zapis 18

Home

Zápis z pravidelné schůze 14.10. 2005

 

 

Prezence:

 

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - řadový člen

p. Kulík - čekatel

 

Hosté - sl. Lejčková, pí Kulíčková, pí Nedělová, pí Šindelářová, p. Richard Šindelář

 

 

 

Pan a paní Kulíčkovi dorazili „Pod Bahno“ v 19,58 hod. - tedy dvě minuty před určeným termínem srazu a se stopkami spuštěnými na mobilním telefonu zn. Nokia 3410 p. Kulíčka očekávali příchod p. Neděly. Ten se dostavil naopak dvě minuty po dvacáté hodině s vítězoslavným úsměvem - jeho mobilní telefon zn. Nokia 3410 ukazoval teprve 19,59. Předseda smířlivým tónem konstatoval, že zpoždění je v normě, ale doporučil p. Nedělovi seřízení hodin dle rozhlasu.

 

Cestou do restaurace informovala pí Kulíčková kolektiv, že ptačí chřipku, jejíž pandemie v současné době ohrožuje obyvatelstvo v Dunajské deltě, šíří asiati. A to proto, že mají v oblibě kohoutí zápasy a po utkání zraněným kohoutům chovatel odsává krev z ran vlastními ústy, no a krví - jak známo - virus lehce přeskočí na dobrodince. Od něj to chytne manželka, potom soused ...

Pravda, přenos z člověka na člověka zatím oficiálně prokázán nebyl, ale u kupce ve Vlašimi povídaly ženský, že prý to možné je.

 

Na dnešním zasedání měl být slavnostně přijat za člena organizace ing. Šamša, avšak nedorazil. Asi nechce rozšířit naše řady. Na návrh výkonného výboru organizace mu byla o další půlrok prodloužena zkušební doba.

 

Místopředseda je vybaven posledním číslem Štěpánovského zpravodaje, které je dnes obzvláště vypečené. Zpaměti cituje vybrané peprné pasáže a nechává magazín kolovat. Je plný kardinála Vlka a Josefa Korna. O našem výjezdním zasedání zase nic.

Josef Korn dostal od kardinála Tělo Páně v podobě hostie, my měli na výjezdním zasedání prasečí kýtu v podobě šunky od p. Fantyše.

 

Pan Vlček si v článku stěžuje na neznámého spoluobčana, který si vypůjčil kroniku Sokola a jistě omylem ji zapomněl vrátit.

 

U Hospergrů (naproti Elku) je za oknem žádost o navrácení zapůjčeného truhlíku s maceškami.

 

Až zhasne veřejné osvětlení, tak bude anonymně vrácen.

 

Paní Kulíčková přednesla příspěvek o prožitém dobrodružství při návratu „ze cvičení“. V pondělí večer cestou z Vlašimi do T.Š. automobilem zn. Opel Astra se zkušenou řidičkou pí Nedělovou za volantem si na „Pavlovské rovině“ již zdálky všimly na krajnici ležící plachty. Po přiblížení se z plachty vyklubalo divoké prase. Právě si vyprávěly o divokých srnách - jak v noci bezhlavě skáčou do vozovky. Polilo je horko. Pí Nedělová počala rasantně brzdit, bála se aby nezničila zánovní vůz. Divoké prase však jen nehnutě stálo. Koukaly mu do obličeje. Zarazilo je, že mu nesvítí oči, protože srnám oči svítí - to pí Kulíčková bezpečně ví. Mělo lidské oči.

 

Pan Neděla se při ranním joggingu s divokými prasaty také setkává. Vždycky přemýšlí, zda-li by jim stačil utéct. Kdyby jej chtěli sníst.

Asi by jim ale nechutnal.

 

Zapisovatel tlumočil výhrady naší kanadské dopisovatelky k zápisu z červencové mimořádné schůze. Názvosloví týkající se jógy a tantry bylo prý použito zkreslujícím způsobem. Připomínky sepíše a odešle leteckou poštou. K elektronické poště nemá vztah - je příliš neosobní.

