Stan 2011

Home Up

Pravidla užívání party stanu:

1) Party stan bude opatrovat a vydávat Petr Veselý, v jeho nepřítomnosti vydá stan Petr Barek.

2) Na webových stránkách Organizace bude umístěn přehledný rezervační kalendář s termíny, na kdy je party stan zamluven nebo rezervován.

3) Objednávky a rezervace přijímá Petr Veselý telefonicky na čísle 606 681 650 nebo emailem petr.vesely13@gmail.com.

4) V případě nepřítomnosti Petra Veselého bude objednávky a rezervace zajišťovat náhradník Petr Barek na telefonním čísle 728 370 045.

5) Při rezervacích bude vždy upřednostněna akce Organizace.

6) Druhý v pořadí má na rezervaci nárok kterýkoli člen Organizace.

7) V případě volného termínu má nárok na zapůjčení stanu kterýkoli čekatel Organizace, tuto zápůjčku však musí schválit výbor.

7) Party stan nebude půjčován nikomu vně Organizace.

8) Party stan musí být vždy vrácen nepoškozen a vyčištěn. Na toto bude dohlížet Petr Veselý nebo jeho náhradník Petr Barek.V případě jakéhokoli poškození rozhodne výbor o případných sankcích pro viníka.

 9) V případě kolize termínů rezervací rozhodne Petr Veselý po dohodě s p.místopředsedou, která akce dostane přednost

10.4.2011 byla první slavnostní stavba nového stanu.