Výroční schůze 08

Home

Výroční schůze 18.1. 2008: Prezence:p. Karel Kulíček  - předseda;p. Tomáš Neděla - místopředseda;p.Miloslav Veselý - zapisovatel;p. Robert Šindelář - pokladníking.; Jan Šamša  - jednatel;sl. Jana Lejčková - náměstkyně pro cestovní ruch (povýšena v průběhu zasedání);pí Ilona Kopecká- náměstkyně pro osvětu (povýšena v průběhu zasedání);pí Marcela Kamarýtová  - náměstkyně pro styk s cizinou (povýšena v průběhu zasedání);p. Pavel Kamarýt- náměstek pro styk s cizinou (povýšen v průběhu zasedání);p. Michal Novotný - řadový člen;pí Eva Frühaufová - řadová členka (povýšena v průběhu zasedání);Antonín Frühauf - řadový člen (povýšen v průběhu zasedání);sl. Veronika Makovičková   - řadová členka (povýšena v průběhu zasedání);pí Květa Šindelářová  - řadová členka (povýšena v průběhu zasedání);Richard Šindelář - řadový člen (povýšen v průběhu zasedání);p. Josef Kopecký - řadový člen (povýšen v průběhu zasedání);p. Luboš Pazour ml.- řadový člen (povýšen v průběhu zasedání);pí Eva Fantyšová - čekatelka;sl. Iva Kopecká  - čekatelka;p. Petr Fantyš - čekatel;ing. Martin Kment - čekatel;pí Marcela Kulíčková  - čekatelka (povýšena v průběhu zasedání);pí Jana Nedělová - čekatelka (povýšena v průběhu zasedání);pí Ilona Kozáková- čekatelka (povýšena v průběhu zasedání);pí Irena Šamšová - čekatelka (povýšena v průběhu zasedání);p. Petr Šamša      - čekatel (povýšen v průběhu zasedání) a sl. Katka jako významný host

Povýšení.

      Čekatel ing.Kment se pokusil blýsknout věcným darem pro předsednictvo.  
      Noví čekatelé.  
Občerstvení.
Autorka loga s předsedou. Vítěz znalostního kvizu se při své děkovačce neubránil emocím.    

Prověření znalostí z historie Organizace 5. prosince

 

Upozornění:    I. pro určení správných odpovědí jsou směrodatné informace v loňských zápisech ze schůzí

                        II. v případě sporných odpovědí je rozhodující názor p. předsedy

 

 

 

 

1.         Nejvýznamnější událostí loňského roku byl jednoznačně:

a)         hurikán Kyrill

b)         maturitní zkouška pana předsedy

c)         výlet do Paříže pod vedením pana místopředsedy 

2.         Na loňském táboře v Kovacím Hamru mělo největší úspěch ranní cvičení:

a)         silové pod vedením čekatele Kopeckého

b)         aerobic s paní co je jak vítr

c)         odpočinkové pod vedením pana místopředsedy

3.         Kolik osobních automobilů vlastní v současné době pan předseda (31.12. 2007):

a)         dva

b)         čtyři

c)         tři 

4.         Cestovatele, čekatele Kamarýtovi vyslal vloni předseda na dvě zahraniční mise:

a)         do Himalájí a na neklidný Kavkaz

b)         do Bosny a do Hercegoviny 

c)         do Ruska a do západního Německa

5.         Na atletickém mítinku o předsedovu Holinu získal hlavní cenu:

a)         p. Josef Korn

b)         p. předseda

c)         p. jednatel 

6.         Nejchutnějším jídlem, které měl pan místopředseda o vánočních svátcích bylo:

a)         knedlo, vepřo, zelo od maminky

b)         bramborový salát, obalovaný kapr a archivní bílé víno od paní místopředsedové

c)         opečená klobása s hořčicí od pana Martina Kadlečka

7.         Řadový člen p. Michal Novotný v pražských restauracích nemůže usnout, protože:

