zápis 60

Home

 

1807 Zápis ze slavnostní schůze 25.12. 2007

 

Prezence:

 

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

p. Robert Šindelář - pokladník

ing. Šamša - jednatel

sl. Jana Lejčková - řadová členka

pí Kopecká - řadová členka

p. Michal Novotný - řadový člen

p. Pavel Kamarýt - čekatel

pí Frühaufová - čekatelka

p. Frühauf - čekatel

p. Lubomír Pazour ml. - čekatel

pí Šindelářová - čekatelka

p. Richard Šindelář - čekatel

pí Makovičková - čekatelka

Hosté: pí Kulíčková, pí Nedělová, pí Kozáková, pí Šamšová, sl. Jana Veselá, p. Tomáš Souček,

p. David Setnička, pán co bydlí u Žoldánky a zapisovatel neví jak se jmenuje

 

V přeplněném jednacím sále - což se dalo v tento sváteční den čekat, bránili stoly pro předsedu a vedení Organizace doslova svým tělem už od šesti hodin p.č. sl. Lejčková, pí Makovičková, p. Souček a pan pokladník. Předseda jim za obětavost vyslovil pochvalu.

V prosincovém čísle Zpravodaje vyšel článek o Organizaci s fotografiemi z Holiny. Reakce na něj jsou podle očekávání rozporuplné. Řadová členka pí Kopecká vyslechne u kupce denně řadu příspěvků a podnětů ohledně tohoto tématu. V současné době provádí jejich vyhodnocení a na výroční schůzi je předloží panu předsedovi a členské základně k posouzení.

Prvním bodem programu je schválení podoby kalendáře. Pan jednatel přivezl vytištěné ukázky různého formátu z nichž komise vybrala finální verzi. Po doplnění významných dnů se může kalendář vytisknout a nechat svázat. Na výroční schůzi bude k dispozici se zajímavou množstevní slevou.

Hostinský p. Martin Kadleček roznáší pivo a ptá se kdo má Plzeň. Zapisovatel se hlásí, ale je okřiknut kolektivem, že on si objednával Gambrinus. Zapisovatel se diví, neboť Gambrinus se přece vyrábí v Plzni.

Plzeňský rodák pan Souček se chytá nad takovou elementární neznalostí za hlavu a trpělivě se zapisovateli snaží jeho omyl vysvětlit. Je na něm vidět, že je v tomto oboru opravdu dobrý. U kapitoly o různé teplotě a době kvašení přerušuje zapisovatel jeho zajímavý výklad, je třeba přednostně zaznamenat slova předsedy, který právě začal hovořit.

Výroční schůze se bude konat 18.1. 2008. Z obavy o nedostatek místa je nutno od všech zájemců a hostů účast / neúčast co nejrychleji potvrdit. Těm kdo nemají email, doručí pozvánku pan místopředseda osobně. Vedení restaurace je třeba počet účastníků nahlásit 14 dnů předem.

30.12. se koná Silvestrovský výšlap - sraz je ve 13,00 p.č. před vilou pana předsedy. Výlet je bez účasti potomků pana předsedy a pana místopředsedy - zachvátila je nakažlivá choroba.

Nejpozději ve čtvrtek je nutno zaslat jednateli konečnou podobu nových průkazek (velikost platební karty) aby je předseda mohl před zatavením do fólie podepsat.

Předseda dostal od Ježíška novou skinheadskou bundu. S jejím výběr pomáhala paní předsedové paní Kozáková. Se slovy „ten chlap je jako vy“ donutily prodavače aby si ji oblékl. Protože byl ještě menší než pí předsedová, navlékl si ji na svou zimní bundu a podle toho nakupující usoudily, že předsedovi bude. Pointa je v tom, že obratu „Ten chlap je jako vy“ se obě neustále smějí. Podle pana Veselého se tomu pí Kozáková směje i ve velmi nevhodných situacích a on pak má depresivní pocit, že se směje jeho výkonu.

Pan Souček upozorňuje vedení, že dnes přijel hlavně kvůli avizované uzávěrce na výběr loga Organizace. Bohužel svůj návrh zapomněl doma. Pokladník se v tu ránu také ťukl do čela, jeho skica zůstala ležet na hoblovce.

