zapis 13

Home

Zápis z mimořádné schůze 29.7. 2005

Prezence:

Zvláštní host - pí Klinkerová

sl. Lejčková

pí Šindelářová

p. Čermák

p. Kulíček

p. Kulík

p. Neděla

p. Richard Šindelář

p. Robert Šindelář

p. Šiška

p. Veselý

p. Zeman

Sraz „pod bahnem“ ve 20,30 hod. dnes vyjímečně nestihl p.Veselý z důvodu organizace dopravy zvláštního hosta a alegorických vozů - telefonicky omluven.

Mimořádná schůze byla svolána na počest paní Hany Klinkerové roz. Moravcové, bývalé občanky Trhového Štěpánova a Lokte, která se po 16 letech v exilu přijela podívat na „rodnou hroudu“ (jak v žertu pronesla).

Bohužel její samozvaný průvodce p. Veselý zcela podcenil situaci a bez větších obřadů ji usadil ke stolu v domnění, že se všichni navzájem známe. Ani počáteční ostýchavé mlčení, které se snažil překonat jen p. Kulíček jej netrklo a tak se spolustolovníci postupně během večera museli představovat sami. První to zvládl p. Čermák Břetislav, jehož vrozená galantnost byla poněkud poznamenána množstvím alkoholu, kterým zcela vyjímečně zaháněl v tomto parném letním dni žízeň. Jako poslední se představil dokonale střízlivý p. Štěpán Zeman.

Slečna Hanka (jak jsme ji familiárně oslovovali) seznámila na úvod kolektiv se životem v Kanadě a skromně vynechala své životní úspěchy, které doplnil p. Veselý z informací získaných „u kupce“. V průběhu zasedání nám pak předala některá cenná know-how týkající se zkvalitnění našeho života a pravidelných schůzí, z nichž většinu jistě uvedeme do praxe - podaří-li se nám pro věc získat i pana vedoucího Richarda Šindeláře.

Na oplátku seznamují se svými úspěchy slečnu Hanku p. Kulíček a p. Neděla, slečna Hanka je chválí, p. Kulíček se červená.

Jako první bylo přijato usnesení, že do příští schůze je třeba obstarat dostatečné zásoby citronu, jehož plátky ponořené do obyčejné sklenice piva z něj dělají lahodný, osvěžující nápoj. Někteří jedinci tak do sebe dostanou alespoň nějaký vitamin C a v neposlední řadě se tím pozvedne úroveň celé restaurace (včetně personálu) v očích turistů.

Mimořádné vedro dnes panující by se nechalo zmírnit většími lopatkami větráku a vymalováním restaurace chladivým odstínem modré barvy.

Mimořádně zajímavá debata zde byla přerušena - přece jen je třeba projednat některé pracovní záležitosti:

- omluva p. Petru Barkovi za to, že není uveden v zápisu z minulé pravidelné schůze - napraví zapisovatel v dnešním zápisu

- vyhodnocení letošního vodáckého výletu proběhne maximálně do čtrnácti dnů - provede p.Neděla

- příští dvě pravidelné schůze zrušeny z rodinných důvodů p. Kulíčka a p. Neděly

- pak je pouť

- sl. Lejčková a p. Kulík stále nejdou (21,50)

- seznámení p. Neděly s peprnými informacemi mimo zápis z minulé schůze

- zapisovatel nestíhá zapisovat

- p. Fantyš byl v Egyptě blízko výbuchů

- dle p. Neděly je prý p.Vlček ochoten zařadit zápis z příští pravidelné schůze do místního tisku - ovšem pouze pod podmínkou, že foto bude dělat p. Josef Korn

- potvrdila se informace, že v T.Š. skutečně vypadl nezletilý kojenec z okna - paradoxně se jedná o okno restaurace a ani p. Richard Šindelář nepostřehl, že na dvoře probíhá záchranná operace

- dvě nájemnice, kterým se toto přihodilo, údajně dávají za panáka - tato informace kolektiv velice zaujala a dožaduje se seznámení - přislíbeno, že až půjdou okolo, p. Richard Šindelář decentně zakašle

