zapis 21

Home

Zápis z pravidelné schůze 25.11. 2005

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - agitátor

p. Kulík - jednatel

 

Na dnešní den bylo plánováno, že předseda se nejprve zúčastní výroční hasičské schůze, kde převezme z rukou p. Josefa Korna pamětní medaili za dvacet let aktivní činnosti a teprve poté se s malým zpožděním přesune na naše zasedání.

Sraz Pod Bahnem přesně ve 20,00 hod. předsedova času byl fascinující - v plném počtu! Dokonce dorazil i p. Kulíček. Na hasičskou schůzi nešel - nechtěl přijít o začátek našeho shromáždění. Paní Kulíčková (přivezla p. Kulíčka na místo automobilem) informaci upřesňuje - pekla vánočky a nutně při tom potřebovala asistenci p. Kulíčka. To má samozřejmě před medailí přednost.

V Miskovicích u Kutné Hory odešel na služebním automobilu zn. VW Transporter p. Nedělovi startér. Do poslední chvíle bez problémů fungoval. A najednou nic.

Přitom chtěl jen krátce zastavit na poměrně nepřehledném místě aby vydal pokyny místnímu obecnímu zastupitelstvu ohledně trasy vedení dálkového optického kabelu a už nenatočil. Roztlačit vozidlo nešlo - čerstvě padlý sníh. Zastupitelé se netvářili příliš ochotně ani na možnost roztažení p. Neděly jiným ze zde přítomných vozidel, ale než se stačili obtloustlí pánové rozkoukat, p. Neděla - mrštný jako proutek, přivázal k nejbližšímu automobilu vlečné lano aby se z toho nemohli vykroutit a chtě nechtě jej z nepříjemné situace museli vysvobodit. Až do večera potom nesměl motor zastavit.

Bohuslav Šiška se bude následující zimní období střídat s p. Jiřím Drnovcem při údržbě místních komunikací - v liché týdny.

Pan Neděla obdržel potvrzení objednávky zimní rekreace v objektu ministerstva vnitra. Nejprve nechtěli poslat nic, že to není třeba - p. Neděla po loňských neblahých zkušenostech však na potvrzení trval - email ale příslušníci nemají k dispozici, s faxem v kanceláři nikdo neumí a problém je hned na světě. Naštěstí jednu z pracovnic napadlo využít služeb České pošty.

To p. Kulík fax poslat umí a navíc je zástupcem ředitele stavebnin Atom, přičemž každý den od 14,00 do 16,00 je tam prakticky ředitelem. Navíc je ještě jednatelem. To je tedy postup!

Místopředseda zhotovil bez nároku na honorář www stránky naší organizace. Je na nich přehledně rozepsána členská základna, zápisy ze všech schůzí od 7.ledna 2005, dokumentace z uskutečněných doprovodných akcí a výpis akcí plánovaných. V diskusi o finální podobě bylo navrženo několik dílčích úprav. Mimo jiné doplnění ukazatele předsedova času na úvodní stránku a nabídka „večeře s předsedou“ pro potencionální sponzory.

- p. Kulík zase oslovuje předsedu „řediteli“ - zápisy prý ale četl

Pan Veselý chválí panoramatické fotografie vytvořené p. Nedělou. Místopředseda navrhuje uspořádat výstavu tvorby členů organizace na našich www stránkách - obrázků je ale mnoho a k dispozici je pouze omezený prostor. Pan Kulík navrhuje uvolnit místo vyjmutím fotodokumentace z akce „Kamión“ - než dořekl, uvědomil si nehoráznost svého požadavku a zakryl si ústa dlaní - vedení to však neuniklo.

Další zasedání se uskuteční v následujících termínech:

10.12.05 - IV. výjezdní zasedání pod názvem „Svařák 2005“ (sobota)

25.12.05 - II. slavnostní schůze (neděle)

07.01.06 - výroční schůze (sobota)

13.01.06 - pravidelná schůze

Doprovodné nedělní turistické akce se odkládají na druhé čtvrtletí příštího roku.

