- plakáty s optimistickými nápisy

- plakát Organizace 5. prosince

- vědomostní kvíz

- fotografie předsedy ve formátu A4 (zajistí zapisovatel)

- bysta předsedy z dubového dřeva, vykládaná perletí (zajistí p. Robert Šindelář)

- fotografie členů a hostů na místenky (fotografie pořídil operativně ing. Šamša a elektronickou poštou       je doručí zapisovateli)

 

S p. Richardem Šindelářem projednáno rozmístění plakátů v zasedací místnosti - souhlasí.

 

Účast zatím přislíbili: -   předseda s chotí

                                   místopředseda s chotí

                                   p. Robert Šindelář s hostem (pohlaví neprozradil)

                                   jednatel

                                   zapisovatel

                                   sl. Lejčková

                                   manželé Včelákovi

                                   manželé Šamšovi

                                   manželé Fantyšovi

                                   manželé Petráskovi

                                   manželé Mikešovi

            a samozřejmě manželé Šindelářovi

 

K tanci i k poslechu bude vyhrávat orchestr Organizace 5. prosince pod taktovkou ing. Šamši.

           

  

- přípravný výbor výroční schůze ve složení předseda, místopředseda, jednatel, zapisovatel a        čekatelka Šindelářová se sejde v zasedacím sále 7.1. již v 19,00 p.č.

 

-  likvidační výbor ve složení p. Robert Šindelář a jeho host pomohou na závěr akce s nádobím

 

- sl. Veselá nepůjde na výročku jelikož v daném termínu čeká návštěvu z Kanady. O tom, že by   návštěvu zrušila - ať přijedou jindy - nechce ani slyšet

 

Místopředseda se zapisovatelem informují předsedu o množství jeho podobizen kolujících elektronickou poštou a jak je ochuzen, že ji dosud nemá k dispozici.

 

Místopředseda navrhuje pronájem vývěsky před místní autobusovou zastávkou za účelem výstavy předsedových portrétů.

 

Předsedovi přinesl Santa telefon s fotoaparátem zn. Nokia 6230i - dle sl. Lejčkové se jedná o vylepšený model jejího telefonu. Předseda se pod odborným vedením čekatelky Lejčkové učí fotit, okolní dění přestal vnímat.

 

Pan Kulík opět předvedl ukázku pádové zkoušky jeho mobilního telefonu zn. Siemens s vodotěsnou a protinárazovou ochranou.

 

Paní Kulíčková uplete na výroční schůzi všem členům slušivé čapky.

 

Na dotaz jaké chody bude raut obsahovat odpovídá opět geniálně předseda - každý ať si přinese balíček z domova dle vlastní chuti.

 

Předseda chce přijmout za čekatele p. Turka. Ing. Šamša protestuje, že on se o čekatelství musel zasloužit, kdežto p. Turek je dnes na schůzi poprvé. Předseda to vzal na vědomí.

 

Výroční schůze bude spojena s oslavou 40. a 41. předsedových narozenin. Oslava čtyřicátin musela být odložena aby byla spojena s výroční schůzí.

 

Elektronickou poštou budou přizváni také zástupci ostatních stran (p. Mareš) a místního zastupitelstva včetně pí Lejčkové - zajistí p. Neděla.

 

Sl. Veselá tlumočí stížnost pí Veselé, že se o ní hanlivě zmiňujeme v zápisech - toto nám není známo.

 

Není pravda že pí Kulíčková uvažuje o vstupu do strany p. Mareše. Pouze jej několikrát zahlédla když kolem jejich domu procházel směrem k lesu. Prý z něj vyzařuje zvláštní charisma.

 

Jednatel dohodl s pí vedoucí - čekatelkou Šindelářovou, že na výroční schůzi bude možno konzumovat přinesené potraviny. To zcela mění situaci a není problém aby hypermarket Globus v zastoupení čekatelem ing. Šamšou dodal třeba celý pytel nějakých pochutin, které jinak odváží p. Berousek zvířátkům.

 

22,00 p.č. - I. občerstvení - turecká káva

 

22,10 p.č. - II. občerstvení - loupané arašídy

 

22,15 p.č. - III. občerstvení - loupané a solené arašídy

 

Ing. Včeláková se podivuje, že nemá kávu zapsanou na svém konzumním lístku - to nečte zápisy?! Před chvílí byla veřejně chválena, tak ať si to hned nepokazí!

 

Zapisovatel decentně zlikvidoval použitou žvýkačku - zabalil ji do útržku svého poznámkového bloku - bohužel včetně části konceptu dnešního zápisu, který již nejde rozluštit

 

Nově příchozí p. Voigst obdivně oceňuje naši organizaci. Poznamenal, že se zde evidentně formuje nová elita T.Š. K tomu poznamenáváme, že elita je pouze předseda, my ostatní jsme jen podržtašky.

 

Funkce předsedy a místopředsedy jsou dědičné, zatímco funkce jednatele a zapisovatele jsou demokraticky volitelné.

