zápis 1

Home

Zápis ze zahajovací schůze 7.1. 2005

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

Dále byli přítomni:

p.. Robert Šindelář

p. Petr Kulík

p.Jouza Kopecký

p.Miloslav Uhlíř

Václav Šamša ml.

Jaroslav Uhlíř z ulice

Schůze byla zpestřena karetní hrou "Cvik" a ukončena úderem půlnoci.