zapis 14

Home

Zápis ze slavnostní schůze 27.8. 2005

 

 

Prezence:

 

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

 

Dále byli přítomni:

 

pí Fantyšová

pí Kulíčová

pí Šamšová

ing. Včeláková

sl. Veselá

p. Fantyš

ing. Šamša

p. Robert Šindelář

p. Včelák

 

 

Blížící se dvacátou hodinu (termín srazu „Pod Bahnem“) zvěstoval velmi nízko letící horkovzdušný balón s reklamním nápisem „Fischer“ směrem od Nedělů k Mikešům, kde pak vzduchoplavec nabral výšku a odletěl s větrem v zádech, jako by chtěl dohnat zapadající slunce a vytvořil tak na obzoru poetickou scenérii - viz fotodokumentace p. Neděly - distribuována vybraným účastníkům elektronickou poštou.

 

Pan Neděla se dostavil s batohem - což ing. Šamšu i p. Veselého překvapilo - on se jen tajnůstkářsky usmíval.

 

Cestou do restaurace jsme si všimli, že Kupsovi chytře využili zakázaného vjezdu od Elka na náměstí - z důvodu konání tradiční Bartolomějské pouti - jejich bufet rozšířili až do jízdní dráhy a přímo na vozovce zhotovili zahradní restauraci. Pan Neděla chtěl provést dokumentaci digitálním fotoaparátem zn. Olympus C-725 Ultra zoom MT, ale protože mezi hosty byl přítomen i známý mediální umělec p. Richard Genzer, p. Neděla fotoaparát zase schoval - aby si p.Genzer nemyslel, že fotí jeho.

 

V restauraci p. Richarda Šindeláře jsme měli z důvodu očekávané (doslova masové) návštěvnosti předem rezervován stůl v salónku. Jelikož jsme zde byli z účastníků schůze první, ujal se p. Neděla slavnostní výzdoby - ukázalo se, že je znamenitě připraven naplnit závěry mimořádné schůze z 29.7.2005. Jeho batoh kromě již představeného digitálního fotoaparátu obsahoval:

 

  1. ručně psané jmenovky na stůl pro jednotlivé členy vedení a ostatní

  2. kuchyňské prkénko z lipového dřeva

  3. ostře nabroušený kuchyňský nůž s nerezovou střenkou

  4. 1x čerstvý citron

  5. 3x porcovaný zelený čaj zn. Pickwick

 

U takto upravené slavnostní tabule vznikl následně problém, kam s použitou žvýkačkou aby nebyl narušen hluboký kulturní zážitek z celkového dojmu. Ing. Šamša míní, že pokud není k dispozici ubrousek, může p. Neděla žvýkačku decentně zabalit do pivního tácku, jichž bylo na stole dostatek. To se vzápětí ukázalo jako nadlidský úkol i pro tak trénovaného sportovce, jakým p. Neděla je.

 

Postupně přicházeli další účastníci a dle určeného zasedacího pořádku zaplňovali volná křesla. Menší konflikt vznikl při boji o místa po bocích předsedy a místopředsedy, jelikož místa pro „ostatní“ nebyla popsána jmenovitě. Nakonec po levici předsedy usedl p. Fantyš a vedle místopředsedy ing. Šamša. Později, když už ráz zasedání nebyl tak oficiální si napravo od předsedy přisedl p. Včelák.

 

Ve 20,45 konečně dorazil předseda p. Kulíček s chotí a schůzi oficiálně zahájil. Přednesl krátký, leč výstižný uvítací projev, ve kterém mimo jiné vyzdvihl přínos takovýchto setkání k posílení naší mladé demokracie, vyzval všechny přítomné aby se nebáli dnes - i jindy - diskutovat o palčivých problémech všedního dne a ve finále pouťovým pozdravem „Troubit na trumpety by se nám líbilo“ otevřel volnou diskusi (pozn. zapisovatele - referát v plném znění se případným zájemcům pokusím pro studijní účely od p. Kulíčka získat).