 

Jeden z romských návštěvníků restaurace neustále pobíhá mezi svými přáteli ze zadního salónku do výčepu. Pí Kulíčková si všimla, že má již podruhé na sobě jinou mikinu. Kdoví jestli nekousal kohouta!

Ve 20,25 dorazila sl. Lejčková a pí Nedělová. Autoritativně vyzvaly předsedu aby si přesedl, jelikož chtějí sedět vedle pí Kulíčkové.

 

Předseda ustoupil a zároveň je při té příležitosti varoval aby nekousaly do kohoutů.

 

Paní Kulíčková se ze zápisu z minulé pravidelné schůze dozvěděla, že pí Nedělová půjde na melír - žádá po ní upřesnění termínu. Pí Kulíčková již na melír nikdy nepůjde, má z toho zničené vlasy.

 

Výlet na hory se uskuteční v době jarních prázdnin. Automobil zn. Škoda Felicia Combi sl. Lejčkové dle p. Lejčka na Mísečky po přezutí na zimní pneumatiky dojede, pí Kulíčková bude dělat dvanáctky aby měla na prázdniny volno a bude kvůli tomu ještě někam volat. Kam, to nechtěla prozradit.

 

Slečna Lejčková než přednese příspěvek o své zahraniční cestě se musí nejprve rozkoukat, nemáme na ni naléhat.

 

Na dnešní pravidelnou schůzi pozval sl. Lejčkovou p. Kulík. Předseda se rozčiluje, jak může p. Kulík zvát někoho na schůzi organizace, když není členem!

 

Zapisovatel se diví, že p. Kulík není členem a apeluje na předsedu a místopředsedu, že by bylo dobré nějaké členy konečně přijmout aby nebyla většina psána neustále mezi hosty. Dostalo se mu odpovědi, že p. Kulík chodí nepravidelně, pozdě a navíc začal o sobotách chodit do zaměstnání, takže nemůže být členem.

Co se týče sl. Lejčkové, tak ta by nesložila náročné přijímací zkoušky a naopak členství by mělo být zrušeno p Robertu Šindelářovi - chodí neustále pozdě.

 

Paní Kulíčková chce přestat kouřit, zapálí si pouze pokud někam půjde (třeba do garáže).

 

Konečně nadešla chvíle pro zprávu sl. Lejčkové o dovolené v Africe. Nechala kolovat pečlivě zhotovené fotoalbum a zároveň fotografie doplňovala výkladem. Místopředseda okamžitě postřehl, že byla pouze na ostrově Djerba. Takže žádný Tunis, žádná Afrika - zkresluje informace.

 

Restaurace tam zavírají ve 21 hod., zbytek večerů trávili se sl. Johanou na terase hotelu s Coca-colou (alkohol muslimové nevedou) odkud nám pak zaslali zdravici na minulou pravidelnou schůzi.

Stále tam byl vítr.

 

Místopředseda se nemůže vynadívat na odvážné fotografie sl. Lejčkové a sl. Johany z pláže.

 

Přivezla si dvě palmy - prodavač nechtěl prodat pouze jednu - prý by smutkem zašla - asi kecal aby měl větší kšeft.

 

Obyvatelé hovořili pouze německy a francouzsky, trochu česky. Let probíhal v pohodě, žádné turbulence, přistání také v pohodě.

 

Na poli za Nedělovi jednou přistál větroň, když přestalo foukat, také v pohodě.

 

Předseda komentuje obrázky na kterých je sl. Lejčková v důvěrném obětí s místním playboyem - kdyby se s ním dostavila na schůzi, tak je vykáže. Oba!

 

Sl. Lejčková naopak soudí, že je krásný a také se jí líbí, že má na krku řetízek z ryzího zlata s maketou delfína. Téměř v životní velikosti. A není prý příliš „cenzurováno“.

 

Ani místopředseda se předsedovi kolikrát nezdá dostatečně bílý.

 

Dále sl. Lejčková potvrzuje, že divokým prasatům v noci oči nesvítí, mají oči jako lidé.

 

Pan Neděla jedno takové snědl.

 

To na Djerbě jedly velbloudy, žádné vepřové.

 

Ve Vlašimi ve školní jídelně měli klokaní hody.

