IV. Výroční schůze

Home

IV.výroční schůze naší Organizace se uskutečnila v sobotu 24.1.2009 za účasti 33 lidí v sále. Podrobnosti jsou uvedeny v zápise:Zápis ze IV. výroční schůze
Slavnostní projev pana předsedy:

Dobrý večer.

Jsem rád, že Vás mohu jako první přivítat na čtvrté výroční schůzi Organizace pátého prosince.

Protože se následkem letitého pobytu v kabině kamionu neumím tak dobře vyjadřovat jako p.místopředseda a p.zapisovatel a Vy jistě nejste zvědaví na moje bláboly, tak velmi krátce.

Jistě jste si všimli, že křeslo pro hosta zůstalo prázdné. Každý z členů nejužšího vedení Organizace, si mohl pozvat jednoho hosta podle své politické orientace. Pan místopředseda si pozval p. Bursíka, který měl ovšem podmínku, že budeme na výročních i ostatních schůzích používat elektrický proud z obnovitelných zdrojů ( zelená energie). Což jsme zatím nemohli akceptovat. Pan hoteliér M. Kadleček nám oznámil, že zelená energie je drahá, chladit pivo močovinou nebude a svíčky nemá. Tak jsme bez Bursíka. Pro nás žádná škoda, ale pan místopředseda to těžce nese. Měl v plánu ukázat p. Bursíkovi svou sbírku medailí a pochlubit se, jak naučil rodinu třídit odpad.

Na táboře ho p. jednatel, jinak muž mnoha tváří a povolání – ředitel toho co se točí okolo Vás, otylý čtyřicátník s výrazem vyhazovače, ale hlavně náš nejlepší kuchař, s tříděním odpadu poslal kamsi, tak alespoň šikanuje svou drahou polovičku pí. místopředsedovou a své nebohé děti.

Pan zapisovatel si chtěl pozvat Vojtu Filipa. Toho jsme mu zatrhli, protože nám chtěl znárodnit kasu Organizace. Sice by si moc nepomohl, ale kdo ví, čím by kluci pokračovali.

Pan zapisovatel se chystá oženit, stavět rodinný dům, se svou milou čekají děťátko, takže vidíte, že by to mohlo špatně skončit.

No a já si klasicky pozval pana prezidenta. Václav nemá čas a jím pověřený pan Ganley asi taky ne. Mají teď moc práce s EU. Proto jsme po poradě s vedením Organizace vyslali p. Václava ze Soutic na zahraniční pobyt do Londýna, kde má za úkol založit 1. zahraniční buňku Organizace 5. prosince.

Přesto bych jednoho hosta přivítat chtěl. Pana Miloše Kostnera, produkčního z veřejnoprávní České televize, která se rozhodla natočit o Organizaci dokument.

Po letech se pro pracovní vytížení vzdal funkce pokladníka Bobeš zvaný Malý Baboš. Chtěl bych mu poděkovat, že nám ještě na konci svého funkčního období zakoupil naši vytouženou pípu. Pan náměstek pro styk s cizinou a nový správce pípy p. Pavel Kamarýt se už nemůže dočkat, jak ji dnes ponese domů.

Mladším ročníkům, kteří jsou nespokojeni, že vedení Organizace odchází z pravidelných schůzí brzy (o půlnoci) chci říci, mi už si svoje rybníky vypili, teď je řada na Vás! Doufáme, že budete alespoň tak dobří, jako jsme byli my.

Všem členům bych chtěl poděkovat za čas, který věnují přípravě akcí naší Organizace.

Možná byste se divili, ale čas který někteří věnují Organizaci o dost přesahuje fond pracovní doby.

Na závěr jsem Vám chtěl říci něco vtipného, ale nic mne nenapadá, tak Vám nic neřeknu.

A proto pozvedněme sklenku a připijme si – na NÁS !!!!!!

Slavnostní projev pana zapisovatele:

Vážené dámy, vážení pánové.

