Struktura organizace

Home Data prukazy.mht

 

Současný předseda

 Karel Kulíček(Předseda)

Vpisovat sem životopis našeho bývalého předsedy by asi bylo nošení dříví do lesa. Vím že si ho mnozí  předčítají před spaním,víme dokonce že v mnohých ložnicích již nevisí nad postelí fotky z vlastní svatby jak za dob našich rodičů,ale fotky ze svatby předsedovy.

 

Bývalý předseda - do funkce byl jmenován 18.2.2012 - 20.2.2018

Jiřina Machovská

Do Organizace vtrhla jak  povodeň do severních Čech. Nečekaně a s razancí, která nám doslova vyrazila dech. Dá se s trochou nadsázky dokonce mluvit o tom, že až bude někdo sepisovat dějiny ranného období naší Organizace, rozdělí ho na dobu před Jiřinou a po Jiřině. 5.2.2011 - 18.2.2012 řadový člen. 

 

 

Výbor:
Místopředseda: Pokladník: Jednatel: Náměstkyně pro cestovní ruch:
Tomáš  Neděla (Hrdloun) Ilona Kopecká (Jouzovka) ing.Jan Šamša (Hroch)

Jana Lejčková

hrdloun.JPG (85875 bytes)
Účastník zakládající schůze,kde byl předsedou jmenován jeho zástupcem.Od té doby se mu od základu změnil život.Denně pilně pracuje pro Organizaci a své děti rovněž vychovává v duchu předsedova desatera.Místo pohádek jim tak večer předčítá zápisy ze schůzí.Ve volných chvílích si hrajou na Drupiho a manželku nutí,aby si nechala narůst plnovous,aby mu alespoň trochu připomínala Karla.

Pro řadovou členku Kopeckou byl  rok 2008 jak ze sna. Úspěch střídal úspěch a to jak v pracovním tak v soukromém životě. Stala se vedoucí pracovnicí v kolektivu místního hypermarketu, na zahrádce jí začaly růst rostliny nebývalých rozměrů. Postupně jí na slovo začal poslouchat jak pes Daryk, tak univerzální strašidlo Kopecký a navíc vyhnala k sousedům krtka, který jí plundroval záhonky. Pohádka však nebere konce a pan předseda si zvolil toto ztělesnění úspěchu za nového strážce pokladny.

Do Organizace vstoupil již v počátečních měsících po jejím vzniku.Dlouho však byl pouze čekatelem,leč po neustálém přimlouvání p.zapisovatele ho předseda počátkem roku 2007 přijal za řadového člena.Řediteli jednoho z největších hypermarketů v Evropě to však nestačilo a neustálým tlakem na vedení se rval vpřed.Poté co v listopadu téhož roku neunesl bývalý jednatel p.Kulík tlak a odpovědnost vyplývající z práce pro předsedu,vyšvihl se na jeho místo a poté byl jmenován již v pořadí druhým jednatelem naší Organizace

 

Dlouholetá předsedova obdivovatelka. V současné době pracuje jako vedoucí známého pražského hotelu.V mládí se aktivně účastnila společenského života v místní obci,kde se také Karlem seznámila.Čekatelkou byla jmenována již v roce 2005 ,poté se svým přístupem k Organizaci  zasloužila o povýšení na řadového člena,což se stalo v roce 2007.Při výjezdních zasedáních do matičky Prahy organizuje ubytování pro naše členy a při výjezdech do zahraničí zajišťuje ubytování i v tamních destinacích.Díky této užitečné činnosti jí předseda jmenoval vroce 2008 náměstkyní pro cestovní ruch.  

Náměstek pro sport Náměstek pro styk s cizinou,pípař: Náměstkyně bez portfeje: Náměstkyně bez portfeje:
Michal.Novotný(Démon)               Pavel Kamarýt(Pavel II.) ing.Dagmar Včeláková           Eva Frühaufová             

Od roku 2007 řadový člen, se celé dva roky snažil předsedu přesvědčit o svých nesporných kvalitách a o nutnosti vyhoupnout se ještě výš. Předseda, hlavně proto aby se zbavil dotírajícího člena, jehož požadavky na povýšení se schůzi co schůzi geometrickou řadou zvyšovaly v závislosti na počtu vypitých piv zřídil pro něj funkci náměstka pro sport a sexuální výchovu. V roce 2009 se však odvděčil neskutečnou pílí a jeho úspěchy doslova ohromily. Díky jeho radám se v naší Organizaci tehdy narodilo během roku 7 dětí. Pak však zpychl a zlenivěl. Nová paní předseda ho tak v roce 2014 degradovala a nechala mu pouze sport.

