zapis 16

Home

Zápis z pravidelné schůze 16.09. 2005

 

 

Prezence:

 

p. Kulíček - předsedající

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - řadový člen (zatím)

 

Hosté - sl. Lejčková, pí Šamšová, p. Šiška Bohuslav

 

Z důvodu prudkého střevního kataru omluven p. Neděla - elektronickou poštou.

 

 

Sraz „Pod Bahnem“ opět odložen na 20,30 hod. - silný déšť a hustý páteční provoz komplikoval včasný návrat p. Veselého ze zaměstnání.

 

V restauraci byly všechny stoly - jak se dalo čekat - obsazeny, ale p. František Chvojka, jakmile spatřil blížícího se předsedu, jeden stůl uvolnil a sám se přesunul na nepohodlné místo u dřezu.

 

Na úvod s politováním seznámil p. Veselý kolektiv s infekční nemocí p. Neděly, který je však připraven v případě přijímání závažných rozhodnutí spojit se s námi telemostem. Zdůraznil však, že pokud by se hlasovalo o odvolání předsedy, je pro i bez telemostu.

 

Předseda k tomu podotýká, že vážně nemocného p. Nedělu dnes přistihl u kupce právě v okamžiku,  kdy holýma rukama prohrabával regál s čerstvým pečivem. Měl prý při tom na tváři zvláštní úsměv (p. Neděla samozřejmě). Ale na schůzi přijít nemohl!

 

Pan Kulíček seznámil kolektiv s průběhem úterní pravidelné schůze organizace o generaci starších v restauraci „U Uhlíře“, které se jako nestranný pozorovatel spolu s chotí zúčastnil.

 

Slečna Lejčková přednesla poměrně obsáhlý dokument o její srpnové zahraniční cestě do Švýcarska. Kolektiv zejména zaujalo, jak zdánlivě bezvýznamný detail, jakým je návštěva holiče je v ženském světě komplikovaný. Zapisovateli se podařilo zachytit pouze útržky důležitých faktů - hovořila příliš rychle:

            -           sl. Lejčková se vydala do svého oblíbeného kadeřnictví, kde již půl roku nebyla a tak                                měla obavu, zda ji ještě přijmou mezi sebe a navíc bez objednání

            -           ujal se jí statný jinoch (modrooký blonďák) po vyučení jménem Milan

            -           sl. Lejčková si jej okamžitě zamilovala

            -           na práci Milana dohlíží další statný jinoch - Roman (toho také sl. Lejčková miluje, ale                               méně než Milana)

            -           Milan si se sl. Lejčkovou nechce tykat

            -           tak mu tedy také vyká

            -           celá kadeřnická procedura trvala hodinu

            -           za 400 Kč - ale po pěti návštěvách je sleva

            -           na jaře půjde sl. Lejčková „na proužky“

 

Paní Šamšová navštěvuje stejný salón. Zrovna minulý týden chtěla něco výstředního a tak má za 500 Kč dva červené pramínky.

 

Pan Veselý navštěvuje holičství a kadeřnictví v Domě služeb ve Vlašimi a slušivý letní sestřih má od pí Votrubové za 50 Kč včetně diškrece.

 

Pana Kulíčka stříhá pí Kulíčková zadarmo - údajně.

 

Na výjezdním zasedání upozorňovala sl. Lejčková, že pokud chceme uspět u příštích komunálních voleb, nemáme se podbízet podivným existencím v pohostinství, ale vyrazit mezi slušné voliče - do kostela. Tento návrh byl jako velmi rozumný nadšeně uvítán a předseda dostal za stranický úkol zmapovat hned následující neděli situaci.

Zatím se přímo do kostela neodvážil, nejprve prý je nutno s panem Josefem Kornem konzultovat katolické rituály.

Při této příležitosti na sebe prozradil, že jako malý chlapec ministroval „U Kaletů“ a má tedy dobré vztahy s p. Vlčkem - což jistě náležitě ocení p. Neděla!

Paní Šamšová opět vznáší dotaz na název naší organizace - odpovídá jí rozpačité mlčení.

 

Slečna Lejčková ještě doma neoznámila, že po volbách již pro pí Lejčkovou nebude na Obecním úřadě místo. Kolektiv se domnívá, že by se tuto jistě ne příliš příjemnou novinu měla dozvědět raději od ní, než potom u kupce od závistivých spoluobčanek.

 

Předseda poznamenal, že pí Lejčková stále nechce předsedovi udělit trvalý pobyt v T.Š. a tudíž je třeba výměnu kádrů urychlit.

 

Masážní stůl pí Šamšové poničený v průběhu její mateřské dovolené neopatrnými spolupracovnicemi opraví dodavatelská firma v rámci pozáručního servisu prý zdarma - vadná série.

 

Pan Bohuslav Šiška nabádá abychom se po skončení schůze postarali o p. Milana Krále - máme stejnou cestu. Připomíná, že p. Král cestou domů již utrpěl několik vážných úrazů neboť v Belíce je k ránu zvláště záludné počasí. Případně jej máme vzít alespoň na křižovatku a v pondělí ráno jej seberou popeláři.

 

Předseda navrhuje potrestat p. Nedělu pro nekázeň. Zatím neví jak.