Děkuji panu předsedovi, že mi Vás umožnil na dnešním shromáždění z tohoto místa oslovit. Chtěl bych během příštích cca 45 minut stručně připomenout všechny krásné chvíle, které jsme v loňském roce společně s panem předsedou a Organizací prožili.

Jelikož se dlouhodobě zabývám mapováním předsedových kroků, troufám si při plném vědomí prohlásit, že uplynulý fiskální rok byl v celé dosavadní historii Organizace zatím nejúspěšnějším.

Podíváme-li se na suchá statistická čísla, tak z celkového počtu dvaceti jednoho zasedání, bylo čtrnáct řádných - tedy odehrály se v této zasedací místnosti a sedm výjezdních.

Pro zajímavost - tři výjezdy byly dokonce mimo republiku, do valutové ciziny. Přirozeně s velkorysými dietami vyplácenými hotově v eurech, takže kromě nudné úředničiny si delegáti mohli dopřát i trochu té relaxace.

Při pohledu na seznam zahraničních výjezdů je zřetelně vidět, jak obětavý bojovník za práva menšin - náš pan místopředseda - se i v Organizaci neúnavně angažuje proti xenofobii, když pro skupinu nejvíce ohrožených jedinců uspořádal exkurzi do starobylého města ROMA.

Zde mám takovou vsuvku - pokud kolektiv na můj podařený vtip nezareaguje, zasměji se hlasitě sám. Ale to nebude, jak je nakonec i slyšet, třeba!

Vraťme se však k tématu. Pro navázání přátelských vztahů se vzdálenými civilizacemi vyslal pan předseda náměstky pro styk s cizinou do Karibiku a do Pobaltí.

Vyhodnocení těchto výprav jsme shlédli při profesionálně připravených multimediálních prezentacích, za jejichž úroveň by se nemusela stydět ani žádná firma se zahraničním vlastníkem.

Oddíl individuálních sportů se letos rozrostl o dalšího úspěšného maratonce čekatele Fantyše, před jehož výkonem upřímně smekám. Úctyhodné výsledky pana místopředsedy už totiž beru tak nějak samozřejmě.

Nově spontánně vznikl oddíl kolektivních sportů, který se věnuje nohejbalu squashi a aerobiku.

Pak vzpomeňme i na množství oslav, které Organizace absolvovala. Ať už to byl Základní kámen, Sórok, narozeniny řadových členů a pana Halamy a v neposlední řadě i oslava dvacátých čtvrtých narozenin čekatelky Nedělové.

Ani turistický kroužek v loňském roce nezahálel. Pod vedením zkušených horských vůdců jsme absolvovali mnoho výprav - připomeňme alespoň ty s největší účastí - Lipiny, Holý vrch, Šternberská hladomorna, krásy Dalkovic, Silvestrovský výšlap a doslova masovou účast měl už tradičně Svařák.

Mě osobně se do paměti nejvíce zaryla výprava na Holý vrch, kde mě nožičky neunesly a musel jsem potupně vzdát hned po startu a Šternberská hladomorna, kde pro změnu musela vzdát čekatelka Kozáková, se kterou jsme se po většinu roku střídali na lůžkovém oddělení neurologie benešovské nemocnice.

Aby byl výčet úplný, nesmíme zapomenout na kroužek ručních prací, který likvidoval střechu u čekatelů Mikešů nebo naopak stavěl nový dům pro pana jednatele a čekatelku Šamšovou.

Organizace hospodařila s rekordním obratem téměř padesáti pěti tisíc a z nezištných příspěvků Vašich i ostatních donátorů, tak zbyla dostatečná částka na uspořádání mnoha akcí přístupných i široké veřejnosti, z nichž jmenujme například Předsedův pohádkový les, Předsedovu holinu, Předsedovu Kristýnku a další.

