Výroční schůze 07

Home

19.1. 2007   Prezence:

p. Kulíček - předseda s chotí
p. Neděla - místopředseda s chotí
p. Veselý - zapisovatel s nevěstou
p. Robert Šindelář - pokladník
ing. Šamša - jednatel (povýšen v průběhu zasedání)
sl. Lejčková - řadový člen (povýšena v průběhu zasedání)
pí Ilona Kopecká - řadový člen (povýšena v průběhu zasedání)
p. Jakub Kulíček - řadový člen
ing. Jan Veselý - řadový člen (povýšen v průběhu zasedání)

p. Michal Novotný - řadový člen (povýšen v průběhu zasedání)
pí Marcela Kamarýtová - čekatelka
pí Eva Fantyšová - čekatelka (povýšena v průběhu zasedání)
pí Eva Frühaufová - čekatelka (povýšena v průběhu zasedání)
sl. Iva Kopecká - čekatelka (povýšena v průběhu zasedání)
p. Pavel Kamarýt - čekatel
p. Luboš Pazour ml. - čekatel
p. Petr Fantyš - čekatel (povýšen v průběhu zasedání)
p. Antonín Frühauf - čekatel (povýšen v průběhu zasedání)
ing. Martin Kment - čekatel (povýšen v průběhu zasedání)

