Vyrocni schuze 2011

Home Up

VI.výroční schůze Organizace 5.prosince proběhla dne 5.2.2011 v sále sokolovny v Trhovém Štěpánově.

 Odpoledne proběhla výroční schůze mladých nadějí Organizace.

Oficielní foto Organizace 2011. Zde zápis z výroční schůze.

Z dopoledního zasedání - v kuloárech se objevil i pan zapisovatel.
Dostat všechny účastníky odpúolední schůze na společné foto byla věc, se kterou jsme si přes veškerou snahu nedokázali poradit.
Průvodce večera řadový člen Veselý Místopřerdseda V tu dobu ještě čekatelka Machovská Pokladník
Předseda oznamuje šokujícím posluchačům svoji rezignaci.
Jmenování členů výboru - za paní Frühaufovou, která si v tuto pro ni významnou chvíli odskočila, přebírá pověření její choť papouškář Antonín.
Z předávání půkazek novým řadovým členům.
Noví čekatelé - zvláštností letošního jmenování bylo předání průkazky čekateli Včelákovi, nikdo si totiž nevšiml, včetně přebírajícího, že se čekatelem stal již před rokem.
Zelenkovi poslali zdravici: ke stažení zde Po téměř dvou hodinách vyhlásil řadový člen Veselý volnou zábavu.