Čekatel ing. Šamša se nedostavil, i když to slíbil - prý musí hlídat - to není omluva - tolik se snažil a takhle zase vše zhatí - a to jej předseda plánoval dnes přijmout za člena!

Pan Kulík nečetl zápisy podrobně, jelikož se mu dlouho načítají. Pan Neděla nabízí řešení - Internet Expres od Českého Telecomu - zašle podmínky a objednávku emailem.

Zapisovatel tlumočí dotaz pí Kulíčkové na možnost připojení k internetu přes obecní budku „Eva“, případně přes mikrovlny.

Komise složená z předních odborníků naší organizace na dálkový přenos dat toto řešení k realizaci nedoporučila. V dané lokalitě a situaci se jako výhodnější skutečně jeví připojení pevnou telefonní linkou, případně již p. Nedělou zmiňovaný Internet expres. Písemné zdůvodnění závěrů komise je možno na požádání zaslat elektronickou poštou. Proti tomuto rozhodnutí je nožné se odvolat do devíti dnů po přečtení.

Pan Neděla natankoval služební automobil zn. Volkswagen Transporter u čerpací stanice ÖMV a při placení si všiml, že všichni přítomní si divně prohlížejí jeho značkový pracovní oděv. Tento neobvyklý zájem jej značně znejistěl. Po návratu k automobilu se jal prohlížet, zda jinak skvěle padnoucí uniforma nemá trhlinu na nějakém choulostivém místě. Nikde nic. Až po chvíli si na čerpacím stojanu povšiml (u ÖMV mají na stojanech reklamní poutače s posledními zprávami) tučně vyvedeného oznámení, že nový vlastník Českého Telecomu firma Telefónica věnuje svým zaměstnancům (mimo jiné) pod stromeček kvalitní zimní bundu. Pan Neděla smutně konstatoval, že mu zaměstnanci benzínky záviděli, ale netuší, že ta bunda je pouze jedna pro všechny.

Zapisovatel vyslyšel naléhavé volání veřejnosti a předkládá dva možné návrhy na pojmenování naší organizace - buď „Organizace 7. ledna“ - na počest prvního zasedání nebo „Organizace 5. prosince“ - na počest dne, kdy se do T.Š. přistěhoval předseda.

Po krátké besedě jednomyslně (předsedův hlas platí za 4) schválen název „Organizace 5. prosince“.

Pan Veselý vyzdvihuje variabilitu názvu - při případné změně předsedy je možno pojmenování změnit dle nějakého význačného data nového předsedy. Což nehrozí - doplňuje místopředseda - a až to po p. Kulíčkovi převezme jeho syn, název se také měnit nemusí, neboť se oba stěhovali ve stejný den!

Škoda, že se nepřistěhovali 7. listopadu.

Jednatel má obavy, že kolegyně v zaměstnání nepochopí souvislosti názvu organizace - tak ať se jejich děti zeptají ve škole - učitelky by to měly vědět, komentuje p. Neděla!

Mimoto na 5. prosince vyhlásíme státní svátek - kdo půjde do práce je srab. Předseda rozhodně nejde.

Jednatel dostal za úkol předat návrh na nový státní svátek k projednání do parlamentu, eventuelně přímo prezidentovi. Zdráhá se, že nemá zkušenosti s legislativou - nemusí to dělat osobně, může někoho pověřit (od toho je jednatelem) - například čekatel ing. Šamša, nedaleko parlamentu bydlí.

Zapisovatel navrhuje připravit pro hosty na výroční schůzi nějaké hodnotné upomínkové předměty - předseda okamžitě popuzeně reaguje, že naopak dárky by měli hosté dávat nám za to, že se mohou našich zasedání zúčastňovat!.

Místopředseda rovnou navrhuje stanovit pevnou cílovou částku příspěvku a rozpočítat ji na počet hostů. Nejlépe x2.

Náš pan prezident byl doslova zhnusen při oficiální návštěvě Prahy 15 dětským hřištěm nákladně rekonstruovaným dle směrnic Evropské unie.

Předseda tyto směrnice již dávno zná a při budování pískoviště na svém pozemku jej demonstrativně nezakryl. Místopředseda jej sice původně zakryté měl, ale na protest kryt již také odstranil. A spálil.