Zbylo dokonce i na zde vystavené stáčecí zařízení. Podrobný rozpis účetnictví naleznete tamhle na ideové nástěnce, kterou zaranžovala naše náměstkyně pro osvětu, paní Kopecká.

Vidíte sami, že náš kolektiv nezahálí a je pochopitelné, že taková porce akcí vyžaduje ve vrcholném vedení psychicky odolné jedince a schopné organizátory. Obojí naštěstí máme a tak i v pátém roce jistě společně užijeme spoustu zábavy.

Na závěr bych ještě rád pronesl pár slov (zašustit balíkem papírů) o formě zápisů z našich shromáždění. Před rokem jsem u tohoto stolu slíbil, na základě posledních vědeckých výzkumů, že má mladá generace potíže s psaným textem, v maximální možné míře doplnit zápisy ilustracemi.

Bohužel na výtvarné výchově jsem ve škole nedával pozor a tak jsou mé obrázky na úrovni tříletého dítěte - kdo nevěří, rád mu to předvedu. Naštěstí vrcholový management Organizace mi zakoupil bohatě vybavený telefon - stejný jaký si pořídili i oni, se kterým není problém provádět fotografie při spoře osvětleném sále a dokonce pořizovat z jednání i zvukové záznamy, takže jsem mohl závazek splnit.

V průběhu roku se sice ukázalo, že zvukové záznamy je problém distribuovat emailem kvůli jejich velikosti, ale fotografie postupně nahrazují psaný text tak, že v zatím posledním zápisu - z vánoční slavnostní schůze v podstatě ani žádný není.

To nejvíce oceňuje můj zaměstnavatel, protože práce pro Organizaci mi tak zabírá už pouhé tři pracovní dny v týdnu a mohu mu tak více pomáhat v boji proti globální krizi.

Děkuji Vám za pozornost a po krátkém potlesku poprosím pana místopředsedu, aby nastínil jaké úkoly stojí před námi.

Slavnostní projev pana místopředsedy:

Vážený pane předsedo, vážená paní předsedová, vážení řadoví členové, čekatelé, milí hosté.

Rád bych Vás ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní výroční schůzi Organizace 5 prosince.

Poté co pan kolega zapisovatel zhodnotil uplynulý rok, rád bych pohovořil o roce následujícím. Loňský rok, jak jistě víte, byl rokem třetího dítěte do rodiny, naproti tomu rok letošní vyhlásil předseda rokem druhé manželky. Někteří z vás už mají k naplnění tohoto sloganu pěkně našlápnuto z předešlých let. Někteří se naopak tomuto trendu moderní doby až úzkostlivě brání a  ruku v ruce spolu oba partneři tráví již několikátou sezónu.

Plody zaseté v roce třetího dítěte tedy budeme sklízet i část roku letošního. Tento Organizační baby boom vypukne v polovině dubna, kdy bychom měli přivítat na svět malého Káju Frühaufa. Na přelomu prázdninových měsíců pak předseda naplánoval porod Karlíka Veselého. Ten se měl původně dle zapisovatelových propočtů narodit na den svatého Bartoloměje, kdy naše Organizace pravidelně pořádá slavnostní schůzi a oslava by se nechala ekonomicky skloubit s oslavou místní pouti, avšak jak se říká, člověk míní, předseda mění. Pupeční šňůra bude tedy slavnostně přestřižena v pátek 31.7. 2009 krátce po 19 hodině večerní předsedova času, těsně před slavnostní schůzí, na kterou jste již teď všichni srdečně zváni.

Tady bych se rád zastavil a shrnul několika větami pravidla udělování křestních jmen našim potomkům. Jelikož náš otec-zakladatel očekává prudkou populační explozi v našich řadách, bude v nejbližší době na webu umístěn virtuální kontejner, ze kterého si budou moci nastávající maminky vybrat jméno pro svého potomka dle libosti. Na letošní rok zde pan Kulíček například umístil jméno Karel pro chlapečky či krásné jméno Marcelka pro malé slečny. Počítá se zde samozřejmě i s možností dalšího dítěte v rodině, zde jsou pak k dispozici jména jako Kristýnka či Bohumil.

