zápis 11

Home

Zápis z pravidelné schůze 8.7. 2005

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

Dále byli přítomni:

p.. Robert Šindelář

pí. Marcela Kulíčková

Jednání ukončeno v 23:59 předsedova času.