 

Na mobilním telefonu zn. Nokia 3210 předvedla sl. Lejčková vydařené fotoportréty od „Dubu“ osvětlené modrým paprskem z elektrické svítilny podobného zapalovače, jaký věnoval na výjezdním zasedání předsedovi p. David Setnička.

 

Paní Šamšová si stěžuje, že její mobilní telefon zn. Nokia 6710 je příliš pomalý. Sl. Lejčková jí nastavila „Té devítku“ a následně si svým telefonem zn. Nokia 3210 s vestavěným digitálním fotoaparátem pí Šamšovou vyfotila.

 

Na četné dotazy předseda opakuje, že dokončení kanalizace „Pod Pasekou“ není v programovém prohlášení.

Fakturu za stočné však Středočeské kanalizace a vodárny rozeslali i občanům, kteří nejsou na kanalizaci připojeni.

Pouze předseda fakturu za stočné nedostal  - to si netroufli!

Pokud by však na stole u lesa leželo „pět v českejch“ nebo alespoň pár „kapříků“, tak předseda dokončení kanalizace ještě zváží.

 

Pan Šiška dostal za navezení zeminy obecním traktorem v pracovní době na pozemek p. Kulíčka jako výslužku krabici tvrdého chleba. Po jeho ochutnání p. Šiška znalecky konstatoval, že je „vožický“ - a to se vyplatí.

 

 Podnájemnice jsou z Lukavce a už jsou nad restaurací tři. Bohuslav tam ale nechodí - měl v merku sousedku (vedle restaurace), byl čtrnáctý v pořadníku a když už měl přijít na řadu, tak jí v Praze na „Hlaváku“ zamordovali.

 

- 22,00  I. občerstvení - 2x káva, finská vodka, cola s rumem

 

- předseda je světoběžník (pracovně procestoval celou Evropu), tak musí vyhrát volby

 

- p. Šiška říká že vyhraje p. Nekvasil - ten jediný se umí správně pokřižovat

 

- II. občerstvení - solené arašídy

 

- 22,45 - p. Robert Šindelář dorazil k pultu

 

- III. občerstvení - vaječný likér a další dle vlastního výběru

 

- p. Robert Šindelář si k nám jde sednout, prý má dobrou náladu

- pí Šamšová udeřila s dotazem na spíž p. Veselého - a je po náladě

 

- sl. Lejčková sděluje, že jí tatínek doporučil nákup palubek v OBI, když jí je nechce nařezat         p. Šindelář  - takové prý ale nesežene

 

- pí Šamšová vypráví zážitek s truhlářem v Praze - jeden den zaměřil u nich v bytě polohu a velikost          skříně a za 14 dnů bylo hotovo včetně montáže - blázen, komentuje to p. Šindelář

Po odchodu p. Šišky proběhla diskuse o nadměrné konzumaci alkoholu pracovníků stavební čety Obecního úřadu v pracovní době. Po vyhraných volbách bude nutno zpřísnit režim a zamezit pokušení. Obědy pro tyto pracovníky budou tedy zajištěny v jídelně JZD.

 

- IV. občerstvení - solené arašídy

 

Pan Robert Šindelář byl na služební cestě svým zánovním osobním automobilem zn. Škoda 120 GLS kontrolován v Bernarticích hlídkou dopravní policie. Za nedovoleně vyčnívající ostré hrany (zbytky ulomeného zpětného zrcátka na straně spolujezdce a ohnutá ozdobná boční lišta) mu byla udělena bloková pokuta ve výši 500 Kč. Policistu neobměkčilo ani když p. Šindelář na místě ozdobnou lištu ukroutil. A zahodil.

 

Shodou okolností ten samý policista přijel následující den vyšetřit případ neplatiče v restauraci, kterého p. Robert Šindelář statečně zadržel. Bohužel pachatel neměl u sebe doklady ani peníze a jelikož škoda nepřesáhla 5 000 Kč, po sepsání protokolu v klidu odešel - neznámo kam.

 

- V. občerstvení - předseda zase od p. Veselého nic nechce - vaječný likér odmítá, dostal finskou           vodku, ale ta mu také nejede

 

Předseda navrhuje volbu nového místopředsedy - p. Roberta Šindeláře. Z p. Neděly bude řadový člen s právem sponzoringu a po vyhraných  volbách zároveň obecní traktorista - na administrativní pozici, kterou uvolní pí Lejčková ať zapomene

 

- p. Šindelář nechce přípitek - ráno řídí automobil - předseda řídí celou organizaci a také si připije - to        jej přesvědčilo

 

- pí Šamšová chválí kvalitu vaječného likéru

 

- tak spíž bude včetně montáže hotova do 16.10. tohoto roku, přičemž zaměření se provede         následující sobotu

 

- p. Veselý nemá volat p. Šindelářovi, kontaktuje jej sám

 

- palubky budou také příští sobotu - není toho tolik aby se to nestihlo za dopoledne - sl. Lejčkové se to     však v tomto termínu nehodí - s radostí odsunuto na následující týden

 

 

Poděkování sponzorům:

 

p. Kulíček - I. a IV. občerstvení

pí Šamšová - II. občerstvení

sl. Lejčková - III. občerstvení

p. Veselý - V. občerstvení a výherní hrací automat

 

 

Zvláštní poděkování hostinské paní Zlatě za vzornou obsluhu a zapůjčení psací potřeby s poznámkovým blokem.