zapis 20

Home

Zápis z II. a III. výjezdního zasedání 11. - 12. 11. 2005

 

 

Prezence:

 

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - řadový člen

p. Kulík - jednatel (povýšen v průběhu zasedání)

p. Křepela - nový člen ?

pí Šindelářová - čekatelka

p. Richard Šindelář - čekatel

 

Hosté - sl Lejčková, pí Kulíčková, pí Kozáková, pí Nedělová, pí Fantyšová, p. Fantyš

 

 

Přesně podle zadání z minulé pravidelné schůze zajistil p. Kulík pro dnešní výjezdní zasedání tři bowlingové dráhy v kulturním a sportovním centru Domašín od 21 do 23 hod.

 

Organizaci dopravy na výjezdní zasedání ponechal správně na představenstvu. To rozhodlo, že automobily řízené předsedou, místopředsedou, zapisovatelem a p. Richardem Šindelářem budou přistaveny ve 20,00 hod. před restauraci p. Richarda Šindeláře, kde řidiči vyčkají maximálně do 20,30 hod. na příchod pěší skupiny.

 

Pro zpříjemnění čekací doby zorganizoval místopředseda malou loterii - příjem sázek na přesný čas, kdy dorazí p. Robert Šindelář - každý má právo pouze na jeden tip - za 10 Kč.

Nejoptimistější byl p. Neděla, který vsadil na čas 20,30 hod., pole uzavíral p. Kulíček se sázkou na 20,46 hod.

 

Menší problém nastal se správným určením času. Rozhlas zde k dispozici není a jednotlivým členům se hodinky rozcházejí v některých případech dokonce až o jednu minutu. Situaci šalamounsky vyřešil místopředseda - všichni si nastaví čas dle p. předsedy!  Jak řekl, tak se stalo a zbytek čekací doby jsme strávili řešením běžných pracovních problémů:

 

-  p. Kulík má připomínky k poslednímu zápisu - zapisovatel prý zkomolil jeho „přijímací“ vtipy

 

-  k tomu má připomínku i místopředseda - zápisy sice vystavil celému světu na obdiv na internetu, ale      červenou barvou zcenzuroval právě inkriminované vtipy pro jejich rasistický podtext

 

-  p. Kulík má problémy se správným názvoslovím - předsedu oslovuje „náměstku“ nebo „řediteli“, organizaci nazývá stranou atd.

 

-  předsedu to natolik pohoršuje, že navrhuje zrušení jeho členství. Zapisovatel atmosféru uklidňuje            připomínkou, že p. Kulíkovi stále ještě nebyly doručeny všechny předchozí zápisy a tak nemohl        terminologii dostatečně zodpovědně nastudovat.

 

-  zapisovateli uloženo neprodleně p. Kulíka se zápisy seznámit - na příštím zasedání bude provedeno      přezkoušení ze znalosti historie, směřování a hlavních pilířů naší organizace

 

-  p. Neděla si stěžuje na rodinu zapisovatele - dnes opět nedostal ke snídani svůj oblíbený denník a         tak mu cereálie ani nechutnaly.

   Vysvětlení je prosté - Lidové noviny dnes obsahovaly hodnotný dárek pro předplatitele a neznámý          pachatel zcizil rovnou celý balík určený pro čtenáře v katastru obce Trhový Štěpánov a přilehlého           okolí. Paní Veselá kvůli tomu od časných ranních hodin hlasitě někam telefonovala - což narušilo    zasloužený odpočinek zapisovatele - a noviny tedy dostal místopředseda až odpoledne.

   Paní Veselá nemá čas chodit každého informovat, že roznáška bude opožděna.

 

-  pí Kulíčková žádá opravu minulého zápisu - není pravda, že předseda má povinnost sepisovat     pomocí SMS zpráv podrobný průběh denní činnosti na svých služebních cestách a po návratu je ze      znalosti odeslaného textu pro jistotu zkoušen, ba právě naopak, p. Kulíček vyžaduje po pí Kulíčkové aby s ním intenzivně komunikovala, neboť je mu v cizích krajích smutno

-  místopředseda p. Kulíčkovi obstaral překlad několika důležitých frází do francouzštiny, aby na   cestách mohl s chlapy ve vrátnici rafinérie probrat aktuální politickou situaci či sportovní výsledky.   Ovšem zvláště větu „Slečno, vy voníte jako jarní vánek!“ vrátní jistě ocení.

 

-  p. Richard Šindelář začal na vedlejší úvazek pracovat pro firmu Deltagaz, která má ke konci roku           velký počet zakázek a kmenoví zaměstnanci by je nezvládli. Pochvaluje si zejména úzkou         spolupráci s viceředitelem p. Josefem Kornem, jenž je mu vždy k dispozici s odbornou radou a práce jde tak lépe od ruky.

