zápis 58

Home

 

1607 Zápis z  multimediálního zasedání 23.11. 2007

 

Prezence:

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

sl. Jana Lejčková - řadová členka

pí Kopecká - řadová členka

p. Pavel Kamarýt - čekatel

pí Marcela Kamarýtová - čekatelka

Hosté: pí Kulíčková, pí Nedělová, pí Kozáková

 

Salónek v místní restauraci se dnes změnil na profesionální konferenční sál plný výpočetní a audiovizuální techniky.

Zasedání zahájil zapisovatel veřejnou omluvou řadovému členu p. Michalu Novotnému za nesprávné uvedení jeho pracovního zařazení v minulém zápisu. Bohužel p. Novotný nebyl přítomen a telepatický přenos informací se pravděpodobně nezdařil, neboť na omluvu dosud nezareagoval. Ani elektronickou poštou.

Následoval příspěvek pana místopředsedy, jak se přičinil o zvětšení ozónové díry. V uplynulém týdnu byl svým zbrusu novým automobilem zn. Škoda Octavia Combi 2,0 TDI na pracovním výjezdu k odstranění závady na dálkovém optickém kabelu. Pracoviště se nacházelo na zanedbané louce poměrně daleko od místní komunikace III. třídy a jelikož by technické vybavení na zádech neunesl, musel až na místo dojet.

Po odstranění závady nasedl unaven do vozu a vyrazil domů k obědu. Najednou rána. Byl zrovna zaposlouchán do rozhlasové hry o slavném maratónci, tak okolnímu dění nevěnoval pozornost a pokračoval v cestě k silnici. Výhled mu ovšem zastřela hustá mlha. Hořím! Napadlo ho v první chvíli a automaticky začal vytáčet číslo Josefa Korna. Po chvíli se ale zarazil neboť správně diagnostikoval, že se nejedná o kouř, nýbrž o páru.

Po zběžném ohledání místa činu zjistil, že narazil na trubku čouhající 25 cm ze země - asi nějaký pokusný vrt - a prorazil chladič, chladič klimatizace a chladič oleje.

Na zachycení unikajícího freonu neměl vybavení, tak při čekání na odtahovou službu alespoň naplnil kufr automobilu dvěma m3 kontaminované zeminy. Správně počítal s tím, že v každém autoservisu mají určitě k dispozici nádoby na nebezpečný odpad.

Škoda byla předběžně vyčíslena na 40 000 Kč.

Měl ale štěstí v neštěstí, protože kdyby se mu podobná příhoda stala při soukromé cestě, nevztahovalo by se na to (jak později zjistil) havarijní pojištění od O2. Pro podobné případy se prý může výhodně připojistit. Za 9 000 Kč ročně. To by ale nové zuby k vánocům nebyly!

Dále ho mrzí, že do servisu odvezli i jeho nové maratónské boty. Nezapomněl je tam, ale musel zabezpečit tolik drahých přístrojů, že už by je neunesl.

Po tomto srdceryvném vyprávění se konečně dostali ke slovu čekatelé manželé Kamarýtovi se svou přednáškou o cestě na motocyklech po Balkánu a kolem Černého moře.

Na stěnu se projektorem promítaly fotografie doplněné podrobným a poutavým výkladem. V šeru nemohl zapisovatel pokračovat v zápisu a tak jen při přerušeních vzniklých nekompatibilitou O2 notebooku a technikou MD Praha se snažil zachytit aktuální dění.

Převážná část dotazů - hlavně tedy od zapisovatele - směřovala k intimním podrobnostem a vztahům mezi skupinou motocyklistů a mocyklistek - bohužel mimo zápis.

Na závěr přednášky byli čekatelé manželé Kamarýtovi oceněni dlouhotrvajícím potleskem. Pan místopředseda tleskal dokonce ve stoje.

22.00 p.č. I. občerstvení - turecká a rozpustná káva, dle přání

O přestávce diváci shlédli sestřih z letošní výroční schůze, který zpracoval pan jednatel ing. Šamša. Obraz kvalitní, avšak zvuk příliš slabý. Na příští výroční schůzi je třeba mikroport umístit blíže k přednášejícím. Techniku se nabídl zajistit čekatel p. Kamarýt.

Po vzoru DVD filmů přikládaných k dennímu tisku, bude řadová členka pí Kopecká DVD z výroční schůze Organizace přikládat za výhodnou cenu k akčnímu zboží v místním marketu.

Druhá část večera patřila panu místopředsedovi a jeho prezentaci slovinského maratónu. Zde je třeba s obdivem zopakovat a poopravit informaci z minulého zápisu - z 9 000 běžců se umístil na krásném 346 místě v celkovém pořadí. Svým výkonem se už krok za krokem blíží vysněným časům Keňanů.

Pan místopředseda se neustále omlouval, že jeho řečnický projev nedosahuje kvalit čekatele pana Kamarýta, ale přítomní ho povzbuzovali, že je zbytečně skromný. A to on zase je!

Zapisovatele z celé přednášky nejvíce zaujalo, že byl ubytován na pokoji společně se dvěmi lepými běžkyněmi a chtěl znát podrobnosti. Vzhledem k přítomnosti pí místopředsedové v sále se mu nedostalo uspokojivé odpovědi.

V závěrečné části dnešní schůze seznámil pan místopředseda přítomné s peripetiemi kolem článku do Zpravodaje a s informacemi ze zasedání městské rady o pokračování plánů na výstavbu dětského hřiště, o schválení subvence na hřiště v Sedmpánech (nebo Dubějovicích) a o odchodu pí Lejčkové do zaslouženého důchodu.

Předseda představil svůj návrh loga Organizace! Je vysoce pravděpodobné, že zvítězí a na příští výroční schůzi tak dojde k prekérní situaci, kdy cenu pro vítěze - foto s předsedou s jeho vlastnoručním podpisem bude těžké zrealizovat.

Případně se podmínky trochu upraví a hlavní cenou bude foto s pí předsedovou. V plavkách.

Následuje:

28.12. - Svařák 2007

Slavnostní schůze přeložena na 25.12.

Silvestrovský výšlap k „Rozhledně“ v Pasece přeložen na neděli 30.12.

 

 

 

Poděkování sponzorům:

p. Martin Kadleček - zapůjčení sálu

p. Kulíček - I. občerstvení

p. Kamarýt - II. občerstvení