 

Jako dárek pro předsedu by se hodil oslík, po němž předseda již dlouho touží. Nevíme však kde jej sehnat. Ing. Šamša doporučuje zadat heslo „Osel“ do internetového vyhledávače

 

( pozn. zapisovatele - našel jsem následující inzerát:

 

Osel Domácí  Osel domácí hnědy stáři 12 let pěkný hodný prodej z rodinných důvodu cena dohodou Tel 776 621 946

 Odpovědět: odpovědět | E-mail: kuba.mica@volny.cz

Inzerát vložen: 18.11.2005 11:56:09 | Kategorie: Prodám | Kraj: Moravskoslezský )

 

nebo může ing. Šamša zajistit schůzku s p. Berouskem, jehož osobně zná.

 

Paní Kulíčková s oslem nesouhlasí - kde prý bude ustájen - přece v garáži - byla by cítit - kdo jej bude krmit - přece syn předsedy, jenž chce být soukromým zemědělcem.

 

Lákavá představa, jak vždy v osm přifrčí Pod Bahno na vozíku taženým oslem, zaparkují na dvoře restaurace a komfortně se dopraví i domů paní Kulíčkovou trochu obměkčila. Navíc když se takto vydají ke kupci, vejde se do vozíku více zboží než do automobilu a ještě ušetří za benzin.

 

Pokud nebude schválen osel, mohl by se předsedovi věnovat roztomilý malý kozlík. To je také užitečné zvíře!

 

Pan Turek pí Kulíčkové vysvětluje, že když nebude s oslem spokojena, může jej porazit a nadělat spoustu koňského salámu.

 

Paní Kulíčková osla rozhodně zabíjet nebude - má dobrácké oči - což ji připomnělo, že Bróža má dlouhodobé problémy s očima, tak jí pracovnice domova důchodců koupili kravské oko - pointu zapisovatel přeslechl a kolektiv hostujících žen a čekatelek ji nechce zopakovat.

 

Sl. Lejčková dnes nechtěla vůbec přijet, ale slavnostní shromáždění si nemohla nechat ujít. Časně ráno však musí zase do rachoty, tak odchází před koncem zasedání.

 

To ing. Šamša odjíždí do Prahy ještě dnes.

 

Pan Robert Šindelář  je k nám celý večer otočen zády a hraje karty. Místopředseda navrhuje zavést tělesné tresty. Předseda, jako vždy radikální, by byl pro obnovení trestu smrti. Jednatel míní, že pro tento konkrétní případ zcela postačí trestat povinným rychlejším pohybem.

 

23,59 p.č. - čekatel ing. Šamša je již doma (v Praze) - celkový čas přepravy - cca 25 minut.

 

Zde se zapisovatel omluvil a odchází marodit. Paní Šamšová jde také bydlet.

 

 

Poděkování sponzorům:

 

p. Kulík - I. občerstvení

pí Kulíčková - II. občerstvení

p. Neděla - III. občerstvení

p. Veselý - výherní hrací automat

 

Zvláštní poděkování: p. Petru Barkovi za vzornou obsluhu a firmě Management Data Praha za vybavení zapisovatele propisovací tužkou, poznámkovým blokem a teplou zimní bundou.

 

 

Přílohy            - Vědomostní kvíz

                        - otevřený email starostovi obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prověření znalostí z historie Organizace 5. prosince (hlavní výhra - foto s předsedou)

 

 

1.                     Pan předseda Kulíček se přistěhoval do Trhového Štěpánova

a)         4.prosince 2004

b)         3.prosince 2004

c)         5.prosince 2004

 

2.                     Ray Korn je

a)         biblická postava

b)         zkušený farmář z Wisconsinu

c)         vlastník většiny nemovitostí ve Štěpánovské Lhotě

 

3.                     Turecká káva se na zasedáních podává pravidelně

a)         v 19,30 p.č.

b)         ve 23,59 p.č.

c)         ve 22,00 p.č.

 

4.                     Vítězem triatlonu na výjezdním zasedání v Horce nad Sázavou pro rok 2005 se stal

a)         pan předseda Kulíček

b)         pan místopředseda Neděla

c)         pan Robert Šindelář

 

5.                     V hypermarketu Globus Čakovice je běžnou praxí

a)         prodávat pečivo z předešlého dne

b)         ze zkaženého masa nadělat párky

c)         bez pardonu zlikvidovat veškeré zboží jemuž vypršela spotřební lhůta

 

6.                     Divoká prasata

a)         mají svítící oči

b)         mají lidské oči - tedy nesvítící

c)         nemají oči

 

7.                     Nejlepším hráčem bowlingu je v Organizaci 5. prosince

a)         čekatelka pí Šindelářová

b)         čekatelka sl. Lejčková

c)         jednatel p. Kulík

 

8.                     Řadový člen p. Robert Šindelář černou kávu

a)         pije

b)         zásadně nepije, jelikož chce být chytřejší

c)         nevím, zápisy nečtu

 