 

-  restauraci tedy provozuje pí Šindelářová, p. Richard Šindelář si sem pouze chodí odpočinout po             šichtě

 

-  p. Kulíček také uvažuje o tom, že by Deltagazu vypomohl v předvánočním finiši. Měl by tak        současně tři zaměstnání.  A to se nevidí ani v amerických filmech!

 

-  p. Neděla v krátkosti shrnul poznatky z nedělního výletu své rodiny na Pražskou židovskou obec.           Nejvíce na něj zapůsobila na stěnách Pinkasovi synagogy vypsaná jména lidí vyvražděných v rámci        holocaustu, mezi nimiž je zde zaznamenána také rodina Dubova z Trhového Štěpánova.

   V ceně vstupného byla i slušivá jarmulka, kterou si plánoval vzít na dnešní zasedání, ale            pravděpodobně na to zapomněl. 

 

Pan Robert Šindelář dorazil ve 20,29 hod. předsedova času - výhru tedy inkasoval p. Neděla s nejbližším tipem 20,30 hod.

 

Ve 20,35 hod. vyrazila kolona automobilů se členy naší organizace a hosty ku Domašínu. Cestou zapisovatel překvapivě zaznamenal, že ačkoli je on neustále terčem posměšků za svou ekonomickou jízdu, vede místopředseda svůj vůz ještě ekonomičtěji.

 

V Domašíně převzal do svých rukou organizaci turnaje v bowlingu p. Kulík. Bleskově rozdělil přítomné do družstev, zajistil u obsluhy dráhy zadání jmenovek hráčů na velkoplošné obrazovky a následně začátečníkům udílel cenné taktické rady.

 

Při samotném turnaji jsme my laici zjistili, jak je pro výkon důležité povzbuzování spoluhráčů a následný rituál po úspěšném zásahu. Pan Kulík nás naučil, že prosté podávání a třesení rukou je sice přijatelné při obchodním jednání, ale při sportovním klání je vhodnější projevovat emoce plácáním do dlaní kolegů při vítězném běhu od dráhy směrem ke střídačce.

Ovšem spoluhráči musí napřaženou dlaň správně poklopit. Za správné poklopení byl opakovaně chválen p. Veselý.

 

 

Výsledková listina:

 

 

dráha č.1         - pí Kulíčková                - max. 116

                        - pí Nedělová                 - max. 114

                        - pí Kozáková                - max. 98

                        - pí Šindelářová - max. 91

 

dráha č. 2        - p. Richard Šindelář      - max. 169

                        - p. Křepela                   - max. 158

                        - pí Fantyšová               - max. 154

                        - p. Robert Šindelář       - max. 131

                        - sl. Lejčková                - max. 106

 

dráha č. 3        - p. Kulík                      - max. 199

                        - p. Fantyš                    - max. 175

                        - p. Veselý                    - max. 156

                        - p. Neděla                    - max. 143

                        - p. Kulíček                   - max. 134

 

 

 

 

Manželé Fantyšovi dnes slaví desetileté výročí sňatku, kolektiv jim gratuluje vaječným likérem.

 

Ve 23,10 hod. - zapisovatel si stěžuje u vedení organizace na nedodržení schváleného harmonogramu - právě se mělo odjíždět zpět do T.Š.

Jako vždy, když p. Kulíček nemusí řídit (automobil), sliby se neplní. Paní Nedělová zapisovatele utěšuje aby si z toho nic nedělal.

 

Odjezd byl tedy posunut na 00,20 hod.

 

Po příjezdu k restauraci v T.Š. zjištěno, že pí Zlata pro malou návštěvnost již zavřela - přesně na to zapisovatel vedení upozorňoval! Co teď?

 

Naštěstí sl. Lejčková telefonicky zajistila další program - rádi nás přivítají v restauraci u p. Uhlíře! To ocenili zejména manželé Šindelářovi, kteří tam ještě nikdy nebyli.

 

Místopředsedovi se to také hodí, jelikož tam za několik hodin proběhne sraz jeho bývalých spolužáků ze ZDŠ. Dohlédne tak alespoň na přípravu slavnostní tabule.

Navíc místopředseda sice celou akci zorganizoval a rozeslal pozvánky, ale na něj pozvánka nezbyla a tak neví v kolik hodin je zahájení.

 

Kolektiv tedy znovu nasedl do zde přistavených automobilů a přesunul se na další výjezdní zasedání. Někteří členové měli pochybnosti, zda dvě schůze v takto rychlém sledu neohrozí jejich pověstnou vysokou intelektuální úroveň.

 

Paní Kulíčková míní že ne.

