Anička

Home

Dne 11.12.2009 jsme slavnostně přijali do našich řad Aničku Nedělovou. Zde krátký zápis z akce: zápis z mimořádné schůze