a)         se tam necítí doma

b)         by se to dozvěděli rodiče

c)         v Praze restaurace nenavštěvuje 

8.         Podle Karin a Jürgena je na WC v západním Německu běžným standardem:

a)         vyasfaltovaný žlábek splachovaný po zavírací hodině hadicí

b)         keramikou obložený žlábek splachovaný trvale tekoucí vodou

c)         keramická mušle se splachováním na fotobuňku

9.         Rok 2008 vyhlásil pan předseda rokem:

a)         třetího kocoura do rodiny

b)         třetího automobilu do rodiny

c)         třetího dítěte do rodiny 

10.       Masírovat jazykem uzdičku je lékaři doporučeno v případě:

a)         bolesti hlavy

b)         hrozící parodontózy

c)         že máte za partnera vysokého funkcionáře (funkcionářku)

3.místo. Čekatelka Fantyšová navrhuje výlet do Bohnic.     Zasloužené foto s předsedou půjde nad postel. Kráká starý havran.....
      Klid,všechno píšu.    
Družba.       Sl.Katka(vpravo) upsala svou duši Organizaci.
Závěr zasedání zpestřil řadový člen Šindelář výstupem v masce,za kterou se vzápětí schoval sám p.předseda.

Příloha č.1: Projev zapisovatele

 

Vážená paní předsedová, členové, čekatelky, čekatelé, milí hosté.

 

Při mém proslovu na loňském výročním zasedání jsem slíbil přizpůsobit záznamy z našich schůzí nové době, kdy se všechno kolem zrychluje, není čas v klidu posedět a přečíst si poutavý šestisvazkový román nebo alespoň neméně poutavý šestistránkový zápis.

 

Po dvou letech neustálých výtek od čtenářů mladší generace, kteří mají známý problém - soustředit se na souvislejší psaný text, jsem - jak jste možná už zaznamenali - zkrátil délku zápisů o dvě až tři stránky. Práci pro Organizaci tak věnuji místo čtyřech pracovních dnů pouhé tři dny, což ocenil hlavně můj zaměstnavatel.

 

Kam tím ale mířím - slibované, barevnými ilustracemi doplněné zápisy se ukázaly jako nepraktické pro finanční náročnost tisku k archivním účelům - ano, slyším vaše námitky, že v dnešní době je zcela běžné pořizovat archivní kopie na datové nosiče, ale musíme brát ohled i na čtenáře starších ročníků, kteří v mnoha případech nemají přístup k počítači nebo k internetu.

 

Myslím si, že skvělou alternativou k psaným zápisům jsou naše internetové stránky, kde pan místopředseda fotografie ze života pana předsedy a paní předsedové doplňuje vesměs vtipným, stručným komentářem.

 

Já se alespoň pro dnešek, pro zpestření a v neposlední řadě i pro udržení vaší maximální bdělosti, rozhodl v proslovu využít interaktivních prvků, známých například z komerčních televizních stanic.

 

Takže když z mých úst zazní něco obzvláště humorného, respektive, v okamžiku, kdy zvednu tuto tabulku (tabulka Smích), je to pro vás znamením, že by bylo namístě odměnit řečníka upřímným smíchem.

 

Pro případ, že zazní nějaká šokující informace, je připraveno toto interaktivní znamení (tabulka Ó ó ó) a když budu hovořit o činech pana předsedy, je pochopitelné, že zazní (tabulka Potlesk). Děkuji.

 

Tolik tedy na úvod a teď přejděme k vážným věcem (tabulka Smích).

 

Hovořil jsem nedávno s jedním pedagogem. Kromě běžných zdvořilostních frází přišla řeč i na Organizaci. Vyprávěl mi, že těsně před vánočními prázdninami načapal na chlapeckém záchodku ve druhém patře místní základní devítileté školy dva páťáky, kteří se rvali doslova jako koně.

 

Po oddělení znesvářených kohoutů v ředitelně zjistil, že důvodem jejich sporu je proces vzniku názvu Organizace 5. prosince (tabulka Ó ó ó).