Jak jste si jistě všimli, máte před sebou v obálkách kalendáře, kde jsou zaznamenány stěžejní podniky, kde už předseda určil přesný neměnný termín a dále podrobný plán všech dalších menších akcí. U některých se teď zastavím podrobněji.

I letos měla naše Organizace zahájit rok na zasněžených svazích hor, leč z tohoto výletu se stal propadák. Náměstkyně Lejčková měla původně nesmlouvánu v Krkonoších celou Staromíseckou boudu a celé léto musela odmítat další a další žádosti o volná lůžka. Leč s příchodem sychravého podzimu se vše otočilo. Jednoho rána se ve své vytopené vile probudil stárnoucí předseda a rozhodl se , že letošní lyžařskou sezónu vynechá. V tu dobu měla opět vedle na lůžku jeho choť vidění a chrlila ze sebe předpověď na druhou únorovou dekádu roku 2009. Ta nevěští nic dobrého. Sice sníh, ale zamračeno, zima a mnoho polských lyžařů na sjezdovce u chaty. Jakmile se zpráva o neúčasti milovaného šéfa rozkřikla, byla to katastrofa. Postupně se odhlásili téměř všichni účastníci. Do hor nakonec vyráží jen malá skupina lyžařů, kteří si sebou berou alespoň předsedův portrét, který po dobu pobytu na chatě bude viset ve společenské místnosti namísto televize.

První větší akce tedy nebudou hory, ale křest pípy pod širým nebem, který uspořádá s příchodem teplejších dnů pan náměstek pro styk s cizinou – pípař Kamarýt.

Následovat bude tradiční Kanimůra, tady bych apeloval na přítomné ženy, zda by se nepřihlásili jako potenciální čarodějnice. Filoména nám totiž otěhotněla, a i když jí předseda naplánoval porod na 24.dubna odpoledne, může se stát, že jí malý Kája na slavnost nepustí. Myslím, že se není čeho obávat, adeptek s vizáží čarodějnice je zde jak vidno dost a tak je třeba pouze překonat počáteční ostych a sehnat si pořádné koště.

Pak jsou zde akce, které se loni vinou, nebojím se to říct lajdáctví lidí, kteří je mněli na starosti vůbec neuskutečnili. Jako příklad uvádím okolí Pravonína, kde bylo slíbeno poutavé vyprávění slečny Makovičkové, cyklistický výlet čekatelů z Roztok a mnohé další. Doufám, že si to všichni, kterých se to týká, vezmou k srdci a své chyby napraví.

23. května se bude konat opět Pohádkový les. I zde nám rok třetího dítěte a rok druhé manželky trochu zkomplikovaly personální obsazení strašidel. Karkulka bude muset kojit, Křemílek přišel o Vochomůrku a čekatelka Kozáková bude v té době schopná působit leda jako babička v posteli, těsně před tím než jí sežere vlk, anebo jako vlk ale už s Karkulkou v břiše. Navíc náměstek Kamarýt už nechce brát kladné role, ale chce být letos spíše za drsňáka. Do pařezové chaloupky se tedy nastěhuje namísto Křemílka s Vochomůrkou bodrý medvídek Pú v podání čekatele Šusky. Po lese by se pak mohla potulovat parta loupežníků pod vedením nového pokladníka, který by během akce srovnal rozpočtový deficit, způsobený předchozím strážcem pokladny. Úspěšné stanoviště z loňska zůstanou beze změn, jen vodník může vyměnit některé členky v kolektivu rusalek a náčelník udělat čistku mezi indiány. Čarodějnice by také mohly přeškolit řadového člena Mikeše z Hejkala na Pinocchia. Přeci jen je škoda nevyužít jeho vypadávající rameno.