9.                     Cíl turistického výletu „Za podzimními panoramaty“ byl

a)         ve Štěpánovské Lhotě

b)         na nádraží ve Zruči nad Sázavou

c)         v Pikovicích

 

Vítězný luštitel bude slavnostně vyhlášen a odměněn na výroční schůzi

 

 

Prémiová otázka - vítězný luštitel kromě fotografie s předsedou obdrží originál stenografického záznamu zápisu ze slavnostní schůze - což bude mít zanedlouho mimořádnou sběratelskou hodnotu                

Na koncertě skupiny Katapult v Kácově v roce 1997 si p. Oldřich Říha potřásl pravicí

a)         s panem předsedou Kulíčkem

b)         s panem zapisovatelem Veselým

c)         s oběma funkcionáři

 

 

 

 

Otevřený email starostovi obce od p. Neděly:

 

Vážený pane starosto,

 

V posledním vydání Štěpánovského zpravodaje se zmiňujete o chystané změně územního plánu v lokalitě nad městem. Zadání  ke zpracování je vyvěšeno na úřední desce před obecním úřadem.

 

Nejprve bych se chtěl informovat,proč toto není vyvěšeno také na oficiálních stránkách naší obce,kde je rovněž sekce „úřední deska“ a proto jsem se domníval , že dokumenty zde umístěné jsou identické s dokumenty na skutečné desce před  OÚ. Myslím,že v dnešní době,kdy  má přístup k internetu většina občanů z tepla svého domova, je tato forma komunikace velice užitečná. Zároveň bych navrhoval jakousi dobrovolnou databázi emailových adres,na které by se případným zájemcům posílali oznámení o aktualizaci na stránkách obecního úřadu(např. nové zápisy o zasedání obecního zastupitelstva,atd.)

 

Domnívám se,že by tuto službu uvítalo mnoho občanů  a komunikace by se výrazně zjednodušila s prakticky nulovými náklady. Mimochodem stránky jsou velmi pěkně dělané,bohužel však neaktuální.

            Zadání ke zpracování změny č.6 územního plánu sídelního útvaru Trhový Štěpánov jsem si pečlivě prostudoval. Záměr popisovaný v tomto dokumentu je velice chvályhodný, rád bych se přesto chtěl vyjádřit k několika bodům:

 

            Ad 9 – Zde je psáno,že pro lokalitu Z1-A je nutno počítat s výstavbou nové trafostanice a dále že stávající inženýrské sítě (VN 22kV) mohou být se souhlasem správce přeloženy. Při překládce této sítě bude pravděpodobně dotčen i náš pozemek,jehož část se chystáme v příštím roce osadit okrasnými a ovocnými stromy, v případě že by se uvažovalo o přeložení této sítě do země,byli bychom ochotni položit do země chráničku,do které by se následně kabely zatáhly,čímž by se předešlo problémům,které by mohly v budoucnu nastat.Zároveň by mne zajímalo,zda se při tomto řešení uvažuje i o přeložení stávající trafostanice.

 

            Ad 10 – V návrhu se nepředpokládá vymezení žádných nových ploch pro veřejně prospěšné stavby. V části 4 tohoto dokumentu se předpokládá budoucí počet obyvatel tohoto území okolo 150 osob, což budou pravděpodobně většinou mladí lidé s dětmi.Nestálo by tudíž za úvahu ponechat zde nějakou obecní plochu na vybudování dětského hřiště,které by bylo v této lokalitě navíc celkem na bezpečném místě,předpokládáme-li že zde bude doprava omezena pouze na místní komunikace a usměrněna značkami „obytná zóna“.

 

            Ve Vašem článku uveřejněném v posledním čísle Štěpánovského zpravodaje dále uvádíte,že se obec velice intenzivně zabývá otázkou „internetizace“ obce a především vytvořením podmínek pro rychlé připojení občanů. Pokládám za svou povinnost v této souvislosti upozornit na nabídku naší firmy(ČESKÝ TELECOM, a.s.) , kterou si dovoluji připojit jako přílohu tohoto dopisu. V případě,že Vás tato nabídka zaujme jsem Vám kdykoliv k dispozici.

 

            V další části článku se zamýšlíte nad využitím stánku elektronické vlídné administrativy EVA,s tím že by jste rád uvítal názory občanů na toto zařízení.Určitě bych chtěl svým názorem také přispět do veřejné diskuze,ale bylo by to hodnocení neobjektivní,z důvodu nedostatku informací o této službě.Navrhuji proto,zda by jste mohli zveřejnit jak často je tato služba občany využívána a jaké finanční prostředky jsou na toto čerpány z obecního rozpočtu. 

   

            Děkuji předem za Váš čas při čtení tohoto dopisu a zároveň si Vám dovoluji popřát jménem celé naší rodiny mnoho štěstí a zdraví v novém roce.

 

 

Tomáš Neděla

602 689 025