 

Ano, také jsem se tomu tak divil (tabulka Smích).

Jeden si v prosincovém Zpravodaji přečetl náš oficiální výklad vzniku Organizace, ale druhému tatínek doma namluvil, že to všechno bylo trochu jinak.

No, co si budeme povídat, oba měli svou pravdu. Ono všechno je trochu jinak a holá pravda nezní tak vzletně jako ta pravda, kterou chceme aby si lid zapamatoval a předával z generace na generaci.

 

Vždyť kdo z vás si dnes vzpomene, že před třemi lety končila každá schůze vášnivou debatou, jak se bude naše organizace jmenovat - nikdo, protože všichni měsíc co měsíc čteme v médiích, že pan předseda přišel na zakládající schůzi již se zcela jasnou vizí, jako rodilý vůdce.

A tak je to správné.

 

Není třeba zatěžovat veřejnost nepodstatnými detaily aby nakonec ještě začala pochybovat a klást všetečné otázky. Ať chodí do práce, platí příspěvky a přemýšlení nechají na předsedovi (tabulka Potlesk)! Děkuji.

 

Nechal jsem se trochu unést politikou, nicméně podstatnou informací z historie Organizace je, že první rok byl ve znamení hledání nejvýstižnějšího názvu a financování. Tady nemohu nevzpomenout, na vlastně už dřevní doby, kdy ještě nefungoval pan pokladník a předseda byl nucen získávat příspěvky na dokončení jeho vily hazardní hrou v karty (tabulka Smích).

 

 

Druhý rok existence Organizace se nesl ve znamení stanovení pravidel, rozšíření regulérní členské základny a kromě pořádání soukromých akcí, jsme se zapojili do veřejného života v naší - tenkrát ještě obci. Zde se zpočátku příliš nedařilo. V komunálních volbách jsme propadli, ale i s tím si náš pan předseda dokázal hravě poradit.

 

Nařídil panu místopředsedovi aby omezil své sportovní aktivity, místo toho se účastnil schůzí obecního zastupitelstva - a tak se vlastně zadarmo politice vyučil.

 

Netrvalo dlouho a vedle mě sedící pan Neděla byl starostou jmenován předsedou tělovýchovného výboru obce - respektive města (tabulka Potlesk)!

 

Z toho máme samozřejmě všichni radost. Jen paní místopředsedová si u kupce stěžuje, že teď už pana místopředsedu téměř nevidí. To víte, funkcionáři (tabulka Smích)!

 

Třetí - loňský rok už se Organizace valila, jak dobře promazaný stroj kupředu. Dětské hřiště, tuzemská rekreace, zahraniční rekreace, zahraniční mise, atletický mítink, prezentace v místním tisku a tak bych mohl pokračovat dále.

 

Dnes už byste těžko v katastru našeho města hledali člověka, který o Organizaci neslyšel. Neříkám, že všichni chápou oč předsedovi jde, ale to není důležité. Prvotní je, že o něm ví a jde pouze o to, ideologicky na ně správně zapůsobit aby věděli do které kasičky příspěvky odvádět.

 

Pro mě osobně byl nejzajímavější akcí výlet na Želivku, včetně návštěvy utajovaných prostor a projížďce lodí po jezeře.

 

Teď se možná pana předsedy dotklo, že jsem na první místo nedal exkurzi jeho vily s procházkou po přilehlých pozemcích, ale tam mě spíš celou dobu trápil nepříjemný pocit co by se mohlo stát, kdyby mi skupinka s průvodcem utekla. Teď už se stmívalo, jak bych hledal cestu k východu? Nebo abych potmě nespadl do jezera či nepoškrábal některou z jeho limuzín.

 

Ne, na Želivce jsem se cítil bezpečněji, i když všude kolem nás byl žiletkový ostnatý drát a cedulky upozorňující na střelbu bez výstrahy.