Host: p. Martin Kadleček

P1190011.JPG (169743 bytes) P1190012.JPG (145695 bytes) P1190013.JPG (183846 bytes) P1190016.JPG (173502 bytes) P1190062.JPG (163176 bytes)
Konečně nadešel druhý nejvýznamnější den v roce, den výročního zasedání. Ve slavnostně vyzdobeném salónku restaurace, měl každý z pozvaných návštěvníků na stole místenku s fotografií a panoramatem T.Š. Dokonce i pro případ, že by se přece jen dostavil p. prezident Klaus, bylo pro něj, jeho doprovod a novináře vyhrazeno místo k sezení. Jedno. Pan Klaus se po tomto zjištění z účasti pod záminkou nabitého večera omluvil.   Pouze s osmiminutovým zpožděním oproti programu, přednesl na pokyn p. předsedy zapisovatel úvodní zdravici a stručné zhodnocení práce uplynulého roku (projev v plném znění v příloze).   Následoval projev p. místopředsedy, který seznámil přítomné s tím, co vše nás v tomto roce čeká. Je toho požehnaně (projev v plném znění v příloze).   Po něm překvapil p. pokladník. Nejen, že hovořil "spatra", ale navíc byl jeho projev interaktivní a plný nových nápadů. Pro udržení pozornosti rozdal všem tužky a poznámkové bloky, abychom si mohli nejdůležitější body jeho řeči zapsat.
P1190015.JPG (163573 bytes) P1190038.JPG (149776 bytes) P1190034.JPG (175327 bytes) P1190035.JPG (181388 bytes) P1190060.JPG (162244 bytes)
Zapisovatel stihl těsnopisem zachytit následující myšlenky:
- Organizace si na počátku roku 2006 uvědomila nutnost hospodaření s vlastními prostředky a zahájila výběr příspěvků
- p. předseda pochopitelně svěřil pokladnu tomu nejspolehlivějšímu z nás (zde následoval potlesk)
- jedním z dalších kritérií, které byly zohledněny při výběrovém řízení na funkci pokladníka, bylo osobní kouzlo, aby se nebály investovat při výběru příspěvků i ženy a oslněny pokladníkovým sex-appelem nešetřily manželovu peněženku (potlesk)
- omlouvá se, že chodí na schůze se zpožděním a doneslo se k němu, že mnozí účastníci našich zasedání, kteří museli odejít ještě před jeho příchodem, byli zklamáni, jelikož nemohli přispět. Pro tyto případy vymyslel zlepšovák: dříve odcházející účastníci již nemusí smutnit, že Organizace zůstala bez příspěvků. Nyní stačí na telefonní číslo: 728 510 913 zaslat textovou zprávu ve tvaru: DMS predseda vklad. Tím budou mít přispěvatelé zajištěno, že jakmile se s nimi pokladník setká, dlužnou částku základního příspěvku od nich vybere. - To ale není vše! Již zkušení sponzoři, kterým nestačí základní příspěvek mohou posílat krátkou textovou zprávu v následujícím tvaru: DMS predseda vice částka měna. Částku v příslušné měně opět pokladník zinkasuje při nejbližší příležitosti.
P1190019.JPG (167389 bytes) P1190050.JPG (170852 bytes) P1190064.JPG (183213 bytes) P1200071.JPG (173348 bytes) P1190054.JPG (180061 bytes)
P1200072.JPG (153768 bytes) P1190046.JPG (185790 bytes) P1190058.JPG (161068 bytes) P1190040.JPG (176558 bytes) P1190061.JPG (164918 bytes)
Jako zlatý hřeb večera pronesl sice krátkou, leč údernou řeč p. předseda. Tvrdě zkritizoval své našeptavače ve vrcholovém vedení a na druhou stranu poděkoval za spolupráci účastníkům nejvýznamnějších akcí (projev v plném znění v příloze). Předsedův projev podle očekávání sklidil neutuchající, frenetický potlesk. Dalším bodem programu bylo předání vysokých vyznamenání zasloužilým členům z rukou p. předsedy a povýšení některých čekatelů na řadové členy.
Laureáty Předsedovy ceny před inaugurací představil předsedovi krátkým životopisem p. místopředseda (životopisy v plném znění jsou uveřejněny na nových stránkách Organizace).
Mimo plán se předseda rozhodl rozšířit i řady čekatelů a osobně štěstím rozzářeným nováčkům pogratuloval. Pan Petr Veselý a pí Veronika Makovičková byli jmenováni čekateli v nepřítomnosti. Pan místopředseda seznámil nové členy a čekatele se stanovami Organizace a jen pro pořádek je upozornil na povinnost pořízení soupisu svého majetku a jeho bezplatné převedení na p. předsedu, který s ním dále naloží podle svého uvážení. Mimořádné štěstí dnes potkalo řadovou členku sl. Janu Lejčkovou. Nejen, že byla povýšena, dostala průkazku a předseda jí osobně pogratuloval. V tajném hlasování byla jednomyslně vybrána jako hosteska, která dekoruje a sladkým polibkem vyznamená, samotného p. předsedu!
P1190036.JPG (182531 bytes) P1190063.JPG (178463 bytes) P1190039.JPG (186416 bytes) P1190068.JPG (177996 bytes) P1190057.JPG (170096 bytes)