 

 

- pí Šamšová toho využívá a stejně jako na minulé schůzi pí Klinkerová chce vědět, jak se naše    organizace jmenuje - tím vedení opět zaskočila - budeme o tom přemýšlet

 

- s tím, že jde o schůzi odborové organizace předseda nesouhlasí

 

- p. Neděla předvedl fotodokumentaci přeletu balónu a pracovní nasazení na střeše p. Damborského

 

- krátce jsme zavzpomínali na tetu Růženu a Raye Korna

 

- dotaz p. Fantyše - kdo je Ray Korn - zodpovídá p. Neděla - jak:

  „Jednoho dne v roce 1995 mi volal pan starosta Tomaides: „Josefe, máš tu na úřadě návštěvu z USA.“ A tak začala nová kapitola po léta zapomenutého příbuzenského vztahu a nato             shledání.

  Ray Korn, nejstarší zástupce rodiny, zkušený farmář, měl velký zájem o prohlídku místního       zemědělského družstva, kterou mu pan předseda Ing. Pavel Navrátil, CSc. umožnil. Byl   překvapen vysokou úrovní našeho zemědělství.“

(pozn. zapisovatele - bez úprav zkopírováno z článku Josefa Korna „Zloději dobytka a křížek před Štěpánovskou Lhotou“ v místním tisku)

 

- nadešel čas pro zlatý hřeb večera - 10° pivo s plátkem citronu

 

- p. Kulíček odmítá - ostatní - výtečné - vzpomínkový přípitek pí Klinkerové

 

- nakonec se ukazuje, že kromě zapisovatele a místopředsedy všichni citron odmítají - ve skutečnosti je   zřejmé, že se podbízí předsedovi

 

- příspěvek p. Neděly, jak na základě úspěchu s telepatickým přenosem na mimořádné schůzi 29.7.2005             zaslal telepaticky žádost o dovolenou svému šéfovi a kladným výsledkem si byl tak jist, že jí nastoupil.   Následně se ukázalo, že přenos nebyl úspěšný, šéf pro tento způsob komunikace nemá pochopení a        p. Neděla to musel „zahrát do outu“.

 

- dle p. Kulíčka je pivo s citronem jako voda z kanálu - asi obsahuje pro něj nezvyklé množství vitaminů

 

- veřejná omluva p. Neděly slečně Lejčkové se z důvodu její zahraniční cesty odkládá

 

- příští pravidelná schůze bude výjezdní - na Horce

 

- pí Šamšová až po půl hodině zjistila, že pije Coca Colu bez rumu - tak je vtažena do zajímavého            programu

 

- p. Veselý přednesl další dobrodružnou historku z kulminující houbařské sezóny - dnes za úsvitu             prodíraje se houštinami vychutnával bohatou úrodu pravých hřibů a po vrchovatém naplnění košíku            vyrazil s blaženým úsměvem ve tváři k domovu. Když se však chtěl podívat na svůj zánovní mobilní          telefon zn. Nokia 3410 kolik je hodin, polilo jej horko - v letité neznačkové ledvince zela velká díra a po            mobilním telefonu ani památky. Co teď??? V první chvíli chtěl zburcovat p. Josefa Korna a jeho        hasičské sdružení s prosbou o spuštění záchranné operace (v mobilním telefonu docházela baterie),      ale pak si uvědomil, že mu nemá z čeho zavolat. Zkroušený pokračoval směrem k T.Š., když tu náhle      na lesní pěšině narazil na svou sestru sl. Veselou, která se zde věnovala joggingu. Bohužel také             neměla mobilní telefon právě u sebe. Pokračoval tedy v cestě.

  Doma vyprávěl o neštěstí svému otci, p. Bohumilu Veselému, který ihned nabídl pomocnou ruku.            Vybaveni mobilním telefonem            zn. Nokia 5110 p. Veselého st. vyrazili na trekingových bicyklech          zn. Author a Rock Machine zpět do lesa. V místě pravděpodobné ztráty se rozdělili s tím, že budou   volat na mobilní telefon p. Veselého ml. z mobilního telefonu p. Veselého st. a kdo první uslyší   vyzvánění (populární skladba skupiny Boney M - Babylon), dá druhému vědět. Vzápětí se ukázalo, že         toto nebylo nejšťastnější řešení, jelikož p. Veselý st. je silně nedoslýchavý a neslyší ani zvonění            svého mobilního telefonu ačkoli jej drží v ruce. Vydal se tedy alespoň sbírat houby, zatímco p. Veselý    ml. dále naslouchal zda odněkud „Babylon“ nezazní. Asi po patnácti minutách se konečně podmanivá      melodie ozvala z blízkého remízku. Bylo to šťastné shledání.