Pouze by si vysoustružil nos a chybějící články prstů a maska je hotová. Ježibaby by ho zavřely do ohrádky a pro pobavení dětí by mu vždy jednou za čas urvaly ručičku.

Z jara musíme rovněž navštívit pana Kučeru v místě našeho letního tábora. Je třeba zjistit, zda ho ještě nesemlela vlna komerce a neprodali ho i s kempem nějaké trapné společnosti, která by snad chtěla Kovací Hamr přestavovat a uklízet.

U letního tábora bych se ještě zastavil. Tento rok bude probíhat jako tábor indiánský, každý si tedy již teď můžete vybírat své jméno, vyrábět oblečení a zbraně. Hlavně je třeba sbírat peří – na čelenky, na ozdoby, na ceny atd. Bude tedy vybrán péřový referent, který bude na každé schůzi péra vybírat a kontrolovat. Naskýtá se zde sice možnost dojít si je opatřit do voliér k univerzálnímu strašidlu Kopeckému a oškubat jeho opeřence, ale ten je bude potřebovat pro sebe. Během konání tábora bude totiž opět vypuštěn do lesů podél Sázavy a bude strašit neposlušné indiánky. Dále si každý opatří svou dýmku, ze které bude večer co večer kouřit s předsedou-náčelníkem u ohně. Náplně do dýmek zajistí čekatel Veselý. Indiáni-nekuřáci nebudou letos na tábor vůbec vpuštěni s výjimkou dětí mladších deseti let.

Tím se dostávám k personálním změnám, které se dozvíte v následující části večera. O své teplé místečko přijde pan pokladník, který sice svou práci vykonával na výbornou, a pod jeho vedením finance v Organizaci rostly raketovým tempem, avšak jeho 49 pozdních příchodů z padesáti možných bylo i na benevolentního předsedu příliš. Nebuďme však nespravedliví a vzpomeňme na teplý májový večer 9. května letošního roku. Tehdy pokladník dorazil dokonce první, zlí jazykové dodnes tvrdí, že se tak stalo pouze proto, že byl vykopnut z bytu nad hospodou, kam se chodí poveselit se svou milou a dole zapíjel žal zrovna v okamžiku, kdy začínala pravidelná schůze, ale to jsou určitě pouze pomluvy. Zároveň pak předseda zřizuje od letošního roku novou funkci náměstka pro sport a sexuální výchovu. Do jeho kompetencí bude spadat jak sportovní vyžití našich členů, tak sexuální poradenství. Jako příklad mohu uvést pubertálního adolescenta, který se stydí doma svěřit rodiči a přesně neví jak správně aplikovat svůj pracovní nástroj, který se mu zrovna probouzí k životu. Náměstek vytáhne z aktovky nafukovací pomůcku a názorně chlapci předvede správný postup. Nebo jiný příklad, mladá divoká žena pana zapisovatele si jednoho dne povšimne, že to co dříve bývalo Milanovou chloubou, dnes poněkud uvadá a tak neváhá a rovněž i ona navštíví se svým problémem našeho náměstka. Společně pak naleznou přijatelné řešení, například jí bude zapůjčen od paní Kopecké plašič na krtky.

Konec léta bude opět hektický. Poté co se vzpamatujeme z oslav malého Karlíka Veselého, už se budeme točit na řetízáku a roznášet plakáty na Holinu. Ta se letos uskuteční opět druhý zářijový víkend. Celá sportovní veřejnost bude v tu dobu napjatě sledovat, zda pan jednatel Šamša obhájí již potřetí v řadě své výsostné postavení nejlepšího českého holináře, či ho ze stupínku nejvyššího sesadí někdo mladší. Naděje si dělá především jakási Bára Špotáková, která se účastí na tomto mítinku chlubí i ve státních sdělovacích prostředcích.