 

Sl. Lejčková má dilema co bude nosit k nové bílé blůzce - zda ji může nosit do zaměstnání k černé sukni - zapisovatel souhlasí, pí Kulíčková protestuje - to se přece nehodí, to dá rozum!

Pan Neděla zapomněl udělat zadní vrátka v plotě kolem svého pozemku aby měl snadnější přístup k rodičům. Manželka si na to také nevzpomněla, pouze Šimon na to upozorňoval - ale nebylo mu rozumět. Teď musí znovu bourat.

 

Zapisovatel se na čtvrteční cyklistické vyjížďce setkal za hřbitovem s p. Fantyšem starším, jenž zde kosil louku. Okamžitě využil příležitosti a zavedl s p. Fantyšem hovor na návštěvu Raye Korna - farmáře z Wisconsinu ve Štěpánovské Lhotě. Dozvěděl se tak celou pravdu.

Bohužel pozdě si zapisovatel uvědomil, že s sebou nemá záznamové zařízení a poutavé vyprávění p. Fantyše by bylo škoda ochudit přepisem pouze holých faktů. Navrhl tedy, zda by p. Fantyš byl ochoten uspořádat besedu v rámci příští schůze naší organizace. Ochoten by byl, ale je „furt v trapu“.

 

Nádavkem přidal p. Fantyš historku o tom, jak na svém mopedu zn. Babeta vjel do objektu firmy Deltagaz, jelikož si tam něco potřeboval nutně zařídit. Na továrním dvoře byl zadržen p. Josefem Kornem, který jej chtěl jako nepovolanou osobu za závodu vykázat. Pan Fantyš  jej nerespektoval (nebude přeci poslouchat každého šmudlu) a pokračoval v cestě. Teprve když mu přivolaný příslušník ostrahy sdělil, že p. Korn není žádný šmudla, nýbrž zástupce vedoucího, výzvy k opuštění objektu uposlechl.

 

Na závěr při diskusi o výsledku příštích komunálních voleb p. Fantyš starší potvrdil slova p. Bohuslava Šišky, že starostou bude p. Nekvasil - má na to políčíno.

 

V našem kolektivu následně vznikla zajímavá diskuse o místopisu Štěpánovské Lhoty. Místopředseda doporučuje provést exkurzi a zjistit kdo ve které chalupě bydlí přímo na místě.

 

Bylo dohodnuto, že v neděli se uskuteční cyklistická výprava „Po stopách Raye Korna“. Sraz stanoven u hřbitova v 16 hod.

 

Příští pravidelná schůze vychází na státní svátek, což je jen dobře, alespoň se stihneme řádně připravit. Konečně může také slavit p. Kulíček - Český bratr, dosud byly všechny svátky křesťanské.

 

22,00 - dorazil p. Robert Šindelář a káva jako I. občerstvení, kterou dnes sponzoruje p. Neděla

 

-  klokan chutná jako vepřové - a to i cenově, potvrzuje znalec p. Richard Šindelář

-  sl. Lejčková jedla velblouda ale klokana ještě ne

-  p. Kulíček jedl pštrosí vejce - museli jej nejprve navrtat vrtačkou s příklepem

-  sl. Lejčková má nejraději prsa z králíka. Pan Robert Šindelář upozorňuje kolektiv, že králík nemá           prsa. Ve skutečnosti se jedná o záda. Paní Kulíčková informaci upřesňuje, že to je hřbet.

 

-  Michal Pavlíček - známý hudebník - hovořil na slavnostním otevírání Znosimské brány    s p. Robertem Šindelářem - ptal se ho kolik je hodin

 

-  23,00 - dorazil p. Kulík

 

-  p. Kulík nyní pracuje ve stavebninách, zedničinu pověsil na hřebík. Má v rámci své funkce přístup           k počítači, p.Veselý mu zašle odkaz na fotografie T.Š z družice

 

-  pí Kulíčková nezná pí Blanku Srnovou, ale Boženku zná

 

-  sl. Lejčková opět do T.Š. zavítá až za měsíc, předsedovi a místopředsedovi to nevadí, zapisovateli         ano, zašle nám zase alespoň zdravici pomocí SMS zprávy na příští sváteční zasedání

 

-  p. Kulíček byl na jednání s dosavadním starostou p. Tomaidesem - veřejné osvětlení před Kulíčkovi        nebude, kanalizace se dokončí pouze když bude přidělena dotace - jinak až v příštím volebním   období a to ať už si zajde za „Pepíkem“ (J.Kornem).