- přijata protestní nóta kvůli umístění zpomalovacích pruhů před firmou Rabbit a.s. Pomineme-li zvířátka, která plaší odlesky reflexních skel na tomto retardéru a ony se tak bojí vbíhat do vozovky, jsou tu ještě cyklisté, kterým překážka brání v rasantním rozjezdu do prudkého protikopce

Pokračování volné zábavy

- z mobilního telefonu pí Šindelářové volá slečna Hanka pí Barkové, že potřebuje mluvit s Mílou - to nedělá dobře - Míla prý nemá čas - a to se dalo čekat

- „u kupce“ se proslýchá, že v pondělí v podvečerních hodinách zvonila slečna Hanka u Barků, ale nikdo jí neotevřel i když byli prokazatelně doma (pozn. zapisovatele - tato nepříjemná událost osvětlena v dalším textu)

- slečna Hanka všem lichotí

- ale nezná p. Františka Chvojku - známého chovatele včel

I. občerstvení (21,55)

- přišla káva, odešel p. Čermák

- slečna Hanka upozorňuje, že jedna káva zatěžuje lidský mozek až osm hodin, přičemž navíc osahuje i těžké kovy (doslova „heavy metals“). Takže ji může pít pouze p. Neděla, jelikož je to starý „metálista“. Zato když ji přestane pít p. Kulíček, bude chytřejší (ale kdo by to pak s ním vydržel?)

- přijat návrh, zkusit místo kávy na příští pravidelné schůzi zelený čaj, který organismu neškodí a navíc zvyšuje potenci

- p. Neděla se potřebuje nutně telefonicky spojit s Liborem, ale nemá na něj číslo. Slečna Hanka doporučuje telepatický přenos

- p. Neděla myslí telepaticky na Libora, slečna Hanka radí myslet na záchodě - tam je větší klid

- p. Kulíček nedokáže zodpovědět, proč mu chutná kouřit, slečna Hanka se domnívá, že filtrem ve skutečnosti brzdí své emoce

- p. Richard Šindelář vrací cigarety

- p. Neděla má prý něco osobní - a to je důležité (pozn. zapisovatele - bohužel už nevím co - asi kouzlo)

- když se pije pivo, má se dívat do půllitru - p. Veselý se díval na strop, p. Kulíček se díval správně

- potom z toho roste břicho - když se nedívá

- do kávy se nedívat - tu rovnou vylít na zeď

- p. Kulíček jde na WC dříve než p, Neděla 22,05

- ve 22,06 se dostavila sl. Lejčková s p. Kulíkem - sl. Lejčková se cestou na schůzi stavila u

pí Nedělové, ale zapovídaly se na terase a vypily p. Nedělovi lahvové pivo, které měl připravené k nedělnímu obědu - zde ji zastihl procházející p. Kulík a doprovodil do restaurace

- sl. Lejčková vinšuje p. Nedělovi k narozeninám a předává mu květinový dar

- když se to takhle provalilo, vinšuje mu celý kolektiv a dožaduje se občerstvení

- na dotaz zda při připíjení „na zdraví“ je možno použít i kávu odpovídá slečna Hanka, že to možné je, ale pouze za předpokladu, že se při tom dívá přiťukávající do očí

- Libor poslal zprávu - telepatie má úspěch 22,15

- právě příchozí p. Robert Šindelář také nepoznal slečnu Hanku

- obsluhující p. Petr Barek přinesl p. Robertu Šindeláři kávu, kterou si objednal, ten se však brání, že si neobjednával kávu, nýbrž Gábu (jak důvěrně přezdívá oblíbenému pivu zn. Gambrinus) a kávu nechce, poněvadž chce být chytřejší - i když to také býval „metálista“

- na decentní kašlání p. Richarda Šindeláře nikdo z kolektivu nereaguje, musel zažít házet drobné předměty a teprve poté registrujeme nájemnice

- v jedné z nájemnic rozpoznána účinkují v erotické etudě na minulé diskotéce - to spoustu věcí vysvětluje

- sl. Lejčkové jde spustit prohlížení fotografií z družice, probírané na minulé schůzi - neumí však program správně ovládat