Až příště přijede pan prezident do T.Š. bude mít z vedení naší organizace nefalšovanou radost!

Pan Veselý navrhuje pěstovat kult předsedovi osobnosti (velikán jeho formátu si to zaslouží) a titulovat jej „Pan předsedisimus Kulíček“.

Jednatel čte nedbale zápisy - hraje místo toho hry na čas s kolegyněmi. Zapisovatel nabádá jednatele aby se vyjadřoval poněkud diplomatičtěji, jinak to může ohrozit jeho slibně rozjetou kariéru.

Při pravidelné přírodozpytné vycházce p. Kulíčka s rodinou do „Paseky“ - tentokrát „Po stopách patnáctého poledníku“, který (jak všichni jistě vědí) prochází lokalitou „U Pece“, objevili na lesní mýtině v krmelci uhynulé srnčí mládě. Slečna Kristýnka chtěla přivolat pana doktora, pí Kulíčková však konstatovala, že mu již bohužel není pomoci.

Pan Kulík šel jednou po stopách patnáctého poledníku vybaven GPS navigačním přístrojem. S pomocí této sofistikované techniky dokonce našel pod nánosem zeminy kámen, který poledník vyznačuje.

V souvislosti se zveřejněním zápisů ze schůzí Organizace 5. prosince na internetu vyvstala nutně diskuse o nezbytných autocenzorských zásazích. Zejména se jedná o:

- účinkující - podnájemnice

- střecha domu Pod Bahnem

- návštěva p. Fantyše st. na Deltagazu

- nápisy na silnici a na plotě

- bohužel i akce „Kamión“ včetně fotodokumentace

Případné další návrhy na začernění citlivých informací uvítáme a projednáme.

Další téma k diskusi je forma zásahů - zda členové a další důvěryhodní jedinci (vybraní předsedou) budou moci zobrazit zápisy v plné formě (pod heslem) nebo zda musí stačit zápisy rozesílané elektronickou poštou - případně v tištěné formě osobním předáním.

Specialista na kryptografii p. Veselý upozorňuje, že volně (zdarma) dostupné šifrovací metody lze rozkrýt nákladem několika tisíc korun (a naše informace nepochybně za to stojí), což pro „Nadějného programátora“ nemůže být překážkou.

Delegace sboru hasičů ve složení p. J. Kopecký, p. P. Korn a p. Miroslav Veselý přinesla předsedovi poselství, že pamětní medaili mu v neděli po kostele přijde připnout na prsa p. Josef Korn až domů.

Pan Neděla požádal předsedu zda by se s námi podělil o nějaké zážitky ze své dobrovolné hasičské praxe. Předseda ochotně vypráví dobrodružství jak jednou hasil kravín v Psářích, ale už si nevzpomíná, kdy to bylo. Dále se aktivně účastnil požárních cvičení, hasičských plesů a výročních schůzí. Dnes, jak již bylo řečeno, je plně vytížen prací pro naši organizaci, tudíž sbor dobrovolných hasičů musí bohužel odsunout až na druhé místo na žebříčku svých priorit. Na závěr přednášky nezapomněl zdůraznit jak si váží plné podpory své rodiny, jejíž členové chápou, že předseda nemůže patřit jenom jim.

Zapisovatel navrhuje umisťovat nad stůl při našem zasedání nějakou nástěnku, na které by po stranách visela loga sponzorů a uprostřed fotografie předsedy v životní velikosti. Nástěnka by musela být přenosná aby nehrozilo zneuctění vandaly během naší nepřítomnosti v restauraci. Místopředseda doplňuje, že je možno předem do zdi zabudovat hmoždinky s věšáčkem. Manipulace s nástěnkou se pak výrazně urychlí.

Zhotovení nástěnky dostane za úkol p. Robert Šindelář, jen co dorazí.

Místopředseda zadal jednateli další úkol - prodiskutovat se sl. Lejčkovou (jejíž maminka je jak známo zatím ve vysoké funkci na místní radnici) přidělení grantu pro naši organizaci

- 22,00 hod. - I. občerstvení - turecká káva

- ze IV. výjezdního zasedání jsou omluveni p. Kulík a p. Veselý. Zápisem pověřen p. Neděla.