Čekatel ing. Kment, jako osobní dar, předal předsedovi zručně vyvedený portrét - perokresbu s názvem "Předseda v autobuse". Předsedu to dojalo a i přes protesty pí předsedové, která si obrázek chtěla nechat zarámovat a pověsit v přijímací hale jejich vily, rozhodl, že obraz bude věnován muzeu v T.Š. (zde opět následoval potlesk). Pro odlehčení dojemné atmosféry byla vyhlášena diskuse. První dotaz vznesl p. pokladník. Znovu vychválil všechny své přednosti a žádá aby jeho funkce byla funkcí placenou. Předseda tento požadavek rázně zamítl. Zase tak naměkko dnes není!
Jedním z dalších zajímavých příspěvků byla urgence čekatele ing. Kmenta, ohledně uvítací cedule na hranicích obce T.Š., na kterou poskytl Organizaci subvenci a při dnešním příjezdu si ničeho nevšiml.
A to pro jistotu objel všechny příjezdové komunikace! Vedení Organizace po krátké poradě oprávněnost jeho výtky uznalo. Bylo zjištěno, že je třeba nechat zhotovit osm uvítacích cedulí, včetně jedné světelné na kostel (vývoj a výrobu zde zajistí čekatelé Kamarýtovi). Pan místopředseda tuto položku mimořádně zařadí do programu jarních akcí. Čekateli ing. Kmentovi to ale postačí do roka a do dne.
P1190025.JPG (173786 bytes) P1190022.JPG (179340 bytes) P1190053.JPG (181491 bytes) P1190052.JPG (177712 bytes) P1190028.JPG (211456 bytes)
Poutavý referát o likvidaci následků hurikánu Kyrill přednesl čekatel Luboš Pazour ml. Zapisovatel stihl zaznamenat, že měli za noc 15 výjezdů, z toho několik bylo na železnici. Tam zasahují tak, že s houkačkou jedou na nádraží, přesednou na motorovou lokomotivu (jízdenky si samozřejmě nekupují) a vyráží na trať. Obvykle zde likvidují stromy napadané na železniční těleso. Po skončení referátu se servírovala káva - podle přání buď turecká nebo rozpustná a k ní, jako dezert, tatranka případně Milka. Chvíle s dobrou kávou zpříjemnily verše, procítěně recitované p. místopředsedou z jeho sbírky "Pocta předsedovi" a jelikož již bylo po dvaadvacáté hodině, jako bonus po bouřlivém aplausu přidal jednu krátkou, erotickou (básně jsou uvedeny v plném znění na nových stránkách). Vyhodnocení znalostního kvizu přineslo nejedno překvapení. Tak například jen o vlásek uniklo vítězství řadové člence sl. Lejčkové, která se na to tak těšila. Bohužel nesprávně odpověděla, že Gustav Markétě způsobil bolest a tím se vyřadila z finále. Nakonec správně všechny otázky zodpovědělo šest čtenářek! Předseda je samozřejmě odměnil a se všemi se nechal vyfotografovat. Pouze pí předsedová se fotografování zřekla. Prý si odměnu od předsedy vybere jinak. Průšvih je ovšem s prémiovou otázkou - odměnou je originál stenografického záznamu z dnešního zasedání, ale je 13 výherců! Z výhry se nejvíce těšil řadový člen p. Michal Novotný. Předčasně. Jelikož otázka se přímo dotýká jeho rodiny, byl z výsledkové listiny automaticky vyřazen! Jak to bude s předáním výhry se rozhodne na příští pravidelné schůzi. 
P1190024.JPG (183619 bytes) P1190032.JPG (195383 bytes) P1190029.JPG (196136 bytes) P1190026.JPG (196135 bytes) P1190049.JPG (172227 bytes)
 Pokladník obdržel první DMS! Je od řadového člena ing. Jana Veselého. Mrzelo jej, že se dnes nevybírá a tak si tímto pojistil dvojnásobný výběr při nejbližší příležitosti. Příští schůze 2.2. je výjezdní a bude v místní sokolovně. Členské průkazy s sebou! Volnou zábavu zahájil jednatel ing. Šamša pěkně od podlahy. Směs lidových písní v úpravě pro akordeon doslova zvedla ze židle nejeden taneční pár. Z celého jednání byl pořízen profesionální videozáznam, který p. jednatel digitálně zpracuje a umístí buď na stránky nebo jej bude distribuovat na DVD nosičích. Na závěr dnešního shromáždění se rozhodl čekatel p. Petr Fantyš pádovou zkouškou otestovat pevnost digitálního fotoaparátu pana místopředsedy. Kvalitní fotoaparát pádovou zkoušku vydržel a tak p. Fantyš ještě provedl zkoušku zátěžovou tzn. že si na něj stoupl. To již přístroj nevydržel a rozložil se na několik dílů. Pan místopředseda měl sice trochu pokaženou náladu, ale pí místopředsedová jej uklidnila. Když všechny čočky a kousky plastu posbírá, tak aparát doma slepí. Je šikovná! Na závěr ještě jeden postřeh - místenky z dnešní výroční schůze (jak se měl možnost zapisovatel přesvědčit) se staly skvělým a estetickým doplňkem nejednoho z bytů účastníků
P1190021.JPG (181193 bytes) P1190027.JPG (199283 bytes) P1190023.JPG (184904 bytes) P1190020.JPG (197698 bytes) P1190031.JPG (197910 bytes)
P1190065.JPG (159150 bytes)