 

- tento příběh vyvolal odezvu u dalších členů - p. Kulíček vypráví, jak jeho mobilní telefon zn. Nokia 5110    spadl za jízdy ze střechy osobního automobilu zn. Ford Escort Combi při cestě z Dalkovic do T.Š. -           vydal se jej hledat a v Martínkově zatáčce ho jen tak tak zachránil před koly autobusu zn. Karosa   p. Šejbla

 

 

- p. Neděla vytrousil mobilní telefon zn. Nokia 5110 v Benešově před nemocnicí, poctivý nálezce si určil     odměnu 300 Kč a p.Neděla pro něj musel až na Slapy (cca 200 Kč), ale vyplatilo se to

 

- ing. Šamša přidal příspěvek o ztrátě telefonu (značku neví) jeho bratra p. Petra Šamši

 

- sl. Veselé citron také nechutná

 

- p.Kulíček jel v úterý přes Trutnov, p. Včelák upozorňuje na úzkou zatáčku, p. Kulíček si ji nevšiml,         kdoví kudy jel - poznamenal ing.Šamša

 

- p. Kulíček shání někoho na výuku francouzštiny - potřebuje pouze základní věci - číst, psát, počítat -      stačí do dvanácti - Francouzi si ním chtějí při nakládce poklábosit, p. Kulíček na ně mluví česky, ale             není to nic platné - nerozumí mu ani slovo

 

- nejlepším pracovníkem akciové společnosti Rabbit a.s. za měsíc srpen byl vyhodnocen Viktor Ochlupin

 

- problém rozlišení pí Nedělové st. od pí Novotné, pozná se to pouze podle p. Neděly st. když jde s ní -     tak to už p. Kulíček ví, která bije

 

- posledně byl na schůzi host z Kanady, dnes se musíme spokojit s hosty z Mostku

 

- p. Neděla jede 24.9.2005 do Berlína na maraton, s termínem pravidelné schůze to nekoliduje - má to      zjištěné

 

- ale v dubnu jede do Anglie a to si není jist - pokud to vyjde na schůzi, přihlášku stáhne nebo se uskuteční výjezdní zasedání v Londýně

 

- ing. Šamša baví kolektiv příběhem, jak p. Veselý vyzýval členy rodiny k pozorování nízko letícího            balónu z okna, zatímco on byl právě v tu chvíli na toaletě - lekl se - tak naléhavě výzva p. Veselého           zněla a málem vyběhl bez kalhot

 

- pí Kulíčková si spletla motorové rogalo kroužící nad Pasekou s drakem

 

- tradiční pouťová zábava je dnes kvůli srazu rodáků přesunuta na neděli - to je prvně po 20 letech co        není zábava ani fotbal A mužstva - na protest vyhlášen bojkot nedělní slavnostní bohoslužby

 

- příspěvek p. Fantyše, jak vyhazovač zvaný Wayne napadl štěpánovského Ukrajince, vyrazil mu zuby a   ten se nechal slyšet, že si to nenechá líbit, jelikož je trénován v kick boxu - Wayne byl později nalezen            v lese - asi mrtev

 

- zapisovatel nerozumí pointě, není slyšet, pí Fantyšová navrhuje volbu nového zapisovatele,         místopředseda se jej zastal - ale zase na oplátku chce podpořit při výměně předsedy

 

- pí Kulíčková vypráví zkresleně o rozhovoru mezi manžely Kulíčkovými a p. Veselým na téma Czech        teku - pravda je taková, že manželé Kulíčkovi odsoudili brutální zásah policejního komanda na nevinné     tančící děti, načež p. Veselý podotkl, že tak mluví pouze proto, jelikož jim nehrozí, že by měli Czech tek        za chalupou - jim by to nevadilo a dokonce by si šli zatančit - p. Veselý na to reagoval tak, že     v takovém případě by podlehl zkratkovitému hysterickému jednání a naleštěná kapota jeho osobního             automobilu zn. Škoda Favorit by se zbarvila krví nevinných svobodomyslných dětí, bez ohledu na   následky