 

Zato to ohrozilo zápis neboť zapisovatel si pamatuje pouze útržky:

 

-  p. Neděla zjišťuje u p. Kulíčka proč při rekonstrukci zdejšího židovského hřbitova rovnali náhrobky a       vysvětluje, jak se na Židovské obci dozvěděl, že náhrobky jsou správně nakřivo, neboť nebožtíci           se pohřbívají do vrstev nad sebe a tak starší náhrobky to zákonitě neustojí

 

-  p. Kulík pokračuje v doslova raketové kariéře - byl jmenován jednatelem organizace

 

- pí Šindelářová chce být také přijata, předseda jí vytýká pozdní příchody a neustálé odbíhání - prý se       polepší

 

-  pí Šindelářová by si dále přála aby byl za člena přijat také p. Richard Šindelář

 

-  vedení je dnes v dobrém rozmaru, tak tedy oba jmenovalo čekateli a vyměřilo jim dvouletou        zkušební dobu

 

-  předseda s p. Křepelou spolu odešli na WC a po jejich návratu nám předseda slavnostně oznamuje,      že p. Křepelu přijal za člena. Kolektiv je tím poněkud zaskočen, pouze hostující ženy se významně        usmívají pod vousy.

 

-  p. Křepela hostí kolektiv vaječným likérem

 

-  pí Kulíčková se zdráhá pít vaječný likér, p. Veselý jí důvěrně sděluje, že dle posledních vědeckých         poznatků, obsahuje kombinace ingrediencí, ze kterých se vaječný likér připravuje, látky účinné proti    ptačí chřipce, jejíž pandemie již doslova stojí před branami Paseky - pí Kulíčková kontroluje, že má     vakcínou Tamiflu již dávno vybavenu domácí lékárničku

 

-  p. Křepela při filozofické diskusi se zapisovatelem prohlásil, že se mu zapisovatel jeví inteligentní

 

-  p. Veselý soudí, že p. Křepela bude platným členem naší organizace a že předseda udělal dobře

 

-  předseda poručil pro celý kolektiv snídani - topinky s masovou směsí

 

-  p. Neděla na srazu - až se ostatní budou chlubit fotografiemi svých rodin, nechá kolovat            portrét předsedy - jako svého nejbližšího

 

-  příští zasedání už bude tradiční, bez hostů, abychom se trochu zotavili

 

A abych nezapomněl - p. Robert Šindelář přijde namontovat spíž k zapisovateli příští čtvrtek. Nebo sobotu.

 

 

 

Omluva sponzorům:    na obou zasedáních stíhalo jedno občerstvení druhé, zapisovatel to                                                nestačil sledovat - sponzoři se musí na příštím zasedání přihlásit sami a                                              následně bude    provedena příslušná korektura zápisu

 

 

*************************************************************

 

Dle zpráv od kupce místopředseda dodržel slib a na srazu agitoval za naši organizaci. Nadmíru to zaujalo p. Bouška - švagra p. Josefa Korna. To by byl také cenný přírůstek do organizace!

 

*************************************************************

 

V neděli se pod názvem „Družba“ uskutečnil výlet na dětské hřiště do Zruče nad Sázavou vyhlášené svou multietnickou návštěvností. Dětem předsedovým, místopředsedovým i dětem sousedky pí Kopecké se akce líbila.

 

Místopředseda však nezaznamenal v obličeji předsedy dostatečné nadšení ze setkání lidí odlišných kultur, tudíž jej pro jistotu odvedl na exkurzi zdejšího zámku. Zapisovatele vzali s sebou aby návštěvu zdokumentoval a byl k dispozici místní obecní radě v případě, že budou chtít park nebo nějakou ulici po našem předsedovi pojmenovat.

 

Bohužel dle oznámení na vstupních dveřích, je zámek v zimním období přístupný pouze po domluvě s kulturním odborem města. Místopředseda ani vteřinu nezaváhal a okamžitě uvedené telefonní  číslo vytočil. Na druhém konci však nikdo nereagoval. Až to vezmeme do rukou my, bude se úřadovat i v neděli.

 

Museli jsme se tedy spokojit s prohlídkou zámeckého parku a letního biografu. V podzámčí nás překvapilo profesionálně připravené pódium - tak přece se doslechli, že přijede předseda. Z následného improvizovaného vystoupení předsedy před zde přítomnými adolescenty byla pořízena fotodokumentace - ovšem pouze sporadická - v okamžiku, kdy jsme začali budit nežádoucí pozornost okolních zahrádkářů byl mítink ukončen.

 

A to je nejspíš chyba. I zahrádkáři jsou možná voliči. Musíme se k tomuto tématu na příštím zasedání vrátit.