Touha po předsedovi

Všechna děvčata v okolí
jen na jednoho myslí,
už neučí se do školy
a hlavy mají svislí

Jak vyfouknout ho Marcele?
proč ma mít Vlašimačku?
Tak skočit s ním do postele,
dala bych i ńákou kačku.

 

Seznámení s předsedou.

Už jako malý teenagers
Měl jsem před ním úctu
Když jsem ho zahlíd v hospodě
Na lístku piv půl tuctu

Jak mohl bych ho oslovit
Jak do přízně se vnutit
On přišel se sem pobavit
Tak nemohu ho nutit.

Snad k nám se jednou posadí
K mládežnickému stolu
A úsměv v tváři nasadí
Řka připijem si spolu

A to i jednou stalo se
a od těch dob mu tykám
když z kouta pubu ozvalo se
dej kořalku a přijď k nám

P1190066.JPG (163613 bytes)

Úděl řadového člena - erotická (recitovat až po 22hodině)

I když se mu večer postaví
předsedy se nezbaví
manželka mu hladí varle,
do ucha však šeptá KARLE

 

Maturitní ples

Autobus lidí na náměstí,
co se tu děje?
všichni září,vtvářích štěstí
den slavný k vrcholu již spěje

Všichni dnes večer tančíme
na maturitním bále
předsedu nám šerpujou
jistě ho zvolí za krále

Za krále toho parketu
on nejlepší má tanečnici
a všichni řadový členové
kruh kol nich jak učedníci

A všude kam se podiváš
tančí jen kdo je členem
zapisovatel pokladník
Démon s jednatelem.

 

P1190067.JPG (158786 bytes)

Projev p.předsedy:

Vážení členové, čekatelé, milí hosté.

Ještě jednou bych Vás chtěl uvítat na naší výroční schůzi. Když jsme s vrcholnými představiteli Organizace připravovali program dnešního slavnostního zasedání, chtěli jsme Vám dát krásný dárek - pohoštění zdarma, co kdo sní a vypije - ale my jsme si řekli "Ne"! Z našeho nedostanou stávající ani
budoucí členové "Nic"! Když hovno, tak pro všechny!).

Po tomto krátkém úvodu bych Vám chtěl nabídnout pohled na naši Organizaci trochu z jiného úhlu. Kdo alespoň trochu čte zápisy ze schůzí Organizace zjistí, že pan místopředseda na sebe strhl veškeré rozhodovací pravomoci. Dle pí místopředsedové již ani nechodí spát (ani s ní) jen aby mu něco neuteklo a v půl čtvrté ráno, když už má jistotu, že všichni ostatní určitě spí, to jde raději vyběhat.

Pan zapisovatel dříve než se opětovně zamiloval do zde přítomné pí Kozákové obětavě věnoval z pracovního týdne 4 dny práci pro Organizaci bez nároku na odměnu, jen za mírnou pochvalu a pro pocit z dobře odvedené práce. Nyní již Organizaci věnuje jen 3 dny a pořád si stěžuje, že nic nestíhá. Už je tak vystresovaný, že když napíše zápis, druhý den neví co tam napsal. Proto bych chtěl za Organizaci poprosit pí Kozákovou zda-li by ho trochu nešetřila a spíše se mu stala oporou v jeho úsilí.

Pan jednatel se na toto již nemohl dívat, tak požádal o uvolnění z funkce i z členství v naší Organizaci a nadále se bude věnovat jen golfu. Proto jsem se s řadovým členem p. Šamšou, ředitelem zeměkoule a Globusu - což je totéž, rozhodl, že mu od nové sezóny budeme dělat sparingpartnery, aby alespoň zpovzdálí mohl nevědomky sledovat dění v Organizaci.

Co k pokladníkovi? Jak všichni víte, Baboš je případ sám pro sebe. Na schůzi, která začíná ve 20 hodin přijde ve 22 hodin, u pultu si dá 4 pivka na stojáka a s ledovým klidem řekne:"Jdu se vykoupat a večer přijdu.", což se při naší výdrži, co se týká alkoholu, rovná vraždě!

Celkově snad mohu říci, že mimo voleb do Obecního zastupitelstva, který jsme posrali, se všechny akce vydařily, hlavně I. ročník dětského tábora.

Nakonec bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se zapojovali do pořádaných akcí, sponzorům za jejich ochotu a věřím, že v dalším roce se zapojí i ostatní členové.

Projev p.místopředsedy:

Vážený pane předsedo,Vážená paní předsedová,vážení řadoví členové,čekatelé,milí hosté.

