zápis 10

Home

Zápis z pravidelné schůze 24.6. 2005

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

Dále byli přítomni:

p.. Robert Šindelář

p. Petr Kulík

pí.Jana Lejčková

pí.Jana Nedělová

Schůze byla zakončena v 0:20,leč některým členům to bylo málo a šli hýřit na místní disco.