- p. Kulík má prý nevinný pohled

- 22,35 p. Neděla ztrácí přehled

- sl. Lejčková se také při pití nedívá do sklenice, ale více by ji to naplnilo, kdyby se dívala

- p.Kulík a sl. Lejčková si nevybavují zásah hlídky dopravní policie při návratu z minulé schůze

- slečna Hanka zase lichotí p. Kulíčkovi, že vypadá mladě

- dotaz na sl. Lejčkovou, zda se věnuje zpěvu - má na to pronikavý hlas

- sl. Lejčková od nás neustále odbíhá na schůzi o generaci mladších před restauraci

- p. Robert Šindelář si s p. Nedělou domlouvá zhotovení internetových stránek

- slečna Hanka se táže p. Roberta Šindeláře, zda se domnívá, že mu webová prezentace zajistí více zakázek - celý kolektiv se tím dobře baví

II. občerstvení (23,10) dle vlastního výběru

Pan Šiška se vítá se slečnou Hankou. Z jejich dialogu vyjímáme:

- koupal se v koupališti a tak je cítit psinkou

- zprznění není neslušné slovo, chtěl by to každý

- slečna Hanka krásně voní

- Slávek má velké panenky a krásný úsměv, ale moc jej nepoužívá

- Slávek je ve skutečnosti Bohuslav

- kroutí mu s hlavou jako u p. Děkanovského na stolici

- Bohuslav neví, kdy naposledy cítil své srdce, dokonce ani neví, zda jej vůbec má

- musí to dohnat a spálit svou pýchu

- Bohuslav žádá slečnu Hanku aby se s ním šla vykoupat

- Bohuslav si má namáčet nohy do slané vody, nejlépe mořské, ale kuchyňská také funguje - vytáhne to z něj negativní energii - a tu on má

- nejsou blbci, jsou zapotřebí

- 23,40 - p. Kulíček a p. Neděla se zvedají k odchodu, zbabělci

- p. Kulíček prý slečnu Hanku vnitřně požehnal

- slečna Lejčková se rozčiluje, že ten šmejd zapomněl v restauraci dárek - a při tom to byl dárek od srdce - přijato usnesení, že na příští schůzi se p. Neděla musí veřejně omluvit

- o generaci mladší si čtou zápis z minulé pravidelné schůze a chtějí jej dále distribuovat - musí to nejprve schválit členové - dnes již nejsme usnášeníschopní

- Bohuslav hraje s „účinkující“ podnájemnicí biliár, na dotaz oč hrají - prý „o to“

- Bohuslav vyhrál, ale před slečnou Hankou je mu žinantní vybírat výhru

- „účinkující“ podnájemnice se předání výhry vehementně dožaduje

0,15 platíme a jde se „k Barkům“

Pod Pasekou zjištěno, že slečna Hanka se v pondělí dobývala ke Kornům místo k Barkům a proto nebyla vpuštěna, i když byli Barkovi prokazatelně doma

U Barků se v 0,30 hod. zábava teprve začínala rozjíždět a my tak přišli do nejlepšího.

- po prvotním přivítání pro nás uspořádal p. Miloš Barek exkurzi zařízení na ekologickou likvidaci švestek

- byla předvedena ukázka hudebního výkonu stereo soupravy v prádelně

- slečna Hanka rozhýbávala p. Barkovi čakry na stehně - musel se kvůli tomu zout

- p. Barek se dožaduje ukázky masáže zvané reike při které prý dochází ke slastem větším než při „tom“ a navrhuje slečně Hance vzdálit se na chvíli do prádelny

- těmto pokusům dělá rázný konec pí Barková - i když jí bylo přislíbeno, že hned jakmile se to p. Barek naučí, zasvětí jí do tohoto tajemství také

Zde bohužel stenografický záznam končí - zapisovateli se další průběh jednání nepodařilo po sobě rozluštit.

 

Poděkování sponzorům:

p. Kulíček - I. občerstvení

p. Neděla - II. občerstvení

Speciální poděkování p. Petru Barkovi za vzornou obsluhu, jakož i p. Miloši Barkovi, pí Ireně Barkové a p. Miloši Kořínkovi také za vzornou obsluhu