Rád bych Vás ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní výroční schůzi Organizace 5 prosince.
Poté co pan kolega zapisovatel zhodnotil uplynulý rok, je čas pozvednout hlavu a podívat se vstříc roku novému, letošnímu.
Tento rok vyhlásila naše Organizace rokem předsedy.Jak jste jistě zpozorovali je náš pan předseda rok od roku populárnější a slavnější,o čemž svědčí např korespondence,kterou dostává jak ve formě písemné,tak elektronické,poštou státní,leteckou i potrubní.Jen namátkou jsem vybral úryvek z dopisu který přišel od studentek z Ostravy Poruby:Milý Karle tvými plakáty jsme si ozdobily celý pokoj na intru.Všechny holky u nás tě milujou jsi prostě boží.Nebo školačka z Nových Zámků,která píše Kájo tvou fotku mám schovanou pod polštářem jsi se mnou když mi je nejhůř,při pohledu na tebe pronikám….a tak dále,nechci tady přede všemi uvádět předsedu do rozpaků.
V letošním roce náš pan předseda dostuduje střední školu.Jak jistě všichni víte za minulého režimu byl perzekuován a protož se věnoval výhradně odbojové činnosti neměl čas na studium.Zvolil podobně jako Mahátma Gandí kdysi v Indii protest pokojný,ale zatímco Východní filozof protestoval hladovkou pan Kulíček rozkládal režim přímo uvnitř v hospodách a restauracích,odtud poté vyšel jeden z prvních signál k zahájení tzv.Sametové.
V přímé návaznosti na ukončení studií proběhne celá řada akcí jen namátkou 16.února maturitní ples,v červnu opékání nějakých opeřenců atd.Tím se také dostávám k hlavnímu tématu mého projevu a to jsou očekávané akce a události v následujícím roce.Jak již bylo řečeno skvost mezi letošními plesy bude dozajista Maturitní ples,kterého se původně měla zúčastnit povinně celá naše Organizace.
Bohužel město Benešov při výstavbě svého kulturního domu nepočítalo s tím,že na jeho parketu budou tančit celebrity formátu manželů Kulíčkových a tak je kapacita sálu značně omezená.Předseda proto na místě určí svůj doprovod,který mu bude moci dělat na parketu křoví a ostatní příznivci naší partaje budou do sálu vpuštěni pouze při vhazování mincí pro maturanty.Jinak budou trávit ples v předsálí,kam se jim přijde Karel ukázat až ho ošerpujou.
Další významná akce nás čeká v měsíci dubnu,kdy pan předseda vyráží na svou první zahraniční cestu od doby co se stanovil lídrem naší Organizace.Cesta se uskuteční na pozvání starosty města Paříže,která by chtěla s naší obcí uzavřít družbu.Do delegace byli dále vybráni p.předsedová,která plánuje u své vily stavbu nějaké rozhledničky a slyšela že v Paříži stavěl něco podobného jakýsi Eifel,tak by se ráda inspirovala.Dále p. místopředseda s manželkou.Řadový člen sl.Lejčková a překladatel p.Kostner.
Cesta bude plně hrazena z členských příspěvků.A v té souvislosti se také dostávám k další novince která nás čeká v letošním roce.Jak sám pokladník jistě zmíní ve svém projevu obrací se na něj stále více Vás nespokojených vkladatelů,s prosbou že příspěvky jsou malé a rádi by platily i několikanásobně výš.Předseda stížnosti sleduje, ale nechce o zvýšení ani slyšet,pouze nařídil,že vzhledem k cestě do Francie,aby si oba funkcionáři mohli se svými manželkami užívat, budou příspěvky vybírány v Eurech.V té souvislosti bude pokladník proškolen a zakoupí si nový blok.
V průběhu měsíce dubna bychom také chtěli uspořádat běžecké závody pro naše ratolesti.Pod názvem předsedova stezka by to mělo být několik tratí po oblíbených místech našeho nejvyššího zde v okolí.
V květnu pak očekáváme radostnou událost,kdy paní Kozáková z Vlašimi bude žádat pana předsedu o zapisovatelovu ruku.Poté pravděpodobně uspořádá nějaké občerstvení pro celou Organizaci.Zde bych také rád upozornil zvláště mladší členy,aby laskavě informovali své budoucí partnery o tomto zvyku a nezapomněli také na právo první noci,které předseda svým nařízením tuším z listopadu loňského roku opět zavedl. Podrobně je to popsáno v zápise č.43.který najdete na stránkách naší Organizace.
Důležité upozornění: zhruba od února budou naše stránky přemístěny na jiné místo a budou mít konečně důstojnou adresu WWW.organizace5prosince.com .Mělo by také přibýt spousta nových informací a fotografií.Jen namátkou bulvární sekce se střípkama ze života našich vrcholných představitelů atd.
Začátkem června bude mít předseda poslední zvonění,což pro nás znamená udělat si na ten den volno a jakoby náhodou chodit po Vlašimi a nahánět lidi k pokladničce Pamely Andersonové,za kterou bude Karel podle zákulisních informací převlečen.
V další části večera budou mnozí z Vás povýšeni a převezmou stranické legitimace z rukou nejpovolanějších chtěl bych Vás v této souvislosti upozornit na odpovědnost,která se Vám tímto dostává do rukou.Především budete jmenováni do stínového zastupitelstva na různé funkce,dále budete postupně osloveni,aby jste sepsali Váš dosavadní majetek a pomalu ho převedli na pana předsedu.Ten už se pak o něj postará sám.
V seznamu akcí,které máte před sebou je dále plánován letos již podruhé dětský tábor,kde jak všichni víte budeme opět připravovat naše mladé adepty na jejich budoucí členství v Organizaci.Pak tradičně voda účast na Posázavském triatlonu,svařák 2007 a rok bychom opět rádi zakončili na Silvestrovském výšlapu na Paseku.
Pak tam jsou věci,které zatím nemají přesně určen termín realizace a budou plánovány až v průběhu roku na pravidelných schůzích. Např oslava zapisovatelových čtyřicátin které jsme nestihli zorganizovat v loňském roce,jelikož ho p.Veselý téměř celý strávil u svého počítače psaním zápisů,proto byla tato akce svěřena novému panu jednateli,který zde může naplno rozvinout svůj organizační talent.
Přeji Vám pane předsedo,paní předsedová i vám ostatním mnoho zdaru při práci pro naší Organizaci a doufám že se zde příští rok opět sejdeme.