 

- příští Czech tek bude u Kulíčků - jen se to nesmí dozvědět Ray Korn - zkušený farmář z Wisconsinu

 

- p. Neděla při této příležitosti připomněl, jak „Po přistání u amerických břehů, pluli po řece   Mississippi do státu Wisconsin, kde se usadili.“ (pozn. zapisovatele - bez úprav zkopírováno z článku                Josefa Korna „Zloději dobytka a křížek před Štěpánovskou Lhotou“ v místním tisku)

 

- zapisovatel nezná tetu Růženu, která jen občas připomněla, že máme příbuzné v Americe“, ale   pravděpodobně bude místní

 

- diskuse o I. občerstvení - p Kulíček nechce zelený čaj - má dost našich experimentů

 

- s p. Nedělou si objednáváme horkou vodu - čaj máme vlastní

 

 

- 22,00 - p. Robert Šindelář dorazil k výčepu

 

- ing. Šamša chválí intenzitu osvětlení v salónku - je zde jasno jako v Globusu

 

- hospoda je prázdná a to je pouť!

 

- na pánské toaletě byl nově instalován zásobník na papírové utěrky zn.Tork

 

- 22,06 p. Robert Šindelář nese kávu - vodu ne a zelený čaj také pít nebude

 

- pí Šindelářová řekla, že žádná voda nebude, v restauraci je zákaz požívání přinesených nápojů

 

- tak pana Damborského neslavíme - střechu nedodělal - už chybí jen pár tašek kolem komína

 

- p. Neděla se dívá do piva, ostatní zapomněli - a nejsou naplněni

 

- všechny další schůze budou asi výjezdní

 

- pí Šamšová odesílá ze svého mobilního telefonu zn. Nokia 6610 sl. Lejčkové předběžnou textovou          zprávu o průběhu schůze do Švýcarska

 

- 22,13 varnou konvici příště s sebou

 

- p. Kulíček viděl p. Petra Kulíčka s dětmi a s paní - je stále stejný, jen je prošedivělý

 

- p. Fantyš rozvíjí teorii o výhře v ruletě - vsadil, vyhrál, vsadil, vyhrál, vadil vše a prohrál - zapisovatel         neslyšel pointu a nechtěl se zase vyptávat

 

- 22,25 přišel se na nás podívat p. Bohuslav Šiška a zakousl se do citronu - ale nedojedl, je to prý kyselé

 

- 22,32 - p. Robert Šindelář nese čaj - předseda nám jej objednal a šalamounsky tak obešel zákaz           požívání donesených potravin

 

- příprava zeleného čaje přesně podle návodu na obalu - čtyři minuty odpočítávány na mobilním telefonu    p. Neděly zn. Nokia 3410 - vynikající!!!

 

- p. Kulíček pochybuje - nedivíme se, má mozek zatížen kávou

 

- no a tu žvýkačku lze velice snadno zabalit do pytlíku od zeleného čaje

 

- v rádiu hraje pacient pí Šamšové - jméno zapisovatel nerozuměl a bylo mu žinantní ptát se znova

 

- p. Neděla se diví, že 15 let po sametové revoluci shání p. Kulíček zeminu na úpravu zahrady před           jejich rodinnou vilou pokoutně jako za totality (rozhovor s Bohuslavem)

 

- místopředseda je frustrován z poloprázdné restaurace - o pouti! Ještě že dorazili hosté z Mostku!

 

- pí Fantyšová si vyrazila přední zub a notují si s p. Kulíčkem ohledně zlomeného prstu na noze

 

- p. Kulíček je dnes velice negativní - odmítá i vaječný likér

 

- asi by si měl přes noc máčet nohy do slané vody - nemusí být mořská, kuchyňská také funguje -           Bohuslav to zná, také z něj takto odešla negativní energie

 

- sl Veselá si stěžuje ing. Včelákové na bezohlednost kuřáků na jejím pracovišti, ing. Včeláková   doporučuje zaslat stížnost ombudsmanovi

 

- 23,07 zapisovatel ztrácí přehled

 

- na slavnostní schůzi krátce zavítal p. Luboš Čermák - HVB Bank se prý bude slučovat s Živnobankou -   to je úžasná informace

 

- zapisovatel s místopředsedou se cestou z toalety setkali s jednou z podnájemnic horního patra restaurace a zjistili, že zelený čaj skutečně projevuje avizované účinky - a to jsme s jeho užíváním         teprve započali!

