Předsedův pohádkový les 08

Home

Předsedův pohádkový les - 24.5.2008
Lesem prošlo 113 dětí a zhruba 250 dospělých. Velké díky patří sponzorům: MÚ Trhový Štěpánov, pí. Ludmile Kupsové, pí. Vladimíře Červové, ZD T.Š.. Dále děkujeme za výrobu halaparten p. Janu Lejčkovi, fotbalistům za zapůjčení stolů, za zapůjčení rekvizit Mateřské škole a pí. Jaroslavě Krásové. Za výpomoc při akci samé p. Bohuslavu Šiškovi a pí. Ludmile Bouškové.  
Vstupní brána -

před vstupem do lesa dostal každý kartičku, pitíčko na cestu, pytlíček na odměny a byl vyzpovídán panošem. Poté se mu otevřela brána do pohádkového lesa. 

         
         
 
Červená Karkulka -

babička vyzkoušela ze znalostí slavného příběhu, Karkulka rozdávala bábovičky, víno a razítka, přísný myslivec organizoval házení do vlka.

Babka Kořenářka -

 babka měla letos v nabídce např. nápoj zapomnění, myší bobky, čarodějův dech, živou vodu, žížaly atd.

 
Princezna se svým šaškem -

princezna si stěžuje, že potřeštěný šašek  shodil několik obrazů z její pohádkové obrazárny, ty se rozbily a ona je potřebuje poskládat. Za poskládání obrázků každý dostal prstýnek, nebo rolničku od šaška.

Čarodejnice - čarodejnice zlobí lesní hejkal.Děti je brání trénují házení šišek na plechovky.Čarodejnice si staví obydlí,hejkal jim ho boří, děti jim ho pomáhají postavit a Hejkala zahnat.Za odměnu dostaly myši.
   
Čerti -

Lucifer vyzpovídal děti jak jsou na tom se zlobením, hodné děti předává společně s bramborou hodnému čertovi, ten jim bramboru opeče v pekelném ohni a pak šli skákat v pytlích. Zlobivé děti jsou pak předány zlému čertovi, ten je strkal do pytle a rovnou je odnášel do pekla..

         
   
Křemílek a Vochomůrka -

 děti sázely kouzelné semínka a za odměnu dostávaly lízátka

Po lese se toulal Hloupý Honza
Vodník a bludičky -

vodník plakal, že mu vysychá rybníček, děti hledaly v lese vodu a rybníček mu plnily, bludičky tančily a rozdávaly za odměnu balónky

Indiáni -

tady každý prošel výcvikem  na bojovníka, byl pomalován barvami a náčelník mu uvázal čelenku.

Na závěr čekalo malé občerstvení 

 

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se za rok na shledanou.