 

Při výčtu loňských aktivit nelze nevzpomenout poutavé přednášky cestovatelů čekatelů manželů Kamarýtových, kteří nám svým výkladem bez růžových brýlí přiblížili zvyky a obyčeje exotických národů a na druhé straně vylíčili pocity a intimní prožitky, které se v žádném cestopise nedozvíte.

 

Teď už jistě netrpělivě čekáte až pan místopředseda odtajní plán letošních akcí, zda vás pan předseda pro některou z nich jmenoval vedoucím anebo zda jste loni pro Organizaci pracovali tak kvalitně, že dnes budete patřit mezi vyznamenané.

 

Nebudu vás déle napínat. Pozvedněme sklenky a popřejme panu předsedovi a Organizaci mnoho zdaru.

 

Děkuji Vám za pozornost a po krátkém, symbolickém aplausu předávám slovo panu místopředsedovi.

 

Příloha č.2: Projev místopředsedy

  

Vážený pane předsedo,Vážená paní předsedová,vážení řadoví členové,čekatelé,milí hosté.

 

Rád bych Vás ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní výroční schůzi Organizace 5 prosince.

Poté co pan kolega zapisovatel zhodnotil uplynulý rok, rád bych pohovořil o roce následujícím, který předseda vyhlásil rokem třetího dítěte do rodiny.

 

Na stolech před sebou máte připraveny tužky a papíry, nejen pro to aby jste si dělali poznámky, ale také pro to, abyste v průběhu večera vytvořili každý nějaký svůj návrh loga Organizace. Papírky potom odevzdáte panu zapisovateli a zhruba kolem dvaadvacáté hodiny zasedne hodnotící komise. Ta pak vybere návrh loga, které se umístí na druhém a třetím místě za návrhem předsedovým. Vítězný návrh pak bude představen Vám všem. Logo by mělo být krátké, výstižné. Bude pak používáno na stránkách, na razítkách, v tisku, na předvolebních plakátech a dalších propagačních materiálech. Tyto návrhy budete kreslit na arch s nadpisem LOGO. Papíry s nadpisem kviz budou sloužit k vyplnění testu se znalostí letošních zápisů.

 

Jako správný místopředseda snažil jsem se být předsedovou prodlouženou rukou, chodit mezi řadovými členy a pozorovat co si kdo myslí a vše hned Karlovi donášet. Vím proto, že se v členské základně začínají objevovat nesmělé hlasy volající po větší demokracii v Organizaci. Upřímně jsme se pak v úzkém kruhu stranických špiček těmto naivkám smáli. Předseda však utišil náš posměch a sám navrhl doplnění našich stanov článkem, který skutečně dveře demokracii otevírá. O důležitých rozhodnutích se opravdu bude od letošního roku hlasovat na pravidelných schůzích. Ve stanovách bude celý proces podrobně popsán, ale v podstatě to bude probíhat tak, že každý z řadových členů účastnící se pravidelné schůze bude mít jeden hlas. Hodnota hlasu předsedova se pak bude odvíjet od počtu hlasujících a to vždy tak, že bude o jeden hlas vyšší, než je součet všech ostatních hlasů. Jako příklad mohu uvést 5 hlasujících v tom případě bude mít předsedův hlas váhu 6ti obyčejných. V případě 6 hlasujících bude hodnota předsedova hlasu 7 obyčejných. V případě 7 osm a tak dále. Společně se zapisovatelem jsme počítali různé varianty a skutečně nám vždy vyšlo, že předseda nemůže být přehlasován, alespoň tedy doufám.

 

Ještě se musím vrátit k loňskému roku a k akcím, které se nevydařily, ba dokonce vůbec neuskutečnily. Jak víte již v květnu měla paní Kozáková požádat předsedu o zapisovatelovu ruku. Leč předseda žádosti zatím nevyhověl. Vyšlo totiž najevo, že k naplnění svazku došlo již dávno před touto oficiální žádostí. Předseda tedy uvalil na paní Kozákovou roční klatbu. Po roce celibátu pak může opět zkusit své štěstí.

