Svařák 06

Home

0337_02_04.jpg (42409 bytes) 0337_02_01.jpg (48214 bytes) 0337_02_02.jpg (68586 bytes) max245.jpg (30176 bytes) kr.hrobka.jpg (33250 bytes)
0337_02_06.jpg (29226 bytes) 0337_02_05.jpg (26423 bytes) max244.jpg (23545 bytes)

15°C trvalý déšť   Prezence: p. Kulíček - předseda p. Neděla - místopředseda p. Jakub Kulíček - řadový člen ing.Jan Šamša – řadový člen Lejčková - čekatelka                           .Michal Novotný – čekatel p.Ilona Kopecká – čekatelka ing. Jan Veselý – čekatel Pavel I -  čekatelka Pavel II – čekatel Hosté – cca. 35 hostů včetně 3 dětí mladších 3 let

PC090061.JPG (31898 bytes) PC090056.JPG (37315 bytes) PC090048.JPG (26153 bytes) PC090043.JPG (39555 bytes) f5.jpg (54824 bytes)

Zatímco p.předseda cestoval škodou Octavia s rodinou k příbuzným,kde zanechal děti a městskou dopravou se přemístil pod smrk na místo srazu,p.místopředseda s čekatelkou Lejčkovou a Kopeckou spolu s p.Kopeckým a p.Nedělovou vyrazili na Pražský Hrad,kde chtěli obhlídnout místo pro důstojný odpočinek našeho předsedy v případě jeho náhlého skonu.Téma poněkud morbidní,avšak naše organizace musí být do budoucna připravena na všechno a předsedu máme prvního tak neexistují žádné zkušenosti kam s ním.Volba padla na Chrám sv.Víta místo to odpočinku Českých králů.Nejprve jsme uvažovali o mauzoleu přímo v hlavní lodi,kde leží Ferdinand I se synem Maxmiliánem II.Ale přišlo nám trapné,aby se předseda tísnil u jakéhosi Habsburka.Nakonec jsme vybrali místo v kryptě pod oltářem,kde leží také nějaký Karel a dokonce má za jménem římskou čtyřku,což by ho odlišovalo od našeho Karla který tam samozřejmě bude mít jedničku a to arabskou.V kryptě je navíc dost místa i pro další budoucí předsedy Karla 2,3 atd.Šťastni,že jsme vyřešili tento problém na několik století dopředu vydali jsme se na Staroměstské náměstí.kde byl sraz určen na 15.17.pč

PC090062.JPG (39756 bytes) PC090063.JPG (38142 bytes) PC090070.JPG (30814 bytes) PC090066.JPG (41749 bytes) PC090092.JPG (35095 bytes)

Bohužel právě v momentě,kdy jsme se vraceli z hradu spustil se déšť,který neustal až do konce akce.Na místě samém se nás postupně sešlo celkem dost a mohli jsme se i když pod deštníkama začít věnovat činnosti,kvůli které se tu každý rok – letos již posedmé-scházíme.

            Nejprve jsme ochutnali svařák u konkurence,ale postupně jsme se přesunuli k stánku p. Fantyše,kde byla pro členy a hosty dnešního setkání připravena specielní 5O% sleva na nákup svařeného vína.Při té příležitosti jsme opět narazili na problém členských průkazů pro naši organizaci.

Sám majitel p.Fantyš totiž mezi dvěma telefonáty se svými prodavači kývl na celoroční slevu na jeho zboží pro naše členy.Problém však je v tom jak příslušný prodavač pozná pro koho sleva platí.U p.předsedy je věc jasná,toho zná každý,ale ostatní..Samozřejmě by to členské průkazy vyřešily.

Je fakt,že bychom mohli např. nosit na rukávu pásku se znakem a pokladnu by to vyšlo laciněji,ale z historie víme,jak takové pokusy skončily.

            V diskuzi jsme se vrátili k úspěšné akci „Mikuláš“ ,kterou pro nás připravil p.zapisovatel s pí.Kozákovou a sl.Kačkou.Masky krásné,herecké výkony strhující,děti vyplašené.Samá chvála,jen u Kulíčků byl Mikuláš s čertem poznán a Kristýnka se jim vysmála,ale to se ostatně dalo předpokládat.Předsedovy děti mají totiž mnohem vyšší inteligenční kvocient než všechny tři strašící postavy dohromady.V každém případě velice děkujeme
PC090087.JPG (38489 bytes) PC090088.JPG (34968 bytes) PC090076.JPG (44281 bytes) PC090074.JPG (35982 bytes) PC090073.JPG (45658 bytes)

Další téma hovorů na zmáčené dlažbě se točilo kolem přípravy výroční schůze.Je třeba neprodleně vytisknout a rozeslat pozvánky vybraným hostům a určit definitivní datum,které zatím předseda zakroužkoval na 12.1.2007.O pozvánku projevili značný zájem sl. Veronika ,p.Miloš sl Johana ,manž.Fantyšovi,několik zahraničních turistů a všichni ostatní účastníci dnešní akce Dále je třeba připravit program a rozdělit úkoly organizačnímu výboru.Ten se sejde prvně 25.12.2006 ve složení předseda,místopředseda,zapisovatel,pokladník těsně před slavnostní schůzí v restauraci „U Ríši“.

            Sl.Makovičková se zajímala,zda již může přihlásit svého prvorozeného syna Tondu na letní tábor a kdy bude.Může,ale termín zatím není určen,je to další výzva pro nejužší vedení,vypracovat předběžný harmonogram akcí na příští rok,který by měl být slavnostně představen veřejnosti na výroční schůzi.