 

Projev zapisovatele:

Vážená paní předsedová, členové, čekatelky, čekatelé, milí hosté.

Jsem šťasten, že mi bylo dopřáno cti jménem našeho pana předsedy Vás srdečně přivítat na dnešní, v pořadí již druhé, výroční schůzi Organizace 5. prosince a jsem rád, že jste se dostavili v tak hojném počtu.

Z důvodu snadnější archivace sebraných spisů Organizace máme své úvodní řeči připraveny až na výjimky v psané podobě. Potom, možná Vás to překvapí,ale já osobně nejsem žádný rodilý rétor a takovou spoustu důležitých informací bych nedokázal přednést "spatra".

Úvodem musím zmínit co dnešnímu shromáždění předcházelo. Na krátké úterní schůzce přípravného výboru, kde jsme dolaďovali poslední kroky, pronesl pan předseda zásadní řeč, ve které pod nevyslovenou pohrůžkou (jen při pomyšlení na ni mě polévá horko) zdůraznil, že si nepřeje žádné přehnané vyzdvihování jeho osobnosti a zásluh. Naopak chce aby náš přístup k němu byl více civilní. Je holt skromný.

Přípravný výbor pod vedením pana místopředsedy jeho námitky pochopil a k veliké lítosti nás všech ostatních, zrušil pozvání pěti vášnivých mulatek, které měli v průběhu zasedání ležet předsedovi u nohou a zrušil i objednávku specielního osvětlení, které by ještě více zvýrazňovalo zvláštní záři nad jeho hlavou.

Je však nezvratnou skutečností, že i bez těchto artefaktů jeho osobnost mezi námi značně vyčnívá a rozumíme důvodům, které jej vedou k rozhodnutí neupozorňovat na sebe více než je nezbytně nutné. Tvou vůli, předsedo, budeme respektovat.

Ještě než stručně shrnu práci Organizace v minulém roce, mám tu několik technických poznámek. Opravte si, prosím, ve svých výtiscích dnešního programu u nadpisu, že se jedná (jak jste již jistě zaznamenali) o druhou výroční schůzi.
Dále potlesk od 21,30 p.č. jsme nuceni z časových důvodů omezit na pouhých 15 minut a po jeho skončení bude následovat chvilka poezie, ve které nám pan místopředseda předvede ukázky ze své tvorby. Původně měla zaznít báseň z jeho sbírky "Vyznání" s názvem "Buď mým gyrokompasem zářícím proti hvězdnému nebi, jako Polárka nad obzorem", přirovnávající jednu známou, milovanou a dosud žijící osobnost k prvním aviatikům, avšak abychom seznali celou šíři jeho záběru, přednese průřez celou jeho tvorbou s názvem "Pocta předsedovi".
poté p. Luboš Pazour ml. přednese aktuální referát o likvidaci následků orkánu s názvem "Kyrill".

