Pramen Štěp.potoka

Home

Dne 26.4.2009 se naše Organizace vydala hledat pramen Štěpánovského potoka.
Zpočátku se zdála naše snaha marná, řečiště bylo vyschlé, jen místy se objevila známka vody.
Pramen se nakonec podařilo objevit. Lokalizovali jsme ho zhruba 210 metrů vpravo v lese od silnice Malovidy - Pravonín po druhé lesní cestě.
Poté jsme se vydali po proudu potoka od Malovid až k Malovidskému rybníku.