- klubko hostujících žen bez přestávky štěbetá - není absolutně šance jejich hovor stenograficky zachytit

 

- 23,15 - p.Robert Šindelář si k nám jde sednout

- 23,16 - p. Veselý se p. Roberta Šindeláře osměluje zeptat na termín započetí prací na jeho spíži

- 23,17 - p. Robert Šindelář spěšně odchází - prý se nějak domluvíme

 

- II. Občerstvení  - dle vlastního výběru

 

- diskuse o pěstování thůjí - příspěvky manželé Kulíčkovi, p. Neděla a ing. Šamša - zapisovatel     nerozuměl a ptát se nechtěl

 

- další příspěvek p. Neděly do diskuse - tentokrát zajímavá příhoda ze zaměstnání - jako význačný           odborník na spojovací techniku byl pozván aby v zámeckém parku ve Vlašimi vyznačil trasu optického   kabelu pro plánovanou síť turistického značení.

  V dohodnutém čase se dostavil na schůzku s pracovníkem (ekologem) Podblanického infocentra            Vlašim, který má údržbu parku na starosti. Pan Neděla vyslechl kritéria, která trasa musí splňovat

  a během chvilky brilantně navrhl řešení.

  Ekolog souhlasil, ale nastal vážný problém - nebylo trasu čím vyznačit! Dle dohody měl ekolog zajistit    spray (samozřejmě bez freonů) s transparentní barvou (šetrnou k životnímu prostředí) což opomněl.

  Obstarání i takové maličkosti je v 11,55 hod. ve Vlašimi neřešitelný problém, poněvadž i za hlubokého    kapitalismu drží všichni obchodníci polední siestu. Návrh narýsovat trasu rýhami v zemi (úlomkem            větve z ekologicky uschlého stromu) pochopitelně p. Neděla zamítl jako neprofesionální a       nepředpisové. Vykolíkování trasy - to už vůbec ne - narušilo by to hnízdiště rezavých mravenečků a           v konečném důsledku snad i ekologickou rovnováhu celé planety.

  Pan Neděla tedy upozornil ekologa, že jeho čas je drahý a zda tedy souhlasí, že vyčkají otevření            nejbližšího obchodu se syntetickými barvami a laky. S cenou 1 000 Kč za hodinu čekání ekolog souhlasil.

  Nakonec se p. Neděla, jenž má také velmi kladný vztah k životnímu prostředí slitoval a naúčtoval            pouhých 750 Kč. Vzápětí však zalitoval, to když mu ekolog v družné debatě svěřil, že z fondů EU   obdrželi 8 milionů na rekonstrukci čínského pavilonu. Na vzrušený dotaz p. Neděly co že chtějí na tom          přístřešku za tolik peněz opravovat jej ekolog uklidnil, že se rozhodně nejedná o korupci, ale stavbu   provedou čínští dělníci vybaveni stavebními díly původem z dynastie Jang šao - tedy z třetího tisíciletí před Kristem - to cenu vysvětluje.

 

- 23,30 - přišel bratr ing. Šamši p. Petr Šamša a jelikož panáky nepije, tak je ani nebude poroučet

 

- p. Veselý štědře sponzoruje výherní hrací automat - je pouť

 

- p. Neděla vytýká pí Šamšové styl parkování na ulici V Zátiší - dvě auta vedle sebe - neprůjezdné -           výklad doplněn zručným nárysem situačního plánku

 

- 23,57 - pí Šamšová se sl Veselou odchází, urgují určení názvu společnosti

 

- další konflikt mezi místopředsedou a předsedou - předseda roztrhal svou jmenovku, kvůli tomu, že mu    místopředseda řekl, že je svržen

 

- název „Kovaní soudruzi“ by šlo - zapisovatel soudí, že je to příliš provokativní - i když je to pravda

 

- p. Neděla si to musí nechat projít hlavou a poroučí kávu jako III. očerstvení

 