Pořádání adventního Svařáku bude spojeno s kolaudací rodinného sídla čekatelů Kopecké a Kmenta. Oba partneři si akci rozprostřeli do celého roku. V první části bude po dohodě se špičkami Organizace určen termín, kdy se uskuteční veselice na pozemku manželů Kopeckých starších v našem městě. Na grilu se bude smažit Pražma, exotická ryba až z dalekého Norska, kde bude ulovena týden před akcí náměstkem Novotným, děti budou mít připravenou naučnou stezku s pokladem a budou se o ně starat v rámci programu předsedovo dítě do každé rodiny dosud bezdětní členové naší Organizace. Ostatní se budou věnovat míčovým hrám a budou se starat o pípu. Druhá část kolaudace pak proběhne právě v den tradičního setkání Svařák 09. Celá Organizace bude ubytována v novém domě v v Úholičkách, odtud pak bude přesun zajištěn dle hospodářských výsledků firmy Logio buď koňmo, mikrobusem, či v případě hlubší hospodářské krize vlakem. Na místě pak akci logisticky zaštítí řadový člen ing.Veselý. O rezervaci v hospodě U Pivrnce se pak postará jeho družka Míša, která zde již má určité kontakty.

O Vánocích přijde druhý ročník turnaje ve squashi, ten se však již nemůže uskutečnit na kurtech benešovského Squashtria. Hala je totiž po naší loňské návštěvě v rekonstrukci a kompletně se zde mění podlahy. Parkety totiž nevydržely razanci hry našeho jednatele, jehož značkové boty na halové sporty prestiže po sobě zanechaly stopy takřka neodstranitelné.

Tolik alespoň k některým podnikům, které nás v nejbližší době čekají.

Přeji Vám pane předsedo,paní předsedová i vám ostatním mnoho zdaru při práci pro naši Organizaci v následujícím roce a doufám, že se zde příští rok opět sejdeme a že závěry přijaté na této výroční schůzi splníme ne na 100 ale na 130 procent. Děkuji za pozornost a vracím slovo panu zapisovateli, který Vás provede další částí večera.

Prověření znalostí z historie Organizace 5. prosince 2009

Upozornění: I. pro určení správných odpovědí jsou směrodatné informace v loňských zápisech ze schůzí

II. v případě sporných odpovědí je rozhodující názor p. předsedy

1. Výjezdová skupina Organizace v loňském roce likvidovala u Mikešů škody po vichřici:

a) Kyrill

b) Kirsten

c) Emma

2. Pokolikáté se v loňském roce - tedy v roce 2008, konal Předsedův pohádkový les:

a) podruhé

b) počtvrté

c) poprvé

3. Řadový člen ing. Veselý chová se svou družkou vzácné psí plemeno jehož slangový název je:

a) Mazlík

b) Čipera

c) Trhač

4. Z mise po Pobaltí přivezli cestovatelé darem pro členy vrcholného vedení drahé kameny. Jednalo se o jantar, který domorodci neznající cenu peněz:

a) melou a přidávají do tabáku

b) nechávají rozpustit ve vodce a pijí

c) cucají místo bonbónů

5. Loňské léto v katastru naší obce vzniklo několik požárů, u nichž se vždy mezi prvními ocitli za podezřelých okolností představitelé Organizace. Jeden z nich byl dokonce podroben křížovému výslechu od policie ČR. Byl to:

a) pan předseda

b) pan místopředseda

c) řadový člen pan Kopecký

6. Ve zprávách od kasy zaznělo mnoho originálních návodů pro zahrádkáře - který z níže uvedených mezi ně nepatří (nezazněl)?

a) hubení krtků

b) odchyt kun

c) střílení vlaštovek

7. Délka těhotenství trvá u žen registrovaných v Organizaci obvykle:

a) deset měsíců

b) osm měsíců

c) devět měsíců

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisková konference

Dotaz na pana předsedu - případně na členy vrcholného vedení Organizace

 

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................