 

-  p. Kulík si dává kávu, p. Kulíček si dá s ním - nevadí mu, že má na noc již druhou, ale v kamiónu           nepije

-  sl. Lejčková, když jela stopem v kamiónu, kávu tam také nepila

-  pí Šindelářová ještě nikdy v kamiónu nejela

-  p. Neděla již v kamiónu jel na trase Benešov - Vlašim. Řidič (byl to Pavel ze Struhařova a jeho bratr       bydlí v Teplýšovicích) za jízdy pil, jedl a kouřil - p Neděla se bál.

-  p. Kulíček pí Šindelářovou povozí v kamiónu, ale neotočil by se u nich, pí Šindelářová má přijít Pod         Paseku

- pí Šindelářové se takovou dálku nechce, ať p. Kulíček přijede pouze s kabinkou, s tou se u potoka         otočí

-  pí Kulíčková opravuje pí Šindelářovou, že se nejedná o kabinku, nýbrž o tahač

-  p. Čepelák mladší již v kamiónu jel - stopem s Turkem (nejedná se o p. Turka)

-  sl. Lejčková ještě nejela v traktoru, ale moc by chtěla

-  p. Robert Šindelář  již jednou málem náklaďákem jel - jednalo se o výpravu s neslavným koncem           p. Čermáka Františka a p. Jiráska na taneční zábavu do Keblova kradeným bagrem - ještě že měl            tenkrát pan Stareček více rozumu než p. Šindelář a šli spolu pěšky

-  domluveno, že příští soboru po obědě vyrazí p. Kulíček s kabinkou směrem k Šindelářům. Cestou          naloží p. Nedělu se Štěpánem a p. Čepeláka ml.

-  potom je na oplátku povozí p. Čepelák ml. džondýrem

-  pí Kulíčková se přidá pouze v případě, že k traktoru bude připojen valník 

 

- tuto sobotu v 15,00 přijde p. Robert Šindelář vzít míru na spíž k p. Veselému

 

-  sl. Lejčková má palubky již hotové

 

-  za 14 dní bude normální, pravidelná schůze, za měsíc potom bude výjezdní - na bowling do       Domašína - i se sl. Lejčkovou

 

II. občerstvení - vaječný likér a „mozek“ pro ženy

 

-  každý lichý pondělek provádí pí Zlata v restauraci stříhání mužstva - p. Šindelář Richard a p. Kulík          toho již využili, zapisovatel se může také zúčastnit

 

-  00,15 - III. občerstvení - vaječný likér a „mozek“ pro ženy

 

-  p. Neděla telefonuje p. Turkovi - potřebuje nutně vědět jakým způsobem se poráží pštros

 

-  p. Turek má velkou radost

 

-  hlavně ať nekouše kohouty

 

-  00,30 - IV. občerstvení - vaječný likér a „mozek“ pro hostující ženy

 

-  sl. Lejčková pokládá za nutné varovat ještě ing. Šamšu aby nekousal kohouty

 

-  ing. Šamša má také radost

 

-  zapisovatel nevydržel nápor a šel bydlet

 

-  01,00 - předseda se telefonicky informuje, zda zapisovatel v pořádku dorazil a předává mu         důvěrnou informaci - aby nekousal kohouty - pak je z toho ptačí chřipka

 

 

 

Poděkování sponzorům:

 

p. Neděla - I. občerstvení

p. Richard Šindelář - II. a III. občerstvení

p. Kulík - IV. občerstvení

p. Veselý - výherní hrací automat

 

 

Zvláštní poděkování životní pojišťovně ING za poskytnutí propisovačky a firmě Management Data Praha spol. s r.o. za  dodávku poznámkového bloku