            Čekatel Novotný opět vznáší stížnost na svou fotografii na stránce „struktura organizace“.Stejnou stížnost tlumočí i za čekatele Pazoura,který se letos nemohl zúčastnit,jelikož hasí.Stížnost se v obou případech zamítá. Fotografie jsou krásné a přesně vystihují,co od těchto borců předseda očekává.Z dalších omluvenek – Zapisovatel – nemá rád tolik lidí pohromadě a Prahy má přes týden plné zuby.Pokladník – má rád lidi i Prahu,ale zase někomu ve slabé chvilce slíbil podlahu a tak na tom pracuje.Man.Zelenkovi – tradiční to účastníci předchozích ročníků – pokladník jim slíbil okna do nového domu do zimy – leč zima ani p.Šindelář stále nepřicházejí a tak pro jistotu neopouštějí již několik týdnů staveniště – co kdyby náhodou dorazil.

            Pí Kulíčková vychvaluje před řadovým členem ing.Šamšou nákupní prostředí a sortiment v hypermarketu Globus a zároveň haní Tesco.Dárky budou u předsedů pouze z Globusu,což p.ing chválí a objednává si další svařák.

            Pí.Fantyšová nechce půjčit předsedovi deštník,i když má na hlavě ještě naraženou bekovku,je to její již několikátý přestupek proti našemu vůdci a na výročce jí to pěkně sečteme.

PC090090.JPG (40430 bytes) PC090077.JPG (36582 bytes) PC090081.JPG (36058 bytes) PC090078.JPG (38480 bytes) PC090082.JPG (35184 bytes)
PC090072.JPG (36307 bytes) PC090085.JPG (34848 bytes) PC090091.JPG (45068 bytes) 1318.jpg (66802 bytes) PC090110.JPG (37838 bytes)

Z oblohy stále padají provazy vody a tak se v 18.hod přesouváme do restaurace U Pivrnce,která se nachází nedaleko místa kde se ukrývá tajemný Golem,kterého zde schoval jeho stvořitel rabín Löw v době císaře Rudolfa II.Restauraci nám zajistila čekatelka Lejčková,za což jí děkujeme.

            P.místopředseda se telefonicky spojuje se zapisovatelem a v kostce mu popisuje situaci v lokále – zhruba 30 lidí převážně již značně unaveno konzumací svařáku je v nejlepším a plynule přechází na pivo. Řadový člen Jakub Kulíček objednává piva po deseti kusech,plus pro sebe dvě na žízeň

            Pí Eva Frühaufová přivedla na akci dvě Petry,které se přišly osobně seznámit s předsedou,ten však má oči jen pro svojí choť.Zato ostatní hoši se mohou přetrhnout,aby na sebe upoutali pozornost.Sl.Lejčková zase šilhá po číšníkovi.

            Poslední den v roce opět pořádáme „Silvestrovský výšlap na rozhlednu“Sraz ve 14hod p.č. u Kulíčků. Program bude stejný jako loni tzn. výstup na Paseku,rozdělání ohně v místě bývalé rozhledny a opečení vuřtů.Dále slavnostní přípitek,program se pak přizpůsobí dle počasí.

PC090097.JPG (40108 bytes) PC090101.JPG (40898 bytes) PC090103.JPG (44245 bytes) PC090109.JPG (38500 bytes) PC090094.JPG (40241 bytes)
PC090093.JPG (40241 bytes) PC090199.JPG (42899 bytes) PC090102.JPG (40643 bytes) PC090156.JPG (41326 bytes) PC090096.JPG (32615 bytes)
PC090095.JPG (33667 bytes) PC090194.JPG (32203 bytes) PC090155.JPG (36444 bytes) PC090186.JPG (37685 bytes) PC090197.JPG (39173 bytes)
PC090202.JPG (41344 bytes) PC090158.JPG (41976 bytes) PC090163.JPG (25796 bytes) PC100209.JPG (38554 bytes) PC090198.JPG (31873 bytes)
PC090140.JPG (37531 bytes) PC090129.JPG (39385 bytes) PC090135.JPG (38543 bytes) PC090123.JPG (38224 bytes) PC090192.JPG (36401 bytes)
PC090126.JPG (37546 bytes) PC090143.JPG (32459 bytes) PC090134.JPG (38636 bytes) PC090124.JPG (40588 bytes) PC090121.JPG (33030 bytes)

Po půlnoci jsme byli nenápadně požádáni,abychom vyklidili lokál.Jakub zaplatil večeři a 29 piv a vyrazili jsme k domovu.P.Kopecký si ještě přibalil na cestu jedno točené,kdyby byla po cestě žízeň a mohlo se jít.Část osazenstva rozvezli řidiči pražské taxislužby,část jela tramvají.Skupina kolem čekatelky Lejčkové vyrazila také na zastávku.Tam se však zjistilo,že lístků na tento prostředek máme pouze pět a nás je sedm. V takovýchto situacích dokáže na sebe strhnout odpovědnost jen skutečný vůdce.P.Kulíček tedy vydal pokyn,dle kterého on s děvčaty pojede a p.místopředseda s p. Kopeckým půjdou 4km po svých.

            Ve dvě ráno jsme tedy v útulném vinohradském bytě naší čekatelky zhasínali.Všichni v klidu usnuli,jen pí.Kopecká chodila v noci přikrývat svého Pepíka a p.Neděla chodil přikrývat svého předsedu

PC090125.JPG (37921 bytes) PC090145.JPG (29961 bytes) PC100203.JPG (35226 bytes) PC100204.JPG (30446 bytes) PC100205.JPG (31280 bytes)

 Poděkování sponzorům:  

p. Fantyš – sleva na I až X. občerstvení

p. Novotný - XIII. Občerstvení

sl. Lejčková – poskytnutí noclehu,večeře,snídaně,sprchy,ručníků

p. J.Kulíček – doplacení útraty