- 22,32 předsedova času dorazil p. Robert Šindelář

Předseda se táže, proč dnes nedorazil nový člen p. Křepela.

Dotaz zodpovídá p. Kulík - pí Křepelová je archeoložka a dnes se vrátila z vykopávek, tak si udělali hezký večer. To jej omlouvá.

Pan Robert Šindelář doplňuje, že p. Křepela je restaurátor a umělecký truhlář.

Jednatel dostává třetí úkol - zajistit besedu s pí Křepelovou a p. Křepelu vyzvat aby se dostavil na příští zasedání.

S dojetím v hlase a se slzou v oku přednesl p. Veselý veřejnou pochvalu p. Robertu Šindeláři za mistrovsky zvládnutou spížovou stěnu.

 

Předseda uděluje p. Robertu Šindeláři pochvalu za bezodkladný zásah při opravě narušeného těsnění okna. Místopředseda se přidává a chválí za včasné dodání hoblovaných prken.

Pan Robert Šindelář se červená.

Zapisovateli došlo, že p. Robert Šindelář upřednostnil před spíží oba vedoucí činitele. Jedná se podle něj o falešné kamarádství.

Jednomyslně odsouhlaseno doporučení, že funkce by neměly hrát roli v dodavatelsko-odběratelských vztazích.

Pan Robert Šindelář také nečte zápisy pozorně - neví, že dnešní schůze je jen pro členy abychom si orazili.

Pan Kulík má připomínku k minulému zápisu - z bowlingového turnaje zaznamenal zapisovatel pouze jednotlivé náhozy, v zasvěcených kruzích je zvykem psát celkový průměr. Zapisovatel se omlouvá, že jakožto laik si tuto skutečnost neuvědomil, ale do příště se bude snažit nějakou literaturu o bowlingu nastudovat.

Místopředseda vyčítá p. Kulíkovi, že porazil předsedu, ten oponuje, že je obtížné hodit ještě méně než on.

Předseda se z dobře informovaných kruhů dozvěděl, že další fáze výstavby kanalizace započne nejdříve v roce 2007 a do té doby musí platit za vyvážení septiku + standardní stočné, jelikož fekálie se již nesmí vozit na pole, nýbrž ekologicky likvidovat v čističce.

Následovala diskuse, zda je výhodnější platit stočné „poměrné“ či „skutečné“ - p. Veselý, jenž spotřebu pečlivě sleduje míní, že jak se říká lidově - nula od nuly pojde, neboť na poměrném stočném sice platí více než skutečně vytočí vody, ale při přepočtu na skutečné stočné to vyjde nastejno, jelikož se v tomto případě účtuje o 10 Kč (bez DPH) na kubický metr více!

Zdá se, že vedení Středočeských vodovodů a kanalizací četlo zápis z našeho volebního mítinku na Horce a v podstatě jej vytunelovalo!

Ve 23,20 hod. ukončuje místopředseda zasedání a objednává karty - do 23, 50 se pokusí vylepšit předsedovo kapesné.

Cestou domů v 01,15 hod. předsedova času je zjištěno, že vozovka je příliš úzká. Na příštím zasedání vypracujeme a posléze podáme návrh na její rozšíření o další dva jízdní pruhy. Pan Kulík upozorňuje, že majitelé přilehlých pozemků s tím asi nebudou souhlasit. Tak je vyvlastníme.

Samozřejmě, že na hranici pozemku p. Neděly st. - jíž shodou okolností na druhé straně odpovídá hranice pozemku p. Veselého st., zůstane zachován současný stav.

 

 

Poděkování sponzorovi:

p. Neděla - I. občerstvení

 

Zvláštní poděkování paní Zlatě za vzornou obsluhu a trpělivost; firmě Management Data Praha spol. s r.o. za vybavení zapisovatele slušivým tričkem, bundou a poznámkový blokem; firmám ING, PapOil a Český Telecom za vybavení zapisovatele, předsedy a místopředsedy psacími potřebami.