- vzápětí následuje IV. občerstvení - lahodný vaječný likér - kromě p. Kulíčka - vodka

 

- p. Kulíček přispívá do diskuse dobrodružstvím z hypermarketu Globus - jednoho dne v roce 1995 -          vlastně ne - to je jiný příběh - zkrátka jedno krásné, podzimní nedělní odpoledne se rozhodli společně   s pí Kulíčkovou a dětmi strávit v chrámu konzumního způsobu života. Po naplnění třech nákupních           vozíků všemi životně důležitými potřebami, spočinul zrak p. Kulíčka na montérkách za výhodnou cenu          118 Kč - on sice pracovní oděv fasuje v zaměstnání, ale pí Kulíčková by je mohla „unosit“ napadlo jej.       Vložil tedy úhledný balíček do vozíku a vyrazili k pokladně. Jeho ostřížímu zraku však neuniklo, že   pokladní - původem z Ukrajiny - chce za montérky účtovat 500 Kč! Pochopitelně si to nenechali líbit       a byli odhodlaní ztropit skandál. Ostrahou okamžitě přivolaný ředitel oddělení pracovních oděvů se jim     za tento trestuhodný omyl omluvil, vrátil peníze a navrch přidal cukrle pro sl. Kristýnku.

 

- jak říká ředitel ing. Šamša - „Pro zákazníka není žádný problém“

 

 

 

- následně vznikla vzrušená diskuse zda právně rozhoduje cena na zboží nebo na pokladně, jelikož          takové rozdíly jako výše popsané jsou běžnou praxí - ať už úmyslně nebo omylem. Pro ing. Šamšu          není pro jednoho zákazníka ze sta, který začne hlasitě nesouhlasit, problém a rozhoduje tedy cena na    zboží. Dle p. Veselého právně rozhoduje cena na pokladně - za rozdíl může obchodník nanejvýš dostat            pokutu od ČOIky - navíc když někdo svévolně přehodí cenovky - např. na regál s oblíbeným toaletním      papírem zn. ZEWA umístí cedulku z police s toaletním papírem zn. Harmasan Harmenecké papierne -   tedy místo 49,90 Kč cena 4 Kč - a u pokladny se této ceny bude dožadovat - tak předpokládám, že       pravděpodobně i známý toť altruista ing. Šamša takového pašáka nechá vyvést.

 

- pře nebrala konce, uzavřena sázka mezi p. Kulíčkem, ing. Šamšou a p. Veselým

 

- 00,35 - končím nevidím na zápis, kolektiv doporučuje pořídit si diktafon

 

- ing. Šamša operativně nabízí možnost využití jeho mobilního telefonu zn. Nokia 6170, který lze jako       diktafon použít - a hned jej nastavuje zapisovateli před ústa

 

- bohužel i správná artikulace již činí zapisovateli potíže

 

- 01,16 - V. občerstvení - vaječný likér, kromě p. Kulíčka

 

- pí Kulíčková má příspěvek do diskuse, ale nechce jej zapisovateli zřetelně zopakovat

 

- p.Fantyš vyzval pí Fantyšovou k tanci a předvedli ladný obkročák

 

- 01,45 - p. Neděla je stresován malou účastí štěpánovských občanů o pouti v hospodě

 

- pan Včelák vyzván k příspěvku do diskuse - je poslední kdo nehovořil - místo toho poručil

  VI. očerstvení - vaječný likér a jednu vodku - to si snad ani nezasloužíme

 

- p. Fantyš s vodkou pana Kulíčka se snaží napodobit cirkusové umělce a prskat oheň - pouze     poprskaná zeď - na zeď se má lít káva a ne vodka

 

No a touto kulturní vložkou byla schůze prakticky ukončena.

 

 

Poděkování sponzorům:

 

I. občerstvení     - ing. Šamša, p. Neděla, p. Veselý

II. občerstvení    - p. Fantyš

III. občerstvení   - p. Neděla

IV. občerstvení   - p. Veselý

V. občerstvení    - p. Neděla

VI. občerstvení   - p. Včelák

výherní hrací automat - p. Veselý, p. Robert Šindelář??, ing. Šamša??

 

 

Zvláštní poděkování:   - p. Richardu Šindelářovi za zapůjčení papíru a psací potřeby.