 

Je to varování hlavně pro Vás mladší. Předseda nerad vidí, když se za jeho zády scházíte s neznámými, ba dokonce náhodnými partnery. Dokáže přimhouřit oko, ale nikdo po něm nemůže chtít shovívavost, když např. řadový člen Novotný jen tak jakoby nic představí svou partnerku po třináctileté známosti. A to už vůbec nehovořím o čekateli Pazourovi, který si svou nastávající zcela nevýhodně vyhledal až kdesi u Plané nad Lužnicí a používá jí jako výmluvu pro neúčast na pravidelných schůzích. Oba hříšníci naštěstí přislíbili, že se v tomto roce polepší a jako důkaz dobré vůle přihlásili obě své družky do kroužku mladých čekatelů. Ten se pod vedením pana pokladníka bude scházet 3 x týdně ve Vlašimi v Robertově dílně. Zde budou všichni společně s ostatními meditovat a předčítat si předsedovy texty.

 

Nechme však již starých  hříchů a podívejme se vpřed. Máte před sebou plán akcí na letošní rok. Některé věci, které mají již svůj pevný datum a řád jsou zaznamenány v nástěnném kalendáři, ostatní se budou v průběhu roku upřesňovat.

 

Jeden z prvních jarních víkendů dojde pod vedením pí.jednatelové k položení základního kamene chaty manželů Šamšových. Celá akce začne vyzvednutím kamene na bájné hoře Paseka, v místě, kde se naše Organizace vždy na konci roku schází a předseda bilancuje. Průvodem, za zvuku pochodových písní pak všichni projdeme až na místo stavby. Kámen bude vezen řadovými členy společně s panem předsedou na zbrusu novém kolečku. Na místě pak nejvyšší představitelé Organizace slavnostně  poklepají do kamene připravenými kladívky a usadí ho do základové desky. Načež bude následovat veselice spojená s občerstvením, které bude servírovat budoucí paní domu.  

 

 Tradiční druhý červencový týden, který jsme společně trávili na letním táboře byl letos posunut až na týden třetí a to z jednoho prostého důvodu. Manželka pana předsedy stejně tak jako před několika lety manželka starosty hasičského sboru objevila v sobě skrytý dar předpovědi počasí až na několik let dopředu. Se skromností sobě vlastní se rozhodla, že tohoto věšteckého daru nebude využívat ke komerčním účelům a její dlouhodobá předpověď tudíž nevyjde ani v tisku, ale bude ho využívat výhradně pro potřeby naší Organizace. Proto také nepojedeme 28 kalendářní týden, kdy budou dešťové přeháňky a bouřky, ale až týden 29,kdy bude slunečno a pršet bude pouze ve středu navečer a v pátek v noci.

 

Na tuto akci je již příprava v plném proudu.Celo táborová hra „Neptun a piráti“ vyžaduje skutečně důkladnou přípravu. Čekatel Kopecký byl již na konci léta osloven, aby vybral ze svého chovu nejschopnějšího holuba, který by si zvyknul sedat po celý tábor předsedovi na rameni a vykřikoval jeho příkazy. Pan Kopecký se úkolu ujal skutečně s vervou sobě vlastní a za účelem výběru správného ptáka rozšířil chov. Postupně tak zabral celou kvetoucí zahradu novými voliérami. Nakonec byl vybrán papoušek Hukan, kterému se dostávalo patřičného výcviku – byl vychováván k aroganci a neustále mu bylo vštěpováno, že on je něco víc než ostatní opeřenci. Postupně se začaly dostavovat první výsledky – papoušek se s ostatními ptáky přestal bavit a pouze na ně vztyčoval prostřední dráp na znamení, co si o nich myslí. Nastal čas půjčit ho předsedovi domů, ať si na něj zvyká a naučí se první povely, které jeho budoucí pán na potkání rozdává. Leč po týdnu se náš opeřenec vrátil zpátky doslova jak zmoklá slepice. Hlava sklopená, přistřižená pírka a místo povelů huhlal stále dokola „Ano Macku,ano Macku“.