Podle vedení je to jedno - stejně vyhraje p. předseda a druhý se umístí p. místopředseda.

Na svařáku potkal p. Neděla pana Knížáka. Vypadal zadumaně. Pana Nedělu vůbec nevnímal. Asi intenzivně přemýšlel nad podobou loga Organizace. Ale už má smůlu. Je po uzávěrce.

21.12 p.č. - Sál je dnes zcela zaplněn. Od předsednického stolu je problém propracovat se na WC. Pan pokladník to prý ještě chvíli vydrží, ale nerad by dopadl jako svého času Tycho de Brahe.

Pan Neděla si objednal večeři - opečenou klobásu s plnotučnou hořčicí a čerstvý chléb. Moc mu to chutná. Prý o letošních vánocích ještě nejedl nic lepšího a dívá se významně směrem k paní Nedělové.

Paní Nedělová se svěřuje kolektivu hostujících žen, že má od zkušené záchranářky zjištěno, že kuchyňským nožem je nutno bodnout tyrana mezi třetí a čtvrté žebro, pootočit a nůž vytáhnout. To je důležité, protože pokud se nechá nůž v ráně, není vyloučené, že se podaří manžela oživit. Když se čepel vytáhne, bezpečně do příjezdu ambulance vykrvácí.

Soudkyně prý mají pro takovéto činy pochopení a obvykle ukládají tresty na spodní hranici trestní sazby.

Pana Veselého tyto informace uklidnili. Poslední dobou je mu doma vsugerováváno, že je největším padouchem ve vesmíru. Je z toho frustrován. Nyní vidí, že jen u jeho stolu sedí další čtyři zloduši.

Místopředseda přece jen dostal k vánocům nový zub. Za 1 800 Kč vč. DPH má opět zářivý úsměv. Na výroční schůzi však nesmí na kameru příliš otevírat ústa aby nebylo vidět, že se jedná pouze o neznačkovou protézu - zadní strana zubu je z obyčejného železa.

Čekatelka pí Makovičková dnes pije pouze malá piva, protože řídí.

22,00 p.č. - I. občerstvení - černá káva, dle přání turecká a rozpustná

Na výroční schůzi je plánováno občerstvení:

- přípitek Cinzano Bianco

- jako hlavní chod - napůl salám s cibulí na kostičky / opečená klobása s hořčicí, domácí chléb

- černá káva

- solené arašídy / chipsy

- vaječný likér

- 4x obložená mísa, domácí chléb

Čekatel p. Pavel Kamarýt dnes přišel sám, čekatelka Kamarýtová marodí. Navíc se už nevešel do sálu a tak jen naslouchá slovům předsedy od výčepu. Potvrzuje, že na výroční schůzi zajistí natažení mikrofonu od kamery k řečnickému pultu - pokud by potřebné součástky nesehnal, dá včas vědět.

Pan jednatel nemusí mít projev. Místo toho zahraje k poslechu i k tanci na tahací harmoniku. Paní Šamšová se nabídla, že přinese kytaru a zahraje předsedovi o tom, jak v Montgomery bijí zvony.

Paní Makovičková s panem Součkem nacvičí krátký veselý výstup. Maximálně na pět minut.

Vedení se radí o povyšování a mimořádných odměnách u příležitosti výroční schůze. Paní Makovičková dělá, že neposlouchá, ale při tom poslouchá, neboť se vzápětí ptá pana předsedy, kam může povýšit manželka pana jednatele - zda prý snad na manželku pana místopředsedy?!

Podle předsedy je to zajímavý návrh, nicméně takový skok v kariéře očekávat nemůže. Povýšit lze pouze o stupeň výš - tedy na manželku pana pokladníka.

Ve 22,45 p.č. zvoní panu místopředsedovi na telefonu upomínka. Babička dnes může hlídat pouze do 22,00 p.č. což už bylo. Objednává si tedy pouze malé pivo aby dlouho nečekala.

 

Poděkování sponzorům:

p. Kulíček - I. občerstvení