Nyní se pojďme podívat na naši práci v uplynulém roce. Před Organizací stálo mnoho náročných úkolů, jichž jsme se zhostili se ctí. Jak praví klasik "Z úspěchů se radujme, z proher si berme ponaučení".
Z akcí, které rozhodně stojí zato vypíchnout, jmenujme namátkou alespoň kolaudaci předsedovy vily, dětský tábor v Zahájí, špičkové internetové stránky a v neposlední řadě naše charitativní akce nebo chcete-li konání dobrých skutků, jako například hledání ztracené houbařky v Pasece či považte - jen v roce 2006 - pan místopředseda osobně dvakrát zachránil slabého, nejmenovaného spoluobčana před jistou smrtí umrznutím.
Ale buďme upřímní, neprovázely nás jen úspěchy. Ano, řekněme si na rovinu, usnuli jsme na vavřínech a volby do Obecního zastupitelstva jsme o pověstný fous projeli. Navzdory profesionálně připravené předvolební kampani, jsme doplatili na systém přepočítávání hlasů na mandáty. Na druhou stranu zrno se oddělilo od plev a dnes víme, že Organizaci plně podporuje řada významných spoluobčanů a za tři a půl roku, při reparátu, máme vítězství v kapse.

Na počátku roku 2006 tvořilo naši základnu šest členů, dva čekatelé a tři čekatelky. Teď, v tuto chvíli, tedy ve ........ p.č. Máme šest členů, sedm čekatelů a pět čekatelek.
Na první pohled by se mohlo zdát, že v členské základně se nic nezměnilo, ale opak je pravdou. Jeden člen byl předsedou degradován na čekatele a jeden člen z Organizace vystoupil. Předseda v průběhu roku další dva členy jmenoval a přijal mezi nás čtyři čekatele a dvě čekatelky.

V souvislosti se vstupem mladších ročníků do našich řad jsme narazili na zajímavý, dalo by se říci, generační problém. Dospívající, internetem odkojená mládež, má problém s psaným textem. Narážíme tedy na stížnosti, že zápisy z našich zasedání nejsou čtivé, jelikož obsahují málo obrázků a nejlepší by bylo pojmout je jako komiks. Chtěl bych Vás ujistit, že tyto připomínky nebere vedení Organizace na lehkou váhu a pokud jste v poslední době stránky Organizace navštívili, mohli jste zaznamenat, že u mnoha akcí je text doplněn barevnými fotografiemi.

V prostých zápisech ze schůzí nejsou takové úpravy možné. Jednak je to úřední dokument a za druhé v případě jejich rozesílání elektronickou poštou by velikost bohatě ilustrovaných zápisů nebyla únosná.

Při vyjmenovávání úspěchů minulého roku nesmíme zapomenout ani na turistický kroužek Organizace 5. prosince a jeho výpravy za poznáním, jak jen to počasí dovolí. Zde je třeba připomenout i výkony mládežnické buňky Organizace 5. prosince pod vedením mladého předsedy Káji Kulíčka, který zvláště při dlouhých pochodech a náročných výstupech v Zahájí podal pomocnou ruku a plně prokázal svou autoritu u svých svěřenců. Má po kom být.

Musím se zmínit i o řadovém členu ing. Šamšovi, který zdatně rozšiřuje stavy mládežnické buňky. Jeho syn Honzík se vloni již aktivně zapojil do plánu turistických akcí a na podzim mu manželka povila zatím ještě pasivní turistku Šárku.

Závěrem bych chtěl znova poděkovat všem kdo se podíleli na předvolební kampani, na přípravě ostatních akcí a samozřejmě i přípravnému výboru dnešního výročního zasedání.
Rád bych z tohoto místa ještě poděkoval i partnerkám vrcholných činitelů za jejich podporu a trpělivost., jakož i p. Martinu Kadlečkovi za přípravu salónku a občerstvení a dík patří také tělovýchovné jednotě Sokol T.Š., jmenovitě panu Zdeňku Kopeckému a pí Ludmile Bouškové za bezplatné zapůjčení čalouněného nábytku pro naše zasedání.

Nyní pozvedněme sklenky a popřejme naší Organizaci mnoho zdaru a připijme si nato, abychom se u minimálně takto prostřené tabule sešli i za rok.
Děkuji Vám za pozornost a po krátkém, symbolickém aplausu předávám slovo panu místopředsedovi.