 

I paní místopředsedová již večer co večer vysedává u stolu, vyrábí různé pomůcky a zanedbává rodinu, která hladoví. Rovněž Ježíšek, který nás v prosinci opět navštívil donesl místo dárků rekvizity na tábor – chlapci dostali hák na ruku, náušnici do ucha, slipy se zkříženýma hnátama a různé bodné zbraně. Na Hod boží přepadli babičku, která k nám nesla cukroví, chtěli jí přivázat ke stěžni a žádat výkupné, které děda odmítl zaplatit.

 

Je tedy třeba, aby si každý účastník tábora zvolil své pirátské jméno a převlek. Upozorňuji však předem, že kapitán je pouze jeden, každý jistě pochopí kdo a tudíž zapomeňte na populárního Jacka Sparrowa, ale přemýšlejte spíš o jménech jako Křivý Hnát, Vypíchnuté Oko, Černovous, Krysa atd.

 

Kromě pirátů bylo již obsazeno několik klíčových rolí v celo táborové hře např. v mořské víly se na týden promění zapisovatel s pokladníkem, případně může alternovat pan jednatel. Ten by si však musel zvyknout vařit s rybí ploutví navlečenou na nohách což asi nebude jednoduché. Převozník Charón bude čekatelka Makovičková, Neptun pak čekatel Richard Šindelář. Role byly rozděleny již dnes, aby bylo dost času na ušití úborů. Zatím neobsazené zůstávají další menší role jako Hesperidky  - víly to z podsvětí, Herkules, Prométheus, Hélios bůh slunce atd. Univerzální strašidlo Kopecký bude vždy při večerním rozkazu vypuštěn do lesů,kde bude vydávat různé skřeky,aby navodil tu správnou atmosféru.

 

Na 13.září, kdy by mělo být opět krásně bude připraven druhý ročník Holiny. Tento mítink se stal doslova celosvětovým hitem a v mnoha zemích se na paměť předsedova památného hodu pořádají akce stejného zaměření. Jen namátkou zde uvedu několik zajímavých výsledků, které jsem vyhledal na internetu. V závodech konaných poblíž jihokorejské megapole Soulu se na třetím místě umístil Kim Čong Blink, těsně za ním přistála holina Kung Pank Čunkovi a s náskokem asi 6 metrů bezpečně zvítězil Kul Íč Ek.Na podzim se házelo i na druhé straně zeměkoule, zde vybírám např.výsledky kmene Čerokí na jihu USA. Zvítězil náčelník “Vykopal ženě před stanem jezero“ následovaný „Nevykopal nikdy nic“, který jen těsně přehodil „Spadl do jezera, když opouštěl radu starších“. Bohužel zde skončily závody tragédií, jelikož matka „Spadl do jezera když opouštěl radu starších“ neunesla porážku a napadla tomahavkem „Nevykopal nikdy nic“, ten pak skončil v místní nemocnici. Takové věci se samozřejmě u nás stát nemohou, i když už první ročník tohoto prestižního klání naznačil že nejde jen o to zúčastnit se, ale především vyhrát. Proto bude letos ještě větší zodpovědnost na Vás časoměřičích a dokumentaristech, abychom se nedostali do podezření o zmanipulovaných výsledcích.

 

Máte-li k plánu na letošní rok nějakou připomínku, či dotaz nechte to prosím na krátkou tiskovou konferenci, která proběhne zhruba po 22 hodině.

 

Přeji Vám pane předsedo, paní předsedová i vám ostatním mnoho zdaru při práci pro naší Organizaci v následujícím roce a doufám, že se zde příští rok opět sejdeme a že závěry přijaté na této výroční schůzi splníme ne na 100 ale na 130 procent. Děkuji a předávám slovo panu pokladníkovi, který si připravil projev na téma: Jak jsme na tom.