Pavla doslova omráčilo předsedovo charisma a tudíž se rozhodl zasvětit zbytek svého života práci pro Organizaci.Čekatelem od roku 2006, v roce 2008 se stal náměstkem pro styk s cizinou,přeskakujíc tak post řadového člena. Předsedovo učení už rozšířil v desítkách zemích světa. V roce 2009 navíc přibral ještě funkci pípaře a stará se o naší pípu.

Štěpánovský rodák.Téměř před patnácti lety odešla tehdy dvacetiletá splnit si svůj v uvozovkách americký sen. Posbírala několik přátel a společně založili prosperující podnik na úpatí našich nejvyšších hor.Postupně si zde získala respekt místních lidí,což vyvrcholilo jejím zvolením do čela města.Stejnou kariéru si vysnila i v Organizaci a v roce 2008 se stala jejím řadovým členem. Roku 2011 se stala náměstkyní.

Narodila s v malé vesničce poblíž Štěpánova v sedmdesátých letech minulého století.Svou vypracovanou sportovní sexy postavou se brzy stala idolem mnohých  adolescentů. Čekatelkou se stala v roce 2007 a od té doby se snaží aktivně zapojovat do dění v Organizaci. Řadovou členkou od roku 2008. Náměstkyní od roku 2011

 
Člen výboru - do počtu:  Bc. Kateřina Kolářová (slečna Katka z Prahy) Manager: Petr Veselý (Šuska)
Po téměř dvouleté tvrdé práci pro předsedu, kdy se mu stará o náměstka pro sport a sexuální výchovu, konečně sklízí zasloužené ovoce. Známá dnes též pod přezdívkou mamadémon se začala objevovat v Organizaci  počátkem roku 2007. Tehdy na jedné z diskoték uviděla sympatického spícího chlapce, do kterého se ihned zamilovala. S pomocí kámošek ho naložily a odnesly k němu domů, kde už natrvalo zůstala. Michal si ráno nic nepamatoval, ale byl spokojený, že je doma v teple a v děvčeti, které se na něj zamilovaně dívalo rozpoznal dívku svých snů Katku.

Bodrý mužík, který byl na postu čekatele skoro 4 roky. I on se po letech prohýřených ve víru velkoměsta vrátil naplněn spoustou zkušeností, které hodlá plně využít ve prospěch naší Organizace. Hned se také stal miláčkem davu a vyhledávaným společníkem na mnoha akcích.Řadový člen od roku 2010. Od roku 2011 manager

 

 

Řadoví členové:

           Jiří Turek           náměstek pro sexuáůní výchovu  Robert  Šindelář(Baboš)       Jakub Kulíček(Kulich)

 

 ing. Honza Veselý(Veseláč)-

Dlouho o jeho přijetí do Organizace nechtěl předseda ani slyšet. Bál se aby pan Turek svým neodolatelným pohledem nestrhával pozornost našich členek na sebe a předseda by tak mohl zůstávat v jeho stínu. Avšak dnes už tento prošedivělý čtyřicátník se strhanými rysy budí spíše soucit. O svých erotických zážitcích tak vypráví pouze po pěti pivech na slavnostních zasedáních Organizace. Po zvolení nového předsedy se však pro pana Turka situace změnila a paní předseda ho v únoru 2014 jmenovala náměstkem pro sexuální výchovu.

 

 

Narodil se na počátku 70.let jako nejmladší z Bobšů na konci ulice Dubějovické.A zatímco se z jeho bratrů stali hoteliéři,on začal podnikat v nábytkářském průmyslu .Již od mládí rád hobloval.Nejprve ve svém rodném domě a poté se vyhobloval až k několika zaměstnancům, kteří hoblovali v jeho podniku.Dnes už opět hobluje jen sám pro sebe.Je výhradním dodavatelem všech dřevěných věcí pro naší Organizaci a je historicky prvním pokladníkem v partaji.Na konci roku 2007 sice neprošel auditem,jelikož mu chybělo 10 korun ale částku na místě uhradil v hotovosti, poté však poněkud polevil a po sérii 49 pozdních příchodů ho předseda sesadil opět na řadového člena.

 

Od roku 2007 řadový člen, v roce 2008 mu bylo dočasně pozastaveno členství, jelikož se celý rok neobjevil předsedovi na očích,což těžce nesl. Poté co se v roce 2009 vrátil zpět do naší obce z matičky Prahy, která mu jak sám říká nedělala dobře na pleť začal se opět objevovat na akcích Organizace. Předseda měl trochu obavy, obnovit mu členství  veřejně, aby Kuba nezačal spontánně slavit, tak jak to dokáže jen on. Vzpomeňme např. jak mu udělalo radost, že je řadovému členu ing. Veselému již třicet a radostí bez sebe zlikvidoval půl sokolovny.

 

Další Štěpánovský rodák.Jeho rodina vlastní prestižní adresu na náměstí s výhledem na místo budoucí předsedovy sochy.Dlouhá léta studoval a cestoval po světě,čímž se připravoval na svůj vstup do Organizace.Dnes pracuje ve firmě zabývající se chovem psíků s parohama .
Po několikaměsíčním vysedávání u vedlejších stolů,přizval ho předseda v roce 2005 k nám a nazval ho čekatelem.Příspěvky platí pravidelně,občas se vytasí i s mimořádným vkladem. Řadový člen od roku 2008

 

 Antonín Frühauf             Richard Šindelář                      Květa Šindelářová                    Josef Kopecký (Jouza)             

Zlaté dítě Štěpánovského fotbalu.Již několik let se na něj na stadión na kraji města chodí dívat davy fanoušků.Měl spoustu nabídek ze zahraničí,on je však velký srdcař a proto zůstává věrný svému klubu.Čekatelem se stal po boku manželky v roce 2007. Od roku 2008 je řadovým členem.

Slavná to postava štěpánovského kulturního a společenského života uplynulých let,kdy na přelomu tisíciletí zastával funkci místního hostinského. Mnohé, především pak mladší příznivce naší Organizace provázel při jejich prvních krůčcích do světa,kterému vládne démon alkoholu. Stal se tak pro ně vedle rodičů,kamarádů a první lásky jedním z milníku jejich dosavadního života. Řadový člen od roku 2008

 

Společně se svým mužem si postavili přepychový dům na konci města s rozsáhlou zahradou – je to výsledek jejich několikaleté práce v pohostinství.Dnes zde společně vychovávají kupu dětí.Řadovou členkou se stala po roční zkušební době,kdy jí předseda pozoroval coby čekatelku v roce 2008.Jak vidno její práce v Organizaci byla zatím úspěšná.

V Organizaci působí již rok coby čekatel a univerzální strašidlo. Osvědčil se především na letním táboře,kde úspěšně zvládal jak roli čerta,tak tety Háty,či Hejkala při bobříku odvahy.Do své role se vžil takovým způsobem,že po sázavských lesích lítal a strašil až do ranního korůpění, zatímco bobřík byl ukončen o půlnoci. Řadový člen od roku 2008

 
  Luboš Pazour              Marcela Kulíčková       Irena Šamšová          Petr Fantyš
O jeho jmenování řadovým členem v roce 2008 předseda dlouho váhal,ale nakonec se rozhodl dát mu šanci. Tento známý hasič a záchranář má na své proudnici záseky z již desítek úspěšných akcí. Předseda v něm vidí obrovský dřímající potenciál,který chce brzy přetavit v činnost pro Organizaci

Její jmenování řadovou členkou byla v roce 2009pouhá formalita. Ztrácet zde čas životopisem naší milované paní předsedové je skutečně nošení dříví do lesa. Vždyť Karel ho zmiňuje v nejednom svém díle. Tak jen stručně. Narodila se ve Vlašimi v době kdy pan předseda končil svou školní docházku. Již v útlém věku, kdy ho prvně cestou ze školky spatřila  se do svého idolu zamilovala a od té doby jí to nepustilo. Dnes se stará nejen o svého chotě a děti , ale i o rodinné sídlo, rozpočet a prakticky předsedu manažersky řídí.

 

Žena pana jednatele. Místní rodačka a věhlasná masérka, pod rukama už hnětla nejednu slavnou osobnost, včetně našeho nejvyššího. Začínala jako skromná vesnická dívka  a sama si musela promasírovat cestu ke slávě. Během své dosavadní životní pouti už dosáhla prakticky všeho a ke štěstí jí chybělo už jen držet v ruce vlastní průkaz členky Organizace. Ten nakonec v roce 2009 také úspěšně získala.

 

       Mezi staroměstském náměstí nazývaný též pan Trdlo. Nebýt ostrého jazyku jeho ženy, už by se jistě minimálně rok chlubil mezi přáteli vlastním průkazem. Nakonec se dočkal až v roce 2009. Pravidelně se účastní většiny akcí, jeho docházka na pravidelné schůze je však poněkud slabší………….. 

 

 Ilona Veselá                  Jana Nedělová                Eva Fantyšová            Ivanka Kopecká
Miláček davu a pana předsedy zvlášť , jako jediná plní do putníku nařízení přicházející shora, jak v případě roku třetího dítěte, tak v případě roku druhé manželky v roce 2008. Tento univerzál může zaskočit prakticky na kterékoliv vyšší funkci, vzpomeňme např.  slavný výběr v roce 2008 za tehdy stále nepřítomného pokladníka, ale dokážu si jí představit i jako záskok za náměstka pro sport a sexuální výchovu, či za pana zapisovatele. Její šťastné datum byl první máj 1991, kdy jí cestou do místní restaurace oslovil krásný opálený mladík s bujnou kšticí do půli zad, dnešní pan místopředseda. Do té doby nudný a šedivý životní styl vystřídala šťastná léta, která byla korunována v roce 04, založením Organizace. Počáteční nadšení střídalo zklamání, když se stále nemohla dosti zavděčit,aby si zasloužila povýšení. Usilovnou prací však nakonec svůj sen splnila a v roce 2009 dostala legitimaci s pořadovým číslem 24.

Narodila se v šedesátých letech minulého století v nedaleké Vlašimi, kde v současné době žije se svým Trempem v malém domku společně se dvěma dcerami, několika motorkami, automobily a s kocourem. Studnice neskutečných příběhů je vždy středem pozornosti a jako talentovaný rétor ráda baví okolí.Řadovou členkou od roku 2009

Její mateřství jsme prožívali celý  rok 2009 doslova všichni.Od prvních nesmělých návštěv u náměstka pro sport a sexuální výchovu, přes oznámení, že se nám narodí dva kluci, až po nervy při jejich příchodu na svět.
  ing.Martin Kment  Svatoslav Halama Petr Šamša

Ivana Voslářová

Byl uloven na svazích nejvyšších českých hor naší krásnou Ivankou. A tak zatímco doma o ní všichni kluci snili a nadbíhali jí kde mohli, on získal její srdce díky investici 30 korun do svařáku pod svahem Černé Hory. Jeho šťastná hvězda začala stoupat strmě k nebesům. Ivanka mu dala sebe a seznámila ho s rodiči a předsedou.

Jeho razantní nástup do Organizace v posledním půlroce poněkud přibrzdilo zranění pravé paže, kterou omylem strčil do soustruhu. Bál se pevného stisku předsedovy ruky a tak raději pravidelné schůze vynechával. Dnes už je však po úspěšné rehabilitaci a nic mu nebrání, aby se opět plně zapojil do každodenní mravenčí práce pro Organizaci.

Jako bratr pana jednatele se poctivě účastní všech větších akcí a pravidelně sklízí úspěchy jako nadějný holinář. V poslední době se zlepšila i jeho docházka na pravidelné schůze. Přes týden pobývá v zahraničí a v německy mluvících zemích šíří učení pana předsedy.

 Místní rodačka. Žije se svou velkou rodinou v domku u lesa. Především díky podpoře všech jejich členů vypracovala se paní Iva během jednoho roku z celkem bezvýznamného čekatele až na jednu z nejvýraznějších tváří Organizace. 
Lucie Bartušková Ing.Barbora Bažantová Mgr.Pavla Krucká Ing.Vendula Veselá

 Rodačka z Benešova, která proslula jako modelka na legendární fotce „předseda se kochá“. Tato fotografie byla dlouho vlajkovou lodí obrázků z vodáckých výprav naší Organizace. Dnes je slečna Bartušková ozdobou všech větších akcí Organizace. 

 Střídá hvězdné okamžiky s okamžiky nepochopitelných zkratů,které brzdí její kariérní vzestup v Organizaci. Nejprve jak pilná včelička navštěvuje jednu pravidelnou schůzi za druhou, poctivě přispívá do kasy a nadšeně chválí vše co z dílny Organizace vyšlo na světlo boží a pak: přijde Les, Holina, Výročka a slečna Bára nikde. I přes to jí ještě předseda v závěru svého funkčního období stačil dát důvěru a věří, že se nám řadová členka brzy odvděčí.

 

 Jako členka pedagogického sboru místní devítiletky má tu čest setkávat se pravidelně s dětmi vysokých funkcionářů Organizace. Magistra Krucká tak svým dílem přispívá k výchově našich synů a dcer. Tu se odchýlí od osnov a zařadí hodinu o životě a díle náměstka Novotného, tu pohovoří, jak pan jednatel ke své funkci přišel. Navíc aktivně působí i coby správce našeho facebookového profilu. 

 

Jak mávnutím kouzelného proutku změnila doslova přes noc nadšeného motorkáře náměstka Kamarýta. který se rád chlubil bonmotem:  „Kam se nedostanu na mašině,tam nejdu:“ v nadšeného sportovce, běžkaře, cyklistu, bruslaře, cvičence, běžce středních i delších tratí. Svůj sportovní elán se však ing. Veselá chystá uplatnit i v rámci aktivit Organizace a tak se máme na co těšit.
Marian Machovský Petr Barek Libor Zelenka Lenka Zelenková

původně byl přijat do Organizace pro jeho prostorný vůz, kam se při cestě na hory, či tábor vejde pohodlně výbava pro minimálně 3 rodiny. Ale jeho využití pro Organizaci se postupně ukázalo daleko širší. Umí se ohánět se šukačkou jako málokdo a přiznejme si, kdo z nás by dokázal sedět 5 hodin v kuse na větvi v koruně statné borovice , mile se usmívat a nedojít se ani vymočit, když mu to Organizace nedovolí.

 

Petr Barek – Nositel slavného jména Barek, které už samo o sobě mnoho znamená. Pro Organizaci je čest získat takového člena do svých řad. Navíc se Petr i aktivně zapojuje do života Organizace, co víc si přát.

 

 

Další jasná volba při vybírání nových řadových členů. Žije v nedalekých Kladrubech, kde si také se svou ženou vystavil dům. Společně pak čas od času zavítají na pravidelnou schůzi. A když už přijdou, tak rádi posedí a schůzují až do časných ranních hodin. Aktivně se rovněž účastní všech větších akcí.  

 

Pravidelná účastnice letních táborů. Za poslední rok zlepšila i svoji docházku na pravidelné schůze. Společně se svým mužem je také iniciátorka včelařského kroužku v rámci naší Organizace.

 
Miroslav Červ  Vendula Kozáková - neplatič Martina Svitáková Pavla Jelínková
David Setnička Markéta Mesany Tadeáš Mesany Petra Setničková
Ivan Čepelák Bohuslav Šiška Karel Kulíček ml. Monika Vítková
 
Jana Kulhavá Martin Kulhavý Ludvík Menda  
     
 

 

 

   
Odpadlí členové:

 

Zapisovatel Miloslav Veselý (Drupi)

Zakládající člen Organizace.Rovněž účastník první památné schůze,kde předseda jak dneš již všichni víme pronesl legendární větu:Založíme stranu a Já budu předseda.Dlouholetý zapisovatel,
 5.2.2011 rezignoval na všechny funkce a stal se z něho odpadlý člen. 

Řadový člen Marcela Kamarýtová

2008 - 2010 náměstkyně pro styk s cizinou

 

Jednatel Petr Kulík(Mistr)P9110045.JPG (14222 bytes)

Bývalý jednatel zastával tuto funkci v letech 2005 - 2006

 

Tomáš Souček (Šuk)

Na výroční schůzi roku 2010 se stak řadovým členem. Poté však přerušil styky s Organizací a objevil se pouze jednou na Vodě. Jelikož neplatil ani členské příspěvky výroční schůze 2012 ho poslala do sekce Odpadlí členové.

Radka Turková

Tato Berounská kráska je typickým příkladem toho, že o přijetí do Organizace rozhodoval výhradně pan předseda dle vlastního úsudku. A tak zatímco ostatní potěj krev na přístavbách vily manželů Kulíčkových, paní Turková se za celý rok nezúčastnila jediné schůze, či akce Organizace. Pouze předsedovi uvařila kávu při jeho cestě přes Tetín a hezky se na něj usmála. I to však stačilo, aby si v Karlových očích zasloužila průkazku řadového člena. Psal se rok 2010. Řadová členka Turková, se pak neukázala další dva roky a v roce 2012 byla přeřazena mezi odpadlé členy.

František Masopust 

Čarodějnice – dnes už mu nikdo ani jinak neřekne. Býval vidět na místních střechách, v korunách stromů a v bufetu U Kupsů.

 

Michaela Šťastná

Dlouholetá družka ing. Veselého. Společně chovají doma vzácné psí plemeno čiperů. A tak jsou jejich účasti na pravidelných schůzích limitovány tím, zda na příslušný večer seženou k čiperům hlídání.

 

 Pavel Mikeš

kocour.JPG (111092 bytes)

Jako čekatel působyl v Organizaci stejně jako jeho choť od roku 2007. Je znám především v lékařských kruzích. Každoročně se totiž v pořadí návštěvnosti na chirurgické ambulanci nemocnice Rudolfa a Stefanie umísťuje na druhém místě a jeho slavné vypadávající  rameno si dokonce zkusmo nahazovali mladí medici chodící sem na praxi. Řadový člen od roku 2009
  Jana Mikešová

kocourice.JPG (126492 bytes)

V Organizaci se proslavila především slavným monologem KOZY-VOZY, což bylo v roce 2008  nejstahovanější MP3 z našich stránek. Aktivně se účastní všech velkých akcí. Na pravidelné schůze moc nechodí, když však přijde stojí to za to. Ještě jako čekatelka čelila statečně vichřici Emma, ale s nadhledem zvládá i těžký život po boku čekatele Mikeše, který jí byl přidělen před mnoha lety za manžela. 

 

 Veronika Makovičková-

Velký fanda našeho předsedy.Ač bydlí ve 150 km vzdálené Plzni,dění v Organizaci se účastní na rozdíl od mnoha místních členů velice aktivně. Čekatelkou se stala již v roce 2006 a od té doby se neustále pokouší svými drzýmy dotazy, kterými ruší pravidelné schůze vniknout mezi úzkou skupinku řadových členů.Předseda ve snaze zavřít jí alespoň na čas ústa povýšil jí v roce 2008 na vysněnou metu.

 

.

   
Čekatelé:
krepa.JPG (22796 bytes)
Petr Křepela(Křépa) Petr Václav Seidl Bohumil Kulíček(Bobek) Martin Včelák
Radka Šindelářová Monika Svobodová Martin Kadleček Vladimír Svoboda
Johana Škardová Jana Veselá (Vrána) Eva Šindelářová Aneta Vaverková
 
  Pavel Mikeš ml. Radka Dlouhá Aleš Zajíček
Lída Ford Jiří Stařeček Aleš Kamarýt Lucka Barková
Olga Müllerová Nikola Müllerová